K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Hospodaření Regionálních rad v roce 2014

Datum: 3. 9. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Ekonomika

Regionální rady jsou řídícími orgány jednotlivých regionálních operačních programů a jejich hlavním úkolem je administrovat prostřednictvím regionálních operačních programů finanční prostředky z fondů EU. Základním zdrojem příjmů regionálních rad jsou transfery ze státního rozpočtu určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU.

Bilance příjmů a výdajů regionálních rad je v tabulce 1. Celkový objem příjmů regionálních rad dosáhl 13,6 mld. Kč. Z kapitoly MMR přijaly regionální rady 13,0 mld. Kč, z rozpočtů krajů obdržely regionální rady 0,2 mld. Kč.

Tab. 1. Bilance příjmů a výdajů regionálních rad regionů soudržnosti (v mil. Kč)
Ukazatel Skutečnost k 31. 12. 2013 Rozpočet 2014 Skutečnost k 31. 12. 2014 % plnění rozp. Index 2014/2013
schválený po změnách
Nedaňové příjmy 260,3 170,0 170,0 340,5 200,3 130,8
z toho: příjmy z úroků 18,6 12,3
sankční platby celkem 133,1 248,4
Kapitálové příjmy 0,0 1,0
Přijaté transfery (po konsolidaci) 16 119,1 8 215,0 13 610,1 13 216,4 97,1 82,0
z toho: ze státního rozpočtu 14 998,5 8 000,0 13 395,1 13 045,9 97,4 87,0
z rozpočtu krajů 1 119,2 215,0 215,0 170,4 79,2 15,2
Příjmy celkem (po konsolidaci) 16 379,5 8 385,0 13 780,1 13 558,0 98,4 82,8
Běžné výdaje (po konsolidaci) 2 090,5 750,0 1 271,1 1 122,6 88,3 53,7
Kapitálové výdaje 14 205,2 7 635,0 12 509,0 12 211,7 97,6 86,0
z toho: transfery podnikatelským subjektům 4 157,6 2 382,6 57,3
transfery neziskovým a podob. org. 471,1 450,6 95,6
transfery příspěvkovým organizacím 0,7 5,8
transfery veřej. rozpoč. územ. úrovně 9 551,3 9 353,7 97,9
Výdaje celkem (po konsolidaci) 16 295,7 8 385,0 13 780,1 13 334,3 96,8 81,8
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) 83,8 0,0 0,0 223,7

Celkové výdaje regionálních rad činily 13,3 mld. Kč a jejich rozhodující část trvale představují kapitálové výdaje, tj. výdaje určené na investiční projekty realizované v rámci jednotlivých regionálních programů. Jejich objem činil 12,2 mld. Kč, největší část, celkem 9,4 mld. Kč, byla převedena veřejným rozpočtům územní úrovně (z toho: obcím 3,9 mld. Kč, DSO 0,1 mld. Kč, krajům 5,4 mld. Kč). Podle odvětvového členění investičních výdajů byl největší objem prostředků stejně jako v předchozích letech určen do odvětví dopravy.

TOPlist
TOPlist