K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2014

Datum: 24. 8. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ekonomika

Obce (vč. jimi zřizovaných příspěvkových organizací) vykázaly ke konci roku 2014 celkový dluh ve výši 88,9 mld. Kč. Proti předchozímu roku se jedná o pokles o 3,6 %, přičemž v absolutním vyjádření se dluh snížil o 3,3 mld. Kč.

V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od peněžních ústavů, emitované komunální dluhopisy, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy, včetně půjček ze státních fondů. Vývoj souhrnné zadluženosti obcí je patrný z tabulky 1.

Tab. 1. Souhrnné údaje o zadluženosti obcí ČR v letech 1994–2014 (v mld. Kč, v %)
Rok Úvěry Komunální dluhopisy Přijaté návratné fin. výpomoci a ost. dluhy Celkem
1994 4,9 7,6 1,8 14,3
1995 8,7 8,5 3,1 20,3
1996 11,6 11,9 4,8 28,3
1997 13,5 13,2 7,7 34,4
1998 18,0 11,9 9,1 39,0
1999 17,6 10,9 11,5 40,0
2000 18,4 10,1 12,5 41,0
2001 22,6 13,3 12,4 48,3
2002 27,3 15,9 12,6 55,8
2003 35,2 21,7 13,5 70,4
2004 38,5 23,9 12,4 74,8
2005 43,7 23,5 11,8 79,0
2006 47,1 22,9 10,9 80,9
2007 46,7 22,6 9,9 79,2
2008 47,4 22,7 10,0 80,1
2009 55,8 14,7 10,1 80,6
2010 59,9 15,8 7,6 83,3
2011 60,9 14 7,5 82,4
2012 68,3 13,8 7,9 90,0
2013 68,8 15,0 8,4 92,2
2014 67,7 11,8 9,4 88,9
Index 14/13 98,4 78,7 111,9 96,4

Pozn.: údaje zahrnují i příspěvkové organizace zřízené obcemi.

Z uvedených údajů za rok 2014 vyplývá, že na položce úvěrů došlo k poklesu o 1,1 mld. Kč, na položce komunálních dluhopisů k poklesu o 3,2 mld. Kč a na položce přijatých návratných finančních výpomocí a ostatních dluhů k nárůstu o 1,0 mld. Kč.

Ve struktuře dluhu obcí mají dlouhodobě největší váhu úvěry, jejichž podíl se během roku 2014 zvýšil o 1,6 procentního bodu na 76,2 %. Podíl emitovaných komunálních dluhopisů se snížil o 3,0 p. b. na 13,3 % a zbývající část dluhu obcí (10,5 %) tvořily přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy.

V roce 2014 vykázalo zadluženost 3235 obcí z celkového počtu 6248 obcí, což je více než polovina (51,8 %) obcí z celkového počtu. Počet obcí, které vykázaly v posledních letech zadluženost, zůstává v zásadě stabilizovaný, v loňském roce došlo k mírnému poklesu (o 4 obce).

Bez zahrnutí čtyř největších měst (tj. hl. m. Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) činí zadluženost ostatních obcí celkem 43,6 mld. Kč. U obcí bez těchto největších měst došlo k mírnému nárůstu celkové zadluženosti o 0,6 mld. Kč. Vývoj ukazuje tabulka 2. Na celkové zadluženosti obcí se v roce 2014 podílela čtyři největší města ČR z 51,0 %, hodnota jejich dluhu dosáhla výše 45,3 mld. Kč.

Tab. 2. Údaje o zadluženosti obcí ČR bez hl. m. Prahy, Brna, Ostravy a Plzně v letech 1994–2014 (v mld. Kč, v %)
Ukazatel Úvěry Komunální dluhopisy Přijaté návratné fin. výpomoci a ost. dluhy Celkem
1994 3,8 0,3 1,4 5,5
1995 6,3 0,9 2,7 9,9
1996 9,9 1,6 4,2 15,7
1997 12,7 1,6 6,5 20,8
1998 14,4 1,4 7,6 23,4
1999 12,9 0,9 9,8 23,6
2000 13,4 0,5 10,2 24,1
2001 14,3 0,0 9,8 24,1
2002 16,5 0,0 9,7 26,2
2003 18,4 0,0 9,6 28,0
2004 19,8 0,0 9,1 28,9
2005 22,0 0,0 8,6 30,6
2006 25,7 0,0 7,8 33,5
2007 25,9 0,0 7,0 32,9
2008 26,9 0,0 7,4 34,3
2009 34,8 0,0 6,5 41,3
2010 35,5 2,0 5,7 43,2
2011 36,3 2,0 5,7 44,0
2012 36,4 2,0 6,1 44,5
2013 34,9 2,0 6,1 43,0
2014 35,0 1,3 7,3 43,6
Index 14/13 100,3 65,0 119,7 101,4

Pozn.: údaje zahrnují i příspěvkové organizace zřízené obcemi

Celková výše dluhu hl. m. Prahy (včetně zřízených příspěvkových organizací) dosáhla ke konci roku 2014 hodnoty 33,5 mld. Kč, což je o 0,6 mld. Kč méně než v roce předchozím. Podíl zadluženosti hl. m. Prahy na celkové zadluženosti obcí činil 37,7 %.

Dobrovolné svazky obcí vykázaly ke konci roku 2014 dluh ve výši 2,6 mld. Kč, což je o 5,7 % více než předchozí rok. Dobrovolné svazky obcí využívají získané prostředky především na rozvoj a obnovu místní infrastruktury (vodovody a kanalizace), odpadové hospodářství a na projekty zvyšující atraktivitu jejich území.

Kraje (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací) vykázaly ke konci roku 2014 dluh v celkové výši 27,6 mld. Kč, což je dosud nejvyšší dosažená hodnota.

Meziročně se hodnota dluhu krajů zvýšila o 0,8 mld. Kč (tj. o 2,9 %). Růst dluhu byl vykázán na položce úvěrů (o 0,9 mld. Kč), jejichž podíl na celkové zadluženosti krajů dosáhl 88,4 %. Kraje ani v roce 2014 neemitovaly komunální dluhopisy. Současný stav zadlužení krajů viz tabulka 3.

Tab. 3. Zadluženost krajů v roce 2014 (tis. Kč)
Kraj 2014
Středočeský 3 288 687
Jihočeský 986 789
Plzeňský 196 875
Karlovarský 2 173 264
Ústecký 2 651 383
Liberecký 1 023 888
Královéhradecký 880 134
Pardubický 2 247 811
Vysočina 1 169 655
Jihomoravský 3 197 232
Olomoucký 4 160 251
Zlínský 2 461 863
Moravskoslezský 3 175 012
Celkem 27 612 847

Regionální rady regionů soudržnosti uhradily svůj dluh z titulu krátkodobých úvěrů ve výši 33,8 mil. Kč a vykázaly tak k 31. 12. 2014 nulovou zadluženost.

Územní rozpočty v souhrnu ke konci roku 2014 vykázaly zadluženost ve výši 119,1 mld. Kč, což je o 2,0 % (2,5 mld. Kč) méně než v roce předchozím.

Úvěry, které přijaly samosprávné celky od peněžních ústavů, byly podobně jako v minulých letech, směrovány zejména na rekonstrukce a výstavbu technické infrastruktury, na předfinancování investičních projektů spolufinancovaných z fondů EU a na regeneraci a výstavbu bytového fondu. Obce tyto prostředky rovněž použily na rekonstrukce, zateplování a rozšíření školských zařízení, sportovních areálů a jiné občanské vybavenosti. Tyto úvěry se vyznačují relativně nízkým úročením a velmi dlouhou dobou splatnosti.

Vedoucí postavení v poskytování úvěrů si stále udržují Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., a Československá obchodní banka, a. s. Některá statutární města, a zejména kraje, také čerpala úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou.

***

Celkový objem prostředků půjčených územními rozpočty v roce 2014 (bez příspěvkových organizací) činil 15,6 mld. Kč (pokles o 23,9 % oproti předchozímu roku), což je nejnižší hodnota za posledních pět let.

TOPlist
TOPlist