K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Podporujeme bydlení v roce 2010

Datum: 17. 8. 2010, zdroj: OF 3/2010, rubrika: Bydlení

Rozvoj bydlení v ČR podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj pomocí dotací. V roce 2010 je tato podpora nasměrována do čtyř hlavních oblastí: regenerace panelových sídlišť, výstavba podporovaných bytů, výstavba technické infrastruktury a do opravy domovních olověných rozvodů. Celkem 433 milionů korun bude rozděleno mezi 254 projektů.

Regenerace panelových sídlišť je určena na renovaci veřejných prostranství, parkovišť, komunikací a veřejné zeleně. Dotace budou rozděleny mezi 42 obcí se sídlišti s nejméně 150 byty. Na panelová sídliště je vyčleněno celkem 155 milionů korun.

Pro seniory a další sociálně slabé skupiny je určena Výstavba podporovaných bytů. Pro letošní rok se tyto byty podpoří 151 miliony korun. Peníze budou rozděleny mezi 38 obcí. Obce získají také dotace na výstavbu technické infrastruktury. Na vybudování dopravní a technické infrastruktury pozemků určených k výstavbě bytových a rodinných domů dostanou obce celkem 112,5 milionů korun. Dotaci získalo všech 108 doručených žádostí od obcí.

Poslední oblast je určena na opravu domovních olověných rozvodů. V této oblasti letos MMR vyhovělo všem 63 žádostem, mezi něž je rozděleno 8,4 milionů korun. Výměna domovních olověných rozvodů má snížit do roku 2013 obsah olova v pitné vodě na maximálních 10 µg/l.

Dotace MMR ČR na podporu bydlení
  • Regenerace panelových sídlišť – 155 mil. korun
  • Výstavba podporovaných bytů – 151 mil. korun
  • Výstavba technické infrastruktury – 112,5 mil. korun
  • Oprava domovních olověných rozvodů – 8,4 mil. korun

Státní fond rozvoje bydlení

podporuje jak výstavbu, tak i modernizaci bytového fondu, a to ve formě dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk.

Program podpory rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů (někdy označovaný jako program "Nový Panel") je realizován Státním fondem rozvoje bydlení formou úrokové dotace, která snižuje úrokové zatížení úvěrů poskytovaných bankami na rekonstrukce stávajícího bytového fondu o 4, 3 nebo 2,5 procentního bodu podle rozsahu rekonstrukce a zateplení domu.

Dotace SFRB poskytuje též na výstavbu sociálních bytů pro osoby s vymezenými příjmy. Celková výše dotace může dosahovat až 30 % celkových investičních nákladů. Příjemci mohou být jak veřejné tak i soukromé osoby.

Mladým lidem do 35 let věku pak pomáhají úvěry poskytované Státním fondem rozvoje bydlení získat vlastní bydlení výstavbou bytu nebo rodinného domku, popř. koupí takové nemovitosti nebo pořízením bydlení v družstevním bytě. Jsou poskytovány až do výše 300 tis. Kč, jsou splatné do 20 let a jsou zatíženy pouhými 2 % ročního úroku.

Na podporované bydlení dosáhne více lidí

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje změny v přístupu k hodnocení a nastavení podpor bydlení. Sociální byty by v budoucnu mohli využívat i lidé s lehce podprůměrnými příjmy. O dotace na vstupní a pečovatelské byty by mohli žádat i soukromí investoři.

Konkrétně je navrhováno rozšíření okruhu oprávněných žadatelů v programu podpory výstavby podporovaných bytů. Dosud mohly o dotaci žádat pouze obce, maximální podpora činila pouze dvě stě tisíc EUR a v době krize dočasně pět set tisíc EUR, bez ohledu na počet obyvatel, které v obci žijí. Praxe přitom ukazuje, že tento program by mohli efektivně naplňovat i zástupci privátního sektoru, zejména neziskové organizace.

Podporované byty, obzvláště pečovatelské, by měly být v budoucnu dostupné jak pro seniory, tak pro handicapované bez ohledu na výši jejich příjmů. Příjmová hranice, která byla dosud stanovena na 0,75 násobek průměrné mzdy by pro tyto skupiny obyvatel měla být zrušena.

Sociální bydlení podporované prostřednictvím SFRB by mělo být přístupnější širšímu okruhu obyvatel. Dosud mohli být nájemníky pouze osoby s nejnižšími příjmy (0,4 násobek průměrné mzdy), s bytovou nouzí se však potýkají i lidé s lehce podprůměrnými příjmy. Příjem, který přestože přesáhne deset tisíc korun, snižuje dostupnost bydlení i pro osoby mající zaměstnání. MMR proto navrhuje tuto hranici příjmů osob v cílové skupině zvýšit na 0,8 násobku průměrné mzdy.

Zástupci ministerstva budou rovněž usilovat o získání dalších zdrojů pro financnování potřebných opatření bytové politiky, např. úvěru od Evropské investiční banky, díky kterému by bylo možné například poskytovat nízkoúročné úvěry na podporu výstavby především nájemních bytů.

V současné době poskytuje český stát na podporu bydlení kolem 40 miliard korun ročně. Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor bytové politiky má však v současnosti k dispozici pouze desetinu těchto financí.

TOPlist
TOPlist