K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

AKA představila průvodce veřejnou zakázkou pro oblast komunikace

Datum: 8. 10. 2015, zdroj: AKA, rubrika: Veřejné zakázky

Projekt Průvodce metodikou zákona o veřejných zakázkách, který představila Asociace komunikačních agentur, má pomoci veřejné správě správně a efektivně zadávat zakázky pro oblast komunikace a marketingu.

Klíčovým bodem metodiky je návod, jak vypsat zakázku z oblasti komunikace, aby zadavatel získal co nejlepší řešení svého zadání, zakázka proběhla v souladu se ZVZ v platném znění, a zadavatel nebyl nucen vybírat pouze podle nabídkové ceny. Ta v tomto segmentu většinou nezaručuje efektivní nakládání s veřejnými prostředky, AKA doporučuje nastavit hodnotící kritéria v poměru 70 % kvalita : 30 % cena.

Výkonný ředitel AKA Michal Charvát říká: „Průvodce metodikou je iniciativa AKA, kterou naplňujeme jednu z hlavních funkcí AKA, tedy kultivaci a rozvoj komunikačního trhu v ČR. Jedná se o sesterský projekt k již realizované iniciativě Férový tendr, kterou spustila AKA v loňském roce pro komerční sféru. S realizací projektu Metodika ZVZ nám pomohlo několik subjektů, kterým bych rád poděkoval. Jsou to Ministerstvo pro místní rozvoj, poradenská společnost Otidea, Tomáš Avrat z JIC a také Asociace českých reklamních agentur s Pavlem Brabcem v čele.“

Hlavním výstupem projektu je samotný Průvodce komunikační zakázkou dle ZVZ. Obsahuje návod pro zadavatele v jednotlivých krocích nutných pro přípravu kvalitní zadávací dokumentace, vzorové briefy a kontakty na AKA, která je připravena po odborné stránce zadavatelům pomoci. Zadavatel s využitím služeb AKA snižuje riziko napadení výběrového řízení na základě chyb v zadávací dokumentaci či špatně nastavených hodnotících kritérií v souvislosti s odbornou stránkou.

V rámci představení metodiky byl spuštěn i informační web pro zadavatele z veřejné správy www.metodikazvz.cz. Na stránkách je ke stažení kompletní Průvodce metodikou ZVZ a seznam kvalifikovaných odborných hodnotitelů, majících minimálně 10 letou praxi v oboru marketingu a komunikace, které může zadavatel využít do hodnotících komisí. Hodnotitelé jsou rozděleni do dvou kategorií, tzv. „čekatel na certifikaci“ je hodnotitel, který doložil svou praxi, ale doposud neprošel certifikovaným školením a nesložil závěrečný test, tzv. „certifikovaný hodnotitel“ prošel odborným školením, úspěšně složil závěrečný test v AKA a řádně podepsal čestné prohlášení, kterým se zavazuje vyhnout se jakémukoli případnému střetu zájmů při výkonu funkce hodnotitele. Seznam hodnotitelů není uzavřen a AKA vítá další odborníky, kteří by se chtěli do seznamu začlenit.

Soulad metodiky se ZVZ garantuje právní oddělení poradenské společnosti OTIDEA, s níž AKA spolupracuje i na certifikaci a vzdělávání zadavatelů, hodnotitelů i uchazečů o veřejnou zakázku. Lucie Žilková, vedoucí právního oddělení OTIDEA k tomu říká: „V praxi se velmi často setkávám s tím, že se zadavatelé bojí hodnotit jinak než na cenu. Zaprvé mají strach z napadení veřejné zakázky pro netransparentnost výběru. Zadruhé ani jinak hodnotit neumí, protože neexistují metodiky, které by jim účinně pomohly nastavit hodnocení a kvalifikaci konkrétní veřejné zakázky. Proto tento projekt považuji za průlomový v oblasti boje proti hodnocení na nejnižší nabídkovou cenu.“

Mgr. Markéta Adámková, vedoucí legislativního oddělení Sekce veřejného investování z Ministerstva pro místní rozvoj potvrdila, že ministerstvo je připravené a vítá spolupráci s jednotlivými profesními svazy na přípravě metodik ZVZ pro jednotlivé obory.

Ing. Tomáš Avrat z Jihomoravského inovačního centra za zadavatele sdělil, že odborná pomoc profesních svazů je vždy vítána, protože umožňuje zadavatelům lépe se zorientovat v mnohdy složité problematice. Dále uvedl: „Osobně mi pomáhá součinnost s AKA v rámci přípravy veřejných zakázek z komunikační oblasti, jejich Průvodce mi výrazně zefektivňuje jednání s kolegy z ostatních odborů.“

AKA vznikla v roce 1992, je výběrovou organizací, ve které jsou sdruženy přední, zejména velké a střední agentury, jejichž členství je podmíněno splněním kvalitativních i kvantitativních kritérií. Počet členů se v posledních letech ustálil mezi 70–75 agenturami; z nich přibližně 40 % tvoří součást nadnárodních sítí a zbývající tvoří velké a střední agentury české.

TOPlist
TOPlist