K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Neprojde ani myš, kamerový systém funguje automaticky

Datum: 7. 8. 2015, zdroj: VSOL 3/2015, rubrika: Veřejná správa online

Automatizované kamery umožní čtrnácti obcím regionu Jihozápad zvýšit bezpečnost, aniž by to znamenalo nárůst nákladů na provoz městské či obecní policie. Systém by totiž měl být napojen na jediné dohledové centrum a nastaven například tak, aby Policii ČR automaticky upozornil, pokud kamera například zaznamená podezřelé vozidlo.

Kamerové systémy v obcích mají své nezaměnitelné místo. Pomáhají velmi výrazně při prevenci kriminalisty či boji proti vandalismu. Problémem je, že provoz kamerového systému neznamená jen náklady na samotné vybavení. Zákon o ochraně osobních údajů totiž dává přístup k takovýmto záznamům pouze policii, což pro obce znamená další náklady.

Celkem 14 obcí v regionu Jihozápad se proto rozhodlo vydat trochu odlišnou cestou. Kamerový systém, který se chystají vybudovat, bude plně automatizovaný a napojený na jediné dohledové centrum Městské policie v Rudné. Toto dohledové centrum nemá stálou obsluhu, proto je důležité, aby systém fungoval v podstatě v režimu, kdy bude sám schopen upozornit na problémy.

Hledané auto se neschová

Předpokládá se vybudování vlastní databáze registračních značek všech projíždějících vozidel. Tuto databázi bude mít k dispozici Městská policie a Policie ČR na vyžádání. Pokud se tedy bude například Policie ČR zajímat o odcizené vozidlo, může systém automaticky informovat o jeho průjezdu některou z kamer a následně lze vysledovat jeho pohyb po regionu Jihozápad. Stejně tak si může policie vyžádat informace o pohybu konkrétní registrační značky zpětně, vyhodnocením průjezdu kamerami může například usoudit, v jaké oblasti se skrývá pachatel trestného činu.

Vzhledem k ustanovením zákona o ochraně osobních údajů bude zajištěno, že k datům z kamer nebude mít přístup nikdo nepovolaný. Kamery budou bezdrátové a samotná úložiště budou umístěna v kancelářích starostů, případně zastupitelů.

Spolehlivost je důležitým parametrem

Vzhledem k tomu, že systém musí pracovat více méně automaticky, jsou jednotlivé komponenty a jejich kvalita velmi důležité. V první řadě jsou to kamery, které musí být schopny zaznamenávat obraz ve vysokém rozlišení, aby bylo možné jej automaticky analyzovat a porovnat například s databází kradených vozidel. Zároveň musí být kamery schopny práce i při delším výpadku napájení, aby nebylo možné systém jednoduše vyřadit z provozu.

Podobně zásadní komponentou jako samotné kamery jsou ale také záznamová zařízení, tedy pevné disky, na které bude obraz z kamery směřovat. Ty musí být stavěny nejen na provoz v režimu 24/7, ale zároveň musí být schopné zpracovat a uložit obraz z několika HD kamer současně (zadání jich požaduje až 32). Zároveň by měly disponovat technologií, která zajistí integritu záznamu. Není totiž možné, aby disk například některá pole záznamu z kapacitních důvodů neuložil.

Jsou analogové systémy opravdu překonané?

  1. Je nutno si uvědomit, že málokterý analogový systém už dnes pracuje výhradně s analogovým signálem. Analogovým systémem se dnes nazývá i digitální rekordér, který sice pracuje s analogovým přenosem obrazu od kamery do rekordéru, ale dále je obraz digitalizován a takto upravený obraz je ukládán, případně posílán při potřebě vzdáleného přenosu obrazu po LAN či WAN síti. Čistě analogové systémy, jako byly systémy s maticovými přepínači, jsou dnes již minulostí. Převážná většina systémů využívá IP kamery a digitální záznam včetně nejnovějších monitorovacích zařízení a výhod automatické analýzy situací.
  2. IP kamerové systémy vyžadují pro uchování videodat velkou kapacitu datových uložišť. V dnešní době, kdy se běžně používají disky s kapacitou 4 TB, není ani takový problém kapacita jako spíše zabezpečení rychlosti zápisu a čtení velkého objemu videodat. Kamerové uložiště musí být schopno nepřetržitě ukládat data z několika kamer a zároveň vyhovět požadavku na přehrání. Jakýkoliv výpadek či nekontinuita nahrávaní a čtení je velice rychle patrná ve videozáznamu. Nicméně jsou i způsoby jak optimalizovat způsob nahrávání pro zvýšení doby ukládání. Po určité době lze například uchovávat jen klíčové snímky v rozdílové kompresi, měnit kvalitu nahrávaného streamu podle toho, zda se systém nachází v alarmovém stavu apod.
  3. Jaké jsou legislativní podmínky pořizování záznamu bezpečnostních kamer a co všechno musí uživatel kamerových systémů při jejich instalaci a využívání brát do úvahy? Úřad pro ochranu osobních údajů stanovuje ohlašovací povinnost pro správce kamerového systému, který je vybaven záznamem a zároveň je tento záznam pořizován za účelem možné identifikace fyzických osob.
  4. Jaká je situace v oblasti bezpečnosti videopřenosů z kamer? Existuje nebezpečí nejen zneužití přenášených video-dat, ale třeba i možnosti podvodné záměny přenášeného proudu jinými apod. Ve své podstatě IP kamerový systém má mnohem větší možnosti zabezpečení než analogový systém. Jde jen o to, zda prvky zabezpečení využívá nebo vůbec obsahuje. Samozřejmě minimum je změna výchozích hesel kamer a záznamového systému. Některé IP systémy mají možnost šifrování přenosu dat. Vyššího zabezpečení se dosahuje i dalšími prostředky sítě nebo pomocí aplikací třetích stran. Většina kamerových systémů má svůj vlastní prostředek pro ověření pravosti exportovaného záznamu.
  5. Další vývoj kamerových systémů směřuje k jejich vyšší inteligenci a provázanosti s dalšími bezpečnostními systémy. Dnes už nestačí mít kamerový systém, který plní pouze funkci záznamovou. Je potřeba zvyšovat efektivitu a účinnost kamerového systému nebo lépe celého bezpečnostního řešení. Operátor dohledového systému může například používat kamerový systém jako jeden z prostředků k verifikaci poplachu, který je vyvolán jiným systémem. Zatížení operátora a některé kroky lze automatizovat či kontrolovat a tím předejít případným chybám. Jedním z příkladů automatizace je inteligentní videoanalýza. Systém třeba automaticky informuje obsluhu na podezřelé alarmové stavy, které lze získat pouze z obrazu (například detekce neobvyklého chování, detekce odloženého zavazadla). Lze očekávat, že v budoucnu bude narůstat spolehlivost automatizačních a kontrolních prvků a že budeme spíše o celém komplexním bezpečnostním systému.

Petr Smolník, šéfredaktor vydavatelství Averia Ltd.

TOPlist
TOPlist