K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Ostatní)

Bylo nalezeno 963 záznamů.

51. Centrum pro regionální rozvoj České republiky sídlí na nové adrese

Praha – Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) sídlí na nové adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3-Strašnice. V novém sídle budou pohromadě všechna pražská pracoviště organizace, jež doposud sídlila ve třech různých budovách. Z pohledu veřejnosti se jedná především o dvě kontaktní místa pro Integrovaný regionální operační program (IROP), a to oddělení pro Středočeský kraj a oddělení OSS, které má na starosti administraci projektů organizačních složek státu. 3. 5. 2016, Ostatní

52. Evropský Habitat, nové výzvy a další aktuality

Stěžejní událostí posledního období byla konference Evropský Habitat, na které se výrazně organizačně i obsahově podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj. Přijetí Pražská deklarace je dokument, ke kterému se budeme ještě vracet. Rozhovor k této události s ministryní pro místní rozvoj přinášíme samostatně. Nyní některé další aktuality. 20. 4. 2016, Ostatní

53. Na hranicích se dá migrace vyfotit. Ve městech se dá vyřešit. #reSITE2016

reSITE vzkazuje politickým stratégům: přijďte si 16. a 17. června do pražského Fora Karlín pro opravdová témata do příštích kampaní. Světově proslulá socioložka měst a profesorka Kolumbijské univerzity Saskia Sassen, newyorská architektka malometrážního bydlení Mimi Hoang nebo šéfka odboru pro integraci nejpříjemnějšího města světa – Vídně, Ursula Struppe: výjimečné ženy různých oborů přijedou na reSITE 2016: Města a migrace představit, jak lze vytvářet krásná města a využít potenciál migrace pro udržitelný městský rozvoj. 15. 4. 2016, Ostatní

54. Časopis Obec a finance 2/2016

V polovině dubna vychází druhé letošní číslo 21. ročníku časopisu „Obec & finance.“ Úvodem je zde zpravodajství z 45. Dne malých obcí, stručná informace z referátů ministerstev pro místní rozvoj, zemědělství, životního prostředí, vnitra a financí. Samostatně je rozvedena problematika rozpočtového určení daní a veřejného opatrovnictví. 12. 4. 2016, Ostatní

55. Stanislav Kadečka je právníkem roku v kategorii správní právo

Prestižní ocenění „Právník roku v oboru správní právo“ letos získal JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., partner a advokát KVB advokátní kanceláře s.r.o. se sídlem v Pardubicích. Dr. Kadečka se svým týmem pro náš časopis pravidelně připravuje čtenáři oblíbené, čtivé a užitečné odborné články k právu územních samospráv. 21. 3. 2016, Ostatní

56. Sdružení tajemníků – pozvánky pro letošní rok

Začátek roku je vždy důvodem pro bilanci toho předchozího a pro plánování a přípravu toho, co nás očekává. 7. 3. 2016, Ostatní

57. Finanční konference ukázala na celou řadu problémů

XVIII. celostátní finanční konference, která se konala v závěru roku 2015, přinesla obsáhlý program, který byl pro účastníky zdrojem cenných informací, ukázal však také na širokou škálu problémů, se kterými se obce musí vypořádat. 25. 2. 2016, Ostatní

58. Časopis Obec a finance 1/2016

Vychází první letošní číslo již 21. ročníku časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o prosincové celostátní finanční konferenci, která se mj. zabývala meziobecní spoluprací. Z tohoto jednání pramení úvodní článek, který na základě výzkumného projektu odpovídá na otázku – slučování nebo spolupráce obcí? 10. 2. 2016, Ostatní

59. Obavy o transparentnost dotací stále trvají

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) opakovaně selhává v přerozdělování spravovaných dotací. Důkazem toho je jejich přidělování na základě nevyhovujících žádostí, miliarda rozdělená organizacím, které ani nemají sportoviště a v neposlední řadě i kauza uniklých emailů Bohuslava Sobotky. Všechny tyto pochybně vynaložené prostředky pak chybí tam, kde je jich skutečně třeba. 29. 1. 2016, Ostatní

60. Šetřit náklady je protizákonné?

Město Kdyně vyhrálo spor s ministerstvem financí o průběh veřejné zakázky na výstavbu Centra vodní zábavy. Krajský soud v Českých Budějovicích, který dal za pravdu argumentům města a rozhodnutí ministerstva financí z loňského roku o údajném porušení rozpočtové kázně zrušil jako protizákonné. 25. 1. 2016, Ostatní

61. Zástupci sdružení tajemníků na 101. konferenci ICMA v Seattlu

V severoamerickém Seattlu proběhla ve dnech 26.–30. září 2015 výroční konference Mezinárodní asociace komunálních manažerů ICMA. Zástupci českého Sdružení tajemníků na ní nechyběli. 4. 1. 2016, Ostatní

62. Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Aktivně usiluje o spravedlivé dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování legislativních návrhů, prezentaci a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě. 28. 12. 2015, Ostatní

63. ÚZSVM již vyřešil třetinu nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty

Praha – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již převedl do své správy téměř 1,8 tisíce nemovitostí až donedávna zapsaných v katastru na zaniklé, nedostatečně identifikované nebo v registrech nedohledané státní subjekty. Z počtu více než 7,1 tisíce „osiřelých“ státních nemovitostí, které za tento okruh subjektů odhalila analýza Mapa nemovitostí státu, ÚZSVM již začal prošetřovat majetkoprávní vztahy u 5,5 tisíce z nich. 22. 12. 2015, Ostatní

64. Seminář sdružení tajemníků v Uherském Hradišti

V období, kdy se zbarvilo listí na stromech a krajina se pomalu chystala ulehnout k zimnímu spánku se česká tajemnická obec setkala v srdci Slovácka, překrásném Uherském Hradišti na svém tradičním podzimním celostátním odborném semináři. 21. 12. 2015, Ostatní

65. Časopis Obec a finance 5/2015

Vychází letošní páté číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o předání ocenění vítězným obcím v soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova i zprávu o udělení titulu Knihovna roku 2015. 25. 11. 2015, Ostatní

66. Blíží se podzimní státní svátky, je načase vyvěsit vlajku

Podzimní státní svátky jsou za dveřmi a spolu s nimi stoupá i zájem měst a obcí o státní vlajky. Obce a města mají totiž v těchto dnech zákonnou povinnost vyvěšovat státní vlajku. Vlajky tak můžeme spatřit třepotající se na žerdích nebo ve speciálních držácích na radnicích, obecních úřadech a dalších významných budovách. Vlajka se přitom vyvěšuje vždy jen na čelní stěnu budovy. Vlajková výzdoba by měla začínat zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího před státním svátkem, a končit v 8 hodin ráno dne následujícího po dni státního svátku. 25. 9. 2015, Ostatní

67. Časopis Obec a finance 4/2015

Vychází čtvrté letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o výsledcích letošního ročníku soutěže Vesnice roku. O připravovaných legislativních změnách je rozhovor s předsedkyní sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 23. 9. 2015, Ostatní

68. Hejtmani budou žádat o peníze na krajské silnice

Peníze na rekonstrukce a údržbu silnic II. a III. třídy a financování sociálních služeb v roce 2016 – to byla další témata, která řešila Rada Asociace krajů. Hostem odpolední části jednání hejtmanů v Karlových Varech byla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 21. 9. 2015, Ostatní

69. Co takhle přizvat kulturního antropologa?

Znám dost lidí ve veřejné správě, které dokáže slovo inovace spolehlivě nadzdvihnout. Pravdou je, že v posledních letech bylo poměrně nadužívané – inovovaly se technologie, organizační struktura, procesy a kdoví, co ještě… Přitom jde hlavně o nápady, vize a jejich promítnutí do běžného života či každodenní práce. Tak, aby uživatelům něco přinesly – nejlépe něco nového, plně funkčního a přitom jednoduchého, tak intuitivního, že člověka napadne, proč na to vlastně už daleko dříve nikdo nepřišel. Většinou jde o drobnosti, které ale mají rozhodující význam v ovládání nebo vnímání něčeho, co se přitom dlouho zdálo jako poměrně komplikované. 21. 9. 2015, Ostatní

70. Hejtmani začali jednání v Karlových Varech tématy migrace a projektu Pošta Partner

22. jednání Rady Asociace krajů ČR začalo setkáním s generálním ředitelem státního podniku Česká pošta Martinem Elkánem a s ředitelem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR Tomášem Haišmanem. Úvodním tématem byla prezentace projektu Pošta Partner a projednávání problematiky spojené s migrací. 18. 9. 2015, Ostatní

71. Příběh vzniku obecního grafického symbolu

Obecní znaky a vlajky tvoří významnou součást grafické symboliky místa a primárně se podílejí na formování jeho symbolického tvaru, jsou reprezentantem obce i prostředkem její prezentace. Jejich podoba a „obsah“ se opírají o širokou základnu prvků odkazujících ke kulturněhistorickému potencionálu obcí a jejich fyzickogeografickému charakteru. 17. 9. 2015, Ostatní

72. ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje více než 1,6 milionu položek

Praha – ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje celkem 1 626 414 položek. Byla provedena inventura státem vlastněných nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a jejich analýza podle druhu, teritoria a státních subjektů, které s nimi hospodaří. Bylo například zjištěno, že nemovitosti jsou vedeny na 1906 státních subjektů, z nichž 1308 neexistuje, nelze je dohledat nebo se jedná o zrušené státní podniky či podniky v likvidaci. Na tyto subjekty je přitom zapsáno 25 155 nemovitostí. 8. 9. 2015, Ostatní

73. Společné prohlášení Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR k interpretaci Výroční zprávy BIS ČR týkající se hospodaření krajů, měst a obcí

Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR konstatují, že mediální interpretace obsahu Výroční zprávy BIS ČR za rok 2014, publikovaná během dneška médii s využitím zprávy ČTK, neoprávněně a bez jakýchkoliv konkrétních důkazů plošně poškozuje kraje, města a obce. 7. 9. 2015, Ostatní

74. Participativní rozpočet

Participativní rozpočet dobře funguje v některých zahraničních městech, u nás se teprve rozebíhá. Pro inspiraci českým radnicím i dalším zájemcům jsme připravili e-brožurku případových studií participativních rozpočtů z Polska (Dabrowa Gornicza, Walbrzych) a Slovenska (Bratislava – Nové Mesto, Banská Bystrica). 6. 8. 2015, Ostatní

75. Česká pošta – budoucnost poboček a další rozvoj

Rozhovor s generálním ředitelem České pošty Martinem Elkánem se zaměřil na budoucnost poštovních poboček na venkově, financování univerzální služby a další rozvoj největšího zaměstnavatele v České republice. 3. 8. 2015, Ostatní

76. O obecních kronikách

Povinnost vedení obecních kronik má u nás dlouholetou tradici. Starší kronikářské záznamy mohou být poučením a inspirací i pro současnou generaci. 29. 7. 2015, Ostatní

77. Letošní ročník konference reSITE nabídl hvězdy světové architektury i horká témata

Až do pátku 19. června probíhal v prostorách Forum Karlín již 4. ročník mezinárodní urbanistické konference reSITE. Prestižní mezinárodní akce, která včetně svého doprovodného programu, nabídla šest dní zajímavých workshopů, přednášek i filmových projekcí, přilákala na svůj hlavní program více než 800 účastníků a řečníků z 89 měst a 17 zemí. Kromě architektů světových jmen, mezi které letos patřili například James Corner nebo Michael Sorkin, nabídla akce take možnost diskuse odborné veřejnosti nad aktuálními tématy, se kterými se nejenom Praha dlouhodobě potýká. 2. 7. 2015, Ostatní

78. Tajemníci v Českých Budějovicích čerpali nové informace

Jihočeská metropole České Budějovice si letos připomíná výročí 750 let od svého založení českým králem Přemyslem Otakarem II. Při této příležitosti se vedoucí úřadů měst a obcí sešli ve dnech 17.–19. května 2015 na svém tradičním jarním celostátním semináři právě v tomto krásném městě. 2. 7. 2015, Ostatní

79. Priority Svazu měst a obcí České republiky na období 2015–2017

26. 6. 2015, Ostatní

80. Časopis Obec a finance 3/2015

Vychází třetí letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm informaci o konání XIV. sněmu Svazu měst a obcí ČR včetně úplného znění schválených priorit činnosti na další období do roku 2017. Podrobné zpravodajství časopis přináší i z Valné hromady tajemníků městských a obecních úřadů a z jejich jednání v Českých Budějovicích. 11. 6. 2015, Ostatní

81. Vodovody-Kanalizace 2015: české vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic

Praha – České vodohospodářství je v dobrém stavu, potřebuje ale jednou tolik investic. I to zaznělo na největší vodohospodářské akci v ČR – na mezinárodní výstavě Vodovody-Kanalizace. Na tu se ve dnech 19.–21. května sjeli do areálu PVA Expo Praha zástupci ministerstev, měst a obcí i lídři na trhu. 25. 5. 2015, Ostatní

82. Soutěž o nejlepší obecní či městský zpravodaj

Vydáváte zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší! Máte čas už jen do 22. května. 18. 5. 2015, Ostatní

83. Architektonické soutěže: pravidla nebo kompromis?

Vyhlašovatelé architektonických soutěží se na Českou komoru architektů (ČKA) stále častěji obracejí s žádostí o výjimku ze Soutěžního řádu ČKA. Ta se nejčastěji týká výše cen a odměn, které by měly představovat 1 až 2 % z ceny předpokládané investiční zakázky. V Soutěžním řádu je přitom uvedeno, že snížení výše cen a odměn se povoluje jen za zvláštních či přímo humanitárních okolností. 14. 5. 2015, Ostatní

84. Zástupci českých radnic se v Polsku inspirovali, jak zapojovat občany do rozhodování o rozpočtu

Zástupci čtyř českých měst se přijeli do Varšavy, Lodže a města Dabrowa Górnicza seznámit s fungováním participativního rozpočtu. Díky němu mohou obyvatelé měst společně navrhovat, co se má změnit v jejich okolí, a mezi jednotlivými návrhy sami hlasovat. 6. 5. 2015, Ostatní

85. Cenzura radničních novin je stále masivní, od roku 2006 nedošlo k žádné významné změně

Oživení provedlo unikátní obsahovou analýzu 500 čísel radničních zpravodajů celkem stovky samospráv v rámci projektu Hlásnátrouba.cz. Analýza navazuje na první podobný průzkum z roku 2006, nově však probíhala pomocí speciální webové aplikace pro přesné měření analyzovaných ploch periodik. Hodnocena byla hlavně názorová pluralita vůči celkovým informacím o činnosti radnice, jejíž rozsah určuje, nakolik samosprávy cenzurují obsah a limitují názorovou pestrost svých periodik. V tomto ohledu se situace nijak neodlišuje od roku 2006, a ve většině případů periodika nadále slouží k politické prezentaci vládnoucích koalic na radnicích. 28. 4. 2015, Ostatní

86. Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj

V posledních březnových dnech se ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová setkala s evropskou komisařkou Corinou Creţu. Hlavním tématem pracovní návštěvy byly evropské fondy a to jak problematika dočerpání končícího programového období, tak stav schvalování nových programů. 22. 4. 2015, Ostatní

87. Zaměstnavatelé v ČR: Financování vzdělávání na žáka by mělo skončit

Absolutní většina tuzemských zaměstnavatelů a podnikatelů (98 %) se shoduje v tom, že hlavním viníkem stavu českého školství je přímá platba školám na žáka bez ohledu na jeho schopnosti a uplatnitelnost na trhu práce. Potvrdil to březnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) mezi jeho členy. Tento široce rozšířený názor podpořilo i dnešní diskusní setkání na téma Financování vzdělávání, které proběhlo v Národní technické knihovně v Praze za účasti podnikatelů, ředitelů škol a zástupců institucí. Akce se uskutečnila v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání, který vyhlásil SP ČR se svými partnery. 16. 4. 2015, Ostatní

88. Větrné elektrárny v obcích přibývají, proč ale pomalu?

Doba, kdy obce budou mít svoje obecní elektrárny, je asi v nedohlednu? Nicméně některé obce již mají našlápnuto. Alespoň částečně. 15. 4. 2015, Ostatní

89. Časopis Obec a finance 2/2015

Vychází druhé letošní číslo časopisu „Obec & finance“. Naleznete v něm zprávy z krajských setkání starostů a starostek, které organizuje Svaz měst a obcí a informaci z jarních, již 43. Dnů malých obcí. 10. 4. 2015, Ostatní

90. Nové tendence ve vývoji sportovních staveb

Investiční záměry týkající se sportovních staveb logicky vychází ze zájmů a potřeb lidí žijících v dané lokalitě. Ale obyvatelstvo, kterému by měly sportovní stavby sloužit, se v průběhu doby pomalu proměňuje. 8. 4. 2015, Ostatní

91. Režie, energie, majetek – oblasti hledání úspor na obcích

V dnešní době, kdy se klade důraz na šetření veřejnými prostředky a kdy je patrný rostoucí zájem o hospodárné řízení obecního rozpočtu ze strany občanů, je dobré hledat nové cesty a metody, jak zefektivnit hospodaření města. 1. 4. 2015, Ostatní

92. Lídři průmyslu na Strojírenském fóru volali po změně školství

Téměř dvě stě lídrů průmyslových firem a desítka zástupců ministerstev a státní správy se tuto středu a čtvrtek sešlo na druhém ročníku Strojírenského fóra v Obecním domě v Praze. Hlavním tématem byla budoucnost technického školství, ale také podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace. 13. 3. 2015, Ostatní

93. První ostravská rychlodobíjecí stanice nabije elektromobil za 20 minut

Ostrava – V metropoli severní Moravy je ode dneška v provozu první veřejná rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Zařízení, které před komplexem Orchard nahradilo klasickou dobíjecí stanici, dokáže za 20 minut doplnit baterie elektrického vozu na 80 % jejich kapacity. Města na severu Moravy a ve Slezsku dlouhodobě sází na elektromobilitu s cílem eliminovat zdroje znečištění ovzduší. 10. 3. 2015, Ostatní

94. Může být sdružení tajemníků užitečné i pro vás?

Konec roku a začátek nového svádí k bilancování a současně plánování nových aktivit každého subjektu. Ani Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) není v tomto směru výjimkou. 10. 3. 2015, Ostatní

95. Se správou měst a obcí pomohou publikace vydané díky projektům

Být v čele města či obce znamená širokou oblast, kterou starosta nebo primátor musí řešit. S cílem zajistit spokojený život obyvatel. Vyznat se v legislativě a dostát všem povinnostem není jednoduché. Zvlášť v malých obcích, kde je neuvolněný starosta, který práci pro veřejnost vykonává při zaměstnání. 4. 3. 2015, Ostatní

96. V seznamech tzv. neznámých vlastníků je i profesor z Harvardu a příbuzní prezidenta Masaryka

Praha – Aktualizované seznamy s více jak 180 tisíci záznamy o neznámých a nedostatečně identifikovaných vlastnících nemovitostí publikoval v únoru na své webové stránce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V již dříve zveřejněných přehledech se podařilo odhalit například nemovitosti profesora Harvardovy univerzity, židovských obětí nacismu nebo pozemky pravděpodobných slovenských příbuzných prezidenta T. G. Masaryka. 26. 2. 2015, Ostatní

97. Celostátní finanční konference

V prosinci se v kongresovém sále pražského hotelu Clarion konala již 17. Celostátní finanční konference, kterou pro představitele samosprávy organizuje Svaz měst a obcí ČR (SMO). Přítomno bylo po dva dny více než tři stovky starostů a primátorů z celé republiky. 24. 2. 2015, Ostatní

98. 42. Dny malých obcí

Zaplněné sály v Prostějově i v Praze při 42. Dnech malých obcí byly důkazem, že v podzimních volbách nově zvolení starostové mají zájem o aktuální dění. Přestože se obě konference konaly těsně po volbách (a v Praze navíc v čase dopravní kalamity způsobené námrazou) – účast byla vysoká (849 starostů a starostek). 20. 2. 2015, Ostatní

99. VERA Dimenze – křest nového produktu pro kraje a ministerstva

Společnost VERA, spol. s r. o., která se již 20 let věnuje vývoji a implementaci komplexních informačních systémů pro instituce veřejné správy, rozšiřuje své portfolio. Dne 6. 2. 2015 se uskutečnil v prostorách Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově křest informačního systému VERA Dimenze. Produkt pokřtil jednatel společnosti Ing. Jiří Matoušek společně s marketingovou ředitelkou Miroslavou Vošoustovou přímo v kopuli Ondřejovské hvězdárny. 17. 2. 2015, Ostatní

100. Časopis Obec a finance 1/2015

Vychází první letošní číslo časopisu Obec & finance a spolu s ním samostatná příloha Veřejná správa online, věnovaná informačním technologiím ve veřejné správě se zaměřením na připravovanou konferenci ISSS 2015, která se koná v Hradci Králové dne 13. a 14. dubna. 11. 2. 2015, Ostatní
Bylo nalezeno 963 záznamů.
TOPlist
TOPlist