K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Reforma veřejné správy)

Bylo nalezeno 128 záznamů.

1. Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 – Koncepce rozvoje

V současné době se v základních mantinelech rozvoj veřejné správy v České republice odehrává na základě dokumentu s názvem Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, které se ovšem blíží do svého závěru. Z toho důvodu Ministerstvo vnitra letos zásadně pokročilo v přípravách nového strategického dokumentu rozvoje veřejné správy pro období do roku 2030 s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. 14. 10. 2019, Reforma veřejné správy

2. Projde-li nový stavební zákon, opět prakticky vzniknou okresní úřady

Na semináři, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, vystoupil se silnou kritikou návrhu rekodifikace stavebního práva také předseda Komise pro veřejnou správu a legislativu a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Ten patří mezi zásadní odpůrce odděleného modelu veřejné správy. 1. 7. 2019, Reforma veřejné správy

3. Úředníci na jižní Moravě nestíhají vyřizovat závazná stanoviska ke stavebním povolením. Jinde tak závažné problémy nejsou

Novela stavebního zákona, platná od ledna 2018, zcela změnila zaběhlé pořádky ve stavebním průmyslu. Problém s ní mají nejen stavebnické a developerské firmy, ale také úřady měst a obcí s rozšířenou působností, na které spadla povinnost vydávat takzvaná závazná stanoviska. Dříve tyto dokumenty totiž vydával vedoucí stavebního úřadu, ale po novele je za vydávání zodpovědný územně plánovací orgán. Mnoho úřadů ale nebylo na tuto změnu připraveno, i po více než roce od zavedení jim chybí zaměstnanci a na závazná stanoviska se čeká dlouhé měsíce. 24. 6. 2019, Reforma veřejné správy

4. Příspěvek na výkon státní správy – konkrétní výsledky analýzy

Mezi samosprávami a státem probíhá dlouhodobě debata o míře krytí nákladů na přenesený výkon státní správy, ovšem konkrétními čísla chyběla. Ministerstvo vnitra si proto nechalo zpracovat analýzu, která se problematice financování státní správy na obcích a krajích věnuje. 9. 5. 2019, Reforma veřejné správy

5. Multi-level governance z pohledu obcí

Multi-level governance neboli víceúrovňové vládnutí odkrývá hierarchický pohled na vládnutí na daném území. Tento pojem se začal hojněji používat především v souvislosti s Evropskou unií, ale má svůj význam i na národní úrovni. 25. 3. 2019, Reforma veřejné správy

6. Zařazování zaměstnanců sociálních odborů do platových tříd

Odpověď MPSV na otevřený dopis Sdružení tajemníků ministryni práce a sociálních věcí k zařazování zaměstnanců sociálních odborů městských a obecních úřadů do platových tříd. 10. 12. 2018, Reforma veřejné správy

7. Příprava koncepce rozvoje veřejné správy „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“

Na jaře roku 2018 začalo Ministerstvo vnitra připravovat nový koncepční materiál rozvoje veřejné správy pro období po roce 2020 s názvem „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“. Ambicí nové koncepce, která by měla plynule navázat na platný Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 a jeho implementační plány, je stanovit hlavní cíle rozvoje veřejné správy v České republice v horizontu deseti let, tj. od roku 2021 do roku 2030. 18. 10. 2018, Reforma veřejné správy

8. Aktuální informace Sdružení tajemníků

Výkonná rada a předsednictvo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů několikrát projednávaly problematiku nestandardního metodického přístupu Ministerstva práce a sociálních věcí k odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků, vykonávajících sociální agendy, resp. jejich zařazování do platových tříd. 15. 10. 2018, Reforma veřejné správy

9. Analýza matriční agendy

Ministerstvo vnitra si zpracovalo agendu výkonu matriční agendy v ČR, neboť se jedná o významnou činnost obcí, vykonávané v přenesené působnosti. Analýza za období 2014 až 2017 ukázala, že současná soustava celkem 1275 matrik ani způsob jejich financování již neodpovídá reálnému výkonu agendy v území. 3. 7. 2018, Reforma veřejné správy

10. Benchmarking a jeho využití pro stanovení příspěvku na výkon státní správy

Benchmarking je moderní metoda řízení kvality a efektivnosti založená na měření, porovnávání a analýze měřitelných dat a ukazatelů definovaných procesů nebo služeb. 6. 9. 2017, Reforma veřejné správy

