K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Kalendář akcí pro veřejnou správu (1. 1.–31. 12. 2017)

Starší, Novější, Aktuální

18. 1. 2017

NIMBY efekt – investoři, město, občané
Místo: Praha 6, Vítězné náměstí 6, hotel DAP
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00–16.00
2. ročník konference pro zástupce měst, soukromých i privátních investorů a občanských spolků
Další informace

19.–20. 1. 2017

Current Trends in Public Sector Research
Místo: Šlapanice u Brna, Nádražní 465/58
Pořadatel: ESF MU
tradiční akce zaměřující se na problematiku veřejného sektoru
Další informace

19.–20. 1. 2017

II. právní konference SMO ČR
Místo: Brno, Výstaviště
Pořadatel: SMO ČR
II. ročník odborné konference
Další informace

19.–22. 1. 2017

GO, Regiontour
Místo: Brno, Výstaviště
Pořadatel: Veletrhy Brno
Mmezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech
Další informace

23. 1. 2017

Interreg V-A Česká republika–Polsko
Místo: Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245
Čas: 10.00–14.30
regionální seminář

26. 1. 2017

BIM ve školství a veřejné správě
Místo: Brno, Kamenice 5
Pořadatel: IFMA CZ, MU Brno
Čas: 9.00–16.00
odborný seminář
Další informace

2. 2. 2017

Městské parky 2017
Místo: Praha 6, Technická 6, NTK
Pořadatel: Nadace Proměny
Čas: 9.00–15.30
Jak je možné zohlednit udržitelnost už při plánování obnovy veřejných prostranství? Co všechno ovlivňuje kvalitu a funkčnost městského prostoru? A jakou úlohu v tom sehrává zapojení veřejnosti?
Další informace

7. 2. 2017

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

9.–11. 2. 2017

FOR Pasiv 2017
Místo: Praha 9-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: ABF
5. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb
Další informace

9. 2. 2017

Financování vodárenské infrastruktury 2017
Místo: Praha 6, Vítězné náměstí 4, hotel DAP
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00
9. ročník konference opět přinese odpovědi na otázky související s provozem a financováním vodohospodářské infrastruktury z oblasti nové legislativy (např. novely zákona o zadávání VZ), regulace, financování z OPŽP, změnách provozních modelů či nově i smart meteringu
Další informace

22.–23. 2. 2017

Aktuální problémy cestovního ruchu
Místo: Jihlava, Vysoká škola polytechnická
Pořadatel: VŠPJ
12. mezinárodní konference
Další informace

22. 2. 2017

Strategické řízení a kvalita měst
Místo: Praha, Novotného lávka
Pořadatel: NSZM ČR
Čas: 10.00–15.00
tematická Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů
Další informace

2. 3. 2017

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek
Místo: Praha 1, Klimentská 2006/28
Pořadatel: eNovation
Čas: 9.00–12.30
odborný seminář

7. 3. 2017

Den malých obcíDen malých obcí
Místo: Praha 18-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

7. 3. 2017

Proč je nutné posílit RUD měst a obcí
Místo: Praha, Sněmovní 1
Pořadatel: SPOV ČR
Čas: 14.00–17.00
odborný seminář
Další informace

9. 3. 2017

Den malých obcí
Místo: Prostějov, Komenského 6, Společenský dům
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

9. 3. 2017

Význam lesů s vysokou ekologickou stabilitou v krajině
Místo: Praha 6-Suchdol, Kamýcká 129, ČZU
Pořadatel: AOPK, ČZU
Čas: 9.30–16.30
odborná konference
Další informace

15. 3. 2017

Aktuální problematika lesního hospodářství
Místo: Plzeň, Škroupova 18
Pořadatel: KrÚ Plzeňského kraje
Čas: 9.00–12.00
seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, pracovníky státní správy lesa a lesnickou veřejnost
Další informace

15. 3. 2017

Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost
Místo: Praha
Pořadatel: Senát PČR
Čas: 9.30–14.50
odborný seminář
Další informace

21. 3. 2017

Jak řešit globální témata na lokální úrovni? Umění spolupráce škol a obcí
Místo: Ostrava, Sokolská tř. 1263/24
Pořadatel: Člověk v tísni
Čas: 9.00–15.00
expertní setkání zástupců škol a obcí
Další informace

22.–24. 3. 2017

Jarní škola Zdravých měst 2017
Místo: Třebíč
Pořadatel: NSZM ČR
tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí
Další informace

23. 3. 2017

Zkušenosti z PRV v krajinném plánování
Místo: Ústí nad Labem, Králova Výšina 7
Pořadatel: CSV
Čas: 10.00–14.00
odborný seminář
Další informace

23. 3. 2017

Bytová výstavba a povinnosti obcí
Místo: Praha 9, PVA Letňany
Čas: 11.00
panelová diskuze v rámci veletrhu Bydlení, nové projekty
Další informace

28. 3. 2017

Jak zlepšit kvalitu ovzduší v obcích – nástroje a dotace
Místo: Praha, Sněmovní 1
Pořadatel: SMO ČR, MŽP ČR
Čas: 9.00–13.00
odborný seminář
Další informace

30.–31. 3. 2017

Odpad zdrojem 2017
Místo: Humpolec, Hotel Fabrika
Pořadatel: Institut cirkulární ekonomiky
II. ročník odborné konference
Další informace

3.–4. 4. 2017

ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 2017ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě 2017
Místo: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis
Pořadatel: Triada
Konference určená poslancům, hejtmanům, starostům a informatikům ústředních orgánů, krajských úřadů, měst a obcí. Významné evropské setkání věnované problematice budování informační společnosti.
Další informace

11.–12. 4. 2017

Teplárenské dny a Energetické fórum
Místo: Hradec Králové, KC Nové Adalbertinum
Pořadatel: Parexpo
Čas: 9.00
mezinárodní odborné fórum a výstava
Další informace

13. 4. 2017

Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací
Místo: Praha 1, Václavské náměstí 818/45
Pořadatel: Aquion
Čas: 8.00–16.00
IV. odborná konference
Další informace

18. 4. 2017

Zabraňme vylidňování území aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb
Místo: Praha, Senát PSP
Pořadatel: SMO ČR, Senát PSP
Čas: 9.30–15.00
odborný seminář
Další informace

20. 4. 2017

Venkovské spolky a EET
Místo: Praha 4–Chodov, Blažimská 1781/4, Top Hotel Praha
Pořadatel: MF ČR
Čas: 10.30–14.30
odborný seminář učený především venkovským spolkům a starostům obcí
Další informace

25.–26. 4. 2017

Dny teplárenství a energetiky 2017Dny teplárenství a energetiky 2017
Místo: Hradec Králové, kongresové centrum Aldis
Pořadatel: Teplárenské sdružení ČR
XXIII. ročník odborné mezinárodní konference se zaměřením na problematiku dálkového zásobování teplem a chladem, ale i na elektroenergetiku, obnovitelné zdroje a další témata
Další informace

25. 4. 2017

Efektivní finanční řízení měst, regionů a jejich organizací
Místo: Praha, Magistrát
Pořadatel: NSZM ČR
Čas: 10.00–12.00
Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, udržitelné finanční řízení a jeho aspekty, příklady z praxe – zejména tato témata budou předmětem diskusního semináře.
Další informace

26.–29. 4. 2017

URBISURBIS
Místo: Brno, Výstaviště
Pořadatel: Veletrhy Brno
veletrh chytrých řešení pro města a obce
Další informace

26. 4. 2017

Výzkum v regionech
Místo: Praha 1, Pařížská 4
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 9.30–13.30
odborná konference
Další informace

17.–18. 5. 2017

Veřejná podpora 2017
Místo: Brno, Kpt. Jaroše 7
Pořadatel: ÚOHS
Konference věnovaná obecně problematice poskytování veřejné podpory, specifickým oblastem veřejné podpory, aktuální rozhodovací praxi Evropské unie v oblasti veřejné podpory, vnitrostátní soudní praxi a v neposlední řadě otázkám řešení veřejné podpory poskytované obcemi a kraji.
Další informace

17. 5. 2017

Občan a radnice 2017
Místo: Praha 7, NTM
Pořadatel: Agora CE
Čas: 9.00
odborná konference
Další informace

18.–19. 5. 2017

XV. Sněm SMO ČR
Místo: Plzeň
Pořadatel: SMO ČR
Čas: 8.00
Další informace

21.–23. 5. 2017

33. členská schůze a jarní celostátní odborný seminář STMOÚ
Místo: Valeč u Hrotovic
Pořadatel: STMOÚ
celostátní seminář tajemníků městských úřadů
Další informace

23.–25. 5. 2017

Vodovody–Kanalizace
Místo: Praha, PVA Expo
Pořadatel: SOVAK
20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy
Další informace

