K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Sociální problematika)

Bylo nalezeno 364 záznamů.

51. Provozovatelé ubytoven nechávají předložení provozních řádů na poslední chvíli

Praha – Přestože provozovatelé dlouhodobých ubytoven musí vypracovat či doplnit do konce března 2015 provozní řády, a následně je předložit krajským hygienickým stanicím, dosud tak učinilo jen nepatrné procento z nich. V případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, nebude moci Úřad práce ČR (ÚP ČR) poskytovat klientům, kteří v těchto zařízeních bydlí, dávky ze systému hmotné nouze. Provozovatelé ubytoven tak mohou těmto lidem značně zkomplikovat život. 18. 3. 2015, Sociální problematika

52. MPSV řeší problém neregistrovaných sociálních služeb

Praha – V posledních letech se v České republice rozmohlo podnikání „se stářím“. Vznikají domovy pro seniory s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, přičemž nesplňují technické ani personální standardy, jež vyžaduje současná legislativa. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v těchto zařízeních v nedůstojných podmínkách bez slibované péče a státní příspěvky na péči jsou v rámci této „služby“ často zneužívány. MPSV se snaží činit taková opatření, aby ke zneužívání sociálních služeb docházelo co nejméně, mimo jiné chystá novelu zákona o sociálních službách. 11. 3. 2015, Sociální problematika

53. Prohlášení sociálních pracovníků

Praha – Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících. 5. 3. 2015, Sociální problematika

54. Kompetence stavebních úřadů ve vztahu k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) obdržel dne 20. 1. 2015 dotaz týkající se problematiky zákona č. 252/2014 Sb., kterým byl změněn zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a jeho dopadu na činnost stavebních úřadů po 1. 1. 2015. 24. 2. 2015, Sociální problematika

55. Svaz měst a obcí ČR odstartoval v Liberci sérii krajských setkání

Liberec – Jak konkrétně podpořit zaměstnanost v krajích, aby v nich lidé rádi žili a měli kvalitní podmínky pro spokojený domov? I to je téma jednání starostů na Krajských setkáních 2015, která začala v Liberci. Pořádá je Svaz měst a obcí ČR. Díky spolupráci s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) se mimo jiné řeší konkrétní nástroje politiky zaměstnanosti, které mají zajistit práci nejen obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání. Spolupráce státu a samosprávy vychází z nedávno podepsaného memoranda. Obce mohou díky ÚP ČR vytvářet například pozice pro veřejně prospěšné práce (VPP). 19. 2. 2015, Sociální problematika

56. Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany: praktická doporučení

minulém článku byly popsány základní přístupy k procesu implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V pokračování článku jsou uvedeny příklady praktického naplňování vybraných kritérií těchto standardů. 3. 2. 2015, Sociální problematika

57. Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

Vláda na dnešním jednání přijala návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, který definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje vize, cíle a jednotlivá opatření pro letošní rok. 20. 1. 2015, Sociální problematika

58. MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2013

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových řadách a grafech – 2013, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů. 14. 1. 2015, Sociální problematika

59. Sociální podnikatelé: Peníze nejsou všechno

V Česku přibývá firem, které se věnují sociálnímu podnikání. Takové podnikání prospívá společnosti i životnímu prostředí a často vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o charitu, není tomu tak: sociální podnik musí být ekonomicky úspěšný jako kterákoliv jiná firma. Dosažení zisku je ale stejně důležité jako zvýšení veřejného prospěchu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) sociální podnikání dlouhodobě podporuje. 9. 1. 2015, Sociální problematika

60. Při odklízení sněhu mohou pomoci i nezaměstnaní

Starostové obcí, které se potýkají s přívaly sněhové nadílky, se mohou obrátit na Úřad práce ČR (ÚP ČR). Všechna jeho kontaktní pracoviště v dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. 7. 1. 2015, Sociální problematika

61. Ministerstvo práce a sociálních věcí čerpá z Evropského sociálního fondu podle plánu

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je dlouhodobě úspěšné v čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Daří se mu totiž dodržet závazek plynulého čerpání Evropského sociálního fondu (ESF), což v důsledku znamená, že o žádné prostředky z tohoto fondu letos nepřijde. 17. 12. 2014, Sociální problematika