11. Co je a co není komunitní plánování?

O komunitním plánováním již byly popsány stohy papírů. Byly to nejen různé články, studie, analýzy, ale také knihy. Má tedy smysl se k tomuto tématu ještě vracet? Nemíním opakovat to, co už bylo jinde desetkrát sděleno, ale podívám se na tuto stále ne zcela doceněnou součást strategického plánování obcí z trochu filosofického pohledu. A samozřejmě jak je u mých článků zvykem, nebude chybět ani několik praktických doporučení. 13. 6. 2017, Reforma veřejné správy

12. Žádné slučování! Jdeme cestou spolupráce obcí

Závěry nové studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) upozorňují na to, že sídelní struktura České republiky je velmi roztříštěná a obce jsou příliš malé na to, aby poskytovaly kvalitní veřejné služby. OECD proto vládním představitelům doporučuje začít významně podporovat slučování obcí, trend, který dle OECD nyní v Evropě začaly praktikovat i další státy. 22. 12. 2016, Reforma veřejné správy

13. Přívětivost úřadů samospráv

Ministerstvo vnitra má jasný zájem na podpoře kvalitních služeb poskytovaných institucemi veřejné správy v území. Tento zájem je v současné době deklarován prostřednictvím několika aktivit, které se resort snaží prosazovat. 31. 10. 2016, Reforma veřejné správy

14. Dostupnost volebních místností a jejich financování. Kde leží zlatý střed?

Každé volby s sebou nesou také značné organizační nároky. Jedním z méně viditelných, avšak zásadních, témat je počet volebních okrsků, respektive dostupnost volebních místností pro voliče. Otázka vyváženého poměru mezi dostupností místností a výší finančních nákladů nutných pro jejich provoz se otevírá především v obcích se vzdálenými a roztroušenými místními částmi. 19. 10. 2016, Reforma veřejné správy

15. Strategické plánování regionálního rozvoje a velký počet malých obcí v ČR

V České republice se za posledních dvacet let hodně řeklo a napsalo o strategickém plánování na obecní úrovni. I časopis Obec & finance se tomuto tématu pravidelně věnuje. Pokusím se v tomto článku přispět do této diskuse zasazením aktuálních možností strategického plánování obcí do historického kontextu. 1. 9. 2016, Reforma veřejné správy

16. Rada vlády pro veřejnou správu

Již druhým rokem funguje Rada vlády pro veřejnou správu (RVVS) jako meziresortní poradní a koordinační orgán vlády pro oblast rozvoje veřejné správy. Čím se v minulém roce zabývala a čemu se bude věnovat letos? 24. 8. 2016, Reforma veřejné správy

17. Strategické plánování ve veřejné správě – nikdo neposlouchá?

Václav Bělohradský (2004) v dokumentárním filmu, na který nepřímo odkazuji v názvu článku, říká, že jsou dvě základní formy diktatury: (i) slovo má takovou váhu, že se za něj jde do vězení (ii) slovo nemá vůbec žádnou váhu, takže jako by nebylo. Domnívám se, že dávat do souvislosti tuto myšlenku s problematikou strategického plánování je na místě. 21. 6. 2016, Reforma veřejné správy

18. Hodnocení přívětivosti úřadů

Ministerstvo vnitra má jako jeden z úkolů v rámci rozvoje veřejné správy podporovat rozvoj kvality ve veřejné správě. Kvalitu lze chápat v různých ohledech, jedním z nich je chápání skrze aplikace různých metod kvality, které představují nástroje pro rozvoj kvality v institucích podnikatelského i veřejného sektoru. 19. 5. 2016, Reforma veřejné správy

19. Radnice mají zájem zapojovat veřejnost do rozhodování, nová metodika obcím usnadní první krůčky s „participací“

Stále více obcí zapojuje své občany do rozhodování o místě, kde žijí. Mnohé radnice řeší „participativně“ rozhodování o veřejných prostranstvích, přípravu dlouhodobých strategických plánů obce, nebo nechávají obyvatele rozhodovat o části investic v tzv. participativním rozpočtu. 23. 3. 2016, Reforma veřejné správy

20. Slučování obcí nebo meziobecní spolupráce

Cílem tohoto příspěvku je analýza a interpretace postojů představitelů českých obcí a měst ke slučování obcí a k vybraným aspektům meziobecní spolupráce. Vychází z výsledků dotazníkového (on-line) šetření, které probíhalo v létě 2015 a jehož se zúčastnilo 573 obcí a měst. 10. 3. 2016, Reforma veřejné správy

21. Pražské setkání zástupců zemí V4 pro oblast veřejné správy

Vzhledem k tomu, že Česká republika od 1. července 2015 do 30. června 2016 předsedá zemím Visegradské skupiny, konalo se ještě před koncem roku 2015 v Praze setkání zástupců Slovenska, Polska a Maďarska pro oblast veřejné správy. 18. 2. 2016, Reforma veřejné správy

22. Krajské samosprávy – 15 let od prvních voleb

Ustanovení o krajské samosprávě je součástí ústavy již od roku 1993. První volby do krajských zastupitelstev se však konaly až v listopadu roku 2000 a krajská samospráva tak začala reálně fungovat počínaje rokem 2001. V letošním roce tak slaví patnáct let existence. 19. 1. 2016, Reforma veřejné správy

23. Územní skladebnost veřejné správy

Veřejná správa má z pohledu veřejnosti jistě celou řadu problémů, řada z nich je systémového charakteru, druhá skupina pak individuálního přístupu jednotlivých úřadů. V průběhu následujícího období by se na celou řadu z nich, mělo reagovat prostřednictvím naplňování Strategického rámce rozvoje veřejné správy 2014–2020 a navazujících Implementačních plánů. 18. 11. 2015, Reforma veřejné správy

24. Princip dobré správy pro občany a volení zástupci

Veřejná správa se dnes pojímá jako služba veřejnosti, od které občané očekávají kvalitní výkon správní činnosti. Tu popisují standardy dobré správy, které tvoří poklad pro etický kodex. Evropské standardy dobré správy byly popsány v různých dokumentech. 3. 11. 2015, Reforma veřejné správy

25. Iniciativa PAKT o zapojování občanů do veřejného rozhodování – veřejný závazek (nejen) samospráv

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, tedy o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti do demokratického rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. V rámce konference bude vyhlášena iniciativa PAKT – závazek veřejné správy o spolupráci s občany. K iniciativě se budou moci přihlašovat jednotlivé obce či jiné složky státní správy. 14. 9. 2015, Reforma veřejné správy

26. Konference v Senátu otevře diskuzi o větším zapojení občanů na veřejném rozhodování

Praha – Dne 14. září 2015 proběhne v Senátu Parlamentu ČR konference o participaci, která povede debatu o větším a efektivnějším zapojení veřejnosti na demokratickém rozhodování v České republice. Akce se koná pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. 8. 9. 2015, Reforma veřejné správy

27. Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementace – postup prací

Všechny společensky významné oblasti by měly být koncepčně řízeny na základě určité schválené strategie, nejinak je to u veřejné správy. Vzhledem k tomu, že v oblasti veřejné správy nebyla dlouhodobá koncepce schválena, došlo ke zpracování přechodného materiálu, který na analytickém základě připraví podklady pro budoucí strategie ubírání veřejné správy po roce 2020. 14. 7. 2015, Reforma veřejné správy

28. Nejde jen o znalost zákona, ale o pochopení jeho filozofie

Zákon o státní službě (služební zákon) byl dlouho předmětem velkých diskuzí. Zatímco předchozí verze z roku 2002 vůbec nebyla uvedena do života, jeho současná podoba (zákon č. 234/2014 Sb.) je ve stádiu aktivní implementace. 8. 7. 2015, Reforma veřejné správy

29. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstev – informace o novelizaci

Vláda České republiky 16. března 2015 schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále též „novela“), a to s účinností od 1. 4. 2015. Nařízení vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 52 v částce 26. 2. 6. 2015, Reforma veřejné správy

30. Zákon o vnitřním řízení a kontrole se má aplikovat přiměřeně, přiměřeně

V březnu byl publikován článek o návrhu zcela nového zákona, který má nahradit současnou úpravu finanční kontroly. Předkladatel maximalistický text po připomínkovém řízení částečně upravil (dokument vypořádání připomínek má 1200 stran). 18. 5. 2015, Reforma veřejné správy

31. Počet trestně stíhaných zastupitelů v posledních letech roste

Praha – Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Tyto stěžejní body dobrého vládnutí v komunální politice vzešly z konference Otvírejme radnice II., která přilákala do Prahy bezmála 150 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit více transparentní a vstřícné vůči občanům. 25. 3. 2015, Reforma veřejné správy

32. Kontrola ve veřejné správě má zkvalitnit – uživí však obce interní auditory?

Na webových stránkách věnovaných auditům (internímu i externímu) se datum 1. ledna 2016 již považuje za jasný termín účinnosti úplně nového systému kontroly nakládání s veřejnými prostředky. 19. 3. 2015, Reforma veřejné správy

33. Připravované změny kontrol ve veřejné správě

Ministerstvo financí připravilo ke konci roku 2014 jeden z nejvýznamnějších návrhů zákonů pro fungování veřejné správy za poslední období. Jedná se o návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. Zákon má široký záběr, týká se jak ministerstev, tak územně samosprávných celků a jejich podřízených organizací. 16. 3. 2015, Reforma veřejné správy

34. Spolupráce státu a samospráv bude pokračovat

Novela přestupkového zákona a mnoho dalšího zaznělo na říjnovém jednání Předsednictva Svazu měst a obcí ČR s kabinetem premiéra Bohuslava Sobotky. Došlo také k předání petice za veřejný pořádek a sociální stabilitu, kterou inicioval Svaz a podepsalo ji více než jedenáct tisíc lidí. 6. 1. 2015, Reforma veřejné správy

35. Vzdělávání ve veřejné správě

Ideálem, ke kterému se máme blížit, je vzdělaný, kompetentní úředník, který rozhoduje rychle, správně, je zdvořilý a vychází účastníkům veřejnoprávních vztahů pokud možno vstříc. Přitom je slušně oblečen, nemá na nohou sandály, vstane, vstoupí-li do místnosti žena nebo starší osoba. 8. 12. 2014, Reforma veřejné správy

36. Procesní modelování agend veřejné správy

Ministerstvo vnitra České republiky v rámci vládní strategie Efektivní veřejná správa realizuje projekt Procesní modelování agend veřejné správy. Cílem projektu je vytvoření softwarové, znalostní a procesní infrastruktury pro vytváření, využívání, správu a rozvoj procesních modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v dalších agendách veřejné správy. 6. 2. 2014, Reforma veřejné správy

37. Mezinárodní konference eBF porovná trendy ve využívání eAukcí v Evropě ve veřejném a firemním sektoru

Ostrava – Významní hráči v oboru elektronických aukcí nabídnou na ostravské konferenci eBF srovnání trendů nakupování prostřednictvím eAukcí a dalších elektronických nástrojů ve veřejném sektoru i firmách jednotlivých zemí Evropské unie. Během tří dnů zhodnotí aktuální situaci i očekávaný vývoj nákupní specialisté světových koncernů jako RWE nebo Bayer Health Care, ale také zástupci českých a slovenských ministerstev, měst a firem. 13. 11. 2013, Reforma veřejné správy

38. Zákon o úřednících

Jednou ze základních podmínek pro úspěšnou implementaci projektů podporovaných z evropských fondů v nastávajícím období 2014–2020 je přijetí nového zákona o státních úřednících. O významu a obsahu tohoto důležitého zákona jsme hovořili s náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Mgr. Ondřejem Veselským. 7. 11. 2013, Reforma veřejné správy

39. Přehled základních nedostatků ve fungování samosprávy

Dlouhá léta společné socialistické výchovy způsobila, že ve způsobu řízení samospráv měst a obcí přetrvávají stále stejné problémy a neduhy. Právě v období finanční krize a tlaku na snižování výdajů samospráv, se do popředí ještě více dostávají problémy obcí a měst. 25. 6. 2013, Reforma veřejné správy

40. Problémy veřejné správy

K aktuálním otázkám veřejné správy a regionálního rozvoje se na tomto místě pravidelně vyjadřuje předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od prosince loňského roku se stal novým předsedou Výboru poslanec Mgr. Václav Horáček (TOP 09 a Starostové), bývalý starosta Železného Brodu. 10. 5. 2013, Reforma veřejné správy

41. Přímá volba starostů: evropské zkušenosti a český model se slovenskou předlohou

Diskuse o případném zavedení přímé volby starostů budí v jednotlivých zemích intenzivní laické, politické a odborné diskuse. Přímá volba starostů má řadu souvislostí, politikům, veřejnosti a nezřídka i odborníkům se však často jeví jako jednoduchá ideová otázka, se kterou jsou spojeny jednoznačně formulovatelné výhody a nevýhody. 28. 1. 2013, Reforma veřejné správy

42. Pojďme si zabojovat s korupcí

Před každými volbami se zvyšuje, alespoň slovně, úsilí o potírání korupce. Před letošním hlasováním do krajských zastupitelstev se objevil návrh na zveřejňování informací o prostředcích z krajských rozpočtů. Ne, že by přehledy měly zůstat skryty, naopak mělo by se zveřejňovat všechno, všude a vždy. Je však otázkou, kdo bude mít opravdu zájem, náladu, čas a schopnost pročítat všechny dokumenty – a proč? 21. 1. 2013, Reforma veřejné správy

43. Veřejná správa je nyní hlavní problém

S předsedou Svazu měst a obcí ČR, Danem Jiránkem, který je zároveň primátorem statutárního města Kladna, jsme hovořili 12. listopadu, krátce po jednání Poslanecké sněmovny, která schválila balíček úsporných opatření i církevní restituce. 15. 1. 2013, Reforma veřejné správy

44. Zachovejme stavební úřady a matriky občanům co nejblíže!

Zástupci měst a obcí dnes předali na Úřadu vlády výzvu k zastavení druhé fáze reformy veřejné správy. Cílem je zabránit plošnému snížení počtu stavebních úřadů a matrik a dalšímu odebírání kompetencí obcím. Představená vládní reforma totiž vzdaluje správu od občanů, což je pro obce nepřípustné. Svaz měst a obcí ČR proto žádá vládu, aby od dokončení druhé fáze reformy veřejné správy upustila. 3. 1. 2013, Reforma veřejné správy

45. Pro kvalitnější řízení i možné úspory je vhodným nástrojem CAF

V současnosti všechny organizace veřejného sektoru hledají prostředky, jak ušetřit své finance a ostatní zdroje a přitom zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. K dosažení těchto dvou zdánlivě protichůdných cílů mohou napomoci i nástroje zvyšování kvality včetně nejužívanějšího z nich – společného hodnotícího rámce CAF. 28. 11. 2012, Reforma veřejné správy

46. Rušení dostupnosti veřejných služeb v obcích je nepřijatelné, zaměřme se na efektivní správu evropských dotací

Otázka rušení stavebních úřadů a matrik na menších obcích byla znovu otevřena na jednání Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 23. listopadu 2012 v Praze. Přestože se již dříve podařilo Svazu odvrátit tento krok, skrývá se nyní znovu tato hrozba v návrhu ministerstva vnitra. Rada dále v souvislosti s chystaným spuštěním čerpání nových evropských prostředků požaduje, aby role obcí a měst nezůstala při rozhodování opomíjena a odpovídala jejich významu v území. 23. 11. 2012, Reforma veřejné správy

47. Ministerstvo dopravy a Svaz měst a obcí ČR při řešení situace kolem nového registru silničních vozidel našly společnou řeč

V pátek 20. července proběhlo setkání zástupců MD a Svazu měst a obcí ČR, které se týkalo nového registru vozidel. Za MD jej inicioval náměstek ministra dopravy Ivo Toman, Svaz měst a obcí ČR na jednání reprezentovali jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech, Ingrid Štegmannová a Miroslava Sobková. Obě strany se ubezpečily o tom, že se situaci snaží konstruktivně řešit a osobně jim velmi záleží na podpoře vzájemných vztahů. 20. 7. 2012, Reforma veřejné správy

48. Kongres starostů k reformě veřejné správy a optimalizaci regionálního školství

Brno – Zástupci samospráv se ve čtvrtek 26. dubna sešli na Kongresu starostů a primátorů, který Svaz měst a obcí ČR každoročně pořádá jako doprovodnou akci brněnského veletrhu URBIS. Starostové a primátoři diskutovali především o reformě veřejné správy, optimalizaci regionálního školství a vládním návrhu RUD. 27. 4. 2012, Reforma veřejné správy

49. Se zakládáním účtů u ČNB zásadně nesouhlasíme

Třeboň – Novela rozpočtových pravidel, kterou má projednávat Poslanecká sněmovna na nejbližší schůzi, rozšiřuje definici peněžních prostředků státní pokladny a stanoví obcím a dalším subjektům povinnost vést účty u České národní banky. Podle Rady Svazu měst a obcí ČR, která zasedala 20. dubna 2012 vTřeboni, bude mít tento návrh negativní dopady nejen na hospodaření dotčených organizací, ale v konečném důsledku i na národní hospodaření jako celek. 20. 4. 2012, Reforma veřejné správy

50. Elektronizace veřejné správy

Dne 27. 3. 2012 se v Senátu uskutečnila konference na téma „elektronizace veřejné správy – součást boje proti korupci“. Konferenci zaštítil ústavně – právní výbor Senátu v čele s Miroslavem Antlem. 29. 3. 2012, Reforma veřejné správy
Bylo nalezeno 128 záznamů.
TOPlist
TOPlist