K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Klášterci nad Ohří hrozí sankce za neopodstatněné požadavky na kvalifikaci

Datum: 16. 4. 2014, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických úspor v objektu MÚSS v Klášterci nad Ohří“ a „Realizace úspor v objektu ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří“. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci a může být proti němu podán rozklad.

Úřad po prošetření výše uvedených veřejných zakázek v první instanci rozhodl, že se zadavatel dopustil správního deliktu, když porušil zásadu zákazu diskriminace, a to při stanovení technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požadoval po uchazečích předložení referenčních zakázek, avšak pouze takových, které se týkaly staveb občanské vybavenosti. V uvedeném případě však nebyl tento požadavek předmětem zakázky nijak odůvodněný a neodpovídal druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel svým postupem nepřípustně omezil okruh uchazečů o zakázku, když diskriminoval dodavatele, kteří získali zkušenost s realizací stavebních prací spojených s revitalizací budov za účelem energetických úspor i na typově jiných budovách, než jsou pouze budovy občanské vybavenosti, a byli by tedy k plnění zakázky objektivně způsobilí.

Uvedený postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, že při nediskriminačním nastavení kvalifikace by zadavatel od některého z uchazečů obdržel ekonomicky výhodnější nabídku a došlo by tak k úspoře veřejných prostředků.

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist