K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Vývoj rozpočtového hospodaření obcí v roce 2015

Datum: 15. 10. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Ekonomika

Ministerstvo financí publikovalo koncem srpna souhrnnou zprávu o rozpočtovém hospodaření územních rozpočtů v roce 2015. Zpráva hodnotí konsolidované příjmy krajů, obcí dobrovolných svazků obcí (DSO) a Regionálních rad regionů soudržnosti, jejich výdaje, saldo hospodaření a stavy na běžných účtech v závěru 1. pololetí 2015.

Celkové příjmy všech územních rozpočtů na konci června. Dosáhly.222,1 mld. Kč, což bylo o 10,6 mld. Kč více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Celkové výdaje územních rozpočtů dosáhly 191,9 mld. Kč, proti pololetí loňského roku to bylo o 9,7 mld. Kč více. Hospodaření územních rozpočtů skončilo přebytkem ve výši 30,1 mld. Kč, v pololetí předchozího roku činil přebytek hospodaření 29,2 mld. Kč. Stav finančních prostředků na bankovních účtech dosáhl celkem 131,4 mld. Kč, což je proti pololetí minulého roku o 8,2 mld. Kč více. Jedná se o dosud nejvyšší stav finančních prostředků na bankovních účtech ke konci pololetí. Ke zvýšení došlo především na úrovni obcí.

Kraje

Celkové příjmy krajů dosáhly 90,6 mld. Kč, proti pololetí předchozího roku byly vyšší o 11,0 mld. Kč. Nárůst příjmů byl tvořen výhradně zvýšením objemu přijatých transferů. Celkové výdaje krajů činily 80,9 mld. Kč, ve srovnání s pololetím loňského roku byly vyšší o 11,4 mld. Kč. Na bankovních účtech vykázaly kraje finanční prostředky ve výši 27,0 mld. Kč, což bylo o 2,7 mld. Kč více nežli ve stejném období minulého roku.

Obce

Celkové příjmy obcí dosáhly 128,7 mld. Kč, ve srovnání s pololetím předchozího roku byly nižší o 0,8 mld. Kč. K poklesu došlo ve všech třech složkách vlastních příjmů obcí, daňové příjmy klesly o 1,1 mld. Kč, nedaňové o 3,6 mld. Kč (pokles na položce výnosy z finančního majetku) a kapitálové o 0,6 mld. Kč. Výše transferů přijatých do rozpočtů obcí činila celkem 28,1 mld. Kč, proti pololetí minulého roku to bylo o 4,5 mld. Kč více.

Celkové výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 110,2 mld. Kč, proti srovnatelnému období to bylo o 2,4 mld. Kč méně. Snížení se promítlo výhradně v části kapitálových výdajů. Běžné výdaje obcí byly zaúčtovány ve výši 86,4 mld. Kč, proti červnu loňského roku vzrostly o 2,0 mld. Kč.

Hospodaření obcí skončilo v 1. pololetí s přebytkem 18,5 mld. Kč, v loňském roce to bylo 17,5 mld. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech obcí činil ke konci června celkem 100,4 mld. Kč, proti pololetí loňského roku to bylo o 5,3 mld. Kč více.

Dobrovolné svazky obcí

DSO hospodařily ve sledovaném období s příjmy ve výši 2,3 mld. Kč a výdaji ve výši 2,2 mld. Kč, tzn. přebytek 0,1 mld. Kč.

Regionální rady

Letošní rok je posledním rokem k dočerpání prostředků z minulého programového období. Celkové příjmy regionálních rad dosáhly 9,3 mld. Kč, výdaje činily 7,4 mld. Kč a největší objemy kapitálových výdajů směřovaly do rozpočtů obcí (3,0 mld. Kč). Dle odvětvového členění byly finanční prostředky využity především na projekty v oblasti dopravní infrastruktury. Hospodaření regionálních rad skončilo v 1. pololetí přebytkem ve výši 1,9 mld. Kč.

Tabulka: Vývoj hospodaření územních rozpočtů v 1. pololetí 2015 (v mil. Kč)
Únor Březen Duben Květen Červen
Územní rozpočty celkem Příjmy 59 943 103 824 128 453 166 2019 222 072
−3 902 −695 3 729 2 569 10 630
Výdaje 51 342 89 681 116 642 153 874 191 931
1 977 2 663 2 879 4 216 9 714
Saldo 8 619 14 142 11 815 12 346 30 141
−5 879 −3 359 851 −1 646 916
Stav BÚ 111 192 117 292 113 713 115 657 131 456
1 446 4 713 8 105 6 922 8 264
Kraje Příjmy 24 175 45 073 51 351 68 730 90 594
1 015 2 554 6 000 6 642 11 011
Výdaje 23 255 42 755 50 523 67 945 80 938
2 873 6 026 7 729 8 849 11 361
Saldo 920 2 318 828 784 9 655
−1 858 −3 471 −1 729 −2 134 −350
Stav BÚ 18 431 19 551 18 088 18 526 26 998
527 −1 037 785 840 2 718
Obce Příjmy 33 465 56 302 75 381 94 349 128 693
−4 613 −3 708 −2 307 −5 647 −832
Výdaje 28 223 46 949 66 093 85 696 110 214
−898 −3 300 −4 610 −4 462 −1 799
Saldo 5 242 9 353 9 288 8 654 18 479
−3 715 −3 637 2 306 −1 186 966
Stav BÚ 88 381 93 275 91 895 92 177 100 393
1 402 5 394 7 099 4 373 5 315

Poznámka: V tabulce neuvádíme údaje za DSO a regionální rady. Údaje kurzívou v druhém řádku každé položky značí rozdíl proti stejnému období loňského roku.

TOPlist
TOPlist