K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Vůči návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek mají zaměstnavatelé určité výhrady

Datum: 9. 6. 2015, zdroj: Svaz průmyslu, rubrika: Veřejné zakázky

V nejbližších týdnech se na pořad jednání vlády dostane návrh zcela nového zákona o zadávání veřejných zakázek. K návrhu zákona skončilo dne 22. 5. 2015 meziresortní připomínkové řízení, nyní jsou připomínky vypořádávány. Z hlediska Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je návrh zákona krokem správným směrem, neboť bude možné jedním předpisem nahradit dosavadní přebujelou úpravu.

Nový zákon bude snad jednodušší a přehlednější a pro zadavatele i uchazeče čitelnější. Od nové úpravy si SP ČR zejména slibuje nápravu stavu vzniklého po tzv. transparentní novele zákona o veřejných zakázkách, která, ač přijímána zřejmě s dobrými úmysly, velmi zkomplikovala český trh s veřejnými zakázkami a realizaci řady z nich dokonce zcela znemožnila.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá zcela nový zákon o veřejných zakázkách, od něhož si slibuje zjednodušení právní úpravy veřejného zadávání a další posun při nápravě nešťastných ustanovení, která se do zákona dostala při nepovedené novelizaci zákona ve jménu zvyšování transparentnosti v roce 2012. Přestože celkově máme za to, že jde o dobrý návrh z dílny MMR, vůči některým ustanovením máme námitky,“ uvedl viceprezident SP ČR František Chaloupecký na dnešní tiskové konferenci, kterou uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR).

SP ČR se ve svých výhradách shoduje s Hospodářskou komorou ČR zejména v tom, že nabídková cena jako jediné kritérium může být přípustná zcela výjimečně. Například u zakázek na služby a stavební práce SP ČR vnímá takový přístup jako kontraproduktivní.

Druhým bodem, na kterém se SP ČR shoduje s HK ČR je nutnost připravit k zákonu včas prováděcí předpisy a závazné metodické pokyny pro zajištění jednotného postupu.

SP ČR navrhuje ponechat úpravu ukončení smluv o realizaci veřejných zakázek na občanském zákoníku a nezavádět dvoukolejnou úpravu v zákoně o veřejných zakázkách.

V rámci řízení před ÚOHS o přezkoumání úkonů zadavatele navrhuje SP ČR zkrátit blokační lhůtu z navrhovaných 60 na 30 dní.

„Požadujeme úplnou eliminaci principu ‚soutěžím jen na cenu‘. Domníváme se, že výběrová řízení nemohou být hodnocena pouze podle ceny nabídky, k tomuto kritériu je nutné přidat ekonomická i určitá kvalitativní kritéria. Vůči novele máme zásadní námitky v její části, která se věnuje změnám a ukončení smluvních závazků při realizaci veřejných zakázek. Zavádí totiž zcela nežádoucí dvoukolejnost zákona o veřejných zakázkách k obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku. S tím nemůžeme souhlasit, významně to ohrožuje právní jistotu smluvních stran, zejména realizátorů veřejné zakázky,“ uvedl viceprezident SP ČR František Chaloupecký.

Milan Mostýn

TOPlist
TOPlist