K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 457 záznamů.

51. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Hořice na Šumavě

Další díl seriálu o koncepčním přístupu k veřejnému osvětlení je věnován jihočeské obci Hořice na Šumavě, která leží jihozápadně do Českého Krumlova nedaleko hranic CHKO Šumava. Pod správní území Hořice spadají sídla Hořice na Šumavě, Mýto, Skláře a Šebanov. 9. 12. 2015, Životní prostředí

52. Zpráva z konference Adaptace sídel na změnu klimatu

Ve čtvrtek 3. prosince proběhla v centru Prahy v nadaci ABF konference k projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, která souběžně s mezinárodní klimatickou konferencí v Paříži řešila dvě základní otázky: co konkrétního v souvislosti se změnou klimatu českým městům hrozí a jak se na to mohou připravit. 8. 12. 2015, Životní prostředí

53. Vláda projedná dvě koncepce pro ovzduší, chybí však konkrétní opatření a silnější zákony

Ve středu 2. prosince budou ministři a ministryně rozhodovat hned o dvou koncepcích k ovzduší. Jejich schválení však samo o sobě nezajistí čistší vzduch. Chybí jim totiž konkrétní opatření a jasné úkoly pro úřady. Česko potřebuje silnější novelu zákona o ochraně ovzduší, než jaká má přijít do vlády v následujících týdnech. 2. 12. 2015, Životní prostředí

54. První projekty v OPŽP 2014–2020 přijaty: největší zájem je o zeleň ve městě

Plánování a zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů, budování rybích přechodů, vytváření prvků ÚSES, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnova tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, aktivity na zlepšování stavu lesů a zejména výsadba a péče o dřeviny v krajině a revitalizace sídelní zeleně. 12. 11. 2015, Životní prostředí

55. Hradec si uvědomuje hrozby spojené se změnami klimatu a nechce je podcenit

Na magistrátu města Hradce Králové proběhl 3. listopadu v rámci projektu Adaptace sídel druhý seminář, věnovaný přípravě strategie adaptace na změny klimatu. Projekt má za úkol městu pomoci s přípravou na hrozby spojené s negativními projevy změny klimatu, jimiž jsou zejména extrémní výkyvy počasí. 11. 11. 2015, Životní prostředí

56. Poplatky za zábor orné půdy nebudou muset hradit další investoři, výjimky podporuje Ministerstvo životního prostředí

Praha – Poslanecký výbor pro životní prostředí na svém včerejším zasedání podpořil návrh rozsáhlých výjimek z placení poplatků za zábor půdy z pera skupiny poslanců TOP09. Další omezení ochrany kvalitní zemědělské půdy před zástavbou částečně podpořilo Ministerstvo životního prostředí i většina výboru, které mají ochranu zemědělské půdy a krajiny na starosti. 5. 11. 2015, Životní prostředí

57. Plzeňská čtvrť Slovany promění díky grantu Jiráskovo náměstí

Radnice plzeňského obvodu Slovany uspěla v grantové výzvě programu Parky, vyhlašované Nadací Proměny. S podporou nadace, zahrnující grant do výše 25 mil. Kč, tak město ještě do konce letošního roku začne s přípravou obnovy Jiráskova náměstí. Součástí projektu bude i revitalizace a zpřístupnění klášterní zahrady, která tvoří důležitou součást prostoru. 15. 10. 2015, Životní prostředí

58. Každá druhá sběrna kovů porušila zákon, zjistila ČIŽP

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve spolupráci s Policií ČR provedli letos v březnu bezpečnostní akci Blue 24 zaměřenou na kontrolu sběren kovů. V rámci ní bylo zkontrolováno 201 provozoven po celé republice. Ve 103 případech zjistili kontroloři porušení předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zahájili správní řízení. Zákon tedy porušila každá druhá kontrolovaná sběrna. 7. 10. 2015, Životní prostředí

59. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Nivnice

Třetí díl seriálu o veřejném osvětlení je věnován jihomoravské obci Nivnice, pravděpodobnému rodišti Jana Amose Komenského. Nivnice leží jižně od Uherského Brodu v podhůří Bílých Karpat, v nechráněné pohraniční oblasti proti Uhrám, která v minulosti prodělávala velmi dramatický historický i sídelní vývoj. Byla cílem mnoha ničivých nájezdů, při kterých docházelo k drancování a vypalování místních sídel. Charakter vesnic byl proto pravděpodobně ovlivněn nejen okolním terénem, ale také požadavky na jejich obranu. Oblast tvoří poměrně řídká sídelní síť neobyčejně velkých vesnic, zpravidla ulicového charakteru. 29. 9. 2015, Životní prostředí

60. O grantu na proměnu veřejného prostoru se rozhodne mezi Jičínem a Plzní

Praha – Založení nového parku u Cidliny v Jičíně a obnova Jiráskova náměstí s klášterní zahradou v Plzni na Slovanech – to jsou dva jedinečné záměry, z nichž jeden se brzy dočká svého uskutečnění. Pomůže tomu grant z programu Parky ve výši až 25 mil. Kč, který poskytuje Nadace Proměny na rozvoj veřejných prostranství. Vítěz bude známý během letošního října. 8. 9. 2015, Životní prostředí

61. Ministerstvo životního prostředí podporuje kvalitní ochranu přírody pomocí evropských směrnic

Evropská komise na konci července ukončila veřejné konzultace ohledně zachování evropských směrnic o ptácích a o stanovištích chránících vzácnou přírodu. Kromě názoru široké veřejnosti také zjišťovala postoj zainteresovaných subjektů, včetně Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Ekologické neziskové organizace vítají jednoznačnou podporu českých institucí pro zachování kvalitních nástrojů ochrany přírody. 2. 9. 2015, Životní prostředí

62. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Mikulovice u Znojma

Druhý díl seriálu o veřejném osvětlení je věnován návrhu koncepce veřejného osvětlení obce Mikulovice u Znojma. Koncepci tvoří dvě části. První část, Základní plán osvětlení, popisuje představu o vzhledu a vizuálním působení obce ve večerních a nočních hodinách. Jejím výstupem je soubor parametrů popisující vzhled osvětlovací soustavy a charakter osvětlení z hlediska dopravně-bezpečnostního, architektonicko-urbanistického a omezení rušivého světla. Druhá část, Plán obnovy veřejného osvětlení, obsahuje rozbor současného stavu, řešení nové osvětlovací soustavy a návrh postupu obnovy veřejného osvětlení. 5. 8. 2015, Životní prostředí

63. Lidé chtějí úspory energie, říká výzkum

Co by měl stát udělat proto, abychom platili za 10 let méně za energie? Pomáhat zateplit domy a podporovat úspory energií. Myslí si to 42 procent z vybraného vzorku dotázaných obyvatel ČR. Aktuální sociologický výzkum pro Hnutí DUHA provedla agentura FOKUS. 24. 7. 2015, Životní prostředí

64. Blíží se podzimní výsadba alejí, obce opět mohou žádat o grant

Střední Čechy – Začátkem července odstartovalo druhé kolo grantového řízení Nadace ČEZ „Stromy“, ve kterém mohou obce či městské části žádat o finanční pomoc na výsadbu stromů a alejí. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Grant je otevřený do 31. července. 21. 7. 2015, Životní prostředí

65. Ministr životního prostředí schválil projekty za více než 5 miliard korun

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil koncem ledna projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. 7. 7. 2015, Životní prostředí

66. Nadace zúžila výběr projektů na čtyři: pražský Lesopark, brněnské nábřeží, nový park v Jičíně a náměstí se zahradou v Plzni