25. 5. 2017

Bezpečná škola 2017
Místo: Praha 6-Dejvice, Technická 2710/6
Čas: 9.00–16.30
odborná konference, jejímž cílem je další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, příklady dobré praxe, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi
Další informace

30. 5.–5. 6. 2017

Týden udržitelného rozvoje
Další informace

1.–2. 6. 2017

Moderní veřejná správa 2017
Místo: Brno, Univerzitní kampus Bohunice
Pořadatel: MV ČR
II. výroční konference
Další informace

6. 6. 2017

Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání
Místo: Praha, Senát PČR
Pořadatel: SMO ČR, Senát PČR
Čas: 9.00–12.30
odborný seminář
Další informace

7.–9. 6. 2017

Letní škola Zdravých měst
Místo: Moravská Třebová
Pořadatel: NSZM ČR
tradiční akce zaměřená na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví
Další informace

12. 6. 2017

Možnosti podpory pro obce z OPŽP 2014–2020
Místo: Praha, 5. května 1640/65
Pořadatel: SMO ČR
Čas: 9.00–13.00
odborný seminář
Další informace

13.–15. 6. 2017

Životní prostředí a zdraví
Místo: Ostrava
6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace
Další informace

13. 6. 2017

Voda v urbanizované krajině
Místo: Praha 1, Novothého lávka 5
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 8.30–16.00
odborná konference
Další informace

13. 6. 2017

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

15. 6. 2017

Registr smluv – vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona
Místo: Praha
Pořadatel: Frank Bold Advokáti
odborná konference
Další informace

15.–16. 6. 2017

Rybníky 2017
Místo: Praha-Suchdol, areál ČZU
Pořadatel: CSKI
Další informace

15. 6. 2017

Integrační politiky na místní a regionální úrovni
Místo: Brno, Dominikánské nám. 196/1
Pořadatel: SMO ČR
Čas: 12.00–16.00
mezinárodní seminář
Další informace

16. 6. 2017

Rizikové faktory malých obcí v kontextu sociálního vyloučení
Místo: Olomouc, Kosmonautů 1288/1
Pořadatel: RSK OK
Čas: 9.30–12.30
pracovní seminář
Další informace

22.–23. 6. 2017

reSITE 2017: In/visible City
Místo: Praha 8, Pernerova 53, Forum Karlín
Pořadatel: reSITE
6. ročník mezinárodní konference
Další informace

22.–23. 6. 2017

Jihočeský venkov 2017
Místo: Sudoměřice u Bechyně 6, okr. Tábor, Farma u lesa
Pořadatel: MAS Lužnice
Rok venkova - Program obnovy a rozvoje venkova a aktuální informace ze soutěže Vesnice roku, ocenění Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku, venkov jako oblast cestovního ruchu, CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) atd.
Další informace

29. 6. 2017

Specifika ochrany letních festivalů
Místo: Praha 7, Nad Štolou 3
Pořadatel: MV ČR
Čas: 10.00–12.30
Seminář bude zaměřený na představení aktivit při zajišťování bezpečnosti a podpoře obcí a pořadatelů letních festivalů.
Další informace

18. 7. 2017

Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020
Místo: Praha 1, Pařížská 4
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–14.00
Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
Další informace

24.–29. 8. 2017

Země živitelka
Místo: České Budějovice, Výstaviště
Pořadatel: Výstaviště České Budějovice
44. ročník výstavy
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.
Další informace

25. 8. 2017

Podpora rozvoje venkova v ČR
Místo: České Budějovice, Výstaviště, pavilon Z, 1. patro
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 9.00–13.00
odborný seminář
Další informace

28. 8. 2017

Stromy v krajině
Místo: České Budějovice, Výstaviště, pavilon Z, sál č. 4
Pořadatel: Výstaviště České Budějovice
Čas: 9.00–13.00
odborný seminář
Další informace

31. 8. 2017

Setkání vedení Středočeského kraje s představiteli měst a obcí
Pořadatel: Středočeský kraj
Čas: 9.00
druhé velké setkání ke zhodnocení prvního pololetí roku 2017 a představení vizí a záměrů pro druhou část letošního roku
Další informace

14. 9. 2017

Dobrá praxe jako inspirace – příklady úspěšných projektů měst a obcí
Místo: Liberec
Pořadatel: Krajský úřad Libereckého kraje
Čas: 14.00–17.00
V rámci semináře se představí úspěšní žadatelé z řad obcí a měst Libereckého kraje, kteří se podělí o své zkušenosti spojené s přípravou a realizací projektů podpořených z veřejných zdrojů, tzn. z Evropských strukturálních a investičních fondů i národních dotačních titulů.
Další informace

19.–23. 9. 2017

For Arch 2017
Místo: Praha 9-Letňany, PVA
Pořadatel: ABF
28. mezinárodní stavební veletrh
Další informace

19. 9. 2017

Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb
Místo: Praha, Senát PČR
Pořadatel: Senát PČR, SMO ČR
Čas: 9.30
odborný seminář
Další informace

20. 9. 2017

Technologické fórum mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2017
Místo: Praha 9-Letňany, PVA
Pořadatel: ABF
diskuzní setkání o aktuálních tématech ze stavebního oboru
Další informace

20.–22. 9. 2017

Voda 2017
Místo: Poděbrady
Pořadatel: Asociace pro vodu ČR
12. bienální konference
Další informace

21. 9. 2017

Křižovatky architektury
Místo: Praha 9-Letňany, PVA
Pořadatel: ABF
přednáška a navazující diskuze o současné architektuře
Další informace

21. 9. 2017

Požární bezpečnost staveb
Místo: Praha 9-Letňany, PVA
Pořadatel: TZB-info
Čas: 10.00–16.00
odborná konference letos zaměřená na požární ochranu historických staveb a novostaveb s větším podílem dřeva
Další informace

27. 9. 2017

Finančně dostupné bydlení
Místo: Pardubice
Pořadatel: AFDB
seminář o finančně dostupném bydlení
Další informace

27. 9. 2017

Energetické úspory
Místo: Praha 1, Jungmannova 24
Pořadatel: Eurocentrum Praha
Čas: 9.00–13.00
odborný seminář o dotačních příležitostech k energetickým úsporám
Další informace

27. 9. 2017

Novela zákona o pohřebnictví
Místo: Karlovy Vary
Pořadatel: Kr. úřad karlovarského kraje
Čas: 10.00–14.00
seminář k novele zákona 256/2001 Sb. o pohřebnictví
Další informace

3. 10. 2017

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

4.–5. 10. 2017

Pozemkové úpravy
Místo: Olomouc
Pořadatel: SPÚ
XX. ročník odborné konference
Další informace

4. 10. 2017

Dotace EU a audity aneb Nejčastější pochybení u projektů z evropských fondů a jak jim předejít?
Místo: České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
Pořadatel: Eurocentrum České Budějovice
Čas: 9.30–13.30
seminář věnovaný problematice auditu u projektů podpořených z evropských fondů
Další informace

5. 10. 2017

Rok zkušeností s novým zákonem o veřejných zakázkách
Místo: Brno, Kpt. Jaroše 7
Pořadatel: ÚOHS
Další informace

6. 10. 2017

Finančně dostupné bydlení
Místo: Plzeň
Pořadatel: AFDB
seminář o finančně dostupném bydlení
Další informace

10. 10. 2017

Energetické úspory
Místo: Ústí nad Labem, Velká Hradební 48
Pořadatel: Eurocentrum Ústí nad Labem
Čas: 9.15–14.00
odborný seminář o dotačních příležitostech k energetickým úsporám
Další informace

10. 10. 2017

Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev
Místo: Praha 4, Nám. Hrdinů 1634/3
Pořadatel: MV ČR
Čas: 9.30
odborný seminář
Další informace

11. 10. 2017

Energetické úspory
Místo: Jihlava, Žižkova 1882/57
Pořadatel: Eurocentrum Jihlava
Čas: 9.00–14.00
odborný seminář o dotačních příležitostech k energetickým úsporám
Další informace

11. 10. 2017

Příležitosti pro region: Co nového po roce 2020?
Místo: Hradec Králové, Tereziánský dvůr
Pořadatel: CIRI
Čas: 9.30–14.00
4. ročník celokrajské konference
Další informace

12. 10. 2017

BIM DAY 2017
Místo: Praha 6-Dejvice, Technická 6, NTK
Pořadatel: Odborná rada pro BIM
odborná konference
Další informace

13. 10. 2017

Odliv zisků z České republiky
Místo: Praha 1, Náměstí Curieových 100/1
Pořadatel: MAFRA, SMO ČR
odborná konference
Další informace

18.–19. 10. 2017

Silniční konference 2017
Místo: Brno, Výstaviště
25. ročník odborné konference
Další informace

