Archiv článků (rubrika Školství)

Bylo nalezeno 71 záznamů.

53. Peníze z Evropské unie obce často investují do dětí

Evropské dotace pro města a obce, to je také přehlídka mateřských a základních škol, dětských hřišť a sportovišť pro děti. V Moravskoslezském kraji se tyto projekty dají počítat na desítky. Jsou užitečné, ale i vděčné a hravé.
20. 8. 2014 OF 3/2014 Školství

54. Poznatky se zaváděním školské právnické osoby také z pohledu účetnictví

Založení a vznik školské právnické osoby (ŠPO) může obcím pomoci k řešení lokálních otázek v oblasti školství. Svazkové školy, tedy školské právnické osoby založené svazkem obcí, prokázaly své opodstatnění. Základem je dohoda obcí a jejich přesvědčení, že jde o prospěšný krok, který povede k zlepšení ekonomické a vzdělávací úrovně škol na jejich území včetně řešení materiálních i personálních otázek.
29. 5. 2014 OF 2/2014 Školství

55. Školy a školská zařízení zřizované dobrovolnými svazky obcí

Odpovědnost za zajištění podmínek pro vzdělávání a školské služby v oblasti regionálního školství jsou prostřednictvím právní úpravy v České republice rozděleny mezi stát (reprezentovaný zejména Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), a kraje a obce jako územní samosprávné celky.
20. 5. 2014 OF 2/2014 Školství

57. Třetí svazková škola brzy zahájí činnost

Předkládáme již třetí článek zabývající se tématem svazkové školy. Tentokrát bychom rádi stručně popsali, jak reálně vzniká první svazková škola ve středočeském kraji. Pokud vše dopadne jak má, bude se jednat o třetí svazkovou školu v ČR.
21. 1. 2014 OF 5/2013 Školství

58. Svazkové školy – ledy se hnuly

V jednom z minulých článků jsme vzdychali nad úskalími, která stojí v cestě zřízení svazkové školy. Naše úsilí směrem k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy přineslo výsledky a ledy se hnuly.
27. 11. 2013 OF 4/2013 Školství

59. Pasivní domy – pro a proti

Podle evropské legislativy (směrnice 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov, ze dne 19. května 2010) by se u nás počínaje rokem 2020 měly stavět pouze pasivní domy nebo budovy jim velmi podobné. Tato povinnost bude platit i pro veřejné budovy.
13. 6. 2013 OF 2/2013 Školství

60. Svazkové školy jsou optimální, ale…

Tento článek si rozhodně neklade za cíl být fundovanou analýzou, týkající se tolik diskutované reformy regionálního školství. Pouze se snaží sdělit pohled na ekonomickou problematiku venkovských škol z pozice jejího vedení, kterému se jako optimální jeví zřízení svazkové školy. Ale…
10. 6. 2013 OF 2/2013 Školství

61. Regionální projekty mateřských, základních i středních škol

Regionální školství, to jsou mateřské, základní a střední školy, které mohou být financovány z regionálních operačních programů v každém regionu České republiky. Přidanou hodnotou projektů z oblasti vzdělávání je zvýšení kvality výuky, důraz na praktickou přípravu studentů pro budoucí povolání nebo zvýšení komfortu prostředí, ve kterém se studenti pohybují.
6. 12. 2012 OF 4/2012 Školství

63. Města a obce modernizují školy s podporou EU

Evropské peníze z regionálních operačních programů znamenají jedinečnou příležitost zlepšit podmínky pro vzdělávání a modernizovat výuku. Pochopili to také starostové obcí a měst, které zřizují místní mateřské, základní, případně střední školy. Stovky úspěšných žádostí o dotaci daly dětem možnost kvalitní předškolní péče a základ do budoucího života.
6. 6. 2012 OF 2/2012 Školství

64. Starostové z celé republiky se v Poříčanech učili, jak ušetřit při stavbě mateřské školky

Přes padesát zástupců českých měst a obcí se v půlce března sjelo do středočeských Poříčan, aby se dozvěděli, jak rychle a levně vyřešit nedostatek míst v mateřských školkách. V rámci semináře pořádaného v místní školce zde zazněly nejen praktické informace o nové technologii modulových staveb, ale i o nákladech na jejich provoz nebo třeba o tom, jaký vliv má nová školka na samotné děti.
28. 3. 2012 MediaAge Školství

