K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Situační zpráva MV ČR o bezpečnosti

Datum: 31. 7. 2015, zdroj: VSOL 3/2015, rubrika: Veřejná správa online

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR zveřejnil periodickou situační zprávu, která mapuje vybrané oblasti bezpečnosti za období od 1. července do 31. prosince 2014. Mezi vybranými oblastmi samozřejmě nechybí ani kybernetická bezpečnost a informační kriminalita. Každé z oblastí je věnována samostatná kapitola, která vždy obsahuje výběr nejdůležitějších událostí, k nimž ve sledovaném období došlo a dále statistická data, týkající se kriminality a mimořádných událostí v probíraném sektoru.

Také v roce 2014 informační kriminalita v ČR dynamicky rostla. Zaznamenáno bylo celkem 4348 případů, což oproti roku 2013 představuje nárůst o celých 40 %. Struktura zaznamenávané trestné činnosti se téměř nemění – stále výrazně dominují různé formy podvodného jednání, které i v roce 2014 tvořily více než polovinu všech evidovaných skutků. S velkým odstupem pak následuje poškozování a zneužití záznamu na nosiči informací, případy porušování autorských práv a různé mravnostní trestné činy (např. dětská pornografie). Ve sledovaném období řešila policie také 50 případů tzv. stalkingu (nebezpečné pronásledování). Nejrychleji ovšem roste segment neoprávněných manipulací s daty, kde byl zaznamenán nárůst trestné činnosti o 163 % oproti roku 2013.

Co se týče geografického rozložení informační kriminality, pak také v roce 2014 přetrvávala zcela jednoznačná dominance Prahy. V metropoli je nahlášena téměř třetina celkového nápadu této formy trestné činnosti. V této souvislosti je nicméně nutné říci, že informační kriminalita patří mezi vůbec nejproblematičtější z hlediska určení místní příslušnosti – roli zde hraje umístění serverů, poskytovatelů služeb, síťových uzlů atd. Vzhledem k této prostorové neuchopitelnosti informační kriminality je geografické rozložení v rámci ČR spíše orientační.

Trestné činy spáchané přes internet a sociální sítě za období 1. 1.–31. 12. 2014
Trestné činy spáchané přes internet a sociální sítě za období 1. 1.–31. 12. 2014
Zpracoval OBP MV ČR

Mezi typickými příklady uvádí zpráva mimo jiné podvodné e-maily z listopadu 2014, které se vydávaly za zprávy od České pošty, nebo poměrně časté výzvy k úhradě dlužných částek neexistujících institucí. Objevily se ale také tzv. vyděračské viry (ransomware), které obvykle požadují „výkupné“ za to, že zabrání ztrátě důležitých dat, či vyvádění finančních prostředků do virtuálních měn.

Zpráva MV ČR také upozorňuje na skutečnost, že pachatelé informační kriminality pracují stále profesionálněji a jsou schopni svoje útoky velmi dobře koordinovat. Ohroženo je prakticky celé spektrum podnikatelských subjektů i občanů ČR včetně organizací a úřadů veřejné správy.

Kompletní zpráva

pk

TOPlist
TOPlist