K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Dotace na výstavbu jednoho vstupního bytu až 550 tisíc korun

Datum: 11. 1. 2010, zdroj: MMR ČR, rubrika: Bydlení

Cílem podpory výstavby či rekonstrukce vstupních bytů je snaha podpořit ty, kteří v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení (ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. Zároveň musí být tito lidé schopni vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. Jedná se o sociální byty, které jsou realizovány z dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí tohoto podprogramu je i podpora výstavby tzv. pečovatelských bytů pro občany starší 70 let nebo osoby s handicapem.

Dostupná dotace je až 550 000 korun na výstavbu jedné bytové jednotky při splnění podmínek uvedených v programu. Jednou z nich je zahájení výstavby do konce roku 2010. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy podporovaného bytu sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu nesmí překročit limit, který ke dni vyhlášení tohoto programu činí 54,40 Kč. Limit nájemného může Ministerstvo pro místní rozvoj upravit.

"Na výstavbu vstupních bytů poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj dotace od roku 2003. Od začátku realizace programu do konce loňského roku podpořilo výstavbu celkem 304 těchto bytů v 71 městech," hodnotí situaci ministr Rostislav Vondruška.

Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu pouze s osobou z cílové skupiny, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy.

Pokud budou užívat podporovaný byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl:

  • 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
  • 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
  • 1,4 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
  • 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná li se o domácnost s 5 a více členy.

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje kontrolu dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace. Následnou kontrolu využívání vstupních bytů pak provádějí obecní zastupitelstva. (Z nedávné kontroly provedené v Praze 1 vyplynul překvapivý výsledek – mnohé nájemníky nelze považovat za sociální případy).

Ayrer Martin

TOPlist
TOPlist