K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Neuchování dokumentace je jedním z nejzávažnějších deliktů

Datum: 1. 12. 2014, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení z moci úřední městu Břeclav sankci ve výši jednoho milionu korun za správní delikt, kterého se jako zadavatel dopustilo tím, že neuchovalo dokumentaci o soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves. Zadavatel podal proti rozhodnutí Úřadu rozklad.

Dle zákona o veřejných zakázkách je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu pěti let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení, přičemž dokumentací o veřejné zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě. Ustanovení zákona platí i pro soutěž o návrh, a to i v případě, že na tuto soutěž nenavazovalo zadávací řízení.

Vzhledem k tomu, že zadavatel soutěž o návrh zrušil, byl povinen uchovat příslušnou dokumentaci po dobu pěti let od data zrušení soutěže o návrh. Zadavatel Úřadu požadovanou dokumentaci nepředložil, čímž neprokázal, že příslušnou dokumentaci o soutěži o návrh uchoval v souladu se zákonem. Při stanovení výše pokuty Úřad vzal v úvahu závažnost správního deliktu a skutečnost, že správní delikt zadavatele znemožnil přezkum postupu zadavatele v zadávacím řízení a svou povahou se tedy jedná o jeden z nejzávažnějších správních deliktů.

Milena Marešová

TOPlist
TOPlist