K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vláda schválila Dohodu o partnerství

(Informace z Ministerstva pro místní rozvoj)

Datum: 23. 6. 2014, zdroj: OF 3/2014, rubrika: Dotace

Vláda projednala a schválila 9. dubna Dohodu o partnerství pro programové období 2014–2020, která je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujících letech. Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo zpracování tohoto stěžejního strategického dokumentu, který zakotvuje a vymezuje spolupráci s Evropskou komisí v oblasti využívání fondů EU a od něhož se odvíjejí také budoucí programy.

V následujících dnech byla Dohoda o partnerství oficiálně zaslána Evropské komisi. V současné době se pracuje na operačních programech, které mají být zaslány Evropské komisi nejpozději v červenci.

„Česká republika si tímto dokumentem jasně vydefinovala hlavní oblasti, které chce financovat v příštích deseti letech z evropských zdrojů. Takto naplánované investice do infrastruktury, výzkumu a vývoje, životního prostředí nebo energetické účinnosti pomohou zvýšit konkurenceschopnost firem a zlepší kvalitu života,“ řekla Věra Jourová ministryně pro místní rozvoj.

O titul Vesnice roku 2014 soutěží 306 obcí

Celkem 306 obcí z celé České republiky se přihlásilo do jubilejního dvacátého ročníku soutěže Vesnice roku, který spolu s dalšími vyhlašovateli zahájila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová dne 4. března na Dnu malých obcí v Praze. Do konce června navštíví všech 306 obcí krajská hodnotitelská komise. Vítězné obce z krajského kola postupují do kola celostátního. Jeho hodnocení proběhne od 31. srpna do 6. září. Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2014 oznámí ministryně Jourová 20. září 2014 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů „Písní a tancem“. Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Letos tedy probíhá jubilejní 20. ročník.

Roste objem veřejných zakázek

První čtvrtletí přineslo z veřejných zdrojů více peněz pro českou ekonomiku, než tomu bylo v minulosti. Vzrostl finanční objem výběrových řízení vypsaných na nové zakázky i zadaných zakázek. Oproti předchozím obdobím se v prvním čtvrtletí 2014 viditelně změnila struktura veřejných zakázek. Významně posílil příliv veřejných zakázek do českého stavebnictví. Vyplývá to z nejnovější analýzy společnosti CEEC Research, která vychází z aktuálních údajů Věstníku veřejných zakázek. Vypsaných výběrových řízení na nové zakázky v prvním čtvrtletí tohoto roku oproti stejnému období 2013 přibylo téměř o pětinu (18,7 %). Veřejné instituce vypsaly 1820 soutěží. S počtem oznámených soutěží vzrostl také objem finančních prostředků, který hodlají ministerstva, regionální úřady, sdružení, atd. utratit. Jde o více než 53 miliard korun (53,5 miliardy korun), což je nárůst o 14,7 procent oproti prvnímu čtvrtletí 2013.

Podpora pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo počátkem dubna nový podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území těchto krajů a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost. Oba kraje mají dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v zemi. Na financování bylo na základě usnesení vlády schváleno 300 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy, z toho na Ústecký kraj je vyčleněno sto milionů a na Moravskoslezský kraj 200 milionů.

„V rámci podprogramu bylo zaevidováno 564 žádostí o dotace v objemu přes 904 milionů korun. Z toho 402 žádostí z Moravskoslezského kraje v objemu 665 milionů a 162 žádostí z Ústeckého kraje v objemu 238 milionů. V současné chvíli jsou žádosti kontrolovány a hodnoceny a očekávám, že koncem července budeme znát úspěšné projekty,“ řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Mělo by vzniknout nejméně 600 nových míst, na jedno je maximální dotace 500 tisíc korun. Při hodnocení jednotlivých žádostí bude zohledněna míra nezaměstnanosti v místě realizace, požadovaná výše dotace na jedno zřízené pracovní místo a především kvalita podnikatelského záměru, jeho udržitelnost a efektivnost, včetně posouzení jeho dopadu na rozvoj příslušného regionu.

Ministerstvo podpoří venkov

Na podporu venkovských obcí vyčlení Ministerstvo pro místní rozvoj 133 milionů korun z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jeho cílem je prostřednictvím dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí, za předpokladu zapojení obyvatel venkova, venkovských spolků a sdružení při obnově obce v souladu s místními tradicemi.

Projekty jsou zaměřeny na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity, prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova a na výměnu zkušeností při jejich přípravě.

„V rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova bylo zaevidováno 1324 žádostí o dotace v objemu přes 400 milionů korun. Hodnotitelská komise mi následně doporučila ke schválení a k podpisu 421 žádostí v celkové výši přes 133 milionů korun,“ řekla Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Projekty venkovských obcí dostávají podporu v rámci dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů, Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách a Podpora odstraňování bariér v budovách.

TOPlist
TOPlist