Praha – Celkem 33 radnic z celé České republiky požádalo v březnu o podporu Nadace Proměny s cílem obnovit konkrétní místo ve veřejném prostoru svého města. Čtyři z nich jsou teď uskutečnění svého záměru o něco blíž. Vítězný projekt, který bude známý na podzim, získá od nadace grant ve výši až 25 miliónů Kč. Jeho realizace s finanční i odbornou podporou nadace začne ještě do konce letošního roku a potrvá několik let. 30. 6. 2015, Životní prostředí

67. 20 milionů na čistou mobilitu pro zlepšení ovzduší kvality života ve městech

Ministerstvo životního prostředí koncem května otevřelo příjem žádostí o dotace na podporu osvěty čisté mobility. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo celkem 20 milionů Kč na zvýšení informovanosti veřejnosti o používání alternativních technologií v dopravě pro zlepšení stavu ovzduší především ve městech. 25. 6. 2015, Životní prostředí

68. Musí být odpadové hospodářství ztrátové?

Odpadové hospodářství je odvětví, které se stále vyvíjí a to nejen z důvodu požadavků evropské a národní legislativy, ale také v důsledku technologických a organizačních změn a inovací. V současnosti se obce snaží hledat nejefektivnější způsoby řešení v oblasti nakládání s odpady a financování odpadového hospodářství. Jedná se o komplexní záležitost, která musí počítat s různými faktory a problémy. 18. 6. 2015, Životní prostředí

69. Jak zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v ČR?

Ve čtvrtek 26. března proběhla v Praze mezinárodní konference o hospodaření s dešťovými vodami v zastavěných oblastech. Akci v rámci projektu „Počítáme s vodou“ zorganizoval Český svaz ochránců přírody Koniklec. Konference si kladla za cíl představit nesnadno uchopitelné mezioborové téma hospodaření se srážkovými vodami, a to od aktuální problematiky klimatické změny až po různé aspekty zelené infrastruktury v naší krajině. 12. 6. 2015, Životní prostředí

70. V Olomouci sčítají městské netopýry

Unikátní projekt připravili v roce 2015 odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce. Chtějí co nejpřesněji zmapovat a spočítat kolonie netopýrů žijících v různých typech úkrytů ve městě. Získaná data poslouží jako podklady pro zajištění ochrany těchto ohrožených druhů živočichů, například během budoucích stavebních úprav budov či kácení stromů. 1. 6. 2015, Životní prostředí

71. Hlukové limity platí, většina poslanců podpořila zachování ochrany zdraví lidí před nadměrným hlukem

Poslanci zamítli poslanecký návrh zákon o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby nadále musí limity respektovat. 22. 5. 2015, Životní prostředí

72. Přestanou platit hlukové limity?

Poslanecká sněmovna bude v úterý 19. května 2015 hlasovat o přijetí novely zákona o veřejném zdraví, která fakticky zruší všechny zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Nápravy se tak nedočká 350 tis. obyvatel převážně velkých měst jako Praha, Brno či Plzeň postižených trvale nadměrným hlukem z dopravy. 19. 5. 2015, Životní prostředí

73. Několikanásobný nárůst poplatků za skládkování zvýší náklady občanům i firmám

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zveřejnila na svém webu stanovisko k věcným záměrům zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, které bude ve středu 13. května projednávat vláda ČR. Upozorňuje zejména na finanční dopady chystané legislativy, ale i na ohrožení tržního prostředí v oblasti recyklace. 13. 5. 2015, Životní prostředí

74. Evropský výbor regionů zahájil nové období jednáním o odpadech

V polovině února se v Bruselu sešli poprvé v novém pětiletém funkčním období členové Výboru regionů EU. Zvolili nového předsedu a prvního místopředsedu, zaujali postoj k pracovnímu programu Komise na rok 2015 a určili hlavní úkoly a priority pro nadcházející rok. 12. 5. 2015, Životní prostředí

75. Výsledky třídění odpadu v ČR za rok 2014

Třídění odpadů je již pro 72 % obyvatel ČR běžnou součástí jejich života. Průměrná česká rodina, ve které se odpady třídí, za rok naplní čtyři barevné kontejnery papírem, sklem, plasty a nápojovými kartony. Vytříděný odpad na obyvatele z 12 kg v roce 2000 narostl na celých 40 kg v roce 2014. 6. 5. 2015, Životní prostředí

76. Konec ochrany proti nadlimitnímu hluku v České republice?

Poslanecká sněmovna na své příští schůzi pravděpodobně projedná a schválí novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Hlukové limity ve vnějším prostředí by nemusely být dodržovány.[1] Každý 30. obyvatel České republiky je přitom zasažen hlukem, který překračuje zákonné limity.[2] 29. 4. 2015, Životní prostředí

77. Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

V posledním z trojice článků na téma hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se podrobněji podíváme na roli města v této problematice a na to, jaké jsou v těchto otázkách legislativní požadavky a normy. 23. 4. 2015, Životní prostředí

78. V českých podmínkách bude možné využít 370 000 tun paliv z odpadu

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) představila v rámci akce Energetické fórum & Teplárenské dny v Hradci Králové studii, která porovnává čtyři možné způsoby energetického využití odpadů. Z obsáhlého materiálu, který pro ČAOH zpracovala mezinárodní odborná konzultační společnost AF-Consult vyplývá, že v českých podmínkách lze po přijetí nutných opatření reálně ročně využít cca 370 000 tun tuhých alternativních paliv (TAP) z odpadů odpovídajících evropské technické normě. Výsledky studie budou prezentovány také 22. dubna během konference Dny teplárenství a energetiky dne v Hradci Králové. 21. 4. 2015, Životní prostředí

79. O proměnu veřejného prostoru usiluje 33 měst

Praha – V Nadaci Proměny se sešlo celkem 37 projektů z 33 měst z celé České republiky. Parky, lesoparky, ale i náměstí nebo veřejné zahrady, na jejichž obnovu města žádají podporu z grantového programu Parky, bude nadace posuzovat v dalších měsících. Vítězný projekt vybere na podzim. Jeho realizaci podpoří grantem do výše 25 mil. Kč. 20. 4. 2015, Životní prostředí

80. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – základní popis

V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o. p. s. K tomuto tématu je připraven seriál, jehož první díl obsahuje základní popis koncepčního řešení veřejného osvětlení. 13. 4. 2015, Životní prostředí

81. Akce Ukliďme Česko bude letos opravdu pestrá

Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná již za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Uklízet se bude na minimálně 750 místech po všech koutech České republiky. 9. 4. 2015, Životní prostředí

82. Čtyři stovky účastníků se na zítřejší konferenci dozvědí, jak získat peníze na ochranu přírody a krajiny ve svém okolí

Konference „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů“ je určena zástupcům krajů, obcí, vlastníkům, v krajině hospodařícím subjektům a všem dalším zájemcům a potenciálním žadatelům, které seznámí s možnostmi čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v novém programovém období a zároveň i národními dotačními programy. Budou také představeny úspěšné vzorové projekty z minulých let, které pomohly zlepšit stav našeho životního prostředí. 1. 4. 2015, Životní prostředí

83. Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych, Praha skončila 15. až 17. z 23 hodnocených měst

Brusel/Plzeň – Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, který zhodnotil 23 významných evropských měst z hlediska jejich úsilí o zlepšení kvality ovzduší.[1] Další nejlépe hodnocená města jsou dánská Kodaň, rakouská Vídeň a švédský Stockholm. Praha v hodnocení obsadila 15. až 17. místo. Vůbec nejhůře byl hodnocen Lucemburk, následován Lisabonem. 31. 3. 2015, Životní prostředí

84. Mezinárodní výstava Vodovody-Kanalizace odpoví, jak na nové dotace či legislativu

Praha – Peněz bude výrazně méně a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. Tak bude vypadat nové programové období Operačního programu Životní prostředí. To, jak se dotkne vodohospodářské infrastruktury, bude jedním z ústředních témat největší vodohospodářské akce v ČR – mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace, která se uskuteční 19.–21. května 2015 na výstavišti v Praze-Letňanech. 4. 3. 2015, Životní prostředí

85. Energetický management se ve městech stává standardem

Města a obce vydávají za energii (a vodu) ve svém majetku obvykle mezi 8 až 14 % běžných výdajů. To je také i důvod, proč je energetický management do jisté míry již prováděn všude a jeho sjednocující myšlenkou je hledání řešení pro dlouhodobé snižování, resp. stabilizaci provozních nákladů. 3. 3. 2015, Životní prostředí

86. Ministerstvo životního prostředí nabízí dotace (nejen) na třídění bioodpadu

Státní fond životního prostředí přijímá od počátku února žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. 2. 3. 2015, Životní prostředí

87. Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

V první části jsme se zabývali problematikou hospodaření s vodou obecně. Nyní se podrobněji podíváme na to, jaká opatření se dají uplatnit, aby se problém nakládání s dešťovou vodou minimalizoval. Základem je úhel pohledu – není výhodné na dešťovou vodu nazírat jako na problém, ale naopak, dívat se na ni jako na cennou surovinu. 26. 2. 2015, Životní prostředí

88. Prolomení ekologických limitů těžby uhlí bude ztrátové

Stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život vládě: Prolomení ekologických limitů těžby uhlí bude ztrátové: s dočasnými, jen dílčími přínosy, ale s trvalými a nenahraditelnými ztrátami hodnot území, sídel, přírody a krajiny. 25. 2. 2015, Životní prostředí

89. Hospodaření s energiemi – výzva a povinnost pro obce

Transpozice směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti do českého právního řádu se výrazně dotkne i měst a obcí. 16. 2. 2015, Životní prostředí

90. Díky přijetí novely zákona zůstane půda chráněna, říká Zelený kruh

Poslanecká sněmovna dnes finálně hlasovala o vládní novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Dala přednost sněmovní verzi před špatnou senátní, která ochranu půdy fatálně narušovala. Pro senátní verzi hlasovalo 47 poslanců, což znamená všichni přítomní z klubu ODS, drtivá většina lidovců a polovina sociálních demokratů. 10. 2. 2015, Životní prostředí

91. Zeleň: Jak zkvalitnit život v obci v souladu s přírodou?

Únorový díl seriálu Obec 21. století se věnuje problematice obecní zeleně, ať už v intravilánu, tak také v extravilánu. Článek vás seznámí s funkcemi obecní zeleně, proč je vůbec důležité je nepodceňovat a jaké jsou v této oblasti trendy, bude představen územní systém ekologické stability. Druhá polovina článku je zaměřena na financování regenerace obecní zeleně a představení možností, jaké obec má, pokud chce k tomuto účelu využít dotačních prostředků Evropské unie. 10. 2. 2015, Životní prostředí

92. Stanovisko KŽP AV ČR k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Poslanci mají zanedlouho projednávat Senátem připomínkovaný návrh novely zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Současně vychází sborník ze seminářů komise pro životní prostředí AV ČR „Povodně a sucho: krajina jako základ řešení“ (podpořeného MŽP a MZe), který v této souvislosti obsahuje výsledky vědeckých studií, které je třeba při jednání vzít v úvahu. 5. 2. 2015, Životní prostředí

93. Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR k problematice tzv. „územních ekologických limitů těžby“ v Severočeské hnědouhelné pánvi

Tzv. „Územní ekologické limity těžby v SHP“ byly vyhlášeny usnesením vlády ČR č. 444 v roce 1991 jako povrchovou těžbou nepřekročitelné linie chránící zbytky osídlení, památek, přírody, krajiny, dopravní a technické infrastruktury a obyvatel pánevních okresů tehdejšího Severočeského kraje před pokračováním několik desítiletí trvající bezprecedentní devastace povrchovou těžbou uhlí a jejími důsledky na lidské zdraví a krajinné ekosystémy, vč. lesů Krušných hor. 29. 1. 2015, Životní prostředí

94. ČAOH: Změny v odpadovém hospodářství musí mít co nejmenší dopad na občany

Praha – Vláda před Vánoci schválila Plán odpadového hospodářství, který Ministerstvo životního prostředí předložilo, aniž by byly s dostatečným předstihem známy a projednány jeho ekonomické dopady na občany a firmy. Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH), která s navrhovaným razantním zdražením dlouhodobě nesouhlasí, dnes představila své vlastní řešení a upozornila na nedostatky ekonomické analýzy. 22. 1. 2015, Životní prostředí

95. V odpadovém hospodářství musí být solidarita

Při řešení problematiky odpadového hospodářství v regionu je nezbytný alespoň prvek solidarity obcí, říká Marek Sýkora, místopředseda Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství. 22. 1. 2015, Životní prostředí

96. Vyšší zisky pro stavitele hal a skladů nebo dostatek místních potravin pro lidi?

Poslanecká sněmovna v nejbližších dnech bude rozhodovat o možném usnadnění záboru kvalitní zemědělské půdy. Skupina senátorů totiž navrhla rozsáhlé výjimky z placení poplatků za zábor půdy. Výjimku mají získat tovární haly, skladiště, silnice či parkoviště, které podpoří stát či si je obec nebo kraj dají do svého územního plánu. 21. 1. 2015, Životní prostředí

97. Zorganizované a levnější svozy odpadů – příklad z Plzeňska

Obec je ze zákona původcem odpadu. Řada odpadů však představuje zajímavou komoditu pro další zpracování, takže na odpadové hospodářství by nemělo být pohlíženo jen jako na neustále rostoucí výdajovou položku v rozpočtu. 20. 1. 2015, Životní prostředí

98. Stanovisko Zemědělského svazu ke změnám v novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu na půdě senátu

Praha – Dne 14. 1. 2015 schválil Senát ČR návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Oproti původní sněmovnou chválené novele zákona senátoři schválili návrhy, které velmi významně znehodnocují původní záměr tj. ochránit zemědělskou půdu a motivovat investory, aby využívali staré, opuštěné areály, tzv. brownfields popř. zastavovali půdu méně kvalitní. Dle senátory schválených změn bude např. pro obce a města snazší přeměnit zemědělskou půdu na stavební parcelu či stavět cyklostezky díky nižším poplatkům. Při současném trendu ubývání zemědělské půdy považuje náš svaz toto rozhodnutí za nešťastné. Se senátním návrhem taktéž nesouhlasí ani ministr životního prostředí Richard Brabec. 16. 1. 2015, Životní prostředí

99. Senát usnadnil život černým stavbám, varuje Zelený kruh

Praha – Senát ČR právě schválil vládní novelu zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. zákon EIA), která by měla zrychlit rozhodování soudů o stavbách s významným dopadem na životní prostředí (např. chemičky, spalovny), což sníží riziko promarněných stavebních investic. Zároveň ale novela zhoršuje přístup občanů k rozhodování a usnadňuje vznik „černých“ staveb. 15. 1. 2015, Životní prostředí

100. Část senátorů chce omezit ochranu půdy a krajiny před ničením, upozorňuje Zelený kruh

Senát bude zítra hlasovat o usnadnění záboru kvalitní zemědělské půdy. Skupina senátorů totiž navrhla rozsáhlé výjimky z placení poplatků za zábor půdy. Výjimku mají získat veškeré dopravní stavby, technická infrastruktura či průmyslové plochy, které si obec či kraj daly či dají do svého územního plánu. Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Beleco, Pro-BIO a Koalice pro řeky z asociace Zelený kruh proto varují před zvýšením záboru kvalitní půdy. 13. 1. 2015, Životní prostředí
Bylo nalezeno 457 záznamů.
TOPlist
TOPlist