K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Rozvoj venkova a program LEADER ČR

Datum: 11. 5. 2005, zdroj: Zpravodaj MZe 2/2005, rubrika: Zpravodaj Ministerstva zemědělství

Cílená podpora ministerstva zemědělství v roce 2004, orientovaná na rozvoj venkova byla realizována především k naplnění základních střednědobých cílů rozvoje venkova po vstupu do Evropské unie v souladu s prioritním zaměřením programového prohlášení vlády České republiky ze dne 22. 8. 2004.

Pozornost byla zaměřena především na posilování rozmanitosti hospodářských činností na venkově v rámci procesu diversifikace a restrukturalizace zemědělství, zlepšení občanského vybavení a služeb včetně nezbytné infrastruktury a ochrany životního prostředí s důrazem na zhodnocení potenciálu venkovské krajiny a kulturního dědictví.

Ve venkovských oblastech se zejména projevovala snaha o tvorbu nových pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí na venkově, především v oblastech s nepříznivým věkovým složením obyvatelstva, s cílem zabránit dalšímu vysídlování venkovských oblastí.

Důraz na rozvoj venkova výrazně poznamenala především reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie a tento trend se pozitivně projevil i při realizaci státního investičního Programu LEADER ČR, který vycházel z principů evropské iniciativy LEADER na podporu založení místních akčních skupin (MAS) ve venkovských mikroregionech na základě principu místního partnerství a spolupráce místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi.

LEADER ČR

Celkovým záměrem Programu LEADER ČR v roce 2004 bylo podpořit na principu partnerství sociální a hospodářský rozvoj venkovských mikroregionů a přispět ke zkvalitnění životního prostředí a života na venkově. Program byl určen venkovským mikroregionům s počtem obyvatel od 10 do 100 tisíc obyvatel a hustotou osídlení do 120 obyvatel/km2. Zvýhodněny byly zejména mikroregiony s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování a záměry projektů umístěné v obcích do 2000 obyvatel. Program LEADER ČR byl schválen ministrem zemědělství dne 4. 3. 2004 jako Podpora rozvoje venkovským mikroregionům s názvem "Podpora rozvoje -- LEADER".

Program LEADER ČR v roce 2004 byl nastartován za podpory státního rozpočtu České republiky ve výši 77 mil. Kč, jako systémová investiční dotace v rámci širšího rozvoje venkova na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004. Jeho implementace probíhala následně prostřednictvím územně založených 16 místních akčních skupin, které zpracovaly místní rozvojové strategie venkovských mikroregionů v souladu s možnostmi čerpání finančních prostředků na konkrétní projekty v rámci následujících dotačních titulů:

 1. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech
 2. Posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce
 3. Zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů.

Příklady projektů

Potřeby obnovy venkova jsou stále obrovské, o čemž svědčila i realizace 71 investičních projektů, které byly zahájeny v loňském roce za podpory Programu LEADER ČR v zájmu řešení aktuálních investičních potřeb obnovy a vybavení venkovských obcí a mikroregionů. Z celkového počtu 71 příjemců podpory bylo 33 subjektů z podnikatelské sféry, 29 z komunální sféry (místní samosprávy) a 9 investičních projektů bylo realizováno v rámci aktivit neziskových subjektů a nevládních organizací.

Pokud jde o charakter a zaměření investičních projektů, lze z důrazem na aktuální řešení potřeb rozvoje venkova za všechny uvést například tyto realizované akce:

 • výstavbu chovatelského zařízení pro chov asilních arabských koní (MAS Podještědí),
 • zařízení penzionu pro pobyty rodin na venkově (MAS Pošumaví),
 • přenosné kulturní a společenské zařízení (velkoplošný stan s příslušenstvím -- MAS Vladař),
 • revitalizace Malovarského rybníka u Města Velvary (MAS Přemyslovské střední Čechy),
 • rekonstrukce víceúčelového společenského zařízení TJ Sokol Těšetice (MAS Region Haná),
 • vybudování nového turistického informačního centra pro návštěvníky subregionu Podblanicka (TJ Sokol Louňovice -- MAS Posázaví),
 • nákup pasteračního tunelu (MAS Rozkvět zahrady jižních Čech),
 • pěstování a sklizeň biomasy (MAS Pobeskydí).
LEADER+ MAS vybrané v r. 2005
Poř. Název MAS Sídlo
1. Rýmařovsko, o. p. s. Rýmařov
2. Sdružení Růže Horní Stropnice
3. Posázaví, o. p. s. Jemniště
4. Pobeskydí, z. s. p. o. Třanovice
5. Český západ Olbramov
6. Local Action Group Vlachovo Březí
7. MAS Hornolidečska Lidečko
8. LAG Podralsko Ralsko
9. Region Haná Těšetice
10. Kyjovské Slovácko v pohybu Milotice
LEADER ČR -- MAS vybrané v r. 2005
Poř. MAS Sídlo Okres
1. Sdružení Růže Horní Stropnice České Budějovice
2. Pobeskydí Třanovice Frýdek-Místek
3. Rozkvět zahrady JČ Chelčice Strakonice
4. Sdružení SPLAV Skuhrov nad Bělou Rychnov nad Kněžnou
5. MAS Hornolidečska Lidečko Vsetín
6. Strakonicko Strakonice Strakonice
7. Pošumaví Švihov Klatovy
8. Třeboňsko Třeboň Jindřichův Hradec
9. Region Poodří Bartošovice Nový Jičín
10. Buchlov Buchlovice Uherské Hradiště
11. MAS Krajina srdce Mladá Vožice Tábor
12. Rozvoj Krnovska Krnov Bruntál
13. Jemnicko Jemnice Třebíč
14. Frýdlantsko Frýdlant Liberec
15. Vltava o. s. Hartmanice Písek
16. Blanský les – Netolicko Netolice Prachatice
17. Veselsko-Řečicko Veselí nad Lužnicí Tábor
18. Podještědí Proseč pod Ještědem Liberec
19. Vladař Valeč Karlovy Vary
20. Kozákov Chuchelna Semily
21. Region Haná Těšetice Olomouc

Nastávající období

Program LEADER ČR v roce 2004 prokázal, že fungování místních akčních skupin má své plné opodstatnění při podněcování aktivit ve venkovském prostoru a napomáhá řešit problémy, které lidé ve venkovských mikroregionech cítí. Státní podpora Programu LEADER ČR proto bude pokračovat až do roku 2007, kdy již bude možné využívat finanční prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) pro období 2007--2013.

Pro rok 2005 byl Program LEADER ČR vyhlášen dne 16. 12. 2004. Své záměry předložilo ve stanoveném termínu 41 místních akčních skupin, z nichž Hodnotitelskou komisí Ministerstva zemědělství bylo vybráno 21 místních akčních skupin.

Z prostředků státního rozpočtu je pro rok 2005 vyčleněno 70 mil. Kč, z nichž max. 10 % může být neinvestičních a jsou využity zpravidla pro činnost místních akčních skupin.

Většina prostředků bude stejně jako v roce 2004 použita na financování konkrétních investičních projektů, předložených žadateli -- příjemci dotace, jejichž výběr bude probíhat v dubnu--květnu 2005. Předpokládá se výběr celkového počtu 70--100 projektů, v rámci stejných dotačních titulů jako v roce 2004.

Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc., ředitelka odboru rozvoje venkova a životního prostředí

TOPlist
TOPlist