K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Sociální problematika)

Bylo nalezeno 383 záznamů.

51. Nový návrh zákona ohrožuje budoucnost prevence a léčby závislostí u nás

Nový návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který by měl nahradit stávající zákon č. 379/2005 Sb., obsahuje řadu sporných bodů, nad kterými se málokdo pozastavuje. V tuto chvíli zde nejde jen o zákaz kouření, ale o celé spektrum ohrožených služeb a koordinaci protidrogové politiky vůbec. To však bohužel zůstává zcela ve stínu široké a emotivní diskuze o kouření v restauracích. 11. 12. 2015, Sociální problematika

52. Přijetí systému sociálního bydlení je zase o krok blíž

Vláda přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Jde o vůbec první materiál, který se v České republice komplexně věnuje vybudování systému dostupných sociálních bytů, vymezuje role obcí a státu a vysvětluje vazbu na sociální služby. Na základě přijaté Koncepce bude vypracován návrh zákona, který by měl být účinný od roku 2017. 13. 10. 2015, Sociální problematika

53. Kontroly nelegální práce budou zajištěny i v dalších letech

Od začátku příštího roku bude Státní úřad inspekce práce disponovat 263 kmenovými pracovníky, kteří budou natrvalo převedeni pod úřad z projektu financovaného z evropských fondů. Pracovníci v současné době zajišťují v rámci projektu kontrolu a odhalování nelegální práce a i do budoucna je k zachování efektivity kontrol v oblasti zaměstnanosti nutné tato místa a počty pracovníků zachovat. 6. 10. 2015, Sociální problematika

54. Nové výzvy z Operačního programu Zaměstnanost cílí na sociální začleňování

Na programy spojené se sociálním začleňováním vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí tři výzvy z nového Operačního programu Zaměstnanost. Prostředky budou určeny na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace. Celková alokace těchto výzev přesahuje jednu miliardu korun. 30. 9. 2015, Sociální problematika

55. Obce a sociální politika

Sociální transfery představují nejvýznamnější položku výdajů veřejných rozpočtů v České republice. Článek se zabývá otázkou role obcí v sociální oblasti a odpovědnosti jednotlivých úrovní veřejné správy na realizaci sociální politiky. 14. 9. 2015, Sociální problematika

56. Inspirujte se… Cílem není služba, ale člověk

V rámci projektu Svazu měst a obcí, který je zaměřen na systémovou podporu meziobecní spolupráce vznikl v oblasti sociálních služeb dům s pečovatelskou službou Škrdlovice. 11. 9. 2015, Sociální problematika

57. ÚP ČR podporuje (nejen) v Litvínově asistenty prevence kriminality

Celkem osm uchazečů o zaměstnání získalo v Litvínově i díky podpoře ze strany ÚP ČR novou práci. Sedm mužů a jedna žena tak rozšířili řady tamní městské policie, kde působí jako asistenti prevence kriminality. Úřad práce ČR přispívá na jejich mzdy v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). 8. 9. 2015, Sociální problematika

58. 720 milionů korun navíc na financování sociálních služeb v celé České republice v roce 2015

Vláda České republiky vyslyšela požadavek Asociace krajů České republiky a schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí. 20. 7. 2015, Sociální problematika

59. Úřad práce a obce musí v otázce výplaty doplatku na bydlení úzce spolupracovat

Stát prostřednictvím Úřadu práce a obce by měly v otázce souhlasu s výplatou doplatku na bydlení postupovat v maximální součinnosti tak, aby byl naplněn duch zákona o hmotné nouzi. Přes všechny nejasnosti kolem výkladu části novely zákona se ukazuje, že obcím, které po udělení nesouhlasu zahájily s klienty sociální práci, se daří situaci řešit ve prospěch obcí i lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a naplňují tak i povinnosti uložené jim zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálních službách. Na tyto činnosti navíc MPSV letos poskytne úřadům obcí a krajským úřadům zvláštní účelovou dotaci. 25. 6. 2015, Sociální problematika

60. Projekt Transformace sociálních služeb podporuje samostatnější život lidí se zdravotním postižením

Umožnit lidem se zdravotním postižením žít běžný život jako všichni ostatní a poskytovat jim takovou péči, kterou opravdu mimo zdi velkých ústavních zařízení potřebují. To je cílem transformace sociálních služeb. O těchto změnách a dosavadních výsledcích se ve Stodu u Plzně hovořilo na závěrečné konferenci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Transformace sociálních služeb. 18. 6. 2015, Sociální problematika

61. Ekonomické a procesní aspekty transformace pobytových služeb

Péče o ohrožené skupiny obyvatel prochází v posledních letech procesem tzv. „deinstitucionalizace“, jehož součástí je i transformace stávajících ústavních zařízení na jiné typy služeb. Tento článek se zabývá vybranými aspekty tohoto procesu. 17. 6. 2015, Sociální problematika

62. Koncepce sociálního bydlení – první ohlasy

První ohlasy na zveřejněnou koncepci sociálního bydlení. 5. 6. 2015, Sociální problematika

63. Koncepce sociálního bydlení

Sociální bydlení je interdisciplinární systém, ve kterém je třeba současně realizovat celou řadu opatření sociální pomoci pro osoby, které jsou shledány jako pomoci potřebné, resp. jsou v bytové nouzi z různých důvodů (např. materiálních, sociálních, psychologických, etnických aj.). 4. 6. 2015, Sociální problematika

64. Počet sociálně vyloučených lokalit se za deset let zdvojnásobil

V České republice přibylo sociálně vyloučených lokalit i lidí, kteří v nich žijí. Může jít až o 115 tisíc lidí soustředěných v celkem 606 lokalitách. Vyplývá to z Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovala společnost GAC, spol. s r. o. Tato čísla dokládají, že sociální vyloučení a chudoba jsou jedním z klíčových problémů české společnosti. 28. 5. 2015, Sociální problematika

65. Titul Obec přátelská rodině za rok 2014 náleží osmi obcím a městům

Již sedmým rokem soutěžily obce, města i městské části z celé České republiky o titul Obec přátelská rodině a finanční dotaci na aktivity, které podpoří rodiny. Ocenění a šeky s peněžní dotací předala vítězům ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 27. 5. 2015, Sociální problematika

66. Kraje znají přesná pravidla pro čerpání peněz na sociální služby

Vláda přijala nařízení, které upřesňuje konkrétní podmínky pro čerpání dotací, potřebné lhůty a povinné náležitosti dokumentů, které mají kraje předkládat Ministerstvu práce a sociálních věcí při žádostech o dotace na sociální služby. Zaručí se tím dostatečná ochrana a transparentnost systému financování sociálních služeb. Podle nařízení vlády bude postupováno poprvé při poskytování dotací na rok 2016. 23. 4. 2015, Sociální problematika

67. K poskytnutí doplatku na bydlení lidem žijícím v dlouhodobých ubytovnách bude nutný souhlas obcí

V původní novele zákona o hmotné nouzi, předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, nebyla podmínka udělování souhlasu obce ve formě závazného stanoviska v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení. Do zákona byla vložena pozměňovacím návrhem předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. MPSV začalo po přijetí uvedeného opatření Poslaneckou sněmovnou a posléze i Senátem jednat o aplikaci úpravy s Ministerstvem vnitra a rozhodlo se starosty obcí o souvislostech zmíněného opatření informovat dopisem ministryně. 22. 4. 2015, Sociální problematika

68. Veřejná služba má pomáhat, ne lidi trestat

Pozměňovací návrh k senátní předloze novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, která se vztahuje také k veřejné službě, připravilo MPSV ve spolupráci s poslankyní Zuzanou Kailovou a veřejnou ochránkyní práv. Cílem návrhu je vrátit institutu veřejné služby původní smysl – stát se nástrojem k aktivizaci dlouhodobě nezaměstnaných lidí, kteří žijí ze sociálních dávek. V žádném případě nejde o to, aby do české legislativy byla znovuzavedena restriktivní podoba veřejných prací, kterou před časem prosazoval exministr Drábek a kterou odmítl Ústavní soud. 20. 4. 2015, Sociální problematika

69. Hejtmani se s ministryní shodli na společném postupu dofinancování sociálních služeb

Štiřín – Rada Asociace krajů se v pátek 20. března 2015 ve Štiříně setkala s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou Tominovou. Společné jednání se věnovalo financování sociálních služeb a kompenzací nákladů krajů za nově přijaté úředníky v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje. 23. 3. 2015, Sociální problematika

70. Provozovatelé ubytoven nechávají předložení provozních řádů na poslední chvíli

Praha – Přestože provozovatelé dlouhodobých ubytoven musí vypracovat či doplnit do konce března 2015 provozní řády, a následně je předložit krajským hygienickým stanicím, dosud tak učinilo jen nepatrné procento z nich. V případě, že tuto zákonnou povinnost nesplní, nebude moci Úřad práce ČR (ÚP ČR) poskytovat klientům, kteří v těchto zařízeních bydlí, dávky ze systému hmotné nouze. Provozovatelé ubytoven tak mohou těmto lidem značně zkomplikovat život. 18. 3. 2015, Sociální problematika

71. MPSV řeší problém neregistrovaných sociálních služeb

Praha – V posledních letech se v České republice rozmohlo podnikání „se stářím“. Vznikají domovy pro seniory s nabídkou nejrůznějších sociálních služeb, přičemž nesplňují technické ani personální standardy, jež vyžaduje současná legislativa. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v těchto zařízeních v nedůstojných podmínkách bez slibované péče a státní příspěvky na péči jsou v rámci této „služby“ často zneužívány. MPSV se snaží činit taková opatření, aby ke zneužívání sociálních služeb docházelo co nejméně, mimo jiné chystá novelu zákona o sociálních službách. 11. 3. 2015, Sociální problematika

72. Prohlášení sociálních pracovníků

Praha – Společnost sociálních pracovníků ČR, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSSČR společně došli k závěru, že pro další rozvoj sociální práce a posílení profesního ukotvení v České republice je nezbytné prosazovat vznik Zákona o sociálních pracovnících. 5. 3. 2015, Sociální problematika

73. Kompetence stavebních úřadů ve vztahu k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) obdržel dne 20. 1. 2015 dotaz týkající se problematiky zákona č. 252/2014 Sb., kterým byl změněn zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“), a jeho dopadu na činnost stavebních úřadů po 1. 1. 2015. 24. 2. 2015, Sociální problematika

74. Svaz měst a obcí ČR odstartoval v Liberci sérii krajských setkání

Liberec – Jak konkrétně podpořit zaměstnanost v krajích, aby v nich lidé rádi žili a měli kvalitní podmínky pro spokojený domov? I to je téma jednání starostů na Krajských setkáních 2015, která začala v Liberci. Pořádá je Svaz měst a obcí ČR. Díky spolupráci s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) se mimo jiné řeší konkrétní nástroje politiky zaměstnanosti, které mají zajistit práci nejen obtížně umístitelným uchazečům o zaměstnání. Spolupráce státu a samosprávy vychází z nedávno podepsaného memoranda. Obce mohou díky ÚP ČR vytvářet například pozice pro veřejně prospěšné práce (VPP). 19. 2. 2015, Sociální problematika

75. Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany: praktická doporučení

minulém článku byly popsány základní přístupy k procesu implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V pokračování článku jsou uvedeny příklady praktického naplňování vybraných kritérií těchto standardů. 3. 2. 2015, Sociální problematika

76. Národní strategie má sjednotit rozvoj sociálních služeb v ČR

Vláda na dnešním jednání přijala návrh předložený Ministerstvem práce a sociálních věcí, který definuje základní cíle a opatření v oblasti sociálních služeb pro rok 2015. Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro rok 2015 postupně sjednotí způsob a formu střednědobého plánování na krajské i obecní úrovni, aby stát mohl na národní úrovni systémově a uceleně reagovat na potřeby uživatelů sociálních služeb. Strategie jasně popisuje vize, cíle a jednotlivá opatření pro letošní rok. 20. 1. 2015, Sociální problematika

77. MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2013

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR ve vývojových řadách a grafech – 2013, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů. 14. 1. 2015, Sociální problematika

78. Sociální podnikatelé: Peníze nejsou všechno

V Česku přibývá firem, které se věnují sociálnímu podnikání. Takové podnikání prospívá společnosti i životnímu prostředí a často vytváří pracovní příležitosti pro lidi se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o charitu, není tomu tak: sociální podnik musí být ekonomicky úspěšný jako kterákoliv jiná firma. Dosažení zisku je ale stejně důležité jako zvýšení veřejného prospěchu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) sociální podnikání dlouhodobě podporuje. 9. 1. 2015, Sociální problematika

79. Při odklízení sněhu mohou pomoci i nezaměstnaní

Starostové obcí, které se potýkají s přívaly sněhové nadílky, se mohou obrátit na Úřad práce ČR (ÚP ČR). Všechna jeho kontaktní pracoviště v dotčených regionech úzce spolupracují a jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc. 7. 1. 2015, Sociální problematika

80. Ministerstvo práce a sociálních věcí čerpá z Evropského sociálního fondu podle plánu

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je dlouhodobě úspěšné v čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Daří se mu totiž dodržet závazek plynulého čerpání Evropského sociálního fondu (ESF), což v důsledku znamená, že o žádné prostředky z tohoto fondu letos nepřijde. 17. 12. 2014, Sociální problematika

81. Porota konsensuální konference o bezdomovectví vydala své první stanovisko

Bezdomovectví je mnohovrstevný společenský problém, jenž má vícero příčin. Narůstající počet bezdomovců posiluje na jedné straně iluzorní představu, že problém vyřeší rázné represivní opatření; na druhé straně uvyká většinovou společnost na existenci bezdomovců jako na nezměnitelnou danost. Bezdomovectví škodí i těm, kdo jím přímo postiženi nejsou. Je proto třeba hledat cesty, jak fenomén bezdomovectví omezit a umenšit jeho ničivý dopad jednak na jednotlivce, jenž je skrytým bezdomovectvím ohrožen, či se ve zjevném bezdomovectví již ocitl, tak na společnost. 15. 12. 2014, Sociální problematika

82. Vláda schválila zvýšení platových tarifů u zdravotníků, vojáků a zaměstnanců v sociálních službách

Od 1. ledna 2015 se zvýší platové tarify pro několik skupin zaměstnanců, a to jednak pracovníků ve zdravotnictví, vojáků z povolání, kteří poskytují zdravotnickou pomoc, a zaměstnancům pracujícím v sociálních službách. Změní se také některá ustanovení o odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech přijatých do služebního poměru podle nového zákona o státní službě, na jehož podobě se v letošním roce vládní koalice shodla s opozičními stranami. 9. 12. 2014, Sociální problematika

83. MPSV: Neregistrované sociální služby porušují zákon

Praha/Brno – Neregistrované sociální služby jsou jedním z problémů, který chce Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní razantněji řešit. Tyto služby totiž nedostatečně chrání práva svých klientů, dokonce je porušují. Staří lidé a zdravotně postižení žijí v některých pobytových zařízeních v nedůstojných podmínkách a jen obtížně se tomu brání. Nezřídka jsou také zneužívány státní příspěvky na péči. Ministerstvo nyní představuje doporučený postup pro krajské úřady, který řeší problematiku odhalování a postihu poskytování neregistrovaných sociálních služeb. 2. 12. 2014, Sociální problematika

84. ÚP ČR pomáhá krajům, obcím i firmám

Zatímco v říjnu 2013 umístil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v rámci celé republiky 17 758 uchazečů na veřejně prospěšné práce (VPP), letos – k 31. 10. – jich bylo 18 934. Růst je výsledkem aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), kterou ÚP ČR uplatňuje v praxi. Nejvíce nezaměstnaných našlo novou práci díky VPP v Ústeckém, Moravskoslezském a Středočeském kraji. 25. 11. 2014, Sociální problematika

85. Česká republika má třetí nejnižší nezaměstnanost v EU

Česká republika měla letos v září po Německu a Rakousku třetí nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie, když dosáhla hranice 5,7 procenta. Vyplývá to z posledních dostupných údajů statistického úřadu Eurostat. Jde o nejlepší výsledek od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. 19. 11. 2014, Sociální problematika

86. Rovné příležitosti mužů a žen – inspirace dobrou praxí v českých samosprávách

Česká republika a její samosprávy z hlediska zavádění standardů rovných příležitostí mužů a žen stále zaostávají za zeměmi původní evropské dvanáctky a to i přes to, že politika tzv. gender mainstreamingu[1] je součástí dohod při vstupu do Evropské unie (EU). 12. 11. 2014, Sociální problematika

87. Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany: přístupy a praktická doporučení

Blíží se konec roku 2014, mezní termín pro naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany. Následující článek nabízí odpověď na otázku, jak přistupovat k procesu standardizace obecních úřadů, zejména úřadů obcí s rozšířenou působností, a praktická doporučení týkající se jednotlivých kritérií standardů kvality. 3. 11. 2014, Sociální problematika

88. Vláda přidá 335 milionů na financování sociálních služeb

Celkem 335 milionů korun poskytne česká vláda na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením své činnosti či zánikem pro rok 2014. Vyplývá to z návrhu MPSV, který kabinet podpořil. 29. 10. 2014, Sociální problematika

89. Vláda schválila Strategii politiky zaměstnanosti

Praha – Vláda na středečním zasedání projednala klíčový dokument resortu práce a sociálních věcí „Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020“. Smyslem strategie je přispět k naplnění národních cílů, které si Česká republika stanovila v návaznosti na Strategii Evropa 2020. Jedná se o zvýšení celkové míry zaměstnanosti věkové skupiny občanů 20–64 let, zvýšení zaměstnanosti žen, starších lidí a o snížení nezaměstnanosti mládeže a osob s nízkou kvalifikací. 16. 10. 2014, Sociální problematika

90. Šestá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Na konci července Evropská komise zveřejnila Šestou zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, která na datech dokládá, jak politika soudržnosti EU plní cíle růstu stanovené ve strategii Evropa 2020 především tvorbou pracovních míst a snižuje tak rozdíly v EU. 3. 10. 2014, Sociální problematika

91. MPSV připravilo dlouhodobou strategii, která má předcházet sociálním nepokojům

Praha – Koncepční opatření pro řešení sociálních nepokojů, která v rámci Dlouhodobé strategie v oblasti činnosti sociálních služeb zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, projednala na středečním jednání vláda. Cílem bylo předložit návrh mechanismů dlouhodobé finanční podpory sociální práce a garancí minimální kapacity sítě preventivních sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a návrh na obnovení finanční bonifikace za výkon veřejné služby. 2. 10. 2014, Sociální problematika

92. Mediace nadchla úředníky

Co je to mediace? V čem nám může pomoci? Teď už to víme! Už víme, proč tu jsme, v čem je to pro nás užitečné a jak nové myšlenky použít. Tak toto si na zámku Křtinách ujasnili ve dnech 24.–26. září účastníci Mezinárodní konference v rámci projektu „Mediace – šance práce“ s podtitulem „Efektivní komunikace, trh práce a nové příležitosti“, kterou pořádal Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o. p. s. 2. 10. 2014, Sociální problematika

93. Náměstkyně Jana Hanzlíková jednala se zástupci krajské a místní samosprávy o naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce nejen prosadit naplňování opatření v oblasti politiky přípravy na stárnutí, uvedených v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí na období let 2013 až 2017, ale i změnit celkový přístup společnosti k dané problematice vůbec. 4. 9. 2014, Sociální problematika

94. Některé aspekty využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Obce, kraje a nestátní subjekty již více než rok pracují s novým typem neinvestičního transferu ze státního rozpočtu, který je určen na financování odborných služeb podporujících náhradní rodinnou péči. Tento článek se zabývá vybranými (dílčími) aspekty, které nelze při správném využívání státního příspěvku na výkon pěstounské péče opominout. 28. 8. 2014, Sociální problematika

95. Většina sociálních dávek míří lidem, kteří je opravdu potřebují

Praha – Míra neoprávněného pobírání či zneužívání sociálních dávek se v České republice pohybuje, podle informací Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, mezi 5 a 10 procenty z celkového objemu vyplácených dávek. Přestože se situace může v jednotlivých regionech lišit, převážná většina dávek potřebným najde správného adresáta. 29. 7. 2014, Sociální problematika

96. Vláda podpořila zvýšení mezd zaměstnanců v sociálních službách

Praha – Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě k projednání materiál „Posílení prostředků na financování sociálních služeb v roce 2015.“ Navrhované posílení prostředků o 750 milionů Kč bude využito na zvýšení platů a mezd pracovníků v sociálních službách, kteří poskytují přímou péči klientům. Kabinet premiéra Sobotky návrh schválil. 25. 7. 2014, Sociální problematika

97. Tazatelé se vydají do terénu, aby načrtli mapu sociálně vyloučených lokalit v ČR

Velké terénní šetření ve více než dvou stovkách vytipovaných obcí na celém území ČR, které má za úkol sledovat, jaká je v obcích míra sociálního vyloučení a s čím se lidé žijící v takovém prostředí musí vyrovnávat, začíná právě v těchto dnech. Akce je součástí Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR, kterou pro Ministerstvo práce a sociálních věcí od začátku roku provádí společnost GAC. Výsledky pomohou nasměrovat unijní pomoc z Evropského sociálního fondu tam, kde je nejvíce zapotřebí. 15. 7. 2014, Sociální problematika

98. Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů

Praha – Na středečním jednání Vlády ČR byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionálního operační program (dále jen IROP), který bude financován z Evropského fondu regionálního rozvoje. V následujícím měsíci pak bude probíhat konečné schválení Evropskou komisí. Tento operační program, ze kterého lze financovat investiční akce, bude stěžejním pro realizaci sociálního bydlení a dalších doprovodných aktivit. MPSV se aktivně zapojovalo při přípravě specifických cílů, zejména těch, které jsou v jeho gesci. 11. 7. 2014, Sociální problematika

99. Financování sociálních služeb bude transparentnější

Novela zákona o sociálních službách upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb, které od ledna 2015 přechází do kompetence krajů. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel. 4. 7. 2014, Sociální problematika

100. Změny v zákonu o hmotné nouzi pomůžou zastavit obchod s chudobou

Tři zásadní změny přináší návrh zákona o pomoci v hmotné nouzi, na středečním jednání podpořila vláda. Novela řeší aktuální problémy spojené s výplatou doplatku na bydlení. 4. 7. 2014, Sociální problematika
Bylo nalezeno 383 záznamů.
TOPlist
TOPlist