Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1563 záznamů.

51. Radní schválili dotace pro dobrovolné svazky obcí

Radní schválili poskytnutí neinvestičních dotací z Programu 2023 na rozvoj meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje dobrovolných svazků obcí. Peníze jdou na úhradu části mzdových nákladů v letošním roce. Dotace ještě musí schválit krajští zastupitelé.
11. 8. 2023 Středočeský kraj Regiony

52. Ministerstvo vnitra připravuje pro samosprávy sérii školení a prosí o vaše náměty v oblasti digitálních znalostí a kompetencí.

Ministerstvo vnitra připravuje realizaci projektu zaměřeného na posílení digitálních znalostí a kompetencí pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků. V souvislosti s jeho přípravou se na Vás tímto obracíme s žádostí o vyplnění námětů na školení, která byste za Váš úřad či instituci uvítali. Dotazník můžete vyplnit do 31. srpna 2023.
11. 8. 2023 SMO ČR Regiony

53. Pražské vodárenské budovy budou i díky získané dotaci osazeny fotovoltaickými elektrárnami, přispějí k energetické nezávislosti a ochraně prostředí

Městská společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) získala dotaci ve výši 15,2 milionu korun na podporu projektu, jehož cílem je vybudovat devět pilotních fotovoltaických elektráren na vodárenských objektech. O poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu nyní rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR. Smyslem záměru je zvýšení energetické nezávislosti a soběstačnosti, snižování emisí CO2 a celkově šetřit životní prostředí.
10. 8. 2023 Praha Regiony

54. Investice za miliony vylepší zázemí krajských školských zařízení

Většina dětí si v létě na svou školu ani nevzpomene. To ovšem neplatí pro Ústecký kraj. V průběhu prázdnin totiž vrcholí investiční akce do školských zařízení v majetku kraje. Investice za desítky milionů korun zahrnuly výměny oken, dveří, opravy fasád, rekonstrukce elektroinstalací nebo zlepšení přilehlých venkovních prostor budov.
9. 8. 2023 Ústecký kraj Regiony

56. Blíží se termín podávání žádostí o dotace na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Na podporu budování stanovišť pro obytná auta, veřejných přístavišť, na vybudování nových kempů nebo také na realizaci záchytných parkovišť vyčlenil letos Středočeský kraj 10 milionů korun. Žádost o dotaci mohou podávat nejen obce, ale také jiné právnické nebo fyzické osoby (ty musí současně s žádostí o dotaci doložit prohlášení obce, na jejímž území má být projekt realizován, že výsledek projektu bude sloužit k rozvoji cestovního ruchu).
8. 8. 2023 Středočeský kraj Regiony

59. Ústecký kraj mezi prvními úspěšnými žadateli programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027

Monitorovací výbor programu Interreg Česko – Sasko v Kostelci nad Ohří schválil 13 nových projektů přeshraniční spolupráce. Mezi třemi potvrzenými projekty z oblasti zachování a ochrany kulturního dědictví je i projekt Společná ochrana a dokumentace kulturního dědictví Krušnohoří, kterým Ústecký kraj naváže na úspěšnou spolupráci s Hochschule für Bildende Künste Dresden v minulých letech.
7. 8. 2023 Ústecký kraj Regiony

60. Na velikosti nezáleží. Suchá Lhota se stala Vesnicí roku Pardubického kraje

Ani sobotní deštivé odpoledne nezabránilo Suché Lhotě na Litomyšlsku užít si slavnostní okamžiky předávání titulu Vesnice roku Pardubického kraje 2023. Do 27. ročníku soutěže se v Pardubickém kraji přihlásilo celkem 13 obcí. Celorepublikově pak 175, z nichž Suchá Lhota je tou nejmenší, avšak jednoznačně ukazuje, že i malá obec může být velmi úspěšná a aktivní.
7. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

61. Kraj požádá o 1,5 miliardy na financování sociálních služeb v roce 2024

Kraj Vysočina požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí o 1,547 miliardy korun na financování sociálních služeb v roce 2024. „Tato dotace by měla v kombinaci s krajskou podporou a vlastními prostředky poskytovatelů zajistit dostatek prostředků na provoz sociálních služeb v dalším roce. Požadavek vychází z reálného posouzení nákladů na zajištění sociálních služeb v roce 2022 se zohledněním aktuálního stavu,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.
4. 8. 2023 Kraj Vysočina Regiony

63. Kraj řeší lepší pokrytí mobilním signálem v příhraničí

Na některých místech v česko-polském pohraničí nefunguje pokrytí poskytované českými mobilními operátory. Obyvatelé těchto míst se nemohou v případech nouze dovolat na základní telefonní linky poskytující pomoc jako 112, 150, 155 a 158. O posílení signálu operátorů se snaží starostové dotčených příhraničních obcí i Liberecký kraj.
3. 8. 2023 Liberecký kraj Regiony

64. Komunální projekt roku 2023 sbírá přihlášky už jen do 12. září

Přihlaste svůj projekt do soutěže Komunální projekt roku 2023, těšit se můžete na finanční prémii a společenský večer pro všechny účastníky. Soutěž pořádá Profi Press (redakce Moderní obec) pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a jejím cílem je zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty a jejich realizátory. Patronem kategorie Komunální nebo komunitní energetika je Unie komunitní energetiky. Sběr přihlášek probíhá do 12. září 2023.
3. 8. 2023 UKEN Regiony

67. Obec Červená Voda se rozvíjí šetrně k přírodě

Jednou z obcí, která velmi promyšleně využívá ke svému rozvoji evropské, státní i krajské dotace, je Červená Voda na Králicku. Přesvědčil se o tom při své návštěvě i náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.
2. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

68. Hledá se knihovník, potažmo knihovnice Libereckého kraje roku 2023

Léto je v knihovnách ve znamení příměstských táborů, výstav či koncertů. Zároveň je to období, ve kterém již od roku 2012 spouští regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje příjem nominací na Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje. Anketa je vyhlašována jako bienále a to ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy na nominace může podat kdokoliv z řad odborné i široké veřejnosti, tedy jakýkoliv uživatel či návštěvník knihovny.
1. 8. 2023 Liberecký kraj Regiony

71. Odsíření severních Čech mělo velký vliv na migraci

Kvalita životního prostředí zásadním způsobem ovlivňuje migraci. Vyplývá to z výzkumu odborníků Národního institutu SYRI, kteří analyzovali změny v chování lidí bydlících v severních Čechách v 90. letech. Zlepšení životního prostředí mj. v důsledku odsíření tam snížilo míru emigrace ze silně znečištěných obcí o 24 % v porovnání s méně znečištěnými obcemi v regionu. Zjištěné výsledky jsou unikátní a pomohou lépe pochopit migrační vlivy související s kvalitou životního prostředí.
1. 8. 2023 SYRI Regiony

73. Kraj ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Olomoucký kraj v pátek 28. 7. od 12 hodin ukončil období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
31. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

74. Vesnice roku 2023 – vyhlašování je v plném proudu

Již ve čtyřech krajích proběhlo slavnostní vyhlášení lokálních vítězů soutěže Vesnice roku 2023, jejímž hrdým spoluvyhlašovatelem je rovněž Sdružení místních samospráv. Naše sdružení každoročně udílí Cenu naděje pro živý venkov. Které obce ji zatím letos získaly?
31. 7. 2023 SMS ČR Regiony

75. Příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace začíná už v srpnu

Dne 1. srpna 2023 v 10:00 zahájí Ústecký kraj příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Žádosti bude možné podávat až do 31. srpna 2024. Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. června 2023. Dotační program byl vyhlášen a zveřejněn na úřední desce kraje dne 28. června 2023.
28. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

76. Dnešním dnem je zrušeno období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Karlovarského kraje

Hejtman Karlovarského kraje ukončil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, a to po vyhodnocení prognózy rizika vzniku požárů v přírodním prostředí, současných meteorologických podmínek na území regionu a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
28. 7. 2023 Karlovarský kraj Regiony

78. Mimořádný počin v kulturním dědictví

Pivovar v Lobči získal cenu za mimořádný počin v kulturním dědictví a tradicích Evropy 2023. Potvrdilo se, že Česko umí obnovovat památky. Architekti Jana a Pavel Prouzovi obnovili opuštěný a chátrající pivovar, prcaovali na něm a po zásluze získali ocenění Europa Nostra Awards 2023.
28. 7. 2023 Obec a finance Regiony

79. Rekonstrukce silnic v regionu pokračují. Kraj vybral další firmy a vyhlásil nové veřejné zakázky

Silnice z Cimbálu do Příkrého a ve Hvězdovské ulici v Mimoni. To jsou další silniční projekty, u nichž Liberecký kraj vybral firmy, které provedou stavební práce. Krajští radní také na svém včerejším jednání odsouhlasili vyhlášení dalších výběrových řízení na rekonstrukce komunikací v regionu. Letos má na to kraj zhruba 1,18 miliardy korun.
27. 7. 2023 Liberecký kraj Regiony

81. Nový pavilon nemocnice v Pelhřimově

Nemocnice Pelhřimov významně rozšiřuje kapacity svých zdravotnických služeb, a to díky nově vybudovanému pavilonu. Tento projekt, který financoval Kraj Vysočina jako hlavní investor, vyžadoval investici ve výši 592 milionů Kč bez DPH. Za architekturou, projekcí, statickým a technologickým řešením TZB stojí společnost Obermeyer Helika a. s., která v termínu splnila náročný úkol návrhu a realizace nového nemocničního pavilon v pasivním standardu, při dosažení maximální energetické soběstačnosti budovy a splnění všech nároků na moderní zdravotnickou budovu.
27. 7. 2023 Obec a finance Regiony

82. Rozvoj digitální technické mapy zajistí nový projekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy výzvu na dokončení digitalizace objektů digitálních technických map. Ústecký kraj, který spravuje informační systém pro digitální technickou mapu celého regionu, se plánuje do této výzvy zapojit s projektem Digitální technická mapa Ústeckého kraje II.
26. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

83. Kraj má v běhu investice za 3,2 miliardy. Další postupně připravuje

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání projednala souhrnnou zprávu o přípravě a realizaci investic. Jedná se o pravidelně předkládaný dokument, ze kterého plyne, že v prvním pololetí bylo rozestavěno 29 staveb s celkovými náklady ve výši 3,2 miliardy korun.
26. 7. 2023 Pardubický kraj Regiony

85. Kraj podporuje péči o stromy a zeleň. Vypsal novou dotaci

Výsadba stromů podél cest, zeleně v krajině nebo péče o památné stromy a aleje. Na tyto akce vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství uvolnilo téměř jeden a půl miliónu korun.
25. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

86. Liberecký kraj stále přijímá žádosti o dotace na nové akumulační nádoby. Podporuje tím ekologické vytápění

Do konce roku 2023 Liberecký kraj přijímá žádosti o dotace v rámci programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva. Dotace může činit až 70 % ze způsobilých nákladů s limitem 50.000 korun. Určena je na pořízení akumulační nádoby a na její připojení na otopnou soustavu.
25. 7. 2023 Liberecký kraj Regiony

87. Obědy pro jihočeské děti. Jihočeský kraj podpoří bezplatné školní stravování

Jihočeský kraj podpoří bezplatné školní stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Dotační program „Obědy pro jihočeské děti“ dnes jednomyslně schválila Rada Jihočeského kraje. Fungovat bude elektronicky a bez zbytečné administrativy.
24. 7. 2023 Jihočeský kraj Regiony

88. Na vznik ePortálu a digitálního repozitáře získal kraj dotaci přes 15 milionů korun

Možnosti vyřizovat vše potřebné na dálku bez nutnosti návštěvy úřadu je Zlínský kraj zase o krok blíž. Na projekt Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji totiž získal dotaci 15,6 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027. V rámci projektu vznikne ePortál, který lidem umožní komunikovat s úřadem z pohodlí domova a nový digitální repozitář, tedy archiv pro muzea a další organizace z oblasti kultury.
24. 7. 2023 Zlínský kraj Regiony

90. Projekt Digitální technická mapa Ústeckého kraje pokračuje

Ústecký kraj spustil v červenci testovací provoz Digitální technické mapy Ústeckého kraje. Během zkušebního provozu budou mimo jiné ověřovány funkcionality a stabilita celého systému z pohledu správy dat. Ostrý provoz bude zahájen 1. července 2024.
19. 7. 2023 Ústecký kraj Regiony

91. Města v kraji začínají omezovat nakládání s vodou. Kvůli suchu

Některé radnice v Olomouckém kraji už přistoupily kvůli dlouhotrvajícímu suchu k omezení nakládání s povrchovou vodou. Jinými slovy – lidé nemohou čerpat vodu z potoků, řek nebo rybníků. Je jí totiž málo. Krizová opatření zavádí Šternberk a Olomouc.
19. 7. 2023 Olomoucký kraj Regiony

92. Kraj připravuje rozsáhlé instalace fotovoltaiky za 117 milionů korun

Královéhradecký kraj a jeho organizace podaly 21 žádostí o dotace na instalaci fotovoltaických panelů na svých budovách. Celkové investiční náklady by měly dosáhnout 117 milionů korun. Cílem je levnější elektřina a vyšší energetická nezávislost.
19. 7. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

93. Kraj pomůže obcím penězi i know-how na dokončení digitální technické mapy

Od 1. července 2024 dojde ke spuštění digitální technické mapy v České republice. Po letech příprav tak bude veřejnosti přístupná on-line databáze s mapami ve vysokém rozlišení, ve kterých uživatelé snadno a rychle najdou technické údaje, inženýrské sítě, stavby a další důležité informace z pohodlí domova. Zatímco Pardubický kraj má již mapové podklady pro DTM zpracované a od července letošního roku je v novém systému zpřístupnil, nyní nastává doba, kdy musí požadovaná data dodat i města a obce. A právě jim chce Pardubický kraj s tímto úkolem pomoci.
17. 7. 2023 Pardubický kraj Regiony

94. Liberecký kraj se chystá vybudovat fotovoltaiky na střechách škol či výjezdových základnách zdravotníků

Snižování energetické náročnosti budov a alternativní zdroje energie propojují environmentální přístup s ekonomickým. Proto Liberecký kraj plánuje vybudovat na střechách některých budov fotovoltaiky. Prvním objektem, který již má funkční fotovoltaiku o výkonu necelých 6 kWp, je Středisko ekologické výchovy (STŘEVLIK) v Hejnicích. Kraj plánuje vybudovat fotovoltaiky dále například na střechách škol, výjezdových základen zdravotníků, domovů sociální péče, v bývalém vojenském prostoru Ralsko či na budově D Krajského úřadu Libereckého kraje.
13. 7. 2023 Liberecký kraj Regiony

95. Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2023, vítěze MMR ocení 2,6 miliony

Hodnotící komise v průběhu května a června vybraly třináct krajských vítězů 27. ročníku soutěže Vesnice roku. Ti se v září v Luhačovicích utkají o celostátní titul za rok 2023. Vítěz získá rovněž finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.
12. 7. 2023 MMR ČR Regiony

96. Jihomoravský kraj a město Brno jsou Evropským podnikatelským regionem 2024

Jihomoravský kraj a město Brno získaly 6. července 2023 v Bruselu prestižní ocenění European Entrepreneurial Region 2024. Staly se tak prvním nositelem tohoto titulu z České republiky. Evropský výbor regionů ocenil především dlouhodobou strategii podpory podnikání a inovací v regionu a z ní vyplývající aktuální aktivity směřující k větší odolnosti, udržitelnosti a digitalizaci firem.
12. 7. 2023 Jihomoravský kraj Regiony

97. České Budějovice jsou Evropským hlavním městem kultury 2028

Koncept (PERMA)KULTURA dovedl k vítězství v Evropském hlavním městě kultury 2028 (EHMK) České Budějovice. Evropská komise v projektu jihočeské metropole ocenila kulturní plány do budoucna, zapojení místní komunity a krajiny i dobré propojení a zasíťování v rámci Evropské unie. Díky EHMK budou České Budějovice, které ve finále soutěžily s královéhradeckým Broumovem, ještě víc v hledáčku zahraničních turistů.
12. 7. 2023 Obec a finance Regiony

99. Více jak půl miliardy korun pomůže nejohroženějším obyvatelům Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj se zapojil do šesti evropských projektů v sociální oblasti v celkovém objemu 563 milionů korun. Jednotlivé projekty se zaměřují na podporu péče o ohrožené děti, dostupnost sociálních služeb pro osoby se zdravotním a jiným postižením nebo například na jejich začleňování do společnosti. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů.
4. 7. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

100. Začala jednání o možnostech využití přeshraniční zdravotní péče

Na krajském úřadu se uskutečnilo jednání o možnostech využívání přeshraničních zdravotnických služeb v německém Selbu. Zúčastnili se ho hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, starosta města Aš Vítězslav Kokoř, konzulka České republiky v Mnichově Ivana Červenková, zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a regionálního sdružení měst a obcí Euregio Egrensis, ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März a v neposlední řadě také vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Alena Šalátová.
4. 7. 2023 Karlovarský kraj Regiony
Bylo nalezeno 1563 záznamů.