K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 472 záznamů.

51. Senát dnes hlasuje o oslabení ochrany zemědělské půdy

Senát rozhodne o dalších rozsáhlých výjimkách z poplatků za zábor půdy. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu počítá se zrušením poplatků u všech krajských a obecních komunikací a snížením u rodinných domů. 20. 4. 2016, Životní prostředí

52. Česko září čistotou, o víkendu jej uklidili desetitisíce dobrovolníků

O víkendu proběhla hlavní vlna úklidů v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do 1570 místních úklidů černých skládek a pohozeného odpadu se zapojilo okolo 65 000 dobrovolníků. Českou republiku se jim podařilo zbavit 1600 tun odpadu. Organizátoři i přesto upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsme pořád na začátku. 18. 4. 2016, Životní prostředí

53. Města dělají při výstavbě veřejného osvětlení chyby, náprava může být nákladná

Obce musejí dbát na bezpečnost chodců i řidičů a kvalitní veřejné osvětlení patří mezi základní prostředky, jak toho dosáhnout. Zlepšení kvality veřejného osvětlení snižuje dopravní nehodovost až o 83 %. Při výměně zastaralého osvětlení za nové či úspornější však často dochází k nedodržení předepsané kvality osvětlení nebo k použití zastaralých neúsporných řešení. Náprava chyb pak může být pro obecní rozpočet velmi kritická. Odborníci proto radí investovat do kvalitní přípravy projektu. 11. 4. 2016, Životní prostředí

54. Tepelná čerpadla přinášejí na Šumavu čisté teplo

Projekt „Využití zemního tepla pro vytápění obecních objektů v obci Borová Lada“ je jedním z největších a nejkomplexnějších příkladů využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. S tepelnými čerpadly se obci začalo v roce 2000. 31. 3. 2016, Životní prostředí

55. Chytré obce soutěží o ekologického oskara, na přihlášení projektů zbývá posledních pár dní

České Budějovice – Už jen posledních pár dní mají obce na to, aby zaregistrovali svůj projekt do 8. ročníku Ekologických oskarů, prestižní soutěže v oblasti životního prostředí. Speciální pozornost je letos věnována projektům, které rozvíjejí myšlenku Smart City. Zúčastnit se ale mohou všechny obce nebo města, které přišly na způsob, jak chytře šetřit energie a chránit přírodu. Loňský vítěz, město Holice, uspělo s objektem v pasivním standardu za poměrně nízkou cenu. 24. 3. 2016, Životní prostředí

56. Ukliďme svět, ukliďme Česko

Do vypuknutí celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zbývá přesně měsíc. Generálním partnerem úklidů v roce 2016 se stal opět Nadační fond Veolia. Do úklidu se zapojí hasiči, rybáři, sportovci i dětské domovy. Mezitím již probíhají první úklidy české přírody. 17. 3. 2016, Životní prostředí

57. Jak soutěžit dodavatele v OPŽP 2014–2020?

Zeleň v ulicích, fungující čistírny odpadních vod nebo energeticky efektivní budovy. Téma životního prostředí je čím dál víc in na celostátní i obecní úrovni. Odpovídá tomu i nastavení Operačního programu Životní prostřední (OPŽP) s rozpočtem přesahujícím 70 mld. korun. 8. 3. 2016, Životní prostředí

58. Návrh zákona o odpadech odklání Českou republiku od recyklace

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zveřejnila připomínky k paragrafovému znění nového zákona o odpadech. ČAOH upozorňuje, že zákon dostatečně nezohledňuje recyklační cíle, které Evropská unie nastavila ve svém balíčku oběhového hospodářství. Navrhovaná míra zdražení poplatků za skládkování je podle ČAOH zbytečná. Namísto podpory recyklace slouží spíše k výstavbě spaloven a její důsledky ponesou zejména občané. Zákon obsahuje i vyložené absurdity, například povinnost občanů nahlásit jakýkoliv nepořádek pod sankcí 100 000 Kč. 26. 2. 2016, Životní prostředí

59. Návrh zákona o odpadech

Do připomínkového řízení přichází návrh zákona o odpadech, který připravilo Ministerstvo životního prostředí. Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování. 22. 2. 2016, Životní prostředí

60. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Pilotní projekty obnovy VO

V předchozích dílech seriálu o veřejné osvětlení byly popsány příklady koncepčního přístupu k veřejnému osvětlení, jednak obecně a dále na příkladu tří obcí: Mikulovic, Nivnice a Hořic na Šumavě. Pátý díl bude věnován zkušenostem z přípravy pilotního projektu na obnovu VO. 11. 2. 2016, Životní prostředí

61. Energetický audit budov, cesta k úsporám a dotacím

Dobrý hospodář dbá na to, aby budovy, které vlastní nebo spravuje, měly co nejnižší spotřebu energie při zachování požadovaného vnitřního klimatu. Mezi takové objekty patří školy, školky, nemocnice, domovy pro seniory, administrativní budovy, bytové domy a další stavby v majetku měst a obcí. 4. 2. 2016, Životní prostředí

62. Téma – energetický management

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů uspořádalo pro zástupce měst a obcí bezplatné regionální semináře v rámci projektu Semináře k hospodaření s energiemi (nejen) měst a obcí 2015. 20. 1. 2016, Životní prostředí

63. Již za 100 dní se bude uklízet Česko i svět. Přidáte se?

Do vypuknutí dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016“ zbývá sto dní. Spojení dvou zkušených organizací, Spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, vyústilo v ambiciózní cíl: zapojení 100 000 dobrovolníků. Své úklidy mohou zájemci přihlašovat již nyní na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Záštitu nad projektem převzaly pro letošek významné české osobnosti. 12. 1. 2016, Životní prostředí

64. Chcete mít bezbariérovou školu nebo vysadit novou alej?

Střední Čechy – Až do poloviny února mohou zájemci žádat o příspěvky Nadaci ČEZ v rámci grantových řízení „Oranžové schody“ a „Stromy“. Základní a střední školy tak mají možnost získat peníze na odstranění bariér; obce a města pak na sázení či obnovu alejí a stromořadí. Stačí přitom vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz. Celkem už s podporou Nadace ČEZ vzniklo v celé republice 208 nových alejí a 44 bezbariérových úprav škol. 7. 1. 2016, Životní prostředí

65. Vláda projedná zákon o ochraně ovzduší. Ke snížení znečištění podle odborníků chybí účinné nástroje

Vláda v pondělí 14. prosince 2015 projedná zákon, jehož hlavním cílem je snížení znečištění ovzduší především prostřednictvím kontroly ilegálního spalování odpadků v lokálních topeništích. Odborníci z řad ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu upozorňují, že v zákonu chybí nástroje zaměřující se na hlavní zdroje znečištění – topení uhlím, automobilovou dopravu a uhelné elektrárny. 14. 12. 2015, Životní prostředí

66. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Hořice na Šumavě

Další díl seriálu o koncepčním přístupu k veřejnému osvětlení je věnován jihočeské obci Hořice na Šumavě, která leží jihozápadně do Českého Krumlova nedaleko hranic CHKO Šumava. Pod správní území Hořice spadají sídla Hořice na Šumavě, Mýto, Skláře a Šebanov. 9. 12. 2015, Životní prostředí

67. Zpráva z konference Adaptace sídel na změnu klimatu

Ve čtvrtek 3. prosince proběhla v centru Prahy v nadaci ABF konference k projektu Adaptace sídel na změnu klimatu, která souběžně s mezinárodní klimatickou konferencí v Paříži řešila dvě základní otázky: co konkrétního v souvislosti se změnou klimatu českým městům hrozí a jak se na to mohou připravit. 8. 12. 2015, Životní prostředí

68. Vláda projedná dvě koncepce pro ovzduší, chybí však konkrétní opatření a silnější zákony

Ve středu 2. prosince budou ministři a ministryně rozhodovat hned o dvou koncepcích k ovzduší. Jejich schválení však samo o sobě nezajistí čistší vzduch. Chybí jim totiž konkrétní opatření a jasné úkoly pro úřady. Česko potřebuje silnější novelu zákona o ochraně ovzduší, než jaká má přijít do vlády v následujících týdnech. 2. 12. 2015, Životní prostředí

69. První projekty v OPŽP 2014–2020 přijaty: největší zájem je o zeleň ve městě

Plánování a zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů, budování rybích přechodů, vytváření prvků ÚSES, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnova tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, aktivity na zlepšování stavu lesů a zejména výsadba a péče o dřeviny v krajině a revitalizace sídelní zeleně. 12. 11. 2015, Životní prostředí

70. Hradec si uvědomuje hrozby spojené se změnami klimatu a nechce je podcenit

Na magistrátu města Hradce Králové proběhl 3. listopadu v rámci projektu Adaptace sídel druhý seminář, věnovaný přípravě strategie adaptace na změny klimatu. Projekt má za úkol městu pomoci s přípravou na hrozby spojené s negativními projevy změny klimatu, jimiž jsou zejména extrémní výkyvy počasí. 11. 11. 2015, Životní prostředí

71. Poplatky za zábor orné půdy nebudou muset hradit další investoři, výjimky podporuje Ministerstvo životního prostředí

Praha – Poslanecký výbor pro životní prostředí na svém včerejším zasedání podpořil návrh rozsáhlých výjimek z placení poplatků za zábor půdy z pera skupiny poslanců TOP09. Další omezení ochrany kvalitní zemědělské půdy před zástavbou částečně podpořilo Ministerstvo životního prostředí i většina výboru, které mají ochranu zemědělské půdy a krajiny na starosti. 5. 11. 2015, Životní prostředí

72. Plzeňská čtvrť Slovany promění díky grantu Jiráskovo náměstí

Radnice plzeňského obvodu Slovany uspěla v grantové výzvě programu Parky, vyhlašované Nadací Proměny. S podporou nadace, zahrnující grant do výše 25 mil. Kč, tak město ještě do konce letošního roku začne s přípravou obnovy Jiráskova náměstí. Součástí projektu bude i revitalizace a zpřístupnění klášterní zahrady, která tvoří důležitou součást prostoru. 15. 10. 2015, Životní prostředí

73. Každá druhá sběrna kovů porušila zákon, zjistila ČIŽP

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ve spolupráci s Policií ČR provedli letos v březnu bezpečnostní akci Blue 24 zaměřenou na kontrolu sběren kovů. V rámci ní bylo zkontrolováno 201 provozoven po celé republice. Ve 103 případech zjistili kontroloři porušení předpisů v oblasti odpadového hospodářství a zahájili správní řízení. Zákon tedy porušila každá druhá kontrolovaná sběrna. 7. 10. 2015, Životní prostředí

74. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Nivnice

Třetí díl seriálu o veřejném osvětlení je věnován jihomoravské obci Nivnice, pravděpodobnému rodišti Jana Amose Komenského. Nivnice leží jižně od Uherského Brodu v podhůří Bílých Karpat, v nechráněné pohraniční oblasti proti Uhrám, která v minulosti prodělávala velmi dramatický historický i sídelní vývoj. Byla cílem mnoha ničivých nájezdů, při kterých docházelo k drancování a vypalování místních sídel. Charakter vesnic byl proto pravděpodobně ovlivněn nejen okolním terénem, ale také požadavky na jejich obranu. Oblast tvoří poměrně řídká sídelní síť neobyčejně velkých vesnic, zpravidla ulicového charakteru. 29. 9. 2015, Životní prostředí

75. O grantu na proměnu veřejného prostoru se rozhodne mezi Jičínem a Plzní

Praha – Založení nového parku u Cidliny v Jičíně a obnova Jiráskova náměstí s klášterní zahradou v Plzni na Slovanech – to jsou dva jedinečné záměry, z nichž jeden se brzy dočká svého uskutečnění. Pomůže tomu grant z programu Parky ve výši až 25 mil. Kč, který poskytuje Nadace Proměny na rozvoj veřejných prostranství. Vítěz bude známý během letošního října. 8. 9. 2015, Životní prostředí

76. Ministerstvo životního prostředí podporuje kvalitní ochranu přírody pomocí evropských směrnic

Evropská komise na konci července ukončila veřejné konzultace ohledně zachování evropských směrnic o ptácích a o stanovištích chránících vzácnou přírodu. Kromě názoru široké veřejnosti také zjišťovala postoj zainteresovaných subjektů, včetně Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Ekologické neziskové organizace vítají jednoznačnou podporu českých institucí pro zachování kvalitních nástrojů ochrany přírody. 2. 9. 2015, Životní prostředí

77. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – Mikulovice u Znojma

Druhý díl seriálu o veřejném osvětlení je věnován návrhu koncepce veřejného osvětlení obce Mikulovice u Znojma. Koncepci tvoří dvě části. První část, Základní plán osvětlení, popisuje představu o vzhledu a vizuálním působení obce ve večerních a nočních hodinách. Jejím výstupem je soubor parametrů popisující vzhled osvětlovací soustavy a charakter osvětlení z hlediska dopravně-bezpečnostního, architektonicko-urbanistického a omezení rušivého světla. Druhá část, Plán obnovy veřejného osvětlení, obsahuje rozbor současného stavu, řešení nové osvětlovací soustavy a návrh postupu obnovy veřejného osvětlení. 5. 8. 2015, Životní prostředí

78. Lidé chtějí úspory energie, říká výzkum

Co by měl stát udělat proto, abychom platili za 10 let méně za energie? Pomáhat zateplit domy a podporovat úspory energií. Myslí si to 42 procent z vybraného vzorku dotázaných obyvatel ČR. Aktuální sociologický výzkum pro Hnutí DUHA provedla agentura FOKUS. 24. 7. 2015, Životní prostředí

79. Blíží se podzimní výsadba alejí, obce opět mohou žádat o grant

Střední Čechy – Začátkem července odstartovalo druhé kolo grantového řízení Nadace ČEZ „Stromy“, ve kterém mohou obce či městské části žádat o finanční pomoc na výsadbu stromů a alejí. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na www.nadacecez.cz, finanční spoluúčast žadatele není nutná. Grant je otevřený do 31. července. 21. 7. 2015, Životní prostředí

80. Ministr životního prostředí schválil projekty za více než 5 miliard korun

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil koncem ledna projekty z letošních výzev v rámci dobíhajícího programového období Operačního programu Životní prostředí 2007–2013, v celkové hodnotě přes 5 miliard korun. 7. 7. 2015, Životní prostředí

81. Nadace zúžila výběr projektů na čtyři: pražský Lesopark, brněnské nábřeží, nový park v Jičíně a náměstí se zahradou v Plzni

Praha – Celkem 33 radnic z celé České republiky požádalo v březnu o podporu Nadace Proměny s cílem obnovit konkrétní místo ve veřejném prostoru svého města. Čtyři z nich jsou teď uskutečnění svého záměru o něco blíž. Vítězný projekt, který bude známý na podzim, získá od nadace grant ve výši až 25 miliónů Kč. Jeho realizace s finanční i odbornou podporou nadace začne ještě do konce letošního roku a potrvá několik let. 30. 6. 2015, Životní prostředí

82. 20 milionů na čistou mobilitu pro zlepšení ovzduší kvality života ve městech

Ministerstvo životního prostředí koncem května otevřelo příjem žádostí o dotace na podporu osvěty čisté mobility. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo celkem 20 milionů Kč na zvýšení informovanosti veřejnosti o používání alternativních technologií v dopravě pro zlepšení stavu ovzduší především ve městech. 25. 6. 2015, Životní prostředí

83. Musí být odpadové hospodářství ztrátové?

Odpadové hospodářství je odvětví, které se stále vyvíjí a to nejen z důvodu požadavků evropské a národní legislativy, ale také v důsledku technologických a organizačních změn a inovací. V současnosti se obce snaží hledat nejefektivnější způsoby řešení v oblasti nakládání s odpady a financování odpadového hospodářství. Jedná se o komplexní záležitost, která musí počítat s různými faktory a problémy. 18. 6. 2015, Životní prostředí

84. Jak zlepšit hospodaření s dešťovou vodou v ČR?

Ve čtvrtek 26. března proběhla v Praze mezinárodní konference o hospodaření s dešťovými vodami v zastavěných oblastech. Akci v rámci projektu „Počítáme s vodou“ zorganizoval Český svaz ochránců přírody Koniklec. Konference si kladla za cíl představit nesnadno uchopitelné mezioborové téma hospodaření se srážkovými vodami, a to od aktuální problematiky klimatické změny až po různé aspekty zelené infrastruktury v naší krajině. 12. 6. 2015, Životní prostředí

85. V Olomouci sčítají městské netopýry

Unikátní projekt připravili v roce 2015 odborníci z České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce. Chtějí co nejpřesněji zmapovat a spočítat kolonie netopýrů žijících v různých typech úkrytů ve městě. Získaná data poslouží jako podklady pro zajištění ochrany těchto ohrožených druhů živočichů, například během budoucích stavebních úprav budov či kácení stromů. 1. 6. 2015, Životní prostředí

86. Hlukové limity platí, většina poslanců podpořila zachování ochrany zdraví lidí před nadměrným hlukem

Poslanci zamítli poslanecký návrh zákon o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby nadále musí limity respektovat. 22. 5. 2015, Životní prostředí

87. Přestanou platit hlukové limity?

Poslanecká sněmovna bude v úterý 19. května 2015 hlasovat o přijetí novely zákona o veřejném zdraví, která fakticky zruší všechny zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Nápravy se tak nedočká 350 tis. obyvatel převážně velkých měst jako Praha, Brno či Plzeň postižených trvale nadměrným hlukem z dopravy. 19. 5. 2015, Životní prostředí

88. Několikanásobný nárůst poplatků za skládkování zvýší náklady občanům i firmám

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) zveřejnila na svém webu stanovisko k věcným záměrům zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, které bude ve středu 13. května projednávat vláda ČR. Upozorňuje zejména na finanční dopady chystané legislativy, ale i na ohrožení tržního prostředí v oblasti recyklace. 13. 5. 2015, Životní prostředí

89. Evropský výbor regionů zahájil nové období jednáním o odpadech

V polovině února se v Bruselu sešli poprvé v novém pětiletém funkčním období členové Výboru regionů EU. Zvolili nového předsedu a prvního místopředsedu, zaujali postoj k pracovnímu programu Komise na rok 2015 a určili hlavní úkoly a priority pro nadcházející rok. 12. 5. 2015, Životní prostředí

90. Výsledky třídění odpadu v ČR za rok 2014

Třídění odpadů je již pro 72 % obyvatel ČR běžnou součástí jejich života. Průměrná česká rodina, ve které se odpady třídí, za rok naplní čtyři barevné kontejnery papírem, sklem, plasty a nápojovými kartony. Vytříděný odpad na obyvatele z 12 kg v roce 2000 narostl na celých 40 kg v roce 2014. 6. 5. 2015, Životní prostředí

91. Konec ochrany proti nadlimitnímu hluku v České republice?

Poslanecká sněmovna na své příští schůzi pravděpodobně projedná a schválí novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Hlukové limity ve vnějším prostředí by nemusely být dodržovány.[1] Každý 30. obyvatel České republiky je přitom zasažen hlukem, který překračuje zákonné limity.[2] 29. 4. 2015, Životní prostředí

92. Hospodaření s dešťovou vodou v obcích

V posledním z trojice článků na téma hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se podrobněji podíváme na roli města v této problematice a na to, jaké jsou v těchto otázkách legislativní požadavky a normy. 23. 4. 2015, Životní prostředí

93. V českých podmínkách bude možné využít 370 000 tun paliv z odpadu

Praha – Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) představila v rámci akce Energetické fórum & Teplárenské dny v Hradci Králové studii, která porovnává čtyři možné způsoby energetického využití odpadů. Z obsáhlého materiálu, který pro ČAOH zpracovala mezinárodní odborná konzultační společnost AF-Consult vyplývá, že v českých podmínkách lze po přijetí nutných opatření reálně ročně využít cca 370 000 tun tuhých alternativních paliv (TAP) z odpadů odpovídajících evropské technické normě. Výsledky studie budou prezentovány také 22. dubna během konference Dny teplárenství a energetiky dne v Hradci Králové. 21. 4. 2015, Životní prostředí

94. O proměnu veřejného prostoru usiluje 33 měst

Praha – V Nadaci Proměny se sešlo celkem 37 projektů z 33 měst z celé České republiky. Parky, lesoparky, ale i náměstí nebo veřejné zahrady, na jejichž obnovu města žádají podporu z grantového programu Parky, bude nadace posuzovat v dalších měsících. Vítězný projekt vybere na podzim. Jeho realizaci podpoří grantem do výše 25 mil. Kč. 20. 4. 2015, Životní prostředí

95. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí – základní popis

V druhé polovině loňského roku začal vznikat unikátní projekt na renovace veřejného osvětlení ve městech a obcích iniciovaný společností Energie pod kontrolou, o. p. s. K tomuto tématu je připraven seriál, jehož první díl obsahuje základní popis koncepčního řešení veřejného osvětlení. 13. 4. 2015, Životní prostředí

96. Akce Ukliďme Česko bude letos opravdu pestrá

Druhý ročník úklidové akce Ukliďme Česko se koná již za týden, v sobotu 18. dubna a mapa naplánovaných dobrovolnických úklidů přírody a obcí je již hustě zaplněná. Uklízet se bude na minimálně 750 místech po všech koutech České republiky. 9. 4. 2015, Životní prostředí

97. Čtyři stovky účastníků se na zítřejší konferenci dozvědí, jak získat peníze na ochranu přírody a krajiny ve svém okolí

Konference „Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů“ je určena zástupcům krajů, obcí, vlastníkům, v krajině hospodařícím subjektům a všem dalším zájemcům a potenciálním žadatelům, které seznámí s možnostmi čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v novém programovém období a zároveň i národními dotačními programy. Budou také představeny úspěšné vzorové projekty z minulých let, které pomohly zlepšit stav našeho životního prostředí. 1. 4. 2015, Životní prostředí

98. Evropským „Městem bez sazí“ byl vyhlášen švýcarský Curych, Praha skončila 15. až 17. z 23 hodnocených měst

Brusel/Plzeň – Město Curych se stalo vítězem evropského žebříčku „Města bez sazí“, který zhodnotil 23 významných evropských měst z hlediska jejich úsilí o zlepšení kvality ovzduší.[1] Další nejlépe hodnocená města jsou dánská Kodaň, rakouská Vídeň a švédský Stockholm. Praha v hodnocení obsadila 15. až 17. místo. Vůbec nejhůře byl hodnocen Lucemburk, následován Lisabonem. 31. 3. 2015, Životní prostředí

99. Mezinárodní výstava Vodovody-Kanalizace odpoví, jak na nové dotace či legislativu

Praha – Peněz bude výrazně méně a šanci na úspěch budou mít pouze ty projekty, které přinesou nejlepší efekt. Tak bude vypadat nové programové období Operačního programu Životní prostředí. To, jak se dotkne vodohospodářské infrastruktury, bude jedním z ústředních témat největší vodohospodářské akce v ČR – mezinárodní výstavy Vodovody-Kanalizace, která se uskuteční 19.–21. května 2015 na výstavišti v Praze-Letňanech. 4. 3. 2015, Životní prostředí

100. Energetický management se ve městech stává standardem

Města a obce vydávají za energii (a vodu) ve svém majetku obvykle mezi 8 až 14 % běžných výdajů. To je také i důvod, proč je energetický management do jisté míry již prováděn všude a jeho sjednocující myšlenkou je hledání řešení pro dlouhodobé snižování, resp. stabilizaci provozních nákladů. 3. 3. 2015, Životní prostředí
Bylo nalezeno 472 záznamů.
TOPlist
TOPlist