K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Mapa nájemného nesmí být zaměňována s regulací nájmů!

Datum: 27. 5. 2011, zdroj: OF 2/2011, rubrika: Bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) oficiálně představilo Mapu nájemného, pomůcku pro všechny, kteří se od 1. ledna 2011 ocitli na volném trhu s nájemním bydlením.

"Rozjíždíme projekt, který v České republice nikdy v takovém rozsahu neexistoval," uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, pro kterého je bezproblémový přechod trhu s nájemním bydlením z regulovaného na volný jednou z priorit jeho mandátu. Proto také ministerstvo například vydalo brožuru "Průvodce přechodem na smluvní nájemné". Dalším velmi očekávaným krokem je právě rozjezd Mapy nájemného.

"Na vzniku podobné databáze se v německých spolkových zemích podílely nejrůznější zájmové organizace a místní vlády, a tvořila se po desetiletí," vysvětluje Kamil Jankovský. Mapa nájemného by měla být doplňována daty v průběhu letošního roku.

Mapa nájemného bude obsahovat údaje z 639 měst a obcí nad 2000 obyvatel, u kterých k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmu. Jejich seznam je dostupný v rámci webové aplikace na uvedené adrese. U všech sídel budou zohledňovány parametry jako je staří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro sídla nad 10 tisíc obyvatel přibude ještě poloha domu v rámci aglomerace. Pro každou z těchto charakteristik má Mapa nájemného tři různé kategorie, např. u technologie stavby je to panel, cihla, ostatní.

V současné době Mapa nájemného obsahuje údaje z deseti procent všech obcí a měst. Velkou podporu má její příprava u obou klíčových oborových organizací Sdružení nájemníků i Občanského sdružení majitelů domů. Do sběru dat se rovněž ministerstvo snaží zapojit obce. V jejich případě však zohlední určitá specifika sjednávání nájemních smluv daná rozdíly mezi komerčními pronajímateli a samosprávou.

Desatero projektu

Vzhledem k řadě zjednodušení, k nimž došlo po zveřejnění projektu Mapy nájemného, ministerstvo pro místní rozvoj nabízí jednoduché faktické desatero týkající se této online databáze volně sjednaného nájemného. Tedy nájemného, do kterého se již vůbec nepromítá státní regulace jeho výše a které je svobodně uzavřenou obchodní smlouvou mezi dvěma stranami – nájemcem a pronajímatelem.

  1. Mapa nájemného neslouží k regulaci. Nelze databázi údajů získaných v tržním prostředí zaměňovat se zákonem určujícím maximální výši nájemného. Volně sjednané nájemné je běžnou obchodní smlouvou mezi dvěma stranami, do které stát žádným způsobem nezasahuje. Pokud se pronajímatel s nájemcem dohodnou na jiné ceně, než jakou nabídne mapa, je to projev jejich svobodné vůle.
  2. Ministerstvo se snaží pomoci nad rámec svých povinností. Neexistuje žádný zákon, či předpis, který by MMR ukládal cenovou mapu zpracovat a spravovat. MMR se k její tvorbě rozhodlo přistoupit v rámci snahy o pomoc při přechodu většiny bytového fondu z režimu regulovaného nájemného na volný trh s nájemním bydlením. Například v sousedním Německu jsou podobné databáze připravovány mimo státní správu.
  3. Mapa nájemného nepřichází pozdě. Ještě 31. prosince 2010 bylo na 80 procent nájemních bytů v ČR v režimu regulace nájemného. Nyní z tohoto režimu vystoupilo přibližně 400 tisíc bytů, které radikálním způsobem mění trh. Proto v mnoha případech relevantní data ještě neexistují a budou vznikat v průběhu letošního roku. MMR proto vedle průběžného plnění nových dat počítá s aktualizací dat v Mapě již zahrnutých. Proto také v první fázi budou převažovat data ze znaleckých posudků.
  4. Mapa nájemného je kompletní. Máme k dispozici unikátní systém, který nám umožní získávat, zpracovávat, zveřejňovat informace, které jsme měli k dispozici jen ze sčítání lidu a to ještě ve struktuře a obsahové formě, která popravdě příliš vypovídající nebyla. Teď nás čeká druhá fáze, nekonečná mravenčí práce s plněním odpovídajícími daty, jejich zpracováním a opakovanou kontrolou zveřejňovaných údajů.
  5. Deset procent není málo. Bezprostředně po skončení regulace během dvou měsíců není možné získat relevantní data. V sousedním Německu tvorba obdobných databází trvala desítky let. Český trh je navíc pokřiven šedesátiletou regulací nájemného.
  6. Rozsah Mapy nájemného respektuje zákonný stav. Proto bude obsahovat data ze všech sídel České republiky nad 2000 obyvatel, v nichž k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmů. Naopak v ní nebudou krajská města s výjimkou Ostravy a Ústí nad Labem, Praha a také města ve Středočeském kraji, v nichž je k trvalému pobytu hlášeno více než 10 tisíc obyvatel. V nich regulace skončí až k 31. prosinci 2012.
  7. Posudek znalce je jistota. V tuto chvíli prochází trh s nájemním bydlením radikální změnou a reakce na tuto změnu bude postupná. Celá řada dohod o změně nájemného po skončení procesu deregulace je teprve v tuto chvíli dojednávána či uzavírána. Aby údaje o smluvním nájemném v Mapě byly opravdu objektivní, potřebujeme relevantní a dostatečně velký vzorek dat. Proto jsme zvolili alternativu v podobě znaleckých posudků, při jejichž přípravě soudní znalec vychází ze znalosti a analýzy místního trhu, aniž by potřeboval provádět rozsáhlé statistické zjišťování. Cenové rozpětí udávané v této sekci Map nájemného odpovídá nájemnému standardního bytu v obci v místě a čase obvyklému podle zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku a příslušný znalec, který posudek zpracovává, za něj ručí dle příslušných norem.
  8. Mapa nájemného bude sledovat klíčové charakteristiky. U všech sídel budou zohledňovány: staří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro sídla nad 10 tisíc obyvatel přibude ještě poloha domu v rámci aglomerace. Pro každou z těchto charakteristik má Mapa nájemného tři různé kategorie, např. u technologie stavby je to panel, cihla, ostatní.
  9. Data budou sbírána přímo. Rozhodně nepůjde o data z jiných databází či přehledů. Jednou z klíčových podmínek při ověřování dat je doložení anonymizované nájemní smlouvy (tj. bez osobních údajů nájemce i pronajímatele). Na jejich sběru spolupracujeme s oborovými organizacemi majitelů i nájemníků a s dalšími klíčovými vlastníky nájemního bytového fondu.
  10. Cena Mapy nájemného je 888 000 Kč bez DPH. V rámci veřejné zakázky vítězný zpracovatel nabídl cenu, která byla suverénně nejnižší a která je po dobu trvání smlouvy neměnná.
TOPlist
TOPlist