K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Bytová výstavba ve vybraných městech a obcích ČR v letech 1997 až 2010

Datum: 7. 2. 2012, zdroj: OF 5/2011, rubrika: Bydlení

Převážná většina bytového fondu České republiky (65,8 %) je koncentrována do měst a obcí s pěti tisíci a více obyvateli. Vzhledem k neustálému nárůstu počtu domácností vzrůstá tlak na novou bytovou výstavbu právě ve městech, kde existuje největší reálná potřeba nájemních bytů.

V úhrnu let 1997–2010 bylo ve městech s 10 tisíci a více obyvateli postaveno 197 092 bytů. Tento počet znamenal průměrné roční dokončování 2,53 bytů na 1000 obyvatel. Uvedenou hodnotou desetitisícová města zaostávají za celostátní úrovní (2,89) a naproti tomu intenzitní ukazatel za obce s méně než 10 tisíci obyvateli (3,03) byl mírně nadprůměrný.

Vývoj intenzity výstavby

Vývoj četností měst s 10 tisíci a více obyvateli v jednotlivých intervalech intenzitního ukazatele ukazuje tabulka 1. Snižuje se počet měst s nejnižším intervalem intenzitního ukazatele a zvyšuje se četnost měst v nejvyšším intervalu (5 a více dokončených bytů na 1000 obyvatel). Tento vývoj není tak dramatický jako v případě správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V průměru let 1997–2010 byl nejvyšší počet měst v intervalu se 2 až 3 dokončenými byty na 1000 obyvatel.

Tab. 1. Četnost měst s 10 000 a více obyvateli podle intenzity bytové výstavby v období 1997–2010
Interval počtu dokonč. bytů na 1000 obyv. stř. stavu ročně Počet měst
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1997 až 2010
v %
Méně než 1,00 50,0 40,9 34,1 30,3 37,9 39,4 38,6 30,3 35,6 47,7 34,1 25,7 29,5 24,2 21,2
1,00–1,99 25,0 30,3 24,2 33,3 27,3 28,0 28,8 34,0 18,2 18,9 24,3 28,8 26,5 37,1 30,3
2,00–2,99 13,6 12,9 20,5 18,2 14,4 11,4 11,4 14,4 20,5 9,1 12,9 18,2 11,4 12,1 31,8
3,00–3,99 4,6 7,6 8,3 8,3 9,8 11,4 8,3 6,1 9,1 7,6 8,3 11,4 14,4 10,6 7,6
4,00–4,99 1,5 4,5 6,1 3,8 5,3 3,8 7,6 6,1 6,8 10,6 4,5 4,5 6,8 3,0 6,1
5,00 a více 5,3 3,8 6,8 6,1 5,3 6,0 5,3 9,1 9,8 6,1 15,9 11,4 11,4 12,9 3,0
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

U vybraných měst a obcí s méně než 10 000 obyvateli (tabulka 2) se od roku 1997 snížila četnost intervalu s nejnižší intenzitou bytové výstavby téměř o polovinu. Počet obcí s intenzitou bytové výstavby vyšší než 5 dokončených bytů na 1000 obyvatel se během 14 let zvýšil jen minimálně. Pozitivní je posun nejčetnějšího intervalu do kategorie s 1–2 dokončenými byty na 1000 obyvatel v posledních čtyřech letech. Přesto i v této velikostní kategorii ani v posledním roce sledovaného období neměla většina menších měst a vybraných obcí intenzitu bytové výstavby vyšší než dva dokončené byty na 1000 obyvatel.

Tab. 2. Četnost vybraných měst a obcí s méně než 10 000 obyvateli1) podle intenzity bytové výstavby v období 1997–2010
Interval počtu dokonč. bytů na 1000 obyv. stř. stavu ročně Počet vybraných měst a obcí
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1997 až 2010
absolutně
Méně než 1,00 65 59 41 36 35 34 46 38 44 50 31 34 35 33 7
1,00–1,99 39 41 43 40 44 45 34 38 40 48 46 45 46 54 46
2,00–2,99 15 20 23 26 25 26 17 22 16 18 26 24 21 27 48
3,00–3,99 13 9 18 11 24 15 13 17 13 7 14 16 17 9 22
4,00–4,99 5 5 8 14 6 6 8 4 9 9 12 8 8 10 11
5,00 a více 16 19 20 26 19 27 35 34 31 21 24 26 26 20 19
Celkem 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
v %
Méně než 1,00 42,5 38,6 26,8 23,5 22,9 22,2 30,1 24,8 28,8 32,7 20,3 22,2 22,9 21,6 4,6
1,00–1,99 25,5 26,8 28,1 26,1 28,8 29,4 22,2 24,8 26,1 31,4 30,1 29,4 30,1 35,3 30,1
2,00–2,99 9,8 13,1 15,0 17,0 16,3 17,0 11,1 14,4 10,5 11,8 17,0 15,7 13,7 17,6 31,4
3,00–3,99 8,5 5,9 11,8 7,2 15,7 9,8 8,5 11,1 8,5 4,6 9,2 10,5 11,1 5,9 14,4
4,00–4,99 3,3 3,3 5,2 9,2 3,9 3,9 5,2 2,6 5,9 5,9 7,8 5,2 5,2 6,5 7,2
5,00 a více 10,5 12,4 13,1 17,0 12,4 17,6 22,9 22,2 20,3 13,7 15,7 17,0 17,0 13,1 12,4
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  1. Vybraná města a obce do 10 000 obyvatel tvoří všechna města a obce s 5000–9999 obyvateli a dále 13 sídel správních obvodů obcí s rozšířenou působností s méně než 5 tis. obyvateli.

Nejvyšší intenzita

Jmenovitý přehled měst s 10 tisíci a více obyvateli s nejintenzivnější bytovou výstavbou a s nejnižšími hodnotami intenzitního ukazatele podává tabulka 3.

Tab. 3. Města s 10 000 a více obyvateli s nejvyšší a nejnižší intenzitou bytové výstavby v letech 2008, 2009 a 2010 a v ročním průměru období 1997–2010 a 2006–2010
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu v roce, období
1997–2010 2006–2010 2008 2009 2010
Nejvyšší hodnoty
Kuřim 9,13 Kuřim 9,83 Říčany 19,26 Poděbrady 15,94 Beroun 11,32
Poděbrady 5,86 Poděbrady 9,81 Čelákovice 9,80 Hlučín 12,14 Vysoké Mýto 9,39
Říčany 5,68 Říčany 8,53 Jihlava 9,78 Brandýs n. L.–St. Bol. 11,36 Pelhřimov 8,57
Čáslav 5,02 Kolín 8,11 Kolín 7,60 Uherské Hradiště 9,86 Brandýs n. L.-St. Bol. 8,27
Čelákovice 4,98 Brandýs n. L.-St. Bol. 7,96 Hradec Králové 6,25 Říčany 8,21 Čáslav 7,68
Jihlava 4,85 Jihlava 7,04 Písek 6,24 Olomouc 6,93 Velké Meziříčí 6,94
Průměr měst s 10 tis. a více obyvateli
Průměr měst 2,53 Průměr měst 3,25 Průměr měst 3,22 Průměr měst 3,37 Průměr měst 3,00
Nejnižší hodnoty
Havířov 0,54 Rakovník 0,52 Šumperk 0,22 0,22 Prachatice 0,26
Neratovice 0,54 Jirkov 0,47 Zábřeh 0,21 Sokolov 0,20 Litvínov 0,26
Teplice 0,51 Chomutov 0,37 Bílina 0,19 Veselí nad Moravou 0,17 Mariánské Lázně 0,22
Karviná 0,39 Bílina 0,32 Moravská Třebová 0,18 Litoměřice 0,17 Šumperk 0,15
Chomutov 0,35 Litvínov 0,23 Teplice 0,14 Hodonín 0,12 Karviná 0,13
Litvínov 0,33 Karviná 0,18 Litvínov 0,07 Bílina 0,06 Chomutov 0,08

Pozn.: V tabulce je uvedeno vždy jen šest měst s nejvyššími a nejnižšími hodnotami.

V průměru let 1997–2010 se nejintenzivněji stavělo v desetitisícových městech středních Čech, která reprezentují zázemí Prahy. Mezi deseti městy s nejvyšší intenzitou bytové výstavby během 14 let ovšem zcela dominuje s 9,13 dokončenými byty na 1000 obyvatel Kuřim, která patří do nejbližšího zázemí města Brna. Kategorii měst s 50–100 tisíci obyvateli, která je jinak v bytové výstavbě nejvíce zaostávající, zastupuje Jihlava.

Pokud se týká seznamu měst v elitní desítce v posledních třech letech, jsou v tabulce zřejmé skokové změny bytové výstavby oproti úrovni vyšších správních celků. Zatímco v letech 2008 a 2009 se do tohoto souboru dostala i některá další krajská města, v posledním roce zde zůstává pouze Jihlava. Nově se však v roce 2010 mezi nejúspěšnějšími městy objevuje Vysoké Mýto, Pelhřimov, ale také moravská města Velké Meziříčí, Boskovice a Uničov. Nejvyšší intenzitu bytové výstavby však mají v Berouně.

Nejnižší hodnoty

Města s nejnižšími intenzitními ukazateli v ročním průměru čtrnáctiletého období se koncentrují s výjimkou Neratovic do prostoru Ústecko-chomutovské aglomerace a na Ostravsko. Ve všech deseti vybraných městech nebylo během sledovaného období postaveno průměrně ročně více než 0,7 bytu na 1000 obyvatel středního stavu. Zaostávání měst ve výše uvedených regionech má dlouhodobější charakter, v posledním pětiletí však sem patří i Rakovník, hodonín a Moravská Třebová. Rakovník, Hodonín a Moravská Třebová.

Malá sídla

Rozdíly v intenzitě bytové výstavby ve vybraných obcích s méně než 10 tisíci obyvateli (tabulka 4) jsou mnohem výraznější než u velkých měst. Zcela extrémní intenzitní ukazatel za uplynulé čtrnáctileté období (40,63 dokončených bytů na 1000 obyvatel) zaznamenává Jesenice, která zatím není městem, ačkoliv má 6600 obyvatel a leží, podobně jako Hostivice (23,12), v bezprostředním zázemí Prahy. Třetí nejvyšší intenzitu bytové výstavby zaznamenávají Milovice, kde se na vysoké hodnotě počtu bytů mimo rodinné domy podílela vedle nástaveb, přístaveb a vestaveb k bytovým domům především výstavba bytů stavebními úpravami nebytových prostorů. Jedná se zejména o budování bytových jednotek v bývalém vojenském areálu. Rozsáhlá výstavba rodinných domů se týká v prvé řadě Černošic, kde se byty mimo rodinné domy stavěly v zanedbatelné míře. V posledním roce 2010 přetrvává vysoká výstavba v Jesenici, za ní však následují obce v zázemí Brna (Židlochovice, Pohořelice, Mikulov).

Tab. 4. Vybraná města a obce s méně než 10 000 obyvateli1) s nejvyšší a nejnižší intenzitou bytové výstavby v letech 2008, 2009 a 2010 a v ročním průměru období 1997–2010 a 2006–2010
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu v roce, období
1997–2010 2006–2010 2008 2009 2010
Nejvyšší hodnoty
Jesenice 40,63 Jesenice 38,40 Jesenice 47,21 Králův Dvůr 21,03 Jesenice 28,23
Hostivice 23,12 Hostivice 18,94 Králův Dvůr 30,66 Mikulov 18,33 Židlochovice 12,87
Milovice 16,22 Milovice 18,16 Hostivice 20,27 Židlochovice 15,74 Pohořelice 10,65
Roztoky 12,29 Králův Dvůr 15,07 Roztoky 19,56 Jesenice 15,01 Mikulov 10,31
Odolena Voda 10,44 Židlochovice 11,86 Černošice 17,06 Úvaly 13,73 Králův Dvůr 9,10
Černošice 8,10 Roztoky 11,72 Milovice 16,73 Šlapanice 10,84 Chlumec nad Cidlinou 9,04
Průměr
Průměr 3,03 Průměr 3,19 Průměr 3,39 Průměr 3,01 Průměr 2,61
Nejnižší hodnoty
Duchcov 0,94 Postoloprty 0,67 Osek 0,20 Hulín 0,28 Přelouč 0,34
Kojetín 0,91 Kojetín 0,59 Vrbno pod Pradědem 0,17 Broumov 0,25 Broumov 0,25
Habartov 0,81 Mimoň 0,56 Kraslice 0,14 Týn nad Vltavou 0,24 Ledeč nad Sázavou 0,18
Kraslice 0,58 Lipník nad Bečvou 0,45 Frýdlant 0,00 Lovosice 0,22 Vrbno pod Pradědem 0,18
Mimoň 0,40 Týn nad Vltavou 0,26 Postoloprty 0,00 Hořice 0,22 Týn nad Vltavou 0,00
Týn nad Vltavou 0,35 Vrbno pod Pradědem 0,21 Petrovice u Karviné 0,00 Vrbno pod Pradědem 0,00 Mimoň 0,00
  1. Vybraná města a obce do 10 000 obyvatel tvoří všechna města a obce s 5000–9999 obyvateli a dále 13 sídel správních obvodů obcí s rozšířenou působností s méně než 5 tis. obyvateli.

Pozn.: V tabulce je uvedeno vždy jen šest sídel s nejvyššími a nejnižšími hodnotami.

Skupina vybraných měst a obcí s méně než 10 tisíci obyvateli s nejnižšími hodnotami je na rozdíl od desetitisícových měst územně podstatně více rozptýlená. Jsou zde zastoupeny jako obvykle regiony severních a severozápadních Čech (Frýdlant, Mimoň, Kraslice, Habartov, Lovosice a Duchcov), tak také jižní Čechy (Týn n. Vltavou, Vimperk), ale i střední Morava (Lipník n. Bečvou, Kojetín).

V průměru však tato města vykazují vyšší než celorepublikovou intenzitu, pouze v 7 městech se v období 1997–2010 dokončil méně než jeden byt na 1000 obyvatel. Seznam měst s nejnižší intenzitou bytové výstavby v posledních třech letech ukazuje na výrazné změny meziroční bytové výstavby v menších městech, alespoň v nejvíce zaostávajícím souboru. Pouze Vrbno pod Pradědem se objevuje v nejméně úspěšné desítce ve všech třech letech.

RNDr. Jiří Klíma, ÚRS Praha, a. s.

TOPlist
TOPlist