K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Veřejné zakázky)

Bylo nalezeno 170 záznamů.

51. ČÚZK pořídil registr v netransparentní zakázce

Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a za zjištěná pochybení uložil zadavateli sankci ve výši 300 000 Kč. Předseda ÚOHS Petr Rafaj nyní zamítl podaný rozklad a prvoinstanční rozhodnutí potvrdil. 15. 9. 2014, Veřejné zakázky

52. Hradec Králové omezil práva dodavatelů odkazem na konkrétní zboží

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu Hradec Králové pokutu ve výši 300 000 Kč za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská. Rozhodnutí vydané ve správním řízení zahájeném z moci úřední není zatím pravomocné a zadavatel může proti němu podat rozklad. 17. 7. 2014, Veřejné zakázky

53. MPSV ve svých veřejných zakázkách zohlední sociální kritéria

Ministerstvo práce a sociálních věcí se přihlásilo ke konceptu odpovědného veřejného zadávání – tedy pohledu na veřejné zakázky jako nástroje pro posilování zaměstnanosti, sociální soudržnosti a udržitelnosti. Ve svých zakázkách chce analyzovat příležitosti pro podporu nezaměstnaných, zohlednění sociálních kritérií či snížení dopadu na životní prostředí. 13. 5. 2014, Veřejné zakázky

54. Ústecký kraj měnil původní zadávací podmínky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím Ústeckému kraji pokutu ve výši 200 000 Kč za chyby ve veřejné zakázce „Kulturně turistické značení na dálnicích a silnicích Ústeckého kraje“. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je tedy pravomocné. 5. 5. 2014, Veřejné zakázky

55. Klášterci nad Ohří hrozí sankce za neopodstatněné požadavky na kvalifikaci

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a může být proti němu podán rozklad. 16. 4. 2014, Veřejné zakázky

56. Úřad uložil pokutu a zakázal plnění smlouvy na svoz odpadu v Příbrami

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli Technické služby Příbram pokutu ve výši 220 000 Kč a zákaz plnění Smlouvy o odstraňování odpadu č. 120401 ve znění dodatků č. 1 a 2. Rozhodnutí potvrdil ve druhé instanci také předseda ÚOHS Petr Rafaj a je tedy pravomocné. 27. 3. 2014, Veřejné zakázky

57. Uzavřením smlouvy o budoucí nájemní smlouvě došlo v Olomouci k obcházení zákona

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v již pravomocném rozhodnutí pokutu 300 tisíc korun statutárnímu městu Olomouc za uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě bez řádného zadávacího řízení stanoveného zákonem o veřejných zakázkách. 12. 3. 2014, Veřejné zakázky

58. Metodika zadávání veřejných zakázek

Řada starostů obcí volá zcela oprávněně po zjednodušení administrativy, která souvisí se zadáváním veřejných zakázek. Vzhledem k složitosti legislativy žádají o vytvoření jednoduchého manuálu, který by jim usnadnil práci a pomohl překonat záludnosti předpisů. 6. 3. 2014, Veřejné zakázky

59. Veřejní zadavatelé budou moci požadovat eticky vyráběné produkty

Praha – Evropský parlament dnes schválil směrnice, podle kterých bude možné ve veřejných zakázkách zohledňovat vedle ekonomických i sociální kritéria. Nové evropské směrnice k veřejnému zadávání tak potvrzují rozhodnutí Evropského soudního dvora z května 2012, podle nichž mohou být začleněna do vypisovaných veřejných zakázek etická kritéria. Členské státy mají pak dva roky na implementaci do vnitrostátních právních předpisů. 15. 1. 2014, Veřejné zakázky

60. Obce a veřejné zakázky

V období let 2008 až první poloviny roku 2013 vyhlásilo téměř 5500 zadavatelů necelých 54 tisíc úspěšných veřejných zakázek, tedy veřejných zakázek, ze kterých vzešla vítězná firma. Alespoň v jedné veřejné zakázce zvítězilo v daném období více než 13 000 subjektů, z nichž dvě třetiny tvořily obchodní společnosti. 9. 1. 2014, Veřejné zakázky

61. Předseda Rafaj potvrdil rozhodnutí v případech zmanipulovaného Elektronického losování

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj věcně potvrdil osm prvostupňových rozhodnutí, v nichž Úřad konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách, které spočívalo v netransparentním zužování počtu uchazečů o zakázku prostřednictvím elektronického losovacího zařízení. Předseda ÚOHS nicméně v některých případech snížil sankce, které byly uloženy zadavatelům Povodí Vltavy, státní podnik, městu Šternberku, městu Kostelci nad Labem, Jihočeskému kraji, Správě silnic Olomouckého kraje a obcím Cítov a Svijany. Pokuty byly upraveny tak, aby proporcionálně odpovídaly obdobným okolnostem všech těchto případů. 19. 12. 2013, Veřejné zakázky

62. Město Chodov neprovedlo koncesní řízení na pronájem teplovodních zařízení

Pokutu ve výši 300 000 Kč za porušení koncesního zákona uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím městu Chodov. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán v zákonné lhůtě rozklad. 9. 12. 2013, Veřejné zakázky

63. ŘSD špatně zadalo opravu mostu v Trutnově

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 800 000 Kč Ředitelství silnic a dálnic za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „I/14 oprava mostu ev. č. 14-069 Trutnov HSM“. Zadavatel porušil zákon, když uvedenou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly naplněny zákonné podmínky nezbytné pro užití tohoto druhu zadávacího řízení. Proti prvostupňovému rozhodnutí nebyl podán rozklad. 4. 12. 2013, Veřejné zakázky

64. Strašák jménem vícepráce

Praha – Vícepráce jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami stále častěji zmiňovány jako největší zlo českého stavebnictví. Pro velkou část laické veřejnosti jsou „vícepráce“ a „změny během výstavby“ okrádáním státu. Jsou stavitelé silnic a dálnic skutečně zloději či zákeřní chamtivci, kteří vymáhají na ubohém státu „nepotřebné“ změny během výstavby? 26. 11. 2013, Veřejné zakázky

65. „Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vyzývá nové poslance Svaz měst a obcí ČR

Velký Osek – Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém jednání ve Velkém Oseku vyzvalo nově zvolené poslance: Podpořte technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Svaz tuto novelu považuje za velmi důležitou, nebude-li schválena, výrazně to zkomplikuje zadávání veřejných zakázek po 1. lednu 2014 a může dojít i k závažnému ohrožení čerpání prostředků z evropských fondů. Předseda Svazu Dan Jiránek, primátor Kladna, se na všechny poslance obrátil osobním dopisem. 18. 11. 2013, Veřejné zakázky

66. Ceny čestného nákupu (FSA) – uspěla i česká města a jimi zřizované organizace

Ostrava – Ostravská stavební společnost VS – Invest, Tepláreň Košice a Alena Ševčíková z Nemocnice Nové Město na Moravě získaly ocenění FSA (Fair Sourcing Awards) za úspěšné využívání elektronických aukcí. Vybrala je porota nominovaná českou a slovenskou asociací APUeN, která sdružuje poskytovatele i uživatele elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce. 14. 11. 2013, Veřejné zakázky

67. Obce a města vítají úpravu zadávání veřejných zakázek

Praha – Senát schválil zákonné opatření k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jednalo se zejména o technickou novelu zákona, která zajišťuje fungování vypisování veřejných zakázek i po novém roce. V průběhu projednávání v Senátu byl k materiálu dán pozměňovací návrh starosty Chýnova Pavla Eyberta, který limity zvedá na úroveň před dubnem 2012. Senát tento návrh akceptoval a od nového roku se tedy veřejné zakázky v režimu zákona budou vypisovat na stavební práce od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč. 14. 10. 2013, Veřejné zakázky

68. Elektronické aukce snižují náklady i možnost korupce, míní zástupci českých měst

Ostrava – Elektronické aukce výrazně snížily náklady a zároveň zvýšily transparentnost při obchodování. Vyplývá to z průzkumu společnosti NAR marketing mezi 32 českými a 16 slovenskými městy, které používají eAukce například při zadávání stavebních zakázek, nákupu kancelářských potřeb nebo výběru mobilních operátorů. 7. 10. 2013, Veřejné zakázky

69. Město Luby uzavřelo dodatek k mandátní smlouvě zcela mimo zákon o veřejných zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 200 000 Kč městu Luby za neprovedení zadávacího řízení před uzavřením dodatku k mandátní smlouvě na správu, údržbu a s tím spojený servis bytových a nebytových prostor ve vlastnictví zadavatele. Prvostupňové rozhodnutí je dosud nepravomocné a může být proti němu podán rozklad. 1. 10. 2013, Veřejné zakázky

70. ÚOHS uložil hlavnímu městu pětimilionovou sankci za zakázku na ekonomický systém

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši pěti milionů korun za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na jednotný ekonomický systém JES. Zadavatel veřejnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách, a s vybraným uchazečem již uzavřel smlouvy v celkové hodnotě 643,32 milionů korun. 20. 9. 2013, Veřejné zakázky

71. Elektronickou akcí v Údlicích došlo k více než 50% úspoře

Dne 5. září 2013 proběhla elektronická aukce na dodavatele rekonstrukce veřejného osvětlení v Údlicích. Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova prostřednictvím opatření IV.1.2. Původní rozpočet celé akce byl 2 700 000 Kč. 6. 9. 2013, Veřejné zakázky

72. Elektronické aukce na elektřinu a plyn – pro domácnosti podle GfK velká neznámá

Zatímco povědomí o existenci e-aukcí je relativně vysoké, slyšely o nich 2/5 dospělé populace, se skutečnou znalostí je to mnohem horší. Téměř polovina dotázaných si myslí, že pořadatelem je město a mají v ně tedy větší důvěru. Domácnosti mají nereálná očekávání ohledně úspor, protože neví, které části ceny se aukce týká. Mimo to panují mezi lidmi obavy z neznámého dodavatele, dodatečných poplatků a z menší reálné úspory. Vyplynulo to z výzkumů agentury GfK Czech. 5. 9. 2013, Veřejné zakázky

73. Nebojte se zakázky soutěžit na kvalitu

Po novele zákona o veřejných zakázkách z dubna 2012 panuje na veřejnosti představa, že prostřednictvím veřejné zakázky není možné získat kvalitní produkt. Není tomu tak. 4. 9. 2013, Veřejné zakázky

74. Ve výběrových řízeních z minulého roku je „zaseknutých“ 100 miliard

Praha – Z veřejných zakázek vyhlášených v minulém roce byla ke konci května 2013 zadána méně než polovina. Z pohledu objemu peněz v systému zůstává „zaseknutých“ 100 miliard korun, které veřejní investoři měli v rozpočtu připraveny, ale stále je nezadali k realizaci. Vyplývá to z nejnovějších výsledků analýzy Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ), kterou pro ni zpracovala analytická společnost CEEC Research. 16. 7. 2013, Veřejné zakázky

75. Za nepřiměřené požadavky na kvalifikaci zaplatí Olomouc 400 000 Kč

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím z 6. června 2013 pokutu ve výši 400 000 Kč statutárnímu městu Olomouc za chyby ve veřejné zakázce „ZŠ Heyrovského – sportujeme společně“. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 19. 6. 2013, Veřejné zakázky

76. Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek v architektuře

Je několik způsobů, jak mohou obce vybrat nejvhodnější projekt pro stavbu nebo rekonstrukci. Tím nejlepším je architektonická soutěž, jejíž kvalitu garantuje Česká komora architektů. Vypsaných architektonických soutěží je ovšem v poměru k počtu vydaných stavebních povolení jako šafránu – praxe je taková, že obec raději vypíše obchodní soutěž, kde je jediným hodnotícím kritériem cena. 11. 6. 2013, Veřejné zakázky

77. ÚOHS zřizuje „povodňový“ e-mail pro zadavatele veřejných zakázek v postižených oblastech

Hlavní město Praha i řada dalších regionů je v posledních dnech sužována rozsáhlými záplavami a již nyní je jisté, že tato živelná katastrofa si vyžádá v postižených městech a obcích rozsáhlou obnovu. 3. 6. 2013, Veřejné zakázky

78. Půlmilionová pokuta pro Karlovy Vary je pravomocná

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad zadavatele – města Karlovy Vary, a potvrdil tak uložení pokuty Úřadem ve výši 500 000 Kč tomuto zadavateli za nezákonný postup v zakázkách na stavební změny a úpravy pro kino ve výstavním, sportovně kulturním a kongresovém centru Karlovy Vary. 26. 4. 2013, Veřejné zakázky

79. Situace na trhu veřejných zakázek v ČR: komparace centrální správy a samosprávy

Veřejné zakázky jsou v posledních letech v médiích velmi frekventovaným pojmem, který je však vesměs zmiňován v souvislosti s možnou korupcí či nehospodárností veřejného sektoru. Mediální obraz o zadavatelích je často velmi negativní. Je však nutné si uvědomit, že počet a rozsah veřejných zakázek v České republice je velký a tudíž pohled na situaci v tomto odvětví optikou několika (možná desítek) kauz ročně není objektivní. 18. 4. 2013, Veřejné zakázky

80. Většina veřejných zakázek vyhlášených v roce 2012 stále nebyla zadána k realizaci

Při srovnání stejného základu za období leden a únor v roce 2013 oproti roku předchozímu klesl počet vyhlášených veřejných zakázek o 6,6 %, jejich hodnota se pak dokonce snížila o 22,5 %. Hlavním problémem ale zůstává velký objem veřejných zakázek, které byly vyhlášeny v roce 2012, ale doposud nebyly zadány k realizaci. Vyplývá to z výsledků analýzy, kterou pro Komoru administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) vypracovala nezávislá analytická společnost CEEC Research. 12. 4. 2013, Veřejné zakázky

81. Statistika veřejných zakázek – srovnání let 2011 a 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo aktuální statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s předchozím rokem 2011. Data ve statistikách jsou čerpány z informací uveřejněných zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek. 25. 3. 2013, Veřejné zakázky

82. Úřad práce v Mostě chyboval vyloučením uchazeče o zakázku

Úřadu práce v Mostě byla za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání zakázky „Poskytování komplexních služeb v projektu KREDIT – Sociální politika na Mostecku“ uložena sankce ve výši 250 000 Kč. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže porušení zákona konstatoval v prvostupňovém rozhodnutí, které je dosud nepravomocné a může být proti němu podán rozklad. 14. 3. 2013, Veřejné zakázky

83. Velká část profilů zadavatelů veřejných zakázek porušuje zákon

Bezmála polovina zadavatelů veřejných výběrových řízení od nového roku porušuje vyhlášku č. 133/2012 nedostatečně funkčním profilem zadavatele, který slouží k povinnému zveřejňování informací o vypsaných zakázkách. Podle vyhlášky musí zadavatelé od 1. ledna 2013 zveřejňovat tyto informace v rámci svých profilů také ve strojově čitelném kódu XML. 21. 2. 2013, Veřejné zakázky

84. Novela zákona o veřejných zakázkách přinesla pokles počtu i hodnoty zakázek

Pokles počtu veřejných zakázek i jejich hodnoty, to je výsledek stávajícího zákona o veřejných zakázkách. V pondělí se na tom shodli účastníci v pořadí již druhé odborné konference „Fórum veřejné zakázky kvalitně“, která se uskutečnila v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu. 19. 2. 2013, Veřejné zakázky

85. Stavbaři: nejkvalitněji zadává veřejné zakázky Kraj Vysočina

Vítězem prvního ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii Stavební práce se stal Kraj Vysočina. Rozhodly o tom stavební firmy ucházející se o zakázky ve veřejných výběrových řízeních. Na druhém místě se umístil státní podnik Povodí Ohře, bronz získalo statutární město Ostrava. Vítězové převzali ocenění na pondělním Fóru Veřejné zakázky kvalitně od ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. 18. 2. 2013, Veřejné zakázky

86. Výsledky průzkumu AVZ: Novela zákona o veřejných zakázkách neplní cíle

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) provedla na konci loňského roku dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda a jak novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) splnila stanovené cíle. AVZ oslovila bezmála 100 respondentů z řad zadavatelů, dodavatelů i poradců, kteří jsou se zákonem v denním kontaktu. Z první části výzkumu AVZ vyplynulo, že novela ZVZ dle většinového názoru oslovených nevede ke snížení administrativní zátěže ani k úspoře veřejných prostředků. 6. 2. 2013, Veřejné zakázky

87. Kartel v oblasti odpadového hospodářství byl potrestán pokutou téměř 100 milionů korun

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad či ÚOHS) uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokuty v souhrnné výši 96 579 000 Kč společnostem .A.S.A., spol. s r. o., van Gansewinkel, a. s., SITA CZ, a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. (dále jen ASA, AVE, SITA a van Gansewinkel). Soutěžitelé působící na trhu odpadového hospodářství a někteří i údržby komunikací si rozdělovali trh především prostřednictvím manipulace s výběrovými řízeními, což vedlo k narušení hospodářské soutěže. Verdikt obsahující zákaz plnění protisoutěžních dohod i zmíněné sankce je pravomocný. 19. 12. 2012, Veřejné zakázky

88. Při rekonstrukci stadionu Štruncovy sady v Plzni došlo k diskriminaci uchazečů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 500 000 Kč statutárnímu městu Plzeň za chyby ve veřejné zakázce „Stadion Štruncovy sady – tribuny+atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech“. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 12. 12. 2012, Veřejné zakázky

89. Ministerstvo vnitra zaplatí 3 miliony Kč za neuchování dokumentace k veřejné zakázce

Ministerstvo vnitra České republiky neuchovalo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách dokumentaci o veřejné zakázce „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft“. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli za uvedené porušení zákona sankci ve výši 3 miliony korun. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 16. 11. 2012, Veřejné zakázky

90. Vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách jsou v účinnosti od 1. září 2012

Tři prováděcí vyhlášky k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabyly účinnosti dnem 1. září 2012. Představuje to důležitý krok v zavádění novely zákona do praxe. Ministerstvo pro místní rozvoj tyto prováděcí předpisy vydalo 25. června 2012. 6. 11. 2012, Veřejné zakázky

91. Půl roku s novelou…a co bude dál?

Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) uspořádala v polovině října v Hrotovicích u Třebíče výroční konferenci o veřejných zakázkách na téma „Půl roku s novelou…a co bude dál?“. Konference proběhla pod záštitou Ing. Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj, a Ing. Petra Rafaje, předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Hodnotila zejména dopady dubnové novely zákona o veřejných zakázkách do praktického života a identifikovala řadu aplikačních nejasností, které tato novela přinesla. 5. 11. 2012, Veřejné zakázky

92. Město Cheb stanovovalo nepřiměřené kvalifikační předpoklady ve stavebních zakázkách

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 600 000 Kč městu Cheb za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Rekonstrukce, úprava a využití objektu Za Mostní branou 5, Cheb“, Revitalizace sídliště Zlatý Vrch 5., 6. a 7. etapa“, „Rekonstrukce ulic Obětí nacismu, Krátká – Cheb“ a „Rekonstrukce ulic Riegerova – Cheb“. Zadavatel ve všech případech stanovoval požadavky na technické kvalifikační předpoklady v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 1. 11. 2012, Veřejné zakázky

93. Třetina úřadů zveřejňuje zakázky pomocí necertifikovaného elektronického nástroje

Téměř 30 % českých úřadů uveřejňuje své veřejné zakázky u necertifikovaných poskytovatelů profilu zadavatele. Vyplývá to z analýzy společnosti QCM, předního dodavatele webových aplikací pro správu veřejných zakázek. Užíváním necertifikovaných nástrojů pro zveřejňování zakázek se přitom zadavatelé vystavují riziku zpochybnění shody se zákonem o veřejných zakázkách. V případě pochybností ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pak musí tuto shodu prokázat znaleckým posudkem. 29. 10. 2012, Veřejné zakázky

94. Jak se nedostat do problémů při vypisování veřejné zakázky

Za chyby ve veřejných zakázkách byly v minulém roce uloženy pokuty ve výši 30 milionů korun a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ohledně těchto pochybení zahájil 530 správních řízení. Veřejní činitelé se pochybením vystavují nejenom vysokým pokutám, ale i hrozbě odebrání dotací či dokonce trestnímu stíhání. Nových stížností na veřejné zakázky přitom stále přibývá. Jaké chyby úřady dělají ve veřejných zakázkách a jak se nedostat do problémů, vám prozradíme v několika krátkých bodech. 17. 10. 2012, Veřejné zakázky

95. České Budějovice neumožnily soutěž ve výběru dodavatele IT technologií

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu České Budějovice pokutu ve výši 1,3 milionu korun za nedodržení postupu stanoveného zákonem, když veřejnou zakázku na outsourcing serverové farmy město zadalo v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení stanovené zákonem. 8. 10. 2012, Veřejné zakázky

96. ÚOHS uložil pokutu 500 000 Kč za nezákonný postup v Zakázce na vodovod na Třebíčsku

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli – svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE – pokutu ve výši 500 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách při zadávání zakázky „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Třebíčsko„. Prvostupňové rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. 26. 9. 2012, Veřejné zakázky

97. Pokutované teplo pro Prahu 2

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 300 tisíc korun městské části Praha 2 za uzavření šesti smluv a k nim 17 dodatků na správu a provoz zdroje tepelné energie a dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev teplé vody se společností PM Partners, s. r. o., bez zadání veřejné zakázky v některém ze zadávacích řízení stanovených zákonem. Rozhodnutí již nabylo právní moci. 12. 9. 2012, Veřejné zakázky

98. 5 kroků, jak postupovat při vypisování veřejných zakázek pomocí e-aukcí

Elektronické aukce představují pro zadavatele veřejných zakázek praktický vyjednávací nástroj. Díky tomuto systému mohou snížit cenu zboží či služeb a dosáhnout tak výrazných úspor. E-aukce je nově možné bezplatně realizovat na elektronických tržištích nové generace. Jejich používání je přitom jednoduché, celý zadávací proces vám představíme v několika krocích. 6. 9. 2012, Veřejné zakázky

99. Fulnek jako první soutěžil v e-aukci bankovní úvěr pro město

Město Fulnek pravidelně využívá k řešení veřejných zakázek systém elektronických aukcí. Snaží se tak zprůhlednit jejich zadávání a zároveň dosáhnout maximálních možných úspor, což se městu úspěšně daří. Nyní se vedení Fulneku rozhodlo uspořádat aukci na poskytovatele kontokorentního úvěru a uvěrového rámce. A dosáhlo tak výrazně nižší úrokové sazby. V České republice tak proběhla snad úplně první e-aukce města na finanční služby. 5. 9. 2012, Veřejné zakázky

100. Úřady se teprve učí poptávat nové komodity, v červenci tvořily 27 % elektronických zakázek

České státní instituce se postupně učí poptávat nově schválené komodity, které za první měsíc povinného využívání e-tržišť tvořily jen 27 % veřejných zakázek. Vyplývá to z aktuálních statistik prvního koncesovaného tržiště nové generace Gemin.cz. Seznam pěti povinně vypisovaných komodit na e-tržištích se totiž od 1. července 2012 rozšířil na 24 položek zboží a služeb. Úřady dosud zadávaly zakázky především z oblasti IT vybavení, s čímž měly zkušenosti i z minulosti. 20. 8. 2012, Veřejné zakázky
Bylo nalezeno 170 záznamů.
TOPlist
TOPlist