K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020

Nové vedení Svazu měst a obcí ČR

Datum: 12. 10. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Regiony

XIV. sněm Svazu měst a obcí v květnu zvolil novou Radu SMO ČR a schválil priority činnosti na další dvouleté období. Rada na svém jednání 12. června zvolila nové předsednictvo Svazu, ve kterém jsou čtyři zástupci statutárních měst, čtyři zástupci měst a čtyři zástupci obcí. Předsedou Svazu byl zvolen František Lukl, čestnou předsedkyní je podle stanov primátorka hlavního města. Předsedou komory statutárních měst je pardubický primátor Martin Charvát, v čele komory měst je Vlastimil Picek a komoru obcí vede Pavel Drahovzal.

Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65 (budova Kongresového centra) 
140 21 Praha 4
tel.: +420 234 709 711/717
fax: +420 234 709 786
e-mail: smocr@smocr.cz 
ID datové schránky: 5fkgwn3
www.smocr.cz

Priority činnosti SMO ČR na období 2015–2017

  1. Územní samospráva jako plnohodnotný a silný článek veřejné správy v České republice. Silné municipality, či jejich svazky, jako styčný bod kontaktu občana s veřejnou správou.
  2. Zajištění adekvátního způsobu a výše financování obcí odpovídající svěřenému přenosu kompetencí a zajišťující samosprávný rozvoj obce z národních i nadnárodních zdrojů. Podpora meziobecní spolupráce představuje prioritní nástroj dobrovolného sdružování samospráv v území postaveného na finančním zvýhodnění.
  3. Kvalitní veřejné služby sloužící občanům České republiky musejí být dostupné v široké variabilitě území a sídel. Nejedná se pouze o dostupnost a vstřícnost služeb veřejné správy, ale i poštovních, vzdělávacích, sociálních či zdravotních služeb. Vedle toho je kladen důraz na životní prostředí včetně fungujícího odpadového hospodářství.
  4. Mezinárodní spolupráce obcí zabezpečuje plnohodnotný rozvoj samospráv ve formě kooperace a interakce se zahraničím, přičemž se nejedná pouze o partnerství měst, ale i rozvojovou spolupráci a participaci v rámci unijních institucí.
  5. Svaz jako nepolitická instituce se silným mandátem obhajovat zájmy municipalit v České republice. Svaz jako nositel projektů, poskytující informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům. Svaz jako respektovaný partner pro instituce na národní i nadnárodní úrovni a pro organizace podnikatelské i neziskové sféry a zároveň médii vnímaný jako respektovaný informační zdroj zásadní pro obecně platná vyjádření samospráv.

Orgány Svazu, komise, pracovní skupiny

Vedle sněmu, rady a předsednictva patří mezi kolektivní orgány Svazu jeho komory (statutárních měst, měst a obcí), kontrolní výbor a výbor městských částí a obvodů.

Předsednictvo Svazu může pro řešení specifických otázek zřizovat své iniciativní a poradní orgány – komise, pracovní skupiny atp.

Představitelé členských obcí se tak mohou zapojit do práce 15 komisí předsednictva: bezpečnostní, bytové, dopravní, energetické, finanční, cestovního ruchu a dále komise pro informatiku, zahraniční spolupráci, komise životního prostředí, kulturní, legislativní, majetkové, regionální, školské a sociálně-zdravotní. Ve všech komisích předsednictva jsou vždy paritně zastoupeni zástupci jednotlivých komor.

Dále předsednictvo ustavilo 9 pracovních skupin. Zejména jsou to pracovní skupiny pověřených obcí (II. stupeň) a obcí s rozšířenou působností (III. stupeň). Dále jsou to pracovní skupiny pro obecní policie, pro povodně, pro problematiku sociálního začleňování, pro rovné příležitosti, dále pro strukturální politiku a pro veřejné zakázky. Patří sem také expertní skupina manažerů IPRM (Integrované plány rozvoje měst).

František Lukl
František Lukl
Předseda
Mgr. František Lukl, MPA, starosta, Městský úřad Kyjov
Čestná předsedkyně
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka, Magistrát hlavního města Prahy
Místopředseda
Ing. Martin Charvát, primátor, Magistrát města Pardubice
Místopředseda
Ing. Vlastimil Picek, starosta, Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Místopředseda
Mgr. Pavel Drahovzal, starosta, Obecní úřad Velký Osek
Místopředseda pro evropské záležitosti
Ing. Petr Kulhánek, primátor, Magistrát města Karlovy Vary
Členové předsednictva za Komoru obcí
Jiří Červenka, starosta, Obecní úřad Blížejov
Dagmar Novosadová, Dis., starostka, Obecní úřad Kunín
Karel Rejchrt, starosta, Obecní úřad Božanov
Členové předsednictva za Komoru měst
Mgr. Květa Halanová, starostka, Městský úřad Jílové u Prahy
Ing. Pavel Smolka, starosta, Městský úřad Vítkov
Členové předsednictva za Komoru statutárních měst
Martin Zrzavecký, primátor, Magistrát města Plzně
Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Magistrát statutárního města Ostrava
Výkonný ředitel Svazu
Ing. Dan Jiránek
Ředitel kanceláře pro projekty a vzdělávání
Jaromír Jech
TOPlist
TOPlist