K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Den malých obcí

Avízo výzev Ministerstva životního prostředí

Datum: 29. 6. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Dotace

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky avízo výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 1, 2, 3 a 4 budou přijímány prostřednictvím systému MS2014+ (IS KP14+) po schválení Programového dokumentu OPŽP Evropskou komisí a hodnotících kritérií monitorovacím výborem OPŽP.

Avízo se vztahuje k připravovaným výzvám na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. € včetně DPH.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty bude vyhlášena ve výši 7,889 mld. Kč, z toho

  • na prioritní osu 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní ve výši 1,3 mld. Kč (z toho na specifický cíl 1.1 a 1.2 částku 800 mil. Kč, na specifický cíl 1.3 částku 300 mil. Kč a na specifický cíl 1.4 částku 200 mil. Kč);
  • na prioritní osu 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (na specifický cíl 2.2) ve výši 2,5 mld. Kč;
  • na prioritní osu 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika ve výši 1,2 mld. Kč (z toho na specifický cíl 3.2 částku 900 mil. Kč a na specifický cíl 3.4 částku 300 mil. Kč);
  • na prioritní osu 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu ve výši 2,889 mld. Kč (z toho na specifický cíl 4.1 částku 36 mil. Kč pro kolovou výzvu a 750 mil. Kč pro průběžnou výzvu, na specifický cíl 4.2 částku 37 mil. Kč, na specifický cíl 4.3 částku 164 mil. Kč pro kolovou výzvu a 500 mil. Kč pro průběžnou výzvu pro aktivitu 4.3.1, 1,25 mld. Kč pro průběžnou výzvu pro aktivitu 4.3.3, na specifický cíl 4.4 částku 152 mil. Kč).

Žádosti o podporu (podmínky přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Pravidly pro žadatele a příjemce OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Žádost bude možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému MS2014+ (IS KP14+) v rámci lhůty stanovené pro příjem žádostí.

Zahájení příjmu žádostí dojde 14. srpna 2015.

TOPlist
TOPlist