K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Hradec si uvědomuje hrozby spojené se změnami klimatu a nechce je podcenit

Datum: 11. 11. 2015, zdroj: TIMUR, rubrika: Životní prostředí

Na magistrátu města Hradce Králové proběhl 3. listopadu v rámci projektu Adaptace sídel druhý seminář, věnovaný přípravě strategie adaptace na změny klimatu. Projekt má za úkol městu pomoci s přípravou na hrozby spojené s negativními projevy změny klimatu, jimiž jsou zejména extrémní výkyvy počasí.

Semináře se zúčastnilo celkem 15 osob z magistrátu města a dalších organizací. Kromě zástupců odborů z magistrátu města se vztahem k problematice se ho zúčastnili také zástupci městských organizací, Městských lesů, Technických služeb, Dopravního podniku a Tepelného hospodářství a také zástupce státního podniku Povodí Labe.

Hlavní náplní semináře bylo tentokrát především představení výstupů provedení podrobných analýz území a diskuse nad návrhem adaptační strategie a konkrétních adaptačních opatření reflektujících aktuální hrozby definované na úvodním workshopu a získání zpětné vazby k těmto návrhům.

Z výstupů analýz představených na semináři se potvrzuje, že jedním z nejvýznamnějších problémů města by v budoucnu mohly být přívalové srážky a lokální povodně, popř. extrémně nízké srážky a sucho. Zároveň ale město je celkem připravené na zvládnutí povodní; z hlediska připravenosti města to představuje menší problém.

Dalším rizikem je sucho – problémem jsou hlavně menší toky; adaptace městských lesů na problém sucha se vcelku daří – volí se např. vhodnější druhy dřevin, které lépe snesou menší vláhy. Mezi další rizika probíraná na semináři patří eroze půdy, kterou jsou ohroženy zejména severovýchodní části města.

„Vzhledem k hrozícímu suchu je na místě řešit budování vodních nádrží, přičemž zde však narážíme na zájmy vlastníků pozemnků a zájmy ochranářů,“ podotkl Ing. Martnínek z odboru krizového řízení. Dle jeho názoru si město uvědomuje, že klimatická rizika ohrožují bezpečnost obyvatel města.

To je také důvod, proč Hradec spolu s dalšími dvěma městy do projektu Adaptace sídel vstoupil. Projektový tým, který vede hradecká nezisková organizace Civitas per Populi, pro město do jara příštího roku vypracují ucelenou případovou studii, která městu poslouží jako základ ucelené místní adaptační strategie. První výstupy z projektu budou veřejnosti představeny na konferenci, která se uskuteční 3. prosince v Praze.

Simona Kosíková

TOPlist
TOPlist