K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Problémy sociálně vyloučených

Datum: 10. 11. 2009, zdroj: OF 4/2009, rubrika: Sociální problematika

Co je to sociální ekonomika, ústupové bydlení či program prostupného bydlení? Co si představit pod pojmem sociálně vyloučená lokalita? Jak taková lokalita vznikne? A jaké má veřejná správa možnosti a nástroje tomuto jevu předejít?

Odpovědi na tyto otázky a řadu dalších užitečných informací je možné najít v brožuře nazvané "Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení", kterou vydalo Ministerstvo vnitra ČR, sekce veřejné správy, společně s Kanceláří veřejného ochránce práv (ombudsmana) jako první materiál v rámci Edice dobré správní praxe.

Publikace je rozdělena do několika tematických bloků. První v několika kapitolách uvádí přehled nástrojů v přenesené působnosti obcí a měst, jako jsou poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální podpory, ochrana práv dítěte a pomoc rodinám s dětmi či stavební dozor, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a ochrana veřejného zdraví – jejich definice a možnosti jak s nimi nakládat.

"Jako sociálně vyloučenou lokalitu označujeme prostor obývaný skupinou osob, které mají výrazně znesnadněn nebo zcela zamezen přístup ke zdrojům, pozicím a příležitostem, jež umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit majoritní společnosti."

Jaké má obec možnosti rozvoje, čili nástroje samosprávy jsou stručně uvedeny ve druhé části brožury. Najdete zde informace o tom, co je to Program rozvoje obce, do jaké míry je závazný, co je jeho obsahem a jak ho využít. Dále jak připravit plány rozvoje sociálních služeb a jak a co s nimi získat a ovlivnit. Pro obce bude užitečná zejména část, zaměřená na přístup k obecnímu bytovému fondu, kde jsou formou otázek a odpovědí uvedeny práva a úkoly obcí v oblasti bytové politiky, jaké existují nástroje ochrany před neplacením nájemného a jak postupovat v případech přidělování volných bytů, zajišťování bytových náhrad a podobně.

Řada obcí jistě využije informace sdružené v části Dotační programy využitelné pro sociální bydlení a pro podporu terénní práce, zpracované opět formou otázek a odpovědí, čili návodu na to, jak postupovat a jak tyto možnosti nejlépe využívat.

Konkrétní příklady z praxe

V další části brožury jsou představeny konkrétní příklady, jako integrační programy Naděje včetně fotodokumentace ze středisek v Písku, v Táboře a Plzni. Je zde také příklad z jihomoravské metropole Brna, uskutečněný v rámci programu zařízení a sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Zajímavý je i program prostupného bydlení, realizovaný nestátní neziskovou organizací CENTROM v různých obvodech města Ostravy. Jde o funkční třístupňový systém bydlení na lokální úrovni:

  1. stupeň bydlení je ulice, ubytovny a nevyhovující byty
  2. stupeň bydlení s podnájemní smlouvou trvá 1–2 roky a vyžaduje od uživatele účast na doprovodných programech
  3. stupeň bydlení je kvalitně nejvyšší a cílová úroveň s vlastní nájemní smlouvou.

O své zkušenosti s řešením krizových situací bydlení ve vyloučených lokalitách okresu Jeseník se podělilo Občanské sdružení Ester, které tento projekt zahájilo v roce 2002 – v současné době pronajímá, garantuje a spravuje více než 30 bytů cílové skupině lidí, z nichž většinu tvoří Romové. Takzvané ústupové bydlení je zase příklad z Prahy 17-Řep; jde o řešení, jak zajistit vhodné bydlení občanům, kteří sice platí nájemné, ale již nejsou schopni sami zvládnout své závazky. Jinými slovy – řeší situaci seniorů tím, že jim zajišťuje bydlení (určitý počet vhodných bytů ve vlastnictví městské části vyčleněný pro tyto účely), které příliš nezatěžuje jejich rozpočet.

Tuto část publikace uzavírají pravidla pro pronájem obecních bytů z různých měst, Sociální ekonomika – kuchařka dotačních příležitostí pro Brno a obecný přehled programů využitelných pro zlepšení života v sociálně vyloučených lokalitách.

Nejčastější dotazy

Příručka je užitečná i pro obyvatele obcí – formou odpovědí na nejčastěji kladené dotazy se tak dozvědí, jak mají postupovat v případech, kdy jim hrozí ztráta bydlení, za jakých podmínek mohou získat dávky na bydlení, k čemu slouží dávky pomoci v hmotné nouzi, co obnáší a umožňuje sociální služba a tolik obávaná exekuce.

Nechybí ani rady týkající se osobního bankrotu (oddlužení) a na koho se obrátit, potřebují-li právní radu. V závěru brožury je seznam a kontakty na některé nevládní organizace (občanské poradny a romská sdružení) a odkazy na některé zásadní koncepční materiály.

"Brožura nabízí vyvážení možností v postavení menších obcí vůči větším při řešení problému sociálně vyloučených lokalit. Malé obce v praxi často nesou následky sestěhovávání sociálně vyloučených. Přitom jim chybí administrativní aparát větších obcí a měst i zkušenosti s řešením takového problému. Je návodem na to, jak je možné postupovat. Věříme, že bude k užitku představitelům i obyvatelům obcí," říkají v úvodním slově Ivan Langer a Otakar Motejl.

Tvorba publikace

Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D.

Na to jak se brožura připravovala jsme se zeptali vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv Mgr. Kateřiny Valachové, Ph. D., která byla rovněž jedním z editorů publikace

Proč vůbec brožura "Doporučení" vznikla?

Z praktické potřeby. Z problematiky, kterou ombudsman řeší, vyplynulo, že zejména v oblasti bytové problematiky docházelo k řadě excesů a patových situací – násilnému a ne vždy nutnému vystěhovávání, přestěhovávání a podobně. Tyto situace se týkaly nejen lidí, kteří se dostali do obtížné životní situace a snažili se bezúspěšně zajistit bydlení.

O jaké případy se především jednalo?

Šlo o případy ze sociálně-vyloučených lokalit (nejen romských), případy, kdy orgány sociálně-právní ochrany dětí nebyly schopny zajistit bydlení osamělým matkám s dětmi s ohledem na nedostatečnost bytového fondu v místě, případy seniorů, kteří dále nemohli hradit vysoký nájem a báli se ztráty bydlení nebo o případy, kdy zdravotně postižení marně usilovali o integraci a nalezení odpovídajícího bydlení mimo zařízení sociálních služeb.

Takovým situacím se dá předcházet

K patovým situacím docházelo mnohdy zbytečně. Proto jsme přišli s nápadem vytvořit přehledný a informačně jasný materiál o tom, co obce mohou v těchto situacích dělat, na koho se mohou obrátit a jak svým obyvatelům pomoci najít nejlepší řešení, jehož součástí by byly i příklady jak podobnou situaci řešili jinde. Cílem bylo vytvořit obecně použitelný návod pro každého, který tuto problematiku potřebuje řešit aniž by musel prostudovat řadu zákonů a paragrafů.

Jak dlouho se připravovala?

Příprava trvala rok a podílela se na ní řada institucí, kromě ministerstva vnitra také ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo práce a sociálních věcí, přičemž jsme materiál konzultovali s ministrem pro lidská práva a se Svazem měst a obcí. Chtěli jsme, aby všechny brožury v edici byly maximálně přehledné, proto jsme se poměrně dlouho, tedy asi tři měsíce, zabývali grafikou a strukturou informací.

V těchto záležitostech jde o soulad řady zájmů, jak se dařilo je vzájemně sladit?

Sběr a třídění informací bylo časově také náročné, stejně tak slaďování stanovisek dotčených institucí. Materiál jsme představili na loňské podzimní pracovní konferenci, které se kromě starostů zúčastnili i sociální pracovníci, lidé zabývající se sociálně-právní ochranou dětí, pracovníci působící v oblasti bytového fondu i zástupci pronajímatelů. Jejich připomínky a nápady byly zohledněny a zapracovány do doporučení.

Kde lze příručku získat?

Brožura vyšla v nákladu sedm tisíc kusů a je k dispozici zdarma. Letos v červnu proběhla distribuce na příslušná ministerstva, do obou komor Parlamentu České republiky a na kraje - ty dostaly od 200 do 500 výtisků. Obce o ni mohou požádat na krajském úřadě nebo v Kanceláři veřejného ochránce práv. V elektronické podobě ji lze stáhnout na stránkách ministerstva vnitra nebo veřejného ochránce práv.

Zamýšlíme doporučení průběžně aktualizovat, každý námět nám bude inspirací.

Eva Vítková

TOPlist
TOPlist