19.–20. 10. 2017

Region v rozvoji společnosti
Místo: Brno
8. ročník mezinárodní vědecké konference
Další informace

19. 10. 2017

Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
Místo: Pardubice
Pořadatel: Frank Bold a CZGBC
Čas: 9.00–16.00
odborný seminář pro veřejné zadavatele, energetické manažery, města se smart strategiemi
Další informace

27. 10. 2017

Energetické úspory
Místo: Olomouc, Jeremenkova 1191/40a
Pořadatel: Eurocentrum Olomouc
Čas: 9.30–14.00
odborný seminář o dotačních příležitostech k energetickým úsporám
Další informace

31. 10. 2017

Finančně dostupné bydlení
Místo: Brno
Pořadatel: AFDB
seminář o finančně dostupném bydlení
Další informace

31. 10. 2017

Den malých obcí
Místo: Prostějov, Komenského 6, Společenský dům
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

1.–3. 11. 2017

Venkov 2017
Místo: Dříteč, okr. Pardubice
Pořadatel: SPOV
národní konference
Další informace

1.–3. 11. 2017

Podzimní škola Zdravých měst 2017
Místo: Vsetín
Pořadatel: NSZM ČR
tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí
Další informace

1. 11. 2017

Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
Místo: Brno
Pořadatel: Frank Bold a CZGBC
Čas: 9.00–16.00
odborný seminář pro veřejné zadavatele, energetické manažery, města se smart strategiemi
Další informace

2.–3. 11. 2017

XX. celostátní finanční konference SMO ČR
Místo: Praha 9, Freyova 33
Pořadatel: SMO ČR
Další informace

2.–3. 11. 2017

Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí v ČR?
Místo: Benešov, Ke Stadionu 1918
Pořadatel: IVS, VŠPP
mezinárodní vědecká konference
Další informace

2. 11. 2017

Snadná navigace světem úřadů
Místo: Praha 1-Nové Město, Slovanský ostrov 226/8
Čas: 9.00–17.00
Konference je určena nejvyšším státním úředníkům, starostům a tajemníkům obcí a vedení úřadů. Společným jmenovatelem prezentací a následných diskusí se zaměřením na koncepce a strategie bude, kromě aktuálních témat, směřování eGovernmentu, postupující digitalizace státní správy a spolupráce napříč resorty.
Další informace

5.–7. 11. 2017

34. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ
Místo: Litomyšl
Pořadatel: STMOÚ
celostátní seminář tajemníků městských úřadů
Další informace

7.–8. 11. 2017

Provoz vodovodů a kanalizací 2017
Místo: Ostrava, Zkrácená 2703/84, Clarion Congress Hotel
Pořadatel: SOVAK
odborná konference
Další informace

7. 11. 2017

Den malých obcíDen malých obcí
Místo: Praha 18-Letňany, Beranových 667, PVA Expo Praha
Pořadatel: Komora obcí SMO ČR, časopis Obec a finance, Triada
Čas: 9.00
Tradiční setkání starostů malých obcí s významnými představiteli ústředních orgánů státní správy pořádané pod záštitou MMR ČR.
Další informace

8.–9. 11. 2017

Obnova kulturního dědictví
Místo: Jindřichův Hradec
Pořadatel: Jihočeský kraj, Krajský úřad a Muzeum Jindřichohradecka
odborná konference
Další informace

9. 11. 2017

Nové trendy
Místo: Znojmo, Loucká 656/21
Pořadatel: SVŠE Znojmo
12. ročník mezinárodní vědecké konference zaměřené na předávání poznatků z ekonomie, managementu, marketingu, veřejného sektoru, účetnictví, financí, daní, práva, didaktiky ekonomických předmětů
Další informace

10. 11. 2017

Otevřená data ve veřejné správě
Místo: Praha 7, Nad Štolou 936/3
Pořadatel: MV ČR
Čas: 9.00–13.30
druhá celostátní konference zaměřená na otevřená data ve veřejné správě
Další informace

14. 11. 2017

Šetrné budovy 2017: Vize a trendy stavebnictví 2030/2050
Místo: Praha 9-Vysočany, Freyova 33
Pořadatel: GBC
6. ročník mezinárodní konference
Další informace

14. 11. 2017

Chytré veřejné osvětlení
Místo: Ostrava
Pořadatel: Porsenna
Čas: 8.30–12.00
odborný seminář pro energetické managery měst a obcí, zástupce technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě
Další informace

