K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Integrovaný záchranný systém okresu Blansko

( Integrovaný záchranný systém okresu Blansko)

Datum: 28. 7. 1998, zdroj: DVS, rubrika: Ostatní

Aby bylo možné úspěšně se vyrovnat s možnými závažnými haváriemi či následky živelných pohrom, byl vytvořen na úrovni okresu Blansko Integrovaný záchranný systém.

Tento systém zajišťuje rychlou spolupráci různých orgánů a záchranných týmů, slouží pro koordinaci činnosti záchranných složek, orgánů státní správy, fyzických a právnických osob zabezpečujících likvidaci havárií.

Vyhodnocením možností vzájemného a vnitřního spojení jednotlivých složek bylo zjištěno, že stávající způsob spojení byl zastaralý nebo jednoúčelový a vzájemná komunikace pracovníků různých složek prakticky žádná, nebo pouze přes telefonní linky mezi dispečinky. Toto spojení je zdlouhavé, neoperativní a v některých případech vůbec nefunguje (vyřazení telefonní sítě z provozu). Mnohdy je následkem takovéto neoperativní komunikace velká národohospodářská škoda, v krajním případě i zmaření lidských životů.

Základní myšlenka Integrovaného záchranného systému (IZS) je postavena na využití nejmodernějších způsobů trunkové radiové komunikace mezi jednotlivými složkami. Nadále se využívá stávajících interních komunikačních prostředků složek a telefonních čísel tísňového volání, které jsou pro občany známé a osvědčené. Nově přibyla možnost přímé adresovatelné radiové komunikace mezi jednotlivými složkami IZS.

Jeho hlavní složky jsou:

  • Odbor obrany a ochrany OÚ
  • Jednotky požární ochrany
  • Zdravotnická záchranná služba
  • Městská policie
  • Policie ČR
  • Plynárenská služba
  • Vodárny a kanalizace
  • Technické služby
  • Správa a údržba silnic
  • Další dobrovolné a odborné složky (speleologové, potápěči, odborné montážní firmy atd.)
Nově vybudovaná moderní radiová síť umožňuje nejen přímé vzájemné propojení jednotlivých pracovníků různých složek (například hasič je při zásahu nucen mimo zdravotníků a policie ihned komunikovat s plynárenským technikem a pod.), ale i vzájemné propojení, nebo dálkové ovládání jejich technologických a kontrolních zařízení - hlásiče náledí, požární hlásiče, centrální počítač a další. Vybudováním trunkového převaděče je zabezpečeno úplné pokrytí území radiovým signálem. Je tedy zajištěno dokonalé spojení mezi účastníky na podstatně větší vzdálenosti, a to i při použití ručních radiostanic.

Popis systému

Základní myšlenkou je umožnění rychlé a spolehlivé komunikace uvnitř i mezi jednotlivými složkami zařazenými do IZS. Volba padla na trunkovou radiovou síť, používající digitální signalizaci dle evropského standardu MPT 1327 a MPT 1343. Tento moderní radiový komunikační systém umožňuje sestavovat jak malé lokální sítě, tak i velmi rozsáhlé sítě s velkým plošným pokrytím území signálem a přitom zároveň maximálně šetřit kmitočtové spektrum. Systém je maximálně modulární a lze jej podle potřeby neustále rozšiřovat či doplňovat dalšími komponenty.

Systém pracuje na podobném principu jako mobilní analogové telefony systému NMT (např. starší systém Eurotel). Použitím signalizace MPT 1327 je zajištěna identifikace každé stanice v síti. Volání jednotlivých stanic je podobné jako při telefonování - každá stanice v síti má své originální číslo, kterým se vyvolává a zároveň je toto číslo zobrazeno na displeji volané stanice, takže tato stanice ví, kdo ji volá. Pro volání celých skupin uživatelů je celý IZS rozdělen na pracovní skupiny. Lze tedy vyvolat mimo jedné stanice také celé skupiny uživatelů a pokud je to potřeba, celý IZS najednou.

Možnosti jednotlivých stanic v síti jsou omezeny pouze požadavkem uživatele a konfigurací celého systému. Radiostanice jsou programovatelné pouze z personálního počítače, uživatel tedy nemůže svévolně měnit její nastavení. V každé stanici je naprogramováno, které možnosti systému bude moci využívat. Lze tím snadno nadefinovat možnosti prioritního volání, propojení na telefonní linky, ovládání různých technologických zařízení a podobně.

Velkou výhodou tohoto systému je jeho decentralizovanost. Základnové stanice mohou být v případě potřeby okamžitě nahrazeny mobilními prostředky. Toto umožňuje podle potřeby přemisťovat řídící (dispečerskou) stanici na kterékoliv místo v dosahu radiové sítě. V extrémních podmínkách je možno celý IZS řídit z přenosného počítače a ruční stanice odkudkoliv z terénu.

Centrální jednotka (převaděč, telefonní přípojka, řídící počítač, záložní zdroje napájení) je umístěna na vybrané kótě, ze které je zajištěno pokrytí požadovaného území radiovým signálem. Tato jednotka je konfigurována tak, aby umožňovala vnitřní komunikaci jednotlivým složkám i vzájemnou komunikaci mezi nimi.

Bylo nutno vyřešit problém s použitím dvou různých radiových pásem:
80 MHz -- lékařská záchranná služba
160 MHz -- požární ochrana, státní i městská policie

Vše vyřešilo použití dvoupásmového systému s možností automatického propojení při požadavku na spojení mezi složkami pracujícími v různých radiových pásmech. Systém sám pozná kde má volanou stanici hledat (podle jejího osobního čísla) a provede všechny nezbytné kroky pro zajištění úspěšného spojení.

Jak již bylo zmiňováno, systém používá digitální signalizaci pro sestavování spojení. Tato vlastnost je využita také pro přenosy statusových zpráv a pro přenosy krátkých dat. Elegantně bylo využito této vlastnosti v případě hasičů. V radiostanicích jsou předdefinovány kódy typických činností a velitel družstva při zásahu nemusí s dispečerem vůbec komunikovat hlasem. Po provedení dané činnosti pouze odešle z paměti radiostanice přednastavený kód statusové zprávy a dispečer má okamžitý přehled o tom, co se v terénu děje. Výhoda je v rychlosti předávané informace. Tato informace prochází v digitální formě a nezatěžuje tedy komunikační systém. V současnosti se řeší propojení tohoto systému s nyní používanými prostředky pro optimalizaci práce jednotek požární ochrany.

Provozní zkušenosti

Systém je v provozu od podzimu 1997. V praktickém provozu se prokázala opodstatněnost vzájemné přímé komunikace mezi jednotlivými složkami v IZS. Systém byl již využit při vážných dopravních nehodách a požárech. Zde se ukázala obrovská výhoda v rychlosti předávání informací mezi lékařskou záchrannou službou, jednotkami požární ochrany a policií ČR, např. při nutnosti vyprošťování osob ze zničených vozidel.

Nezanedbatelnou položkou při rozhodování o sestavě IZS je jeho pořizovací cena. Ve prospěch tohoto systému rozhodlo mimo jiné i možnost postupného modulárního sestavování od základní nejnutnější sestavy až po kompletní systém a maximálními možnostmi v komunikacích a přenosech dat. Použití trunkového systému se standardizovaným protokolem zajišťuje jeho dlouhodobou morální životnost.

Petr Pakr,
ředitel regionální pobočky firmy VRBA, s. r. o.

Další informace:
telefon: 0312/62 31 12, 62 31 09
e-mail: petr.pakr@telecom.cz

TOPlist
TOPlist