K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Hradec Králové omezil práva dodavatelů odkazem na konkrétní zboží

Datum: 17. 7. 2014, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu Hradec Králové pokutu ve výši 300 000 Kč za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská. Rozhodnutí vydané ve správním řízení zahájeném z moci úřední není zatím pravomocné a zadavatel může proti němu podat rozklad.

Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace, když v zadávací dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, neodůvodněně použil k upřesnění části předmětu veřejné zakázky odkazy na specifická označení zboží, příznačné pro určitou osobu, aniž by výslovně umožnil použití jiných obdobných řešení. Postup zadavatele mohl vést ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků a narušit tak hospodářskou soutěž. Úřad považuje rovněž za závažné, že zadavatel v průběhu realizace veřejné zakázky umožnil vybranému uchazeči použití jiného produktu, avšak tuto skutečnost nepromítl do smluvního vztahu, tedy do celkové ceny veřejné zakázky.

Postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť jiný uchazeč či dodavatel mohl navrhnout levnější řešení s pomocí jiných výrobků než těch, na které bylo v zadávací dokumentaci odkázáno. Zadavatel již uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem.

Zadavatel je povinen vymezit předmět veřejné zakázky přesně, úplně a srozumitelně, avšak natolik obecně, aby neodkazoval na určité identifikační znaky jiných dodavatelů. Není-li možné provést specifikaci tímto způsobem, může zadavatel odkázat na určitý konkrétní typ výrobku nebo značky pro bližší určení vlastností výrobku, nesmí však omezit práva dodavatelů, kteří nabídnou obdobná technická řešení se srovnatelnými parametry. Použití odkazu u stavebních prací nesmí vést k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže.

Milena Marešová

TOPlist
TOPlist