K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

ÚOHS uložil hlavnímu městu pětimilionovou sankci za zakázku na ekonomický systém

Datum: 20. 9. 2013, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši pěti milionů korun za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na jednotný ekonomický systém JES. Zadavatel veřejnou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by k tomu byly splněny podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách, a s vybraným uchazečem již uzavřel smlouvy v celkové hodnotě 643,32 milionů korun.

Zakázka zahrnovala dodávky a služby související s plošnou implementací systému GINIS Enterprise, komplexně pokrývajícím všechny oblasti ekonomických procesů, dále potřebné licence a vytvoření portálu pro on-line aktualizaci dat. Ekonomický informační systém má sloužit Magistrátu hlavního města Prahy, městským částem, Technické správě komunikací a Městské policii.

Předseda ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval, že podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění se zřetelem na ochranu výhradních práv musí být dány objektivně, jinými slovy zadavatel nesmí svým vlastním jednáním, v konkrétním případě nedostatečnou či nevhodnou úpravou licenčních podmínek k počítačovým programům ve smyslu autorského zákona, pořízených v předcházejícím období, způsobit, že od uzavření takové licenční smlouvy bude zadávat veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu určitému dodavateli po neomezeně dlouhou dobu. Zadavatel si v průběhu 20 let kontinuálně sjednával licenci k užívání počítačových programů v nejužším rozsahu, který neumožňuje zásahy do programu, a tudíž ani jiný dodavatel, než vybraný uchazeč, nemůže po právu splnit předmětnou veřejnou zakázku, protože původnímu dodavateli svědčí ochrana jeho autorských práv.

Takové jednání vykazuje znaky obcházení zákona. Situace, kdy zadavatel s ohledem na licenční podmínky zadává zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, může vést k tomu, že dodavatel není ohrožen konkurencí a diktuje si ceny. Úřad posoudil delikt jako závažný, neboť protiprávním jednáním zadavatele došlo k úplné eliminaci hospodářské soutěže a konkurenčního boje.

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist