K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Připraveno 235 milionů na regulační plány

Datum: 2. 10. 2015, zdroj: OF 3/2015, rubrika: Dotace

Jednou z priorit ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové je co nejrychlejší zprostředkování financí, které umožní další rozvoj regionů. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí do konce září 2015 dalších šest výzev k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP).

Ministerstvo pro místní rozvoj

Nové výzvy se týkají regulačních plánů, aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb.

Jako první byla 16. září 2015 vyhlášena výzva na „Regulační plány“.

Po prvních dvou výzvách, které byly vyhlášeny v červenci 2015, byla vyhlášena 16. září 2015 výzva č. 3 „Regulační plány“ spadající pod specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Žadatelé, obce s rozšířenou působností, si mohou od uvedeného data připravovat žádosti o podporu a od 1. října 2015 do 31. března 2017 je mohou předkládat k hodnocení. Projekty pak budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.

„Podpora bude směřovat na zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. V této výzvě jsme obcím připraveni poskytnout přes 235 milionů korun,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti tohoto prostoru pro rozvoj obce.

Další informace
TOPlist
TOPlist