K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Regiony)

Bylo nalezeno 1121 záznamů.

51. Potenciál rozvoje aktivit dobrovolných svazků obcí

Spolupráce obcí v České republice skrze DSO – dobrovolné svazky obcí (mikroregiony) je již dlouhodobě etablovaná forma pro rozvoj regionů. V podmínkách vysoké fragmentace zemí České republiky se podle mého názoru jedná o nástroj či spíše formu spolupráce, jejíž význam a potenciální využitelnost bude dále narůstat. 15. 9. 2016, Regiony

52. Pohled do knihovny: Knihovna města Olomouce

Městskou knihovnou roku 2015 se v loňském roce stala Knihovna města Olomouce. Svaz knihovníků a informačních pracovníků spolu se Svazem měst a obcí uděluje tuto cenu s cílem motivovat města a obce k rozšíření a modernizaci knihovnických a informačních služeb. 8. 9. 2016, Regiony

53. Obce chtějí společně řešit dotace

Dotace, projektový management a realizace. Právě o ty mají největší zájem dobrovolné svazky obcí (DSO), které se zúčastnily dotazníkové šetření Svazu měst a obcí ČR. Konalo se letos na jaře v souvislosti s projektem Centra společných služeb (CSS). 3. 8. 2016, Regiony

54. Figury v obecních znacích – odkaz k historii území

Obecní znaky, klíčový prvek grafické symboliky území, mají v komunální sféře nezastupitelnou pozici. Jsou (resp. by měly být) reprezentantem obce, spojujícím článkem jejích obyvatel i elementem posilujícím lokální identitu, ale především jsou jedinečným symbolem obce, jejím obrazem i odrazem. 20. 7. 2016, Regiony

55. Vize rozvoje – městys Svitávka

Počátkem února jsme dokončili vizi rozvoje Svitávky v podobě soustavy architektonických studií. Pro území jsme navrhli 35 řešení jednotlivých míst a celkové řešení nové zástavby, cest a propojek v krajině, nových turistických a cyklotras. 13. 7. 2016, Regiony

56. Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2015“

Olomouc – Do pátého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o. p. s., Unives.eu, Angelus Aureus, o. p. s., u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě, přihlásily obce a města z celé ČR 323 zpravodajů. Porota potřetí vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, kterých obdržela celkem 29, a také nejlepší rubriku či nejlépe zpracované téma. 12. 7. 2016, Regiony

57. Dolní Břežany mají nejlepší obecní zpravodaj

Praha-západ – Obecní zpravodaj Dolnobřežanský Rozkvět získal první místo v soutěži „O nejlepší obecní zpravodaj za rok 2015“. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, jejímž smyslem je posuzovat kvalitu informačního servisu radničních periodik, proběhlo v pondělí 4. července 2016 na obecním úřadě ve Velehradě. Ocenění přebírali zástupci obcí od kardinála Dominika Duky a poslance Miroslava Kalouska, který nad touto akcí převzal záštitu. Pořadateli 5. ročníku této soutěže je KPES FF UP Olomouc, Unives.eu, Civipolis, o. p. s., a Angelus Aureus, o. p. s. 7. 7. 2016, Regiony

58. Historické město roku 2015 je Příbor

Dne 19. dubna se konalo ve Španělském sále pražského hradu slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel a udělení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2015. 7. 7. 2016, Regiony

59. Soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2015“

Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“ se uskuteční 4. července 2016 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. 30. 6. 2016, Regiony

60. Pohled do knihovny: Obecní knihovna v Kuníně (Moravskoslezský kraj)

Mezi knihovnami, které získaly cenu Ministerstva kultury v loňském roce je také Obecní knihovna v Kuníně (okres Nový Jičín). Získala zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna.“ 1. 6. 2016, Regiony

61. Víte, jaký je rozdíl mezi lvem českým a lvem karlštejnským?

Celé Česko se nese na vlně oslav 700letého výročí narození našeho nejvýznamnějšího panovníka Karla IV. Ani jeho městys Karlštejn nezůstává stranou. Na počest tohoto výročí plánuje ve dnech 3.–5. června velkolepé oslavy a navíc si nechal ke svému historickému znaku navrhnout a udělit vlajku. 30. 5. 2016, Regiony

