K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Předseda Rafaj potvrdil rozhodnutí v případech zmanipulovaného Elektronického losování

Datum: 19. 12. 2013, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj věcně potvrdil osm prvostupňových rozhodnutí, v nichž Úřad konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách, které spočívalo v netransparentním zužování počtu uchazečů o zakázku prostřednictvím elektronického losovacího zařízení. Předseda ÚOHS nicméně v některých případech snížil sankce, které byly uloženy zadavatelům Povodí Vltavy, státní podnik, městu Šternberku, městu Kostelci nad Labem, Jihočeskému kraji, Správě silnic Olomouckého kraje a obcím Cítov a Svijany. Pokuty byly upraveny tak, aby proporcionálně odpovídaly obdobným okolnostem všech těchto případů.

Úřad zahájil uvedená správní řízení na základě podnětu od Policie České republiky, který upozorňoval na možnou manipulaci při omezování počtu zájemců o zakázku prostřednictvím elektronického losování. Ve většině případů byly na provedení losování najaty společnosti KLERIS CZ, a. s., nebo Inženýrské služby Hradec Králové, s. r. o. K losování byl použit notebook s losovacím programem, jenž běžel v prostředí UNIFACE.

Podle odborného posudku pořízeného Policií ČR, který má ÚOHS k dispozici, však losovací zařízení nebylo zabezpečeno proti zmanipulování výsledků losování. Bylo naopak cíleně vytvořeno způsobem, který ovlivňování výsledků umožňuje. Organizátoři losování mohli pomocí předem nastaveného souboru s identifikačními čísly jednotlivých subjektů nastavit, kteří uchazeči budou systémem vylosováni.

Notebook byl upraven tak, že umožňoval provedení nezmanipulovaného demonstračního losování, které mělo uchazečům prokázat regulérnost celého procesu. Po provedení losování se také automaticky vymazal přednastavený soubor, na jehož základě byly zobrazeny výsledky.

Ze znaleckého posudku tedy jasně vyplynulo, že losovací zařízení bylo cíleně vytvořeno pro manipulaci a ovlivňování výsledků losování tak, aby nedocházelo k náhodnému výběru. Na základě této skutečnosti tedy Úřad konstatoval, že provedené losování není možno v žádném z případů považovat za transparentní. Za uvedené situace již nebylo nutné, aby se ÚOHS dále zabýval otázkou, zda k manipulaci výsledků došlo i přímo v rámci předmětných zadávacích řízení.

Zadavatelé svým postupem porušili jednu z hlavních zásad zadávání veřejných zakázek, a to princip transparentnosti zadávacího řízení, čímž mohli podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu „není požadavek transparentnosti splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele“.

Procedura zužování počtu uchazečů losováním již byla vzhledem ke své problematičnosti vypuštěna ze zákona o veřejných zakázkách a podle pravidel platných od 1. dubna 2012 ji tedy zadavatelé nesmějí nadále využívat.

Přehled správních řízení
Zadavatel Název zakázky Pravomocná pokuta v Kč
Povodí Vltavy, státní podnik Zvýšení kapacity koryta Vltavy v k. ú. Nové Ouholice a Veltrusy 230 000
město Šternberk Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku 160 000
Povodí Vltavy, státní podnik Protipovodňová opatření lokality Svrčovec 100 000
město Kostelec nad Labem Volnočasové centrum Kostelec nad Labem 100 000
Jihočeský kraj Rekonstrukce silnice III/1508 a 15015, průtah obcí Rapšach 100 000
Správa silnic Olomouckého kraje Most ev. č. 44620-5, Střeň 100 000
obec Cítov Revitalizace společenského zařízení 90 000
obec Svijany Výstavba kanalizace Svijany 75 000

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist