K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Nové programy Podpory bydlení pro rok 2010

Datum: 12. 11. 2009, zdroj: MMR ČR, rubrika: Bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové programy Podpory bydlení pro rok 2010. Významnou změnou je schválení "Dočasného rámce", který u některých programů zvýšil dotační strop ze 200 000 Eur na 500 000 Eur. Na podporu bydlení se v příštím roce počítá s 490 miliony Kč. Žádosti o dotace je možné podávat do 1. února 2010.

"Rozvoj bytového fondu a bydlení je jednou z nejvyšších priorit tohoto ministerstva, proto je pomoc rozložena do několika různých dotačních titulů. Díky tomu dosáhnou na různé formy dotací jak obce, tak i jednotliví občané," uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2010

Dotace ve výši 10 000 Kč na 1 byt je určena na výměnu domovních olověných rozvodů vody. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník nebo společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody. Pravidlo "de minimis" stanovuje strop pro součet podpor poskytnutých žadateli během tří let na 200 000 EUR. Celkový objem financí na rok 2010 je 12 milionů Kč.

Podpora regenerace panelových sídlišť

Program na podporu regenerace panelových sídlišť je určený k revitalizaci veřejných prostranství v panelových sídlištích. Příjemcem dotace je obec, která má panelové sídliště s nejméně 150 byty, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů. Celkový objem financí na rok 2010 je 150 milionů Kč.

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2010

Podpora výstavby technické infrastruktury je určena na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Příjemcem dotace je obec a její výše může dosáhnout až 50 000 Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. Součet všech veřejných podpor může podle "Dočasného rámce" a pravidla "de minimis" dosáhnou v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 maximálně 500 000 EUR. Celkový objem financí na rok 2010 je 110 milionů Kč.

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2010

Dotace z tohoto programu jsou určeny na výstavbu nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem. V těchto bytech mohou bydlet i lidé, kteří nemají v důsledku nepříznivých životních okolností přístup k bydlení a jsou schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Příjemcem této dotace je obec a výše dotace na jeden pečovatelský byt je 600 000 Kč. Na nový vstupní byt je dotace 550 000 Kč, pokud vznikl úpravou, je výše dotace 250 000 Kč. Pokud postavené byty dosáhnou nízkoenergetického standardu, je možné dotaci zvýšit o dalších 50 000 Kč. Součet všech veřejných podpor může Podle "Dočasného rámce" a pravidla "de minimis" dosáhnout v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 maximálně 500 000 EUR. Celkový objem financí na rok 2010 je 150 milionů Kč.

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění Dodatku č. 2

Tato varianta programu umožní obcím, kterým byla v roce 2009 přiznána dotace, ale její výše podpory byla stanovena pravidlem "de minimis", čerpat dotaci až do výše schváleného "Dočasného rámce", tzn. součet všech veřejných podpor poskytnutých žadateli podle "Dočasného rámce" a pravidla "de minimis" nesmí v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 přesáhnout hodnotu odpovídající 500 000 EUR.

Podrobné informace o programech Podpory bydlení pro rok 2010 jsou k dispozici na webu MMR ČR.

Ayrer Martin

TOPlist
TOPlist