62. Vztah obyvatel k obecnímu znaku

Obecní znak je důležitým a v mnoha ohledech nezastupitelným prvkem budování image obce i posilování její identity. Je nejen nejvýraznějším grafickým reprezentantem místa, ale pokud je správně uchopen a pochopen, tvoří i dynamickou součást života obce, bez ohledu na to, zda se jedná o symbol historický či novodobý. 17. 5. 2016, Regiony

63. Budoucnost regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany

V posledních letech se stále více diskutuje otázka energetické bezpečnosti, strategického plánování energetiky a budoucnosti jaderné energetiky na národní i evropské úrovni. Relativně menší pozornost je věnována roli jaderných elektráren jakožto důležitých ekonomických subjektů lokálního a regionálního rozvoje a jejich vlivu na utváření místních sociálních a ekonomických podmínek. 9. 5. 2016, Regiony

64. Dolní Břežany mají nový hřbitov

Praha–západ – Ve čtvrtek 5. května 2016 byl v Dolních Břežanech slavnostně otevřen nový hřbitov, který je prvním v historii této obce. Nový hřbitov v Dolních Břežanech tvoří přirozenou součást komponované krajiny, autorem této kompozice je známý zahradní architekt Zdenek Sendler. 6. 5. 2016, Regiony

65. Vize rozvoje obce Řehlovice

V nedávné době jsme dokončili vizi rozvoje obce Řehlovice (okres Ústí nad Labem), která byla řešena metodou komplexního architektonicko-urbanistického pohledu na obec, diskusemi s lidmi a dotazováním se pomocí ankety. 4. 5. 2016, Regiony

66. Kde podnikají živnostníci?

Prakticky ve všech obcích existuje alespoň jeden živnostník, tedy fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona. V roce 2014 působilo na území České republika 886,5 tisíc živnostníků. Jejich počet se ve srovnání s rokem 2013 o 23,5 tisíc živnostníků zvýšil, avšak nedosáhl úrovně z roku 2012, ve kterém Registr ekonomických subjektů evidoval 957 tisíc živnostníků. 26. 4. 2016, Regiony

67. Česká města a obce začínají plánovat oslavy spojené s vítáním nových komunálních symbolů do života

V posledních letech můžeme v České republice pozorovat renesanci veřejného občanského života. Ve městech a obcích působí nejrůznější zájmová sdružení, která mnohdy navazují na tradici a historii místa. Sokolské, orelské nebo hasičské jednoty organizují pro své občany nejrůznější kulturní a sportovní akce. Ani vedení měst a obcí nezůstává pozadu. Ta se více zapojují do veřejného života a investují prostředky do profesionální propagace a prezentace. 21. 4. 2016, Regiony

68. 45. Den malých obcí

Již čtyřicáté páté pravidelné setkání starostek, starostů a dalších zástupců malých obcí se zástupci ministerstev se konalo 1. března 2016 v pražském Národním domě na Smíchově a 8. března 2016 ve Společenském domě v Prostějově. 18. 4. 2016, Regiony

69. Inventura Urbanismu

Fakulta architektury Českého vysokého učení technického (FA ČVUT) v Praze uspořádala koncem listopadu 6. konferenci Inventura Urbanismu, tentokrát s podtitulem „Jak učit architekty venkovu?“ Konference se konala v rámci výzkumného projektu Venkov – Architektura – Výuka s cílem hledat způsoby hodnotné výuky budoucích architektů v oblasti navrhování venkovských osídlení – od domu přes veřejný prostor až k územním plánům. 15. 4. 2016, Regiony

70. Koordinace územního rozvoje a možnosti obcí vyjadřovat se k rozvojovým dokumentům

V České republice je 6253 obcí, téměř 90 % z nich má územní plán nebo jeho obdobu[1], zastupitelstvem obce schválenou představu jejího rozvoje, která je závazná pro rozhodování (nejen) stavebních úřadů. 13. 4. 2016, Regiony

71. Venkovské stavby 2015

V edici Tvář venkova vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj záslužnou publikaci Venkovské stavby 2015. V návaznosti na soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se tak prezentují stavby obcí, které byly oceněny zlatou stuhou v rámci loňského, už 21. ročníku soutěže. Podstatnou část tvoří oceněné a nominované stavby soutěže Zlatá cihla v Programu obnovy venkova. Prezentovány jsou rovněž úspěšné objekty, realizované v rámci pozemkových úprav. 4. 4. 2016, Regiony

72. Rozhledny na Uherskobrodsku nepatří ke zmařeným dotacím

Seriál iDnes Zmařené dotace velmi příhodně informuje o projektech, které jsou po realizaci označovány jako vyhazování peněz či dokonce paskvily. Aktuální díl Zmařených dotací se zabývá rozhlednami na Uherskobrodsku, které se dle všeho nelíbí Klubu přátel rozhleden. Sdružení příjemců evropských dotací se domnívá, že jsou zde mylně bráni na paškál starostové, kteří se snaží zvelebit své obce místo poskytovatelů a hodnotitelů dotací, kteří určují konečnou podobu realizovaných projektů. 17. 3. 2016, Regiony

73. Hazard podléhá předpisům i v soukromí, úřady zahájily kontroly

Jihlavská městská vyhláška takřka zastavila hazard v hernách a restauracích. Někteří provozovatelé tak přesunuli svoje podnikání do soukromých klubů, kam mají přístup obvykle jen registrovaní hráči. Vyhláška ale platí i za zdmi těchto široké veřejnosti nepřístupných provozoven. 16. 3. 2016, Regiony

74. Program obnovy venkova – pohled zakladatele

V prosinci se konalo přijetí představitelů vítězných obcí loňské soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Při této příležitosti na setkání účastníků hovořil o významu venkova iniciátor vzniku soutěže a emeritní předseda Spolku pro obnovu venkova Ing. Jan Kruml, jehož projev ve zkrácené podobě přinášíme. 15. 3. 2016, Regiony

75. Za lepší služby veřejnosti

Odpovědný zastupitel, Meziobecní spolupráce, Centra společných služeb. To jsou názvy některých projektů, financovaných z Evropské unie, které realizoval či v současné době připravuje Svaz měst a obcí. Mají široký záběr, zaměřují se na samosprávy a ve výsledku se dotýkají života každého z nás. Občan je totiž od slova obec. A právě zájmy samospráv hájí Svaz měst a obcí. 3. 3. 2016, Regiony

76. Kraje pomohou dobrovolným hasičům

Valeč – Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje na tiskové konferenci ve Valči na Vysočině informoval, že všechny kraje jsou připraveny pomoci jednotkám sborů dobrovolných hasičů s finančními prostředky na pořízení nové vozové techniky nebo investicemi na opravy výjezdových stanic. Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství hasičského záchranné sboru pro tyto složky vypsalo poprvé v historii speciální dotační titul s alokací 250 miliónů korun. 29. 2. 2016, Regiony

77. Pohled do knihovny roku 2015

Skutečnost, že Městská knihovna v Hroznětíně se stala knihovnou roku 2015 v kategorii „základní knihovna“, víme již od října, kdy byly oceněny nejlepší knihovny v pražském Klementinu. 24. 2. 2016, Regiony

78. Význam obecního znaku

Sémanticky výstižné, heraldicky správné a graficky vyvážené obecní znaky mohou významně přispět k pozitivní prezentaci obce, k posílení regionálního vědomí jejích obyvatel i k budování jejího image. 16. 2. 2016, Regiony

79. Rychvald bude letos investovat přes 20 milionů, vybuduje nové chodníky a zateplí další domy

Rychvald – Rychvaldští radní letos chystají investice za více než 20 milionů korun. V plánu je například vybudování dvou nových chodníků, které výrazně zlepší bezpečnost chodců na frekventovaných silnicích. 11. 2. 2016, Regiony

80. Nový druh strategie obce Vrbovec

Pro obec Vrbovec byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie a mnoha jednoduchých architektonických studií řešících konkrétní lokality v obci a okolí. Tento nový druh strategie, podobně jako obvyklé strategie, je možné použít jako podklad k čerpání dotací z EU. 8. 2. 2016, Regiony

81. Senior Point v hornickém městě je první ve Středočeském kraji

Příbram – Nové kontaktní místo pro seniory, jimž vyškolená obsluha poskytne informace a zprostředkuje pomoc v nejrůznějších oblastech, například v právní problematice, bezpečnosti či orientaci v sociálním systému mají od 2. února v Příbrami. Takzvaný Senior Point je vůbec první ve Středočeském kraji a celkově 23. v České republice. Lidem v pokročilém věku rovněž nabídne místo pro jejich další vzdělávání a volnočasové aktivity. Na realizaci Senior Pointu a revitalizaci areálu bývalé školy v Žežické ulici, v níž sídlí, přispěla městu částkou 700 000 korun Nadace ČEZ. 3. 2. 2016, Regiony

82. Meziobecní spolupráce směřuje k centrům společných služeb

Celkem 186 moderních koncepcí meziobecní spolupráce pro jednotlivé oblasti, které umí reagovat na aktuální potřeby. To jsou mimo jiné výstupy dvouletého projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), který Svaz měst a obcí ČR realizoval od května 2013. 14. 1. 2016, Regiony

83. Starostové obcí s rozšířenou působností řešili financování samospráv

Ministerstvo vnitra uspořádalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR semináře pro obce s rozšířenou působnosti. Konaly se v Praze a v Brně, zúčastnily se jich starostky a starostové, a mimo jiné na nich zaznělo, že resort chce zrušit místní příslušnost u co nejvíce agend a zvýšit příspěvek na přenesenou působnost. Hlavním tématem diskuse bylo financování obcí. 11. 1. 2016, Regiony

84. Papírový detektiv v Jihlavě zhodnotí třídění odpadu

Vtipným způsobem chce jihlavská radnice podpořit třídění odpadu. Někteří majitelé nemovitostí na své nádobě na směsný odpad možná už příští týden najdou barevnou papírovou cedulku s informací, zda odkládají do popelnice to, co do ní patří, či nikoliv. 8. 1. 2016, Regiony

85. Knihovna roku 2015 je v Hroznětíně (Karlovarský kraj)

Dne 8. října 2015 předala první náměstkyně ministra kultury Kateřina Kalistová ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2015“. V Zrcadlové kapli pražského Klementina byla předána ocenění za letošní rok nejlepším knihovnám nejenom od Ministerstva kultury, ale také od Svazu knihovníků a informačních pracovníků a Svazu měst a obcí ČR. 30. 12. 2015, Regiony

86. 44. Dny malých obcí

V Praze a v Prostějově se počátkem listopadu opět sešli starostové a starostky z českých i moravských krajů na podzimních 44. Dnech malých obcí (DMO). Téměř osm stovek účastníků získalo řadu informací z jednotlivých ministerstev a od představitelů Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. 29. 12. 2015, Regiony

87. Povodňové sklady poslouží těm, které v obci neochrání čtyřmetrová hráz

Zálezlice – Jedním ze smutných symbolů ničivých povodní v roce 2002 se stala obec Zálezlice. Před dvěma lety se zde podařilo dostavět protipovodňový val, který ale všechny místní domy před vodou neochrání. Malá obec nedaleko Mělníka se proto s podporou Středočeského kraje a Nadace ČEZ rozhodla vybudovat speciální sklady, kam budou moci obyvatelé v případě velké vody umístit svůj majetek. První dva sklady slouží lidem od pátku 18. prosince. 23. 12. 2015, Regiony

88. Nový program na podporu demolic nevyužitých budov

Počátkem listopadu schválila vláda na návrh ministryně pro místní rozvoj nový program, který by měl pomoci s řešením problému vylidněných a zdevastovaných budov. Na roky 2016 až 2018 má ministerstvo připraveno 300 milionů korun, konkrétně 100 milionů každý rok. 17. 12. 2015, Regiony

89. Národní programy na podporu regionálního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo počátkem listopadu národní programy na podporu regionálního rozvoje v roce 2016. Žádosti o podporu je nutno předložit do 15. ledna v souladu s podmínkami, které jsou podrobně a v plném rozsahu publikovány na webových stránkách www.mmr.cz. 15. 12. 2015, Regiony

90. Krásná – Vesnice roku 2015

Dne 9. října 2015 se všichni zástupci obcí, které v soutěži Vesnice roku zvítězily v krajských kolech soutěže, setkali v obci Krásná (Karlovarský kraj), vítězné obci celostátního kola, která byla svědkem slavnostního vyhodnocení soutěže a převzetí cen z rukou organizátorů. 10. 12. 2015, Regiony

91. Sémantika a symbolika obecního znaku: Co lze vyčíst a dozvědět se o obci z jejího znaku?

Novodobý obecní znak je jedinečným prostředkem prezentace i reprezentace obce. Přispívá k posílení lokální identity i k budování image místa, ale jen v případě, že zachycuje nejsilnější symboly místa a zdůrazňuje jeho specifické rysy. 7. 12. 2015, Regiony

92. Galerie udržitelného rozvoje: ukázkové postupy i nové výzvy v praxi obcí na Konferenci Zdravých měst

Praha – Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 170 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé Straně konference Národní sítě Zdravých měst ČR. Akce nejenže ukázala ta „neudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. Dvoudenní akce současně připomněla výročí 70 let OSN. 3. 12. 2015, Regiony

93. Zbraslavská radnice dostala od obyvatel 18 návrhů na budoucí investice městské části

Dne 30. listopadu vypršela lhůta pro podávání návrhů do participativního rozpočtu Městské části Praha-Zbraslav, který radnice realizuje pod názvem „Společně pro Zbraslav“. Nápady zbraslavských obyvatel míří na širokou škálu oblastí – od zvelebování veřejného prostoru či budování odpočinkových zón, přes pořádání sportovních či vzdělávacích akcí až po řešení bezbariérových přístupů či dopravních situací. 2. 12. 2015, Regiony

94. Vize rozvoje obcí Dubice a Dubičky

Vesnice Dubice leží na mírně zvlněné plošině nad širokým údolím řeky Labe v centrální části Českého středohoří. Hodnotou vesnice je právě její poloha v rámci krajiny. Z mnoha míst se skýtají krásné výhledy do údolí řeky Labe a také na kopce Českého středohoří. Svah pod Dubičkami podél Labe zdobí skály, většinou čedičové, a je protkán několika drobnými potůčky. Dříve byly stráně nepříliš hustě porostlé ovocnými stromy a vinicemi. Dochovalo se zde mnoho pozůstatků kamenných zídek a kamenných schodišť. Dnes je svah porostlý náletovými dřevinami, které brání ve výhledu, a některé cesty postupně zanikají. 1. 12. 2015, Regiony

95. Zbytečné referendum v Jihlavě bude příští rok, rozhodli tak ústavní soudci

Ústavní soud odmítl stížnost města Jihlavy ve věci referenda o spalovně a městské odpadové politice. Znamená to, že spolu s krajskými volbami v roce 2016 se v Jihlavě bude konat i referendum. 23. 11. 2015, Regiony

96. Občané Prahy 10 chtějí 21 miliónů korun na úpravy veřejných prostor

To je celková hodnota všech 49 navrhovaných projektů, které do pátku 13. listopadu občané předali na úřad městské části. Sami se tak zapojili do tvorby rozpočtu Prahy 10 a budou tak moci zanechat svou stopu v podobě konkrétních změn či úprav svého okolí. Nyní se bude rozhodovat o tom, které z návrhů postoupí do závěrečného hlasování. 19. 11. 2015, Regiony

97. Podzemní nádrž uchrání Jihlavu před znečištěním a povodněmi

V Jihlavě v údolí pod mosty v Brněnské a Hradební ulici probíhají poslední práce na dokončení obří podzemní nádrže. Retenční dešťová zdrž o objemu 1840 m3 zachytí přívalové vody a nečistoty. 19. 11. 2015, Regiony

98. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2015

Krásná, Vysočina, Černotín, Kornatice, Vraný, Jarošov nad Nežárkou, Bžany, Stračov, Mříčná, Martínkov, Babice, Rudka, Kunín 27. 10. 2015, Regiony

99. Výsledky soutěže Vesnice roku 2015

Každoročně se v září hodnotí a vyhlašují výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v sobotu 19. září 2015, tradičně v Luhačovicích, v rámci Mezinárodního dětského folklórního festivalu. 26. 10. 2015, Regiony

100. Den českého venkova na celostátní výstavě Země živitelka

29. srpen byl Dnem českého venkova na celostátní výstavě Země živitelka. Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj uspořádal tradiční seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“ a navečer se konal ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR a s Celostátní sítí pro venkov v areálu českobudějovického výstaviště „Večer venkova.“ 22. 10. 2015, Regiony
Bylo nalezeno 1121 záznamů.
TOPlist
TOPlist