65. Mateřské školky odmítnou každé desáté dítě, obce musí hledat náhradní řešení

Ačkoliv bylo v Čechách vloni otevřeno o sedmnáct školek více než v roce předchozím, počet předškoláků, kteří je navštěvují, se za stejnou dobu zvýšil o téměř třináct tisíc. Většina školek proto hlásí stop stav, polovina z nich dokonce musela požádat o výjimku, aby mohla přijmout více žáků, než bylo původně povoleno. Při řešení krizové situace musí dnes obce spoléhat i na netradiční řešení.
28. 6. 2011 MediaAge Školství

66. Poříčany na semináři učily, jak rychle a levně postavit mateřskou školku

Vedení obce Poříčany se v minulém roce rozhodlo řešit problém s nedostatkem míst v mateřské školce tehdy nepříliš obvyklou cestou modulové stavby. Během pouhých dvou měsíců se jim nakonec podařilo postavit nadstandardně vybavenou školku výrazně levněji než by stála klasická zděná stavba. O své zkušenosti se nyní Poříčanští rozhodli podělit s dalšími obcemi a městy.
11. 4. 2011 MediaAge Školství

67. V Dolních Břežanech investovali 55 milionů do školství

Na jaře se v obci začala stavět barevná modulová přístavba, se dvěma třídami školky pro 50 dětí, a dvěma dalšími třídami pro potřeby základní školy. V průběhu letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce interiéru stávající školní budovy. Břežanští letos utratí za školství více než 55 milionů Kč, z nichž 39 milionů přispěje Regionální operační program Střední Čechy.
1. 9. 2010 Obec Dolní Břežany Školství

68. Jihlava otevřela novou školku pro 100 dětí

Stovka jihlavských dětí může 1. září přijít do úplně nové školky na Demlově ulici 34a. "Děti jsou rozděleny do čtyř tříd, které doplňují menší učebny, stravování bude probíhat v jídelně s výdejnou, do které se bude strava dovážet," uvedl základní údaje nové stavby primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Nechybí sociální zařízení a zázemí pro personál. Součástí stavby je zahrada s dětským hřištěm.
31. 8. 2010 Magistrát města Jihlavy Školství

69. Město Roztoky má mateřskou školku z modulárního systému

Mnoho měst a obcí nejen ve Středočeském kraji, ale i na mnoha dalších místech České republiky stále trápí nedostatek volných míst v mateřských školkách. Město Roztoky (severně od Prahy) se rozhodlo tento problém řešit nejrychlejší cestou – zvýšit kapacitu stávajících zařízení pro předškolní děti výstavbou mateřské školky z tzv. modulárního stavebnicového systému. Stavba začala v polovině prosince 2009 a do plného provozu byla uvedena 8. února 2010.
4. 5. 2010 Algeco Školství

70. Navýšení kapacit škol a školek může být i ekonomicky výhodné

Evropská unie si v roce 2002 stanovila, že do roku 2010 by měly mít členské státy k dispozici určitý typ školního zařízení pro 33 % dětí do tří let a pro 90 % dětí mezi třemi lety až po věk nástupu do základní školy. Už v současné době má ovšem Česká republika s kapacitou škol a školek výrazné problémy a velké množství dětí se nemůže díky silným populačním ročníkům dostat do vzdělávacích a výchovných zařízení (školy, školky, učebny). Okamžitá náprava situace v ČR tedy spočívá v podobě zvýšení kapacity zmíněných zařízení.
16. 3. 2009 Algeco, s. r. o. Školství

71. Nový školský zákon a malé obce

Nový školský zákon (č. 561/2004 Sb.) přinesl mnoho novinek, které jsou někdy vítány, jindy problematizovány -- podle toho kdo, a z jaké pozice jejich dopad posuzuje. Pojďme se věnovat několika tématům, která by mohla být významná především pro školy v malých obcích.
4. 5. 2005 OF 2/2005 Školství
Bylo nalezeno 71 záznamů.