K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Smart City – inteligentní město řízené pokročilými technologiemi

Datum: 4. 12. 2015, zdroj: OF 4/2015, rubrika: Veřejná správa online

Města se musí v příštích letech připravit na nové hrozby, které souvisí s extrémním nárůstem obyvatelstva. Zatímco nyní žije ve městech polovina obyvatel, v roce 2050 to bude již 70 % světové populace. Obrovská koncentrace lidí na pouhých dvou procentech zemského povrchu s sebou přinese znečištění životního prostředí, dopravní problémