K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Město Luby uzavřelo dodatek k mandátní smlouvě zcela mimo zákon o veřejných zakázkách

Datum: 1. 10. 2013, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 200 000 Kč městu Luby za neprovedení zadávacího řízení před uzavřením dodatku k mandátní smlouvě na správu, údržbu a s tím spojený servis bytových a nebytových prostor ve vlastnictví zadavatele. Prvostupňové rozhodnutí je dosud nepravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Město Luby uzavřelo uvedenou mandátní smlouvu se společností J&K PULS spol. s r. o. v roce 1994 a postupně k ní uzavřelo dalších deset dodatků. Původně sjednaná odměna ve výši 583 200 Kč bez DPH za rok byla těmito dodatky navyšována. Dodatkem č. 10 z ledna 2010 byla sjednána odměna ve výši 792 000 Kč bez DPH a mzdové náklady na pracovníky údržby ve výši 709 000 Kč bez DPH za rok.

Vzhledem k tomu, že mandátní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, pak se jako cena zakázky stanovuje předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za čtyři roky trvání smlouvy, což v tomto případě činí 6 004 000 Kč bez DPH. Jednalo se tedy o nadlimitní veřejnou zakázku. Dodatkem č. 10 byla učiněna podstatná změna smlouvy ve prospěch mandatáře. Nastavení výhodnějších podmínek přitom mohlo vyprofilovat větší okruh či počet dodavatelů, kteří by se o danou veřejnou zakázku ucházeli. Dle evropské judikatury tedy měl zadavatel povinnost při uzavření dodatku postupovat na základě zákona o veřejných zakázkách, i když v době uzavírání původní mandátní smlouvy v roce 1994 ještě v České republice právní předpis upravující veřejné zakázky neexistoval. Výběr dodavatele tedy fakticky proběhl zcela mimo zákon.

Následkem uvedeného postupu zadavatele byla naprostá eliminace možnosti potenciálních dodavatelů podat svoji nabídku, přičemž nelze vyloučit, že by noví uchazeči mohli nabídnout výhodnější plnění, než jaké nabídl současný mandatář.

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist