K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Sankce Kostelci nad Orlicí za rozdělení veřejné zakázky potvrzena

Datum: 29. 10. 2014, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla městu Kostelec nad Orlicí uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun za správní delikt spočívající v uzavření dvou smluv na stavební a montážní práce provedené na víceúčelové herně a sportovním klubu v Kostelci nad Orlicí.

Zadavatel tímto postupem rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod zákonem stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, a v důsledku toho nedodržení postupu stanoveného zákonem, neboť veřejná zakázka nebyla zadána v zadávacím řízení. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Pro určení, zda se jedná o jednu či více veřejných zakázek je rozhodný předmět požadovaných stavebních prací a posouzení existence místní, časové, urbanistické, věcné, technologické a funkční souvislosti plnění. Zadavatel zahájil s dvou, resp. tříměsíčním odstupem dvě výběrová řízení, s výzvou k podání nabídek oslovil téměř shodný okruh dodavatelů a následně podepsal se stejným uchazečem vybraným v obou výběrových řízeních dvě smlouvy o dílo. Stavební práce probíhaly v jednom objektu – na Stadionu Mládeže v Kostelci nad Orlicí, byla zpracována pouze jedna projektová dokumentace a obě veřejné zakázky měly shodný koncový termín. Jednalo se tedy o jeden urbanistický celek, jehož výstavba byla realizována na jednom místě a čase. Prokázána byla i věcná, technologická a funkční souvislost, neboť obě veřejné zakázky byly realizovány stejným dodavatelem, určité druhy stavebních a montážních prací byly zahrnuty v předmětu plnění obou veřejných zakázek a mohly tedy být prováděny současně. Veřejná zakázka jako jeden celek s předpokládanou hodnotou přesahující dle uzavřených smluv o dílo 6,6 milionu korun byla tudíž podlimitní veřejnou zakázkou, kterou zadavatel byl povinen zadat v některém ze zadávacích řízení v souladu se zákonem. Rozdělením zakázky se zadavatel vyhnul své povinnosti vyplývající ze zákona. Nelze vyloučit, že v rámci transparentně uskutečněného zadávacího řízení by zadavatel obdržel i jiné, pro něj výhodnější nabídky.

Rozhodnutí předsedy se zabývá všemi námitkami rozkladu a zdůrazňuje, že prvostupňové rozhodnutí obsahuje dostatečné odůvodnění a netrpí žádnými nedostatky, které by mohly způsobit jeho nepřezkoumatelnost. Nedodržení postupu při zadávání veřejné zakázky podle zákona omezuje nebo zcela vylučuje soutěžní prostředí. Skutečnost, že zadavatel provedl výběrová řízení a vyzval tak alespoň omezený okruh uchazečů k podání nabídek, je polehčující okolností, nicméně nemůže nahradit zadávací řízení učiněné podle zákona, které mělo být uskutečněno.

Milena Marešová

TOPlist
TOPlist