K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
ISSS 2020 „Nové perspektivy“

Financování projektů municipalit

(Na úhradu investičních akcí obcí a měst lze využít i jiné finanční nástroje než klasický úvěr)

Datum: 24. 11. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Ekonomika

Současně se zahájením zveřejňování výzev v programovém období 2014 až 2020 se obce a města začínají stále více ohlížet po finančních zdrojích, které by jim pomohly spolufinancovat projekty v rámci operačních programů.

Jen málokterá obec je schopná uhradit povinnou spoluúčast plně z vlastních prostředků, a tím se otvírá prostor pro banky, které přicházejí se svými nabídkami. ČSOB má v tomto směru dlouholeté zkušenosti s financováním investičních i provozních potřeb měst, obcí a krajů, včetně financování projektů s podporou z fondů EU.

Protože situace v každém místě je odlišná a ani jednotlivé projekty nejsou stejné, nelze obecně prosazovat jeden konkrétní produkt, a tak bankéři ČSOB u každé samosprávy uplatňují individuální přístup a vždy hledají nejvhodnější cestu pro řešení daného případu. Součástí našich služeb není jen sjednání samotného úvěru, servis zahrnuje také komplexní poradenství jak před uzavřením kontraktu, tak i po celou dobu jeho trvání.

Můžeme se pochlubit rovněž nejširší sítí obchodních míst v České republice. Naši klienti mohou pro financování svého projektu využít specializovanou pobočku s firemním bankéřem a pro běžné (např. hotovostní nebo jiné) operace nejbližší obchodní místo ve finančním centru Era, na jiné pobočce ČSOB nebo na České poště. To je výhodné především pro menší obce, v nichž nemá pobočku žádná banka, ale nachází se tam pošta.

Úvěr

Úvěr je standardním a přímým nástrojem na financování různých typů investičních projektů.

Investor (obec, město, kraj apod.) obvykle na poskytnutí úvěru vypisuje výběrové řízení, v němž by měl jednoznačně specifikovat své potřeby a požadavky. Ze svých zkušeností mohu zadavatelům doporučit, aby v rámci výběrového řízení dobře zvážili a zvolili optimální typ úrokové sazby (pohyblivá/fixní) a vhodné formy a termíny čerpání.

Určitě se vyplatí ponechat si určité rezervy a nestavět podmínky splácení tak, aby byly na hraně možností obecního rozpočtu. Lépe je splácet úvěr o něco déle, ale bez problémů, než ohrozit financování běžného provozu obce.

Pro objektivní vyhodnocení nabídek od různých bank je nezbytné nastavit srovnatelná kritéria. Hodně může pomoci zadání modelové situace, na níž budou banky připravovat své nabídky.

Výběrové řízení na poskytnutí úvěru se obvykle vypisuje nezávisle na výběru dodavatele stavebních prací. Mnohdy je možné zahájit ho i dříve a mít potom finance zajištěné s předstihem. V každém případě je třeba poskytnout bankám dostatek času na vytvoření nabídek, neboť kvůli příliš krátkým lhůtám se nemusí některé z nich do výběrového řízení vůbec přihlásit, protože by nestihly v rámci svých vnitřních administrativních procesů vše zpracovat.

Zadavatelé se tak zbytečně připravují o kvalitní nabídky úvěrů s výhodnými podmínkami.

Pro investora přináší úvěr možnost získat zdroj financování přizpůsobený individuálně konkrétnímu průběhu projektu a situaci. Zvláště u projektů podporovaných z fondů EU je variabilita termínů a výše čerpání peněz z úvěru velmi důležitá. Na ni pak samozřejmě navazuje možnost nastavit různé typy a termíny splácení a použít optimální způsoby úročení v různých fázích realizace projektu.

Pro banku je úvěr spojen s přímým kontaktem s investorem, vzájemným průběžným informováním o vývoji situace a díky tomu také se schopností lépe monitorovat realizaci projektu a ekonomickou situaci investora a operativně reagovat na případné změny.

Postoupení pohledávky

Zajímavou a velmi vhodnou alternativou úvěru může být pro řadu projektů veřejného sektoru financování postoupením pohledávky. Využívá se především v oblasti investic do dopravní, technické, energetické a environmentální infrastruktury. Dodavatel (např. stavební firma, dodavatel technologie apod.) dodá službu odběrateli (např. městu, kraji, nemocnici) a poskytne mu odloženou splatnost. Tím mu za odběratelem vznikne pohledávka, kterou postoupí bance a postoupení oznámí odběrateli. Banka pohledávku proplatí dodavateli a následně odběratel splácí pohledávku v den (ve dnech) splatnosti bance.

V tomto případě odběratel (město, obec) zpravidla organizuje jen jeden typ výběrového řízení, a sice na stavební práce nebo dodávky s tím, že dodavatel zajišťuje zároveň i financování realizace projektu, obvykle ve formě tzv. dodavatelského úvěru.

Výhody tohoto řešení pro odběratele (investora) spočívají zejména v možnosti časově i objemově rozložit splácení závazku a ve stanovení pevné výše celkových nákladů před vlastním zahájením investice. Investor také není zatížen rozsáhlou administrativou, neboť s bankou jedná dodavatel. A u municipalit financování postoupením pohledávky neovlivňuje ukazatel dluhové služby, protože je vykazováno jako závazek z obchodního styku.

Pro dodavatele přináší tato metoda zlepšení cash-flow, snížení objemu pohledávek v bilanci a vyšší konkurenceschopnost, jelikož dodavatel nabízí s dílem i jeho financování.

Ing. Josef Vaňousek, manažer pro municipality a neziskové organizace ČSOB

TOPlist
TOPlist