Deník veřejné správy

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští dlouho očekávané dotační výzvy na místní energetické koncepce a implementaci energetického managementu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v úterý 5. prosince příjem žádostí ve výzvách č. 2 a 3/2024 programu Národního plánu obnovy (NPO). Na tyto výzvy starostové a starostky netrpělivě čekali. Jednak kvůli výši subvence, která činí až 95 %, jednak proto, že podporují opatření, která pomáhají obcím připravit se na komunitní energetiku. Obce podle Ivana Korolova, vedoucího oddělení obchodního rozvoje v PKV, podávají žádosti ve velkém.
7. 12. 2023 PKV Energetika

Vláda jednala s představiteli obcí

Ve Strakově akademii v Praze se ve čtvrtek konalo jednání vlády, v jehož rámci došlo k setkání s vedením Svazu měst a obcí ČR. Bezprostředně po skončení společné schůzky informovali představitelé SMO ČR přítomné novináře na tiskové konferenci před sídlem kabinetu.
8. 12. 2023 Obec a finance Události

Participativní bydlení – jedna z cest k dostupnému bydlení pro obce i obyvatele

Sociální vědci a architektky i architekti z pěti institucí představili v pátek na konferenci na Fakultě architektury ČVUT v Praze výsledky tříletého výzkumného projektu. Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku. Výzkum pomohl identifikovat výzvy, kterým tato forma bydlení musí čelit v českém kontextu, a především ukázal, že inovativní přístup k bydlení s důrazem na participaci obyvatel i samospráv přináší při dobrém nastavení benefit v podobě finančně dostupnějšího a společensky udržitelného bydlení.
8. 12. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

Pražská deklarace podepsána

Ve dnech 6. a 7. 12. 2023 uspořádal Svaz měst a obcí ČR jednání Politického výboru Rady evropských municipalit a samospráv CEMR. Toto jednání bylo zaměřené především na otázky transformace společnosti, zapojení samospráv do tohoto procesu a také na možné dopady úspěšné či neúspěšné transformace. V rámci těchto debat byla podepsána Pražská deklarace CEMR, která upozorňuje na aktuální rizika a ukazuje cestu, co je třeba, aby tento proces proběhl úspěšně na všech úrovních, ale především na lokální úrovni.
8. 12. 2023 SMO ČR Události

Cykloturistika je na vzestupu, Moravskoslezský kraj pokračuje v její podpoře

Moravskoslezský kraj nabízí finance na rozvoj sítě cyklostezek a doprovodné infrastruktury. Městům a obcím nabízí celkem 20,5 milionu korun. Finance jsou určené na pořízení projektové dokumentace, samotné budování cyklostezek a nově i na realizaci doprovodné infrastruktury, jako jsou odpočívadla, značení a další mobiliář.
8. 12. 2023 Moravskoslezský kraj Dotace

Bezúplatný převod majetku obce

Může obec bezúplatně darovat majetek společnosti s ručením omezeným, kde je obec 100 % vlastníkem? Majetek obec nabyla bezúplatně od kraje.
8. 12. 2023 Obec a finance Legislativa

Obce a investice

Jak známo, české obce nemají příliš možností, jak zvýšit své příjmy. Svým rozhodnutím nemohou ovlivnit nejdůležitější příjmovou položku, sdílené daně, a ty představují v průměru 56 % celkových příjmů. Naproti tomu existuje velká volnost při rozhodování o obecních výdajích. Výjimkou jsou pouze dotace, u nichž je zaměření výdajů zadáno. Dotace se však na celkových příjmech podílejí v průměru pouze 16 %. Takže rozhodnutí, zda peníze v rozpočtu věnovat na investice nebo použít na provozní výdaje je plně v rukou představitelů obcí.
7. 12. 2023 Obec a finance Ekonomika

Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024

Senát ve čtvrtek 30. listopadu schválil novelu zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která mimo jiné upravuje odměňování zastupitelů. Novela zákona po podpisu prezidentem republiky a zveřejněním ve Sbírce zákonů počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.
7. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

Vláda na výjezdním zasedání v Bučovicích jednala se samosprávami Jihomoravského a Zlínského kraje o regionálních tématech

Slaďovat všechny politiky státu s potřebami regionů a samospráv a nastavit intenzivnější a efektivnější spolupráci mezi vládou a samosprávami bude úkolem nového poradního orgánu vlády – vládního Výboru pro regionální politiku. O jeho zřízení rozhodla vláda Petra Fialy na výjezdním zasedání v jihomoravských Bučovicích ve středu 6. prosince 2023. Zabývala se také problematikou dopravy a ochrany vody a životního prostředí v Jihomoravském a Zlínském kraji a jednala i s hejtmany obou regionů a představiteli místních obecních samospráv.
7. 12. 2023 Vláda ČR Události

Miliardy korun pomáhají na jihu Moravy bojovat se suchem i úbytkem podzemní vody

Zlínský a Jihomoravský kraj jsou jedněmi z regionů nejvíce zasažených suchem. Roční srážkové úhrny jsou zde pod hodnotami normálu, stejně jako hladiny pozemních vod. To významně ovlivňuje kvalitu života obyvatel, ale i možnosti podnikání. Ministerstvo životního prostředí proto dlouhodobě podporuje opatření proti suchu a erozi i adaptační opatření z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a programu LIFE a z dotačních prostředků Národního programu Životní prostředí (NPŽP).
7. 12. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

Zlínský kraj uspořádal úvodní seminář k projektu, který má v obcích pomoci vytvářet prostředí přátelské rodině

Úvodní seminář k projektu Audit familyfriendlycommunity uspořádal v pátek 1. prosince na krajském úřadě Zlínský kraj. Cílem projektu je probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společně utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním lidem napříč generacemi.
7. 12. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

Zima je tady – soláry jedou na 2 %

Do střední Evropy dorazila zima, která je pro stoupence boje s globálním oteplováním absurdně velkým problémem. Jimi opěvované občasné zdroje energie v podobě solárů i větrníků doslova zamrzají.
6. 12. 2023 Svět hospodářství Energetika

Žebříček zemí v délce stavebního řízení 2020 Světové banky neodpovídá realitě. Po prokázané manipulaci s pořadím ho sama ukončila

V řadě médií se opakuje tvrzení, že v délce stavebního řízení je Česká republika podle Světové banky na 157. příčce ze 190 zkoumaných zemí. Banka samotná přitom hodnocení kvůli nesrovnalostem v datech a pochybnostem ohledně metodiky ukončila. Žebříček neměl obecnou výpovědní hodnotu pro srovnání průměrné délky povolování bytové výstavby v jednotlivých zemích, protože posuzoval pouze specifický příklad skladové haly. Také nehodnotil pouze délku získání stavebního povolení, ale i souvisejících kroků.
6. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

Část odpadové vyhlášky obce Stachy plénum ústavního soudu zrušilo

Obec Stachy zavedla obecně závaznou vyhláškou systém odpadového hospodářství. Některými z ustanovení vyhlášky upravila poplatky za ukládání určitých složek odpadu, konkrétně nebezpečného a objemného odpadu, a určila místo pro ukládání rostlinného odpadu. Ministerstvo vnitra (navrhovatel) se domáhalo zrušení popsaných ustanovení obecně závazné vyhlášky pro rozpor se zákonem o odpadech (§ 59 a následující).
6. 12. 2023 Ústavní soud Legislativa