62. Porota konsensuální konference o bezdomovectví vydala své první stanovisko

Bezdomovectví je mnohovrstevný společenský problém, jenž má vícero příčin. Narůstající počet bezdomovců posiluje na jedné straně iluzorní představu, že problém vyřeší rázné represivní opatření; na druhé straně uvyká většinovou společnost na existenci bezdomovců jako na nezměnitelnou danost. Bezdomovectví škodí i těm, kdo jím přímo postiženi nejsou. Je proto třeba hledat cesty, jak fenomén bezdomovectví omezit a umenšit jeho ničivý dopad jednak na jednotlivce, jenž je skrytým bezdomovectvím ohrožen, či se ve zjevném bezdomovectví již ocitl, tak na společnost. 15. 12. 2014, Sociální problematika

63. Vláda schválila zvýšení platových tarifů u zdravotníků, vojáků a zaměstnanců v sociálních službách

Od 1. ledna 2015 se zvýší platové tarify pro několik skupin zaměstnanců, a to jednak pracovníků ve zdravotnictví, vojáků z povolání, kteří poskytují zdravotnickou pomoc, a zaměstnancům pracujícím v sociálních službách. Změní se také některá ustanovení o odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech přijatých do služebního poměru podle nového zákona o státní službě, na jehož podobě se v letošním roce vládní koalice shodla s opozičními stranami. 9. 12. 2014, Sociální problematika

64. MPSV: Neregistrované sociální služby porušují zákon

Praha/Brno – Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který chce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní razantněji řešit. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních služeb. 2. 12. 2014, Sociální problematika

65. ÚP ČR pomáhá krajům, obcím i firmám

Zatímco v říjnu 2013 umístil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v rámci celé republiky 17 758 uchazečů na veřejně prospěšné práce (VPP), letos – k 31. 10. – jich bylo 18 934. Růst je výsledkem aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), kterou ÚP ČR uplatňuje v praxi. Nejvíce nezaměstnaných našlo novou práci díky VPP v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji. 25. 11. 2014, Sociální problematika

66. Česká republika má třetí nejnižší nezaměstnanost v EU

Česká republika měla letos v září po Německu a Rakousku třetí nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie, když dosáhla hranice 5,7 procenta. Vyplývá to z posledních dostupných údajů statistického úřadu Eurostat. Jde o nejlepší výsledek od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. 19. 11. 2014, Sociální problematika

67. Rovné příležitosti mužů a žen – inspirace dobrou praxí v českých samosprávách

Česká republika a její samosprávy z hlediska zavádění standardů rovných příležitostí mužů a žen stále zaostávají za zeměmi původní evropské dvanáctky a to i přes to, že politika tzv. gender mainstreamingu[1] je součástí dohod při vstupu do Evropské unie (EU). 12. 11. 2014, Sociální problematika

68. Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany: přístupy a praktická doporučení

Blíží se konec roku 2014, mezní termín pro naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. Následující článek nabízí odpověď na otázku, jak přistupovat k procesu standardizace obecních úřadů, zejména úřadů obcí s rozšířenou působností, a praktická doporučení týkající se jednotlivých kritérií standardů kvality. 3. 11. 2014, Sociální problematika

69. Vláda přidá 335 milionů na financování sociálních služeb

Celkem 335 milionů korun poskytne česká vláda na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením své činnosti či zánikem pro rok 2014. Vyplývá to z návrhu MPSV, který kabinet podpořil. 29. 10. 2014, Sociální problematika

70. Vláda schválila Strategii politiky zaměstnanosti

Praha – Vláda na středečním zasedání projednala klíčový dokument resortu práce a sociálních věcí „Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020“. Smyslem strategie je přispět k naplnění národních cílů, které si Česká republika stanovila v návaznosti na Strategii Evropa 2020. Jedná se o zvýšení celkové míry zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20–64 let, zvýšení zaměstnanosti žen, starších lidí a o snížení nezaměstnanosti mládeže a osob s nízkou kvalifikací. 16. 10. 2014, Sociální problematika

71. Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Na konci července Evropská komise zveřejnila Šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která na datech dokládá, jak politika soudržnosti EU plní cíle růstu stanovené ve strategii Evropa 2020 především tvorbou pracovních míst a snižuje tak rozdíly v EU. 3. 10. 2014, Sociální problematika

72. MPSV připravilo dlouhodobou strategii, která má předcházet sociálním nepokojům

Praha – Koncepční opatření pro řešení sociálních nepokojů, která v rámci Dlouhodobé strategie v oblasti činnosti sociálních služeb zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, projednala na středečním jednání vláda. Cílem bylo předložit návrh mechanismů dlouhodobé finanční podpory sociální práce a garancí minimální kapacity sítě preventivních sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a návrh na obnovení finanční bonifikace za výkon veřejné služby. 2. 10. 2014, Sociální problematika

73. Mediace nadchla úředníky

Co je to mediace? V čem nám může pomoci? Teď už to víme! Už víme, proč tu jsme, v čem je to pro nás užitečné a jak nové myšlenky použít. Tak toto si na zámku Křtinách ujasnili ve dnech 24.–26. září účastníci Mezinárodní konference v rámci projektu „Mediace – šance práce“ s podtitulem „Efektivní komunikace, trh práce a nové příležitosti“, kterou pořádal Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o. p. s. 2. 10. 2014, Sociální problematika

74. Náměstkyně Jana Hanzlíková jednala se zástupci krajské a místní samosprávy o naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce nejen prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí, uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, ale i změnit celkový přístup společnosti k dané problematice vůbec. 4. 9. 2014, Sociální problematika

75. Některé aspekty využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Obce, kraje a nestátní subjekty již více než rok pracují s novým typem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu, který je určen na financování odborných služeb podporujících náhradní rodinnou péči. Tento článek se zabývá vybranými (dílčími) aspekty, které nelze při správném využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče opominout. 28. 8. 2014, Sociální problematika

76. Většina sociálních dávek míří lidem, kteří je opravdu potřebují

Praha – Míra neoprávněného pobírání či zneužívání sociálních dávek se v České republice pohybuje, podle informací Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, mezi 5 a 10 procenty z celkového objemu vyplácených dávek. Přestože se situace může v jednotlivých regionech lišit, převážná většina dávek potřebným najde správného adresáta. 29. 7. 2014, Sociální problematika

77. Vláda podpořila zvýšení mezd zaměstnanců v sociálních službách

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě k projednání materiál „Posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015.“ Navrhované posílení prostředků o 750 milionů Kč bude využito na zvýšení platů a mezd pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči klientům. Kabinet premiéra Sobotky návrh schválil. 25. 7. 2014, Sociální problematika

78. Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR

Velké terénní šetření ve více než dvou stovkách vytipovaných obcí na celém území ČR, které má za úkol sledovat, jaká je v obcích míra sociálního vyloučení a s čím se lidé žijící v takovém prostředí musí vyrovnávat, začíná právě v těchto dnech. Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí od začátku roku provádí společnost GAC. Výsledky pomohou nasměrovat unijní pomoc z Evropského sociálního fondu tam, kde je nejvíce zapotřebí. 15. 7. 2014, Sociální problematika

79. Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů

Praha – Na středečním jednání Vlády ČR byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionálního operační program (dále jen IROP), který bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. V následujícím měsíci pak bude probíhat konečné schválení Evropskou komisí. Tento operační program, ze kterého lze financovat investiční akce, bude stěžejním pro realizaci sociálního bydlení a dalších doprovodných aktivit. MPSV se aktivně zapojovalo při přípravě specifických cílů, zejména těch, které jsou v jeho gesci. 11. 7. 2014, Sociální problematika

80. Financování sociálních služeb bude transparentnější

Novela zákona o sociálních službách upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb, které od ledna 2015 přechází do kompetence krajů. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel. 4. 7. 2014, Sociální problematika

81. Změny v zákonu o hmotné nouzi pomůžou zastavit obchod s chudobou

Tři zásadní změny přináší návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, na středečním jednání podpořila vláda. Novela řeší aktuální problémy spojené s výplatou doplatku na bydlení. 4. 7. 2014, Sociální problematika

82. Startuje příprava zákona o sociálním bydlení

Právo na důstojné bydlení je základním právem člověka. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dalšími resorty a organizacemi začíná pracovat na zákonu o sociálním bydlení. Chystaný zákon by měl pomoci nejen lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří v současnosti často končí na předražených a nedůstojných ubytovnách, ale i všem, kterým hrozí z jakéhokoliv důvodu ztráta bydlení. 7. 5. 2014, Sociální problematika

83. Rozbor nákladů jednotlivých typů služeb péče o ohrožené děti

Více než rok od nabytí účinnosti novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla zásadní změny do systému péče o ohrožené děti, je vhodnou příležitostí pro aktualizaci ekonomických dat a revizi údajů o nákladovosti jednotlivých typů služeb. 8. 4. 2014, Sociální problematika

84. MPSV navýšilo prostředky na projekty služeb sociální prevence v krajích

Dalších celkem 368 milionů korun mohou využít kraje ve výzvě číslo 5 k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která umožňuje podporu sociálních služeb až do konce září 2015. Projektové žádosti mohou kraje podávat do 30. června 2014. 2. 4. 2014, Sociální problematika

85. MPSV navýšilo prostředky na projekty služeb sociální prevence v krajích

Dalších celkem 368 milionů korun mohou využít kraje ve výzvě číslo 5 k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, která umožňuje podporu sociálních služeb až do konce září 2015. Projektové žádosti mohou kraje podávat do 30. června 2014. 1. 4. 2014, Sociální problematika

86. Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2013. V loňském roce činily sociální výdaje MPSV přibližně 472,5 mld. Kč, což bylo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2012. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek pomoci v hmotné nouzi (o 2,8 mld. Kč), dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (o 1,8 mld. Kč) a u výdajů na příspěvek na péči (o 1,2 mld. Kč). 19. 3. 2014, Sociální problematika

87. Čeladná přispěje pozůstalým na pohřeb

Čeladná – Radní obce Čeladná chtějí ve své obci zvrátit nepříznivý celospolečenský trend rostoucího počtu pohřbů bez obřadu. Schválili proto příspěvek 5 tisíc korun na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním a vypravením pohřbu občana Čeladné bez ohledu na to, zda půjde o pohřeb civilní nebo církevní. 17. 3. 2014, Sociální problematika

88. Koupí stát byznys s chudobou na ubytovnách?

Měl by stát začít skupovat ubytovny? Navrhujeme posunout se z 50. let do roku 2014. Za stejné peníze umíme 1) nenechat lidi spadnout na dno, a když tam již jsou, 2) vytáhnout je nahoru do normálního bydlení a normálního života. Základem je kvalitní, dostupný a nesegregovaný byt. 14. 3. 2014, Sociální problematika

89. Seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

Dne 11. března 2014 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal 19. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice tentokrát na téma „Dětská chudoba a sexuální zneužívání, babyboxy a dětská práva“. 12. 3. 2014, Sociální problematika

90. O financování a lepší organizaci sociální služeb se debatovalo na konferenci v Hradci

Do jaké míry je pomoc v tíživých sociálních situacích potřebná a kdy se už stává zneužitelnou? I odpověď na tuto otázku se snažili nalézt odborníci na konferenci nazvané Efektivita a sociální služby II. 14. 2. 2014, Sociální problematika

91. MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizuje mapu sociálně vyloučených lokalit v České republice. Získá tak přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. 27. 1. 2014, Sociální problematika

92. Rodinná politika není sociální politika

Pod názvem „Rodina jako garant odpovědnosti ve společnosti“ se 21. října 2013 uskutečnila v Senátu Parlamentu ČR XII. mezinárodní konference o rodinné politice. Jejími pořadateli byly Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera, Institutem pro manželství a rodinu ve Vídni a Institutem pro další vzdělávání a praktickou sociální etiku ve Waldmünchen. 27. 1. 2014, Sociální problematika

93. Právo na dětství, MPSV spouští kampaň na podporu pěstounské péče

Ověření nových metod sociálně-právní ochrany dětí a zároveň podpora perspektivní formy individuální sociální služby je cílem informační a náborové kampaně pro pěstounskou péči, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje v lednu v Královéhradeckém a Zlínském kraji. Podstatou je hledání nových rodin pro děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat u biologických rodičů. Přitom je ale důležité, aby s nimi mohly nadále zůstat v kontaktu. 20. 1. 2014, Sociální problematika

94. Rychlejší rozhodování a méně zneužívání, tak by mohly vypadat sociální dávky díky spolupráci Úřadu práce ČR a obcí

O sociálních dávkách by v budoucnosti mohly rozhodovat obce a vyplácet je příslušná pracoviště Úřadu práce ČR. Myslí si to předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, který tuto myšlenku nedávno diskutoval s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. Shodli se, že takový systém by mohl zabránit zneužívání dávek, protože obce lépe než státní úřady znají sociální situaci svých obyvatel a mohou tak vhodně navrhnout i formu výplaty. 16. 1. 2014, Sociální problematika

95. Standardy kvality jako základ spravedlivého financování sociálně-právní ochrany dětí

Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou první agendou v přenesené působnosti, na jejíž činnost se vztahují zákonem upravené standardy kvality. Promítne se tato novinka také do způsobu financování? 15. 1. 2014, Sociální problematika

96. MPSV vydalo jako publikaci koncepci, která řeší bezdomovectví

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo jako publikaci Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. Jde o vůbec první národní koncepci, která má bojovat s bezdomovectvím v ČR. Materiál, který navrhuje opatření v oblasti prevence ztráty bydlení a v přístupu osob bez domova k bydlení, naleznete na webu MPSV. 8. 1. 2014, Sociální problematika

97. Konference Asociace majitelů a provozovatelů ubytoven nastínila problematiku ubytoven a nabídla nová řešení

Na konferenci pořádané Asociací majitelů a provozovatelů ubytoven (AMPU) 10. prosince v Praze se účastníci zabývali otázkou ubytoven a související problematikou sociálního bydlení. Konference, nad níž převzal záštitu ministr pro místní rozvoj Mgr. František Lukl, MPA, nastínila hlavní problémy, které tuto oblast sužují, a nabídla řešení situace ubytoven v České republice prostřednictvím jejich kategorizace, která pomůže nastavit jasná pravidla jejich provozování. 13. 12. 2013, Sociální problematika

98. Sociální dávky by měly být znovu v gesci obcí, pokud ne, je nutná intenzivnější spolupráce se státní správou

Pomoc v hmotné nouzi, státní sociální podpora či dávky související se zdravotním postižením. To vše by se mělo vrátit do působnosti obcí. Myslí si to jejich zástupci, primátoři a starostové, sdružení ve Svazu měst a obcí České republiky (SMO). 10. 12. 2013, Sociální problematika

99. Na jihu Moravy rozvíjejí sociální služby efektivně

V Jihomoravském kraji se ze státního, krajského a evropského rozpočtu vydá ročně více než 900 milionů korun na sociální služby. Aby byly přiděleny skutečně na aktivity, které jsou nejvíce potřebné, má kraj zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb. Dokument je výsledkem procesu komunitního plánování, do kterého jsou zapojeni zástupci obcí, poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb v kraji. 3. 12. 2013, Sociální problematika

100. Analýza ukazuje mapu ohrožení dětí a rodin v České republice

Praha – Více peněz pro obce, kde je vyšší míra ohrožení dětí a rodin. Jako základ k vytvoření nového modelu financování systému péče má posloužit Sociodemografická analýza – mapa rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách. Analýza vznikla v rámci individuálního projektu MPSV, financoval ji Evropský sociální fond. 13. 11. 2013, Sociální problematika
Bylo nalezeno 364 záznamů.
TOPlist
TOPlist