K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Obce jsou tahouny čerpání evropských dotací v Moravskoslezsku

Datum: 20. 7. 2015, zdroj: OF 2/2015, rubrika: Dotace

Vzhled a vybavenost obcí v Moravskoslezsku se za posledních sedm let významně změnila. Investiční projekty obcí pokropily miliardy korun z Evropské unie – zejména z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, ale také dalších, centrálně řízených operačních programů.

Na evropskou dotaci z ROP Moravskoslezsko nedosáhla každá obec. Alespoň s jedním projektem však uspělo 159 obcí z 229, které se o dotace mohly ucházet. Program byl otevřený obcím s minimálně 500 obyvateli a ne každý starosta o dotace usiloval (některé obce se mohly soustředit na evropské prostředky z jiných operačních programů). O peníze se navíc muselo soutěžit – kdo chtěl dotaci, musel uspět v konkurenci ostatních. Jsou ovšem i takové obce, které uspěly opakovaně hned s několika projekty. Ty nejúspěšnější města a obce si polepšily si o desítky milionů korun.

Příležitosti měst a obcí

Terasa Slezskoostravského hradu byla jedním z prvních uskutečněných projektů Ostravy
Terasa Slezskoostravského hradu byla jedním z prvních uskutečněných projektů Ostravy

Velká města s více než 50 tisíci obyvateli těžila hlavně z integrovaných plánů rozvoje, které města musela zpracovat, aby dosáhla na – pro ně vyčleněné – přibližně 3 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko. Středně velká města (5 až 50 tisíc obyvatel) soutěžila o přibližně 1,7 mld. Kč určených na vybavenost – rekonstrukci náměstí a parků, kulturních zařízení, sportovišť a areálů pro volný čas nebo modernizaci škol. Malé obce (500 až 5000 obyvatel) soutěžily o přibližně 1,4 mld. Kč určených na totéž. Města však měla i další možnosti – například získat peníze na výstavbu cyklostezky, regeneraci brownfieldu nebo modernizaci zařízení sociálních služeb.

Končící programové období

V Českém Těšíně mají obrovský sportovní areál Frýdecká
V Českém Těšíně mají obrovský sportovní areál Frýdecká

Nůžky programového období 2007–2013 se pomalu uzavírají. Do konce tohoto roku musí být schválené projekty dokončeny, respektive dotace z končícího období se vztahuje pouze na náklady uskutečněné letos. Z ROP Moravskoslezsko zbývá uplatnit ještě přibližně 5 miliard korun – města a obce si ještě významně polepší – přesto se nabízí přehled proplacených 14,5 miliard korun. Napoví, jak si která obec stojí nebo jak jsou na tom obce v porovnání s ostatními příjemci ROP Moravskoslezsko.

„Obce byly nejen aktivní a rychlé při realizaci projektů, ale také se zasloužily o uplatnění největšího kusu koláče evropských prostředků z regionálního programu,“ tvrdí Kateřina Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

Zrádné statistiky

Na čerpání prostředků ROP Moravskoslezsko se dá nahlížet z několika úhlů a každý z nich může být v lecčems trochu zavádějící. Přesná čísla pro poměření úspěchu obcí neexistují.

Pohled běžného obyvatele obce navádí k tomu prozkoumat, kolik prostředků se na území dané obce uplatnilo. Život v obci významně ovlivňují i projekty, na jejichž realizaci obec nemusí mít rozhodující vliv, jako je například výstavba silnice nebo penzionu, financovaná krajskými nebo soukromými zdroji. I kdyby obec vliv měla, statistiky to nezachytí.

Z pohledu obcí a obecního rozpočtu je zřejmě mnohem férovější nahlížet na úspěšnost podle toho, kolik prostředků město získalo coby příjemce evropských peněz, případně kolik uplatnily obecní příspěvkové organizace. Ani toto hledisko však není plně vypovídající. Ukazuje sice toky obecních rozpočtů, ovšem opět nezahrnuje například obecní příspěvky na projekty partnerů, jako se to často děje v případě rekonstrukcí kostelů, nebo finanční toky v městských akciových společnostech.

Obce jsou tahouny čerpání

Přesto – porovnáme-li jednotlivé typy příjemců – obce jsou společně s Moravskoslezským kraje jednoznačně tahouny čerpání evropských dotací z ROP Moravskoslezsko.

Regionální rada Moravskoslezsko, která zodpovídá za uplatnění prostředků z ROP Moravskoslezsko, odeslala během sedmi uplynulých let na účty obcí v součtu téměř 5,2 miliardy korun. Dalších 455 milionů korun získaly příspěvkové organizace obcí, nejčastěji školy a zařízení sociálních služeb. To je v součtu více než třetina všech prostředků proplacených za projekty v kraji. Pro úplnost se sluší dodat, že Moravskoslezský kraj spolu se svými příspěvkovými organizacemi dosáhl na 4,5 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko, což z něj činí vůbec nejúspěšnější subjekt v čerpání dotací (viz graf Proplacené dotace ROP Moravskoslezsko dle typu příjemců).

Proplacené dotace ROP Moravskoslezsko dle typu příjemců
Proplacené dotace ROP Moravskoslezsko dle typu příjemců

Podíváme-li se blíže na obecní investice, převládají projekty občanské vybavenosti, tedy dotace na výstavbu nebo rekonstrukci objektů pro kulturní a volnočasovou činnost, sportovišť, modernizaci škol a veřejných prostranství – náměstí, parků, pěších zón a podobně. Nechybí ani investice do dopravních terminálů, výstavby cyklostezek, cestovního ruchu nebo sociálních služeb (viz graf Investice obcí včetně PO dle zaměření projektů).

Investice obcí včetně p. o. z ROP Moravskoslezsko dle zaměření projektů
Investice obcí včetně p. o. z ROP Moravskoslezsko dle zaměření projektů

Dominuje Ostrava

Poměřovat úspěch všech 159 obcí, které získaly alespoň nějakou dotaci z ROP Moravskoslezsko, by nebylo férové – nejde srovnávat nejúspěšnější 300 tisícovou Ostravu a Leskovec nad Moravicí s 500 obyvateli. Srovnání obdobně velkých měst a obcí ale ukazuje, kdo se jak činil.

Téměř 1,5 miliardy korun, které uplatnila Ostrava, nemá pochopitelně mezi ostatními městy konkurenci. Dalším městům s více než 50 tisíci obyvateli v kraji vévodí Opava se získanými 455 miliony korun (viz graf TOP5 města nad 50 tis. obyvatel).

TOP 5 města nad 50 tis. obyvatel dle získané dotace z ROP Moravskoslezsko
TOP 5 města nad 50 tis. obyvatel dle získané dotace z ROP Moravskoslezsko

Český Těšín vévodí ostatním městům

Jednotlivá středně velká města s 5 až 50 tisíci obyvateli nemusela zpracovávat integrované plány rozvoje, na něž by měla předem vyhrazené prostředky, a o dotace z ROP Moravskoslezsko soutěžila mezi sebou. V některých oblastech, jako je například cestovní ruch, byly obcím konkurencí i soukromé subjekty. Jedničkou mezi městy v této kategorii je Český Těšín. Město uplatnilo téměř 186 milionů korun zejména díky třem velkým stavbám – při výstavbě sportovního areálu Frýdecká, rekonstrukci společenského centra Střelnice a zimního stadionu. Následuje Nový Jičín se ziskem 139 milionů korun, který zvolil jinou strategii a uplatnil dotace rozmanitěji na více menších investicích. Bruntál na třetím místě uplatnil 131 milionů korun opět hlavně díky třem velkým stavbám – modernizaci wellness centra, rekonstrukci kulturní památky Petrin a stavbě dopravního terminálu (viz graf TOP5 města s 5 až 50 tis. obyvateli).

TOP 5 města 5 až 50 tis. obyvatel dle získané dotace z ROP Moravskoslezsko
TOP 5 města 5 až 50 tis. obyvatel dle získané dotace z ROP Moravskoslezsko

Čeladná nejlepší mezi obcemi

Menší obce s 500 až 5000 obyvateli jsou nejpočetněji zastoupenou skupinou. Do velkých investic se vzhledem k menším rozpočtům pochopitelně pouštěly jen zřídka. Přesto existují výjimky. Premiantem je Čeladná se ziskem téměř 65 milionů korun, a to díky výstavbě nové tělocvičny s dotací 47 milionů korun a regeneraci brownfieldu bývalého koupaliště. Štramberk obdržel přes 57 milionů korun mimo jiné na přeměnu sídliště Bařiny s dotací 43 milionů korun. Velká Polom na třetím místě díky 51 milionům korun z ROP Moravskoslezsko rekonstruovala školu, postavila nový pavilon školky a přeměnila dvě sportoviště (viz graf TOP5 obce s 500 až 5 tis. obyvateli).

TOP 5 města 500 až 5 tis. obyvatel dle získané dotace z ROP Moravskoslezsko
TOP 5 města 5 až 5 tis. obyvatel dle získané dotace z ROP Moravskoslezsko

Mgr. Michal Sobek, Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

TOPlist
TOPlist