K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Jak může univerzita přispět k rozvoji regionů a obcí?

Datum: 20. 7. 2015, zdroj: Masarykova univerzita Brno, rubrika: Regiony

Na tuto otázku se snažily odpovědět dva mikroprojekty řešené Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Trenčianskou univerzitou a spolupracujícími obcemi a mikroregiony. Jejich realizace v konečném důsledku pomohla několika obcím a mikroregionům při hledání řešení na jejich stávající problémy. V rámci dvou mikroprojektů „Rozvoj regionů prostřednictvím inovací“ a „Meziobecní spolupráce jako moderní a efektivní nástroj rozvoje regionů“ se tak řešily dílčí projekty, které obcím například umožní ušetřit zdroje nebo nalézt nový inovativní směr rozvoje.

Veřejná správa, resp. samospráva, se při se svém fungování každý den potkávají s řadou problémů. Některé problémy jim zabraňují v dalším rozvoji či obnově. Častokrát se jedná o problémy, které jsou spojené s danou lokalitou, někdy však může být problémem personální kapacita daného subjektu, která při současných objemných agendách a přibývajících úkolech leckdy stačí na výkon základního poslání úřadu. Nicméně pro rozvoj a efektivní řešení problémů jakéhokoliv úřadu, obce, mikroregionu či jiného subjektu je potřeba mít prostor i pro inovativní potenciál. Při „napnutých“ veřejných rozpočtech je ale leckdy těžké financovat či udržovat tento prostor pouze vlastními silami. Výše uvedené pilotní mikroprojekty ukázaly na základě preliminární analýzy, že existuje vhodné řešení v podobě úzké spolupráce mezi univerzitou a subjekty veřejné správy a samosprávy, které může být dlouhodobě životaschopné, inovativní a přínosné pro obě strany. Při řešení projektů se také ukázalo, že v rámci tohoto modelu spolupráce může průběžně vznikat řada doplňkových efektů.

Čeho se navíc nedostává starostkám a starostům, manažerkám a manažerům je čas na jejich práci, protože výkon současných agend je náročný a leckdy vyčerpávající. Při hledání nových řešení či zavádění novinek v obci se musejí chovat jako řádní hospodáři a často tak nemálo času tráví hledáním a osobní výměnou dosavadních zkušeností s řešením obdobných problémů v sousedních městech a obcích. Na základě existence tohoto rozšířeného přístupu vznikla v rámci mikroprojektu znalostní databáze mikroinovací, tj. dílčích řešených projektů, která byla navržena nadčasově tak, aby do ní postupně mohly být přidávány nově řešené projekty a problémy, případové studie a analýzy, strategie, srovnání a komparace, manuály či rozvojové dokumenty například v následujících oblastech:

 • Brownfields a regenerace objektů
 • Cestovní ruch
 • Komunitní plánování a rozvoj regionu
 • Kulturní a společenské aktivity
 • Odpadové hospodářství
 • Vodohospodářství a geografie
 • Výzkum a vývoj
 • Ostatní

V rámci tematických oblastí jsou veřejně k dispozici zpracované například následující dílčí projekty:

 • farmářské trhy (manuál na přípravu a realizaci)
 • odpadové hospodářství (analýzy a komparace)
 • brownfields a revitalizace objektů (návrhy řešení a opatření)
 • lokální nezaměstnanost (návrhy řešení a opatření)
 • analýzy a návrhy marketingových strategií kulturně-společenských akcí
 • komparace možností meziobecní spolupráce
 • ostatní

Hlavním motivem této aktivity bylo vytvořit do budoucna relevantní a průběžně rozšiřující se aktualizovanou databázi nápadů a řešení použitelných z hlediska kteréhokoliv města, obce, mikroregionu a dalších subjektů minimálně jako zdroj informací a zkušeností, v lepším případě i jako přímo použitelné řešení. Měla by tedy sloužit pro sdílení praxe, příkladů i konkrétních řešení, ale také pro výměnu poznatků a networking (viz Diskusní fórum). Aby tato databáze totiž plnila svůj účel, je potřeba její průběžná aktualizace, zpětná vazba a funkční diskuze.

To ale není všechno, co proběhlé mikroprojekty nabídly z pohledu univerzity směrem do veřejné správy a samosprávy. Díky mikroprojektům se také uskutečnily dvě velké konference a dva workshopy zaměřené na možnosti inovací a rozvoje meziobecní spolupráce, kterých se zúčastnili vedle zástupců obou univerzit i starostové a starostky, manažeři a manažerky subjektů meziobecní spolupráce. Tyto aktivity sloužily i jako prostor pro networking a výměnu zkušeností a zapadly do celkové koncepce Institutu veřejné správy v oblasti komunikace v rámci průběžného pořádání specializovaných konferencí a workshopů na témata veřejné správy a samosprávy. Pokud máte zájem zúčastnit se akcí IVS, aktuální informace naleznete na stránkách institutu.

Jako zcela novou aktivitu se – díky poslednímu řešenému mikroprojektu – podařilo zahájit vydávání periodika pro transfer vědecko-výzkumných poznatků z univerzity a nezávislých odborných názorů pro veřejnou správu a samosprávu v podobě Newsletteru, jehož podobu chceme dále rozvíjet i díky zpětné vazbě z pohledu zástupců municipalit a ostatních.

Co je ale hlavním poselstvím všech těchto i mnoha dalších aktivit, které IVS ESF MU realizoval a realizuje? Je to analýza možností a další rozvoj využití inovačního potenciálu univerzit prostřednictvím IVS v oblasti veřejné správy a samosprávy. V zásadě jde o to využít vědecko-výzkumné kapacity univerzit pro rozvoj regionů, měst, obcí či jiných relevantních subjektů. Zmíněné subjekty tak mohou třeba pouze jen využít dosažené poznatky nebo přímo spolupracovat s univerzitou na řešení konkrétních problémů, které je trápí, a propojit tak výzkumný a inovační potenciál a nezávislý odborný názor univerzity s vlastními kapacitami pro hledání nových a lepších řešení stejně, jako je to běžné v zahraniční praxi. Úspěšné mikroprojekty dokázaly, že tento typ partnerství a jeho možnosti jsou životaschopné a přínosné pro obě strany.

Zaujaly vás tyto mikroprojekty či jejich konkrétní aktivity? Máte zájem o spolupráci s IVS v této či jiné oblasti? Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s dotazem, nabídkou spolupráce či žádostí o nezávaznou konzultaci možností vzájemné kooperace. Rádi za Vámi přijedeme, představíme se a zkonzultujeme různé varianty spolupráce, včetně případného podání společných projektů. Kontakty na nás najdete na následujících odkazech:

Na závěr lze již pouze jen shrnout, proč je výhodné spolupracovat s univerzitou?

 • Výzkum jako motor inovace-transfer
 • Jméno a potenciál univerzity
 • Dlouhodobé partnerství-dialog
 • Odborný a nezávislý názor
 • Ekonomická výhodnost a efektivní řešení
Fond mikroprojektů
Fond mikroprojektů

Filip Hrůza, Institut veřejné správy ESF MU

TOPlist
TOPlist