15.–16. 11. 2017

Svatomartinská konference 2017
Místo: Brno, Kpt. Jaroše 7
Pořadatel: ÚOHS
11. výroční konference
Další informace

21. 11. 2017

Finančně dostupné bydlení
Místo: Praha
Pořadatel: AFDB
seminář o finančně dostupném bydlení
Další informace

23.–24. 11. 2017

Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století
Místo: Litoměřice
Pořadatel: Město Litoměřice
3. ročník mezinárodní konference určené zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni
Další informace

23. 11. 2017

Chytré veřejné osvětlení
Místo: Litoměřice
Pořadatel: Porsenna
Čas: 13.00–16.30
odborný seminář pro energetické managery měst a obcí, zástupce technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě
Další informace

24. 11. 2017

Finančně dostupné bydlení
Místo: Olomouc
Pořadatel: AFDB
seminář o finančně dostupném bydlení
Další informace

29. 11. 2017

Nakládání s komunálním odpadem po roce 2024
Místo: Praha 6, Koulova 15
Pořadatel: B.I.D. services
Čas: 9.00–15.30
odborná konference
Další informace

1. 12. 2017

Samosprávy 2017
Místo: Brno, ESF Masarykovy univerzity
Pořadatel: ESF MU Brno, SMS ČR
Čas: 8.00–17.00
III. výroční konference
Další informace

1. 12. 2017

Senioři v dluzích a exekucích
Místo: Praha 4, 5. května 1640/65
Pořadatel: SMO ČR
Čas: 9.30–12.30
Seminář se zaměří na problematiku dluhů a exekucí se zvláštním zřetelem na problémy seniorů. Seminář je určený zaměstnancům obcí, kteří přicházejí do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Seminář je vhodný také pro veřejné opatrovníky.
Další informace

5. 12. 2017

Krajinné plánování a pozemkové úpravy
Místo: Praha 1, Těšnov 17
Pořadatel: SPOV ČR, MZe ČR
odborný seminář
Další informace

5. 12. 2017

Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém období 2020+
Místo: Praha 4, 5. května 1640/65
Pořadatel: SMO ČR, MMR ČR
Čas: 9.30–15.00
odborný seminář
Další informace

5. 12. 2017

Konzultační dny MMR k bytové problematice
Místo: Praha 1, Pařížská č. 4, AVI
Pořadatel: MMR ČR
Čas: 10.00–12.00
Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace a orgány i občany. Konzultační dny se průřezově týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.
Další informace

7. 12. 2017

Udržitelné město
Místo: Praha, Hotel Jalta
Pořadatel: NSZM
24. Konference Národní sítě Zdravých měst
Další informace

7. 12. 2017

Chytré veřejné osvětlení
Místo: Praha, Václavské nám.
Pořadatel: Porsenna
Čas: 8.30–12.00
odborný seminář pro energetické managery měst a obcí, zástupce technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě
Další informace

7. 12. 2017

Jak zadávat zakázky na šetrné budovy
Místo: Praha
Pořadatel: Frank Bold a CZGBC
Čas: 9.00–16.00
odborný seminář pro veřejné zadavatele, energetické manažery, města se smart strategiemi
Další informace

7. 12. 2017

Praxe v projektovém řízení a strategickém plánován
Místo: Praha 4, Na Strži 65/1702
Pořadatel: SMO ČR, MMR ČR
Čas: 10.00–15.30
odborný seminář určený především pro starosty a pracovníky úřadů malých obcí, ale zúčastnit se může každý, koho zajímá problematika strategického plánování a projektového řízení v obci a městě
Další informace

12. 12. 2017

GDPR v prostředí obecních a městských úřadů
Místo: Praha 3, Táboritská 1000/23
Pořadatel: Triada, spol. s r. o.
Čas: 9.00–15.00
seminář pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů
Další informace

12. 12. 2017

Ochrana obcí před projevy bleskových povodní a erozí pomocí pozemkových úprav
Místo: Nezvěstice 338
Pořadatel: MAS Aktivios, MZe, SZIF
Čas: 9.30–14.45
seminář s exkurzí
Další informace

14. 12. 2017

GDPR v prostředí obecních a městských úřadů
Místo: Brno, Výstaviště 1, Kongresové centrum, sál A
Pořadatel: Triada, spol. s r. o.
Čas: 9.00–15.00
seminář pro pracovníky a zastupitele obecních a městských úřadů
Další informace
TOPlist