K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Doprava)

Bylo nalezeno 52 záznamů.

1. Vláda navrhuje změny v oblasti dopravního plánování

V České republice působí na 960 veřejnoprávních subjektů, které zajišťují veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou, drážní a jinou dopravou. Přestože převážnou část z těchto objednatelů veřejné dopravy tvoří obce, jejich účast na dopravním plánování byla doposud spíše omezená. 10. 1. 2019, Doprava

2. Stromy podél silnice u Čenkova mají bílé pruhy, průjezd mladou alejí na Táborsku je bezpečnější

Čenkov (Malšice) – Parta dobrovolníků s místními lidmi a členy spolku Arnika v sobotu natřeli 115 stromů podél silnice z Čenkova do Dobřejic. Bílé reflexní pruhy jsou jednoduchým opatřením, které pomáhá zvyšovat bezpečnost provozu. Akci uspořádala Arnika ve spolupráci s místními obyvateli a silničáři. Uskutečnila se díky podpoře 246 dárců, kteří přispěli do sbírky Plechovka pro alej 133 tisíc korun. Zájem o sbírku ukazuje, že česká veřejnost vnímá stromy u cest a silnic jako hodnotu, kterou je dobré opatrovat. To je dobrá zpráva pro stovky stromořadí v celé zemi. 18. 6. 2018, Doprava

3. Silnice potřebují opravit, v zimě to ale není efektivní

Sdružení pro výstavbu silnic informuje, že v roce 2017 bylo vyrobeno více asfaltových směsí než v roce předchozím. Bohužel se opět vrací negativní trend rekonstrukcí silnic v teplotně nevhodných podmínkách. 4. 6. 2018, Doprava

4. Trable s odpovědností za silniční vegetaci

Čas od času musí obce řešit otázku, kdo by se v jejich zastavěném či zastavitelném území měl starat o silniční vegetaci rostoucí sice na pozemku ve vlastnictví dané obce či třetích osob, nicméně v těsné blízkosti státní nebo krajské silnice. Obec? Vlastník pozemní komunikace? Vlastník pozemku, na němž vegetace roste? 12. 4. 2018, Doprava

5. Rekordní rok se nezopakoval

Pozitivní trend ve výstavbě a rekonstrukcích silnic se zastavil a rekordní rok 2015 se neopakoval. Důkazem toho je, že objem vyrobených asfaltových směsí se meziročně snížil o 16,7 %. Potvrdily se tak obavy expertů, že rok 2015 byl výjimečný díky dočerpávání Operačního programu Doprava a dotaci krajům na rekonstrukci silnic nižších tříd v celkové výši 4,6 mld. Kč. 1. 6. 2017, Doprava

6. Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru

Pod uvedeným názvem uspořádala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) konferenci, na které prezentovala účel veřejného osvětlení jako významné součásti bezpečného dopravního prostoru. Byl to významný počin, důležitý pro všechny účastníky, mezi kterými byla velká část zástupců měst a obcí. 18. 1. 2017, Doprava

7. Zvýšení mezd řidičů vyjde kraje na více než miliardu korun

Navýšení mezd řidičů linkových autobusů vyjde na více než miliardu korun. Po jednání odborů s vládou a se zástupci krajů to řekl předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). 9. 9. 2016, Doprava

8. Kvalitní veřejné osvětlení výrazně snižuje riziko noční nehodovosti

Pravděpodobnost usmrcení za tmy je třikrát až čtyřikrát vyšší než ve dne. Nejohroženější jsou mladí lidé a senioři. Jejich riziko usmrcení se zvyšuje téměř sedmkrát. Osobám s vážnými vadami zraku není dovoleno řídit motorová vozidla, neosvětlené nebezpečné úseky silnic však mnohdy nikdo neřeší. 13. 6. 2016, Doprava

9. Nebezpečný přechod na příjezdu do Bořanovic má nové osvětlení

Bořanovice – Přechod pro chodce na kraji obce Bořanovice, zhruba 300 metrů za hranicí Hlavního města Prahy se dočkal nového signalizačního zařízení s přisvětlením. Špatně viditelné místo na horizontu je tak nyní výrazně bezpečnější. Bořanovicím s instalací světel na frekventovaném přechodu v těsné blízkosti místní autobusové zastávky pomohla Nadace ČEZ příspěvkem 120 tisíc korun. 25. 5. 2016, Doprava

10. Investice do velkých dopravních staveb potřebují změnu!

Výzva Průhledná doprava adresovaná ministru dopravy, kterou zveřejnili nevládní organizace Dopravní federace a Oživení, ukazuje na vybrané problémy přípravy a realizace dopravních staveb v ČR[1]. Je jedním z výsledků projektu[2], ve kterém organizace identifikovaly řadu systémových nedostatků v plánování, zadávání a realizaci dopravních staveb, a zároveň navrhly možnosti jejich řešení. 14. 4. 2016, Doprava

11. Vlastnická nepolitika a nominace v resortu dopravy: nevládní organizace navrhují změny

Nevládní organizace spojené v iniciativě Průhledná doprava[1] navrhují zavést vlastnickou politiku státu pro jednotlivé podniky a organizace, transparentní systém nominací a kontrolní orgán pro ŘSD. Jsou přesvědčeny, že tato opatření napomohou řešení některých systémových problémů, se kterými se potýkají státem vlastněné podniky a podřízené organizace v resortu dopravy. 25. 2. 2016, Doprava

12. Kraje dostanou tři miliardy, opraví stovky kilometrů silnic

Tři miliardy korun dostanou kraje ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhých a třetích tříd v roce 2016. Předseda Rady Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek kvituje, že kraje nakonec získaly jak navrácený koeficient z rozpočtového určení daní, tak i peníze na podfinancované krajské silnice. 14. 1. 2016, Doprava

13. Asociace krajů chce řešit situaci v dopravě, nové tendry mají kraje vypisovat až s novým zákonem o veřejných zakázkách

Praha – Mimořádnou videokonferenci svolal na páteční ráno předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek, které se zúčastnili hejtmani, představitelé krajů a odborových organizací. Tématem jednání byla stávková pohotovost řidičů regionální dopravy. 4. 12. 2015, Doprava

14. Osvětlení dobříšského přechodu zvýší bezpečnost chodců

Dobříš – Nové osvětlení frekventovaného přechodu přes krajskou komunikaci mají od středy 9. září v Dobříši. Po zebře s novými bezpečnostními prvky se poprvé prošly, a pomyslně ji tak pokřtily, děti z nedaleké základní školy. Na nové osvětlení přispěla pod dohledem odborníků z organizace BESIP Nadace ČEZ částkou 100 000 korun. Jedná se přitom již o jednasedmdesátý nasvícený přechod v rámci celé ČR a jedenáctý ve Středočeském kraji. 9. 9. 2015, Doprava

15. V Jihlavě kácí značky a vrací se k přednosti zprava

V centru Jihlavy ubylo několik desítek dopravních značek. Zmizely třeba značky Dej přednost v jízdě, Hlavní silnice, Zákaz vjezdu nebo značky slepých ulic. Celkem mohli správci komunikací odstranit bezmála padesát značek i se sloupky a patkami v zemi, dalších deset značek se přesunulo na sloupy veřejného osvětlení. Odstraněné značky a sloupky zůstanou ve skladu jako náhrada pro budoucí opravy a výměny. 28. 8. 2015, Doprava

16. Sdělení ÚOHS k zajišťování veřejných služeb v železniční přepravě cestujících v krajích

Vzhledem ke skutečnosti, že v aktuálním období probíhají intenzivní diskuse o budoucím vývoji řešení situace ohledně zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících formou drážní osobní dopravy, a to zejména na dráze regionální, které byly zpravidla zajišťovány na základě smluv o závazku veřejné služby mezi jednotlivými kraji a společností České dráhy, a. s., považuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen „Úřad“) za vhodné se k tomuto podrobněji vyjádřit. 20. 8. 2015, Doprava

17. Od srpna budou i v Jihlavě BUS pruhy

V druhé polovině srpna vzniknou v Havlíčkově ulici dva úseky jízdních pruhů vyhrazených hromadné dopravě, tak zvané BUS pruhy. První úsek o délce asi 200 metrů bude začínat před ZŠ Havlíčkova a končit u okružní křižovatky Havlíčkova–Okružní, za níž naváže druhý úsek o délce asi 150 metrů vedoucí k okružní křižovatce Havlíčkova–Pražská. 30. 7. 2015, Doprava

18. Levnější a s delší životností – výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně vyvinuli metodu, která pomůže při stavbě cest

Brno – Přes 120 tisíc kilometrů, tedy více než 65 procent dopravní sítě České republiky, tvoří tzv. nízkokapacitní komunikace. Lesní cesty, cyklostezky, místní obslužné cesty v obcích a městech nebo turistické stezky však nejsou často ani po krátkém používání v dobrém technickém stavu. Na rozdíl od silnic vyšších tříd totiž nepodléhají závazným pravidlům, jak je projektovat a stavět. Přitom správně navržená cesta má životnost přes 20 let. 25. 6. 2015, Doprava

19. Hejtmani vyzvali vládu k přehodnocení stanoviska k tendrům na údržbu státních silnic na území krajů

Luhačovice – Michal Hašek, předseda Rady Asociace krajů, se na tiskové konferenci po jednání rady vyjádřil k problematice tendrů na údržbu silnic. 8. 6. 2015, Doprava

20. Češi mění budoucnost dopravy

Letadlo, které samo pomůže pilotovi přistát či auta, která mezi sebou mluví. Bezpečné a inteligentní dopravní systémy jsou v posledních letech tématem výzkumníků na celém světě a Češi si v tomto oboru vedou velmi dobře. Technologická agentura ČR (TA ČR) představila několik projektů, které v uplynulém období podpořila, a bezpečností a ekologičností dopravy se zabývají. 21. 5. 2015, Doprava

21. Další zvýšení administrativy – tentokrát v dopravě

Ministerstvo dopravy připravilo na obce a zejména občany další zvýšení administrativy včetně zhoršení dostupnosti veřejné správy v území. Svaz měst a obcí se proti takovým změnám ohrazuje, nepovažuje je za smysluplné a zdůvodněné. Vládní návrh novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích předpokládá koncentraci silničních správních úřadů ze všech obcí pouze na obce třetího typu, tedy na obce s rozšířenou působností (ORP). V novele zákona jsou i další změny, ale tato jediná předpokládá změny ve výkonu veřejné správy. 13. 5. 2015, Doprava

22. Mýto po roce 2016: Promarní stát opět šanci?

Ministr dopravy v těchto dnech připravil pro vládu dlouho očekávaný Koncept řešení mýtného systému po roce 2016[1]. Bez širší diskuse a s použitím nepřesných argumentů v něm ministerstvo odmítá možnost rozšířit zpoplatnění na silnice nižších tříd. Čekají na to přitom desítky obcí zatížené nákladní dopravou. Pokud jde o samotnou soutěž na nového provozovatele mýta a aktuální návrh ministra na prozatímní prodloužení smlouvy s firmou Kapsch, stát by si měl dobře promyslet, jak zajistí skutečně otevřený a transparentní tendr na nového provozovatele mýta, aby se neopakovala situace z roku 2005. 24. 3. 2015, Doprava

23. Kraje nesouhlasí s kritikou ministra dopravy

Praha – Ministr dopravy vlády ČR Dan Ťok dnes kritizoval kraje za údajně pomalé čerpání prostředků na opravy silnic 2. a 3. tříd z objemu financí, které po dohodě s Radou Asociace krajů uvolnila vláda. 9. 3. 2015, Doprava

24. Máte nebezpečný přechod pro chodce?

Řidiči automobilů v roce 2014 způsobili 990 nehod tím, že nedali přednost chodcům na vyznačených přechodech, 13 chodců takto přišlo o život. Častou příčinou nehod je přitom nedostatečné osvětlení místa. Nadace ČEZ proto za odborné spolupráce s BESIPem vypisuje už potřetí grant, ve kterém mohou města a obce získat až 200 tisíc korun na osvětlení nebezpečných přechodů. Kvalitní osvětlení přitom může snížit počet střetů aut s chodci na přechodech až o dvě třetiny. 17. 2. 2015, Doprava

25. Vliv kvality veřejného osvětlení na bezpečnost silničního provozu

Současným trendem jsou úspory, ať už v rámci snižování personálních nákladů, administrativních nákladů, ale také provozních nákladů. Každý dnes hledá různé možnosti jak uspořit. 11. 2. 2015, Doprava

26. Stát dá miliardy na opravy krajských silnic, kamiony je budou dál ničit

Ministr dopravy slíbil poskytnout krajům na letošní rok 4,4 miliardy korun ze státního rozpočtu na opravy, rekonstrukci a modernizaci krajských silnic.[1] Dopravní federace upozorňuje, že pokud stát zároveň nebude řešit problém tranzitní kamionové dopravy na těchto silnicích, může se jednat o nehospodárně vynaložené prostředky. 29. 1. 2015, Doprava

27. Zákon o liniových stavbách: Nástroj pro rychlejší výstavbu dálnic a železnic?

Ministerstvo dopravy předložilo v průběhu října do připomínkového řízení věcný záměr zákona o liniových stavbách. Po letech diskusí první konkrétní návrh řešení, jak urychlit výstavbu strategických komunikací a železnic v Česku podle speciálního zákona. Podle množství podaných připomínek lze očekávat, že přijetí tohoto návrhu, následné zpracování paragrafového znění může ještě nějakou dobu trvat a počátek roku 2016 jako začátek platnosti se může ještě změnit. 28. 1. 2015, Doprava

28. Michal Hašek: Děkujeme vládě za 4,6 miliardy korun na opravu krajských silnic

Hostem brněnského jednání Rady Asociace krajů v pátek 16. ledna 2015 byl ministr dopravy Dan Ťok, který s hejtmany projednal výši prostředků ze Státního prostředků dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a III. tříd, které spravují kraje. 16. 1. 2015, Doprava

29. Platební karta poslouží jako jízdenka, od nového roku i v Brně

Brno – V Česku startuje revoluce ve veřejné dopravě. Mezi cestujícími jsou sice stále oblíbené SMS jízdenky, dopravní podniky však začínají testovat jednoduché a rychlé placení pomocí bezkontaktní platební karty přímo ve vozidle. Zatím takovou možnost v pilotním provozu nabízí pouze Liberec, od nového roku se připojí i Brno. Zdejší dopravní podnik od roku 2015 nainstaluje čtečky bezkontaktních karet celkem do 16 autobusů, mezi nimi například do vozů, které přepravují cizince z letiště. 16. 12. 2014, Doprava

30. Tři akutní úkoly pro nového ministra dopravy: Operační program Doprava, zákon o liniových stavbách a mýtný systém

Dopravní federace[1] vidí před novým ministrem dopravy tři akutní úkoly: musí řešit stav čerpání končícího a přípravu nového Operačního programu Doprava, otázku zákona o liniových stavbách a budoucí nastavení mýtného systému. 4. 12. 2014, Doprava

31. Jihlava má zmodernizované všechny světelně řízené křižovatky

V Jihlavě je spuštěna telematika, systém, který zajišťuje plynulejší průjezd vozidel MHD přes křižovatky řízené semafory. Fungování systému má pozitivní dopad na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel městské hromadné dopravy na světelně řízených křižovatkách. Zavedení systému je druhou etapou projektu s názvem Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě. 2. 12. 2014, Doprava

32. Financování veřejné dopravy ze státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů

Tento článek volně navazuje na minulé příspěvky, které se zabývaly legislativní úpravou a financováním veřejné dopravy obecně. Cílem tohoto článku je představit peněžní toky do veřejné dopravy, plynoucí ze všech úrovní veřejné správy v České republice. Poskytne to zároveň jejich vzájemné porovnání. 1. 12. 2014, Doprava

33. Během kampaně Evropský týden mobility se v ulicích prosazují šetrné způsoby dopravy

Praha – Mezinárodní kampaň Evropský týden mobility probíhá každý rok v termínu 16.–22. září, zaměřuje se na podporu šetrných forem dopravy a vrcholí Dnem bez aut (22. 9.). Letošní ročník kampaně, do níž se pravidelně zapojují desítky měst, obcí a regionů z České republiky, bude probíhat pod heslem „Naše ulice, naše volba“. Také letos podpoří kampaň Evropský týden mobility, kterou koordinuje Ministerstvo životního prostředí, řada Zdravých měst, obcí a regionů. 17. 9. 2014, Doprava

34. Stát finančně podpoří opravy komunikací ve správě krajů

Kraje na jednání Rady asociace krajů ČR s představitelem vlády – ministrem dopravy Antonínem Prachařem opětovně požádali vládu, aby stát přispíval na opravy silnic ve správě krajů. 12. 9. 2014, Doprava

35. Objíždění mýtného a kamiony v obcích? Marginální problém, vzkázal ministr dopravy starostům

Přes sedmdesát obcí, které v Otevřeném dopise adresovaném ministrovi dopravy[1] žádaly, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích, se dočkaly přezíravé odpovědi. Podle ministra dopravy Antonína Prachaře je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální záležitostí“ a obce mají dostatečné možnosti, jak se tranzitní dopravě bránit. 22. 8. 2014, Doprava

36. Veřejná osobní doprava – přehled legislativní úpravy

Doprava představuje významnou složku národního hospodářství nejen z hlediska tvorby hrubého domácího produktu, ale i z pohledu zaměstnanosti a návaznosti na ostatní sektory. Veřejná doprava je oblast dopravy, která neplní pouze ekonomické a dopravní cíle, ale v jistém smyslu představuje opatření sociální a ekologické politiky. 11. 6. 2014, Doprava

37. Zatížení měst a obcí kamiony narůstá – obce žádají, aby nový mýtný systém pomohl situaci řešit

Desítky měst a obcí jsou neúnosně zatíženy těžkou nákladní dopravou. Jak ukázal čerstvý průzkum mezi obcemi, situace je na mnoha místech stejná či spíše horší.[1] Na vině je v mnoha případech současný mýtný systém, který vede k objíždění placených komunikací po silnicích nižších tříd. Dopravní federace a zástupci obcí nyní poslali otevřený dopis ministrovi dopravy s žádostí, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích. 3. 6. 2014, Doprava

38. Bezpečnost silničního provozu v České republice – strategie a realita

Aktuální stav v oblasti bezpečnosti silničního provozu řadí Českou republiku v rámci Evropské unie dlouhodobě k horším státům. Dopravní nehodovost s sebou nese nejen těžko definovatelnou dávku lidské tragédie, ale i nemalé celospolečenské náklady. Ty činily v roce 2012 nemalých 52 miliard korun. 14. 2. 2014, Doprava

39. Dopravní výchova v ČR – priorita samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy

Mezi klíčové aktivity samostatného oddělení BESIP dlouhodobě patří dopravní výchova. Její význam je umocněn také faktem, že od září 2013 vstoupila dopravní výchova prostřednictvím školních vzdělávacích programů povinně do výuky na všech základních školách v ČR, a to na prvním i druhém stupni. 6. 12. 2013, Doprava

40. Ubude na krajských silnicích kamionů?

Vláda v demisi dnes projedná materiál ministra dopravy k budoucnosti mýtného systému v ČR po roce 2016[1]. Je potřeba, aby spolu s navrhovaným zpoplatněním všech silnic první třídy (vlastněných státem) došlo i ke zpoplatnění těch krajských silnic druhé a případně třetí třídy, jejichž zpoplatnění kraje kvůli velké zátěži nákladní dopravou požadují. Jinak se problém objíždění dnes zpoplatněných dálnic po silnicích nižších tříd pouze dále posune – ze silnic I. třídy na již dnes nadměrně zatížené krajské komunikace. 4. 12. 2013, Doprava

41. I letos probíhá tradiční předvánoční sprint v opravách silnic

Praha – Jako každý rok, i letos jsou stavební firmy nuceny pokládat asfaltové směsi v nevyhovujících podmínkách, protože investoři musí utratit příslušné dotace ještě v roce 2013. I letos bude konstatováno, že je to špatně, v médiích se objeví nejkřiklavější díry na čerstvě opravených úsecích a vše pojede dál. Jen neopravených úseků bude přibývat, protože stávající systém není schopen opravit vše, co je třeba. Každý rok se tak celkový stav české silniční a dálniční sítě zhoršuje. 4. 12. 2013, Doprava

42. Bezpečnostní audity u cyklostezek nebudou zavedeny

Praha – Ministerstvo dopravy na základě iniciativy Svazu měst a obcí ČR mění pravidla pro poskytování příspěvku na výstavbu a údržbu cyklostezek Státním fondem dopravní infrastruktury pro rok 2014. 28. 11. 2013, Doprava

43. Fakta a mýty o cenách českých dálnic

Praha – V poslední době se zejména v předvolební kampani stále častěji v médiích objevovaly informace, že české dálnice jsou dvakrát až třikrát dražší než v zahraničí, nebo dokonce nejdražší na světě. Protože většina těchto výroků je v rovině tvrzení bez jakýchkoli důkazů, rozhodlo se naše sdružení uvést tyto informace na pravou míru. 14. 11. 2013, Doprava

44. Klíčový dokument pro financování dopravních staveb uvízl v půli cesty

Vláda bez důvěry ve středu 13. listopadu 2013 projedná a pravděpodobně schválí Dopravní sektorové strategie, fáze 2, klíčový dokument pro financování dopravních staveb s výhledem do roku 2050.[1] Jedná se o podklad, po jehož existenci se volalo mnoho let. Jeho vypracování požadovala i Evropská komise, neboť chce, aby existovalo vodítko pro rozhodování o tom, jaké projekty financovat z Operačního programu Doprava v letech 2014–2020. 13. 11. 2013, Doprava

45. Kamiony v obcích – Dopravní federace upozorňuje na nejzatíženější kraje

Středočeský, Jihomoravský a Olomoucký kraj – to jsou regiony, které vedou v počtu obcí zatížených nadměrnou kamionovou dopravou. Těsně je následuje kraj Plzeňský a Vysočina. 6. 5. 2013, Doprava

46. Kandidáti na hejtmany požadují konec objíždění zpoplatněných úseků

Dopravní federace se zeptala stovky lídrů krajských kandidátek napříč kraji a politickými stranami, zda vůbec, kdy a jak chtějí řešit problém objíždění nákladních vozidel po nezpoplatněných krajských silnicích. Odpověď je jasná: čekat na řešení ještě dlouhá léta je pro ně nepřijatelné. 11. 10. 2012, Doprava

47. Seminář ve sněmovně potvrdil nutnost rozšíření mýta

V Poslanecké sněmovně proběhl seminář "Budoucnost mýta v České republice", který uspořádala Dopravní federace. 25. 5. 2011, Doprava

48. Více než stovka obcí si stěžuje na kamiony

Kamiony ničící skanzen v Zubrnicích, popraskané silnice i zdi domů, stížnosti obyvatel na hluk, velké finanční náklady a bezmoc obecních úřadů při omezování průjezdu nákladních automobilů. O těchto a dalších problémech s nákladní dopravou se můžete dočíst v Mapě obcí postižených kamionovou dopravou, kterou dnes zveřejnila Dopravní federace. Mapa byla vytvořena a je stále aktualizována na základě informací z médií či od samotných starostů. V současnosti zahrnuje stovku obcí, kde kamionová doprava ztěžuje obyvatelům život. 3. 1. 2011, Doprava

49. Silnice nelze „zlevnit“ na úkor obyvatel v jejich okolí

Členové Dopravní federace[1] se dnes obrátili na ministra dopravy Víta Bártu s požadavkem, aby při ohlášených škrtech nepodlehl tlaku stavebních firem. Návrh stavební lobby na „zlevnění“ staveb silnic nerealizací protihlukových stěn a ekoduktů je věcný i právní nesmysl a nelze ho proto brát vážně. Ministr by měl především zastavit některé zjevně neopodstatněné a předražené projekty a začít pracovat na koncepci rezortu, která definuje skutečné priority. 13. 8. 2010, Doprava

50. Starostové bojují proti kamionům memorandem

Na dvě desítky starostů společně s pěticí občanských sdružení již podpořily memorandum za rozšíření mýtného pro nákladní dopravu na všechny silnice. Znění memoranda společně se seznamem signatářů zveřejnila na svých webových stránkách Dopravní federace. Zde ho mohou podpořit i další obce a organizace. 29. 7. 2010, Doprava
Bylo nalezeno 52 záznamů.
TOPlist
TOPlist