K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Praha vyčerpala celoroční kvótu pro znečištění ovzduší prachem

Datum: 12. 6. 2012, zdroj: Centrum pro životní prostředí a zdraví, rubrika: Životní prostředí

Praha se zařadila k městům, jejichž obyvatelé jsou nuceni dýchat vzduch zamořený prachem více než je legální. Na měřící stanici v Praze 6 byl už pro letošek překročen zákonem povolený počet dní, po které smí množství prachu v ovzduší překročit denní limit. V tomto ohledu Praha letos předstihla i mnohá města známá svým notoricky špatným ovzduším jako Ústí nad Labem nebo Most.

I letos seznamu měst, která vystavují své obyvatele prachem zamořenému ovzduší suverénně vévodí Ostrava. Za ní následují další města Moravskoslezského kraje (Bohumín, Orlová, Český Těšín, Karviná, Havířov), ale celoroční kvótu už letos překročilo i Brno nebo Kladno.

„Oficiálně je povoleno překročit denní limit pro znečištění prachem po 35 dnů během roku1. Podle údajů ČHMÚ ale monitorovací stanice Praha-Veleslavín stačila překročit limit 36× už 7. června,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví2 a dodal: „Pražané dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší. Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem. Platnost výjimky vypršela už před rokem v červnu 20113.“

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 µm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Praha má dlouhodobě problém s překračování limitů pro znečištění prachem (PM10), ale i dalšími škodlivinami, zejména oxidem dusičitým a benzo-a-pyrenem. „Oxid dusičitý je dráždivý plyn, který vzniká při spalovacích procesech a jeho nejvyšší koncentrace jsou prokazovány v místech intenzivní automobilové dopravy. Spolupodílí se na zvýšení celkové, srdečně-cevní a respirační úmrtnosti. Pro děti znamená vystavení NO2 zvýšené riziko onemocnění dýchacího ústrojí v důsledku snížené obranyschopnosti vůči infekci a snížení plicních funkcí,“ uvedl Šuta a dodal: „Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování.“

Jedním z opatření, který mohou přispět ke zlepšení situace jsou tzv. nízkoemisní zóny, které omezují vjezd automobilů s vysokými emisemi. „Tyto zóny se osvědčily zejména v Německu nebo Dánsku, ale uplatňují se i v několika dalších zemích. Vítáme, že Praha se rozhodla zadat zpracování studie proveditelnosti takových zón. Dalším vhodným opatřením je povinnost zavedení filtrů prachových částic u stavební techniky (nákladní vozy, bagry, buldozery, dieselové agregáty atd.), která se osvědčila např. ve Švýcarsku nebo v Rakousku,“ konstatoval Šuta.

Znečištění ovzduší v Praze polétavým prachem (PM10) v roce 2011
Měřící stanice Počet dnů s překročeným denním limitem
Praha 5-Smíchov 68
Praha 5-Řeporyje 65
Praha 8-Karlín 55
Praha 10-Vršovice 53
Praha 10-Průmyslová 53
Praha 5-Mlynářka 53
Praha 6-Suchdol 46
Praha 9-Vysočany 46
Praha 1-Nám. Republiky 45
Praha 6-Veleslavín 41
Praha 2-Reigrovy sady 41
Praha 4-Libuš 36

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav

Poznámky

  1. Doba 35 dní s překročeným limitem vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a je závazná i pro ČR.
  2. Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je občanské sdružení založené koncem roku 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.
  3. Rozhodnutí Komise ze dne 28. 9. 2009 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat pro PM10.
TOPlist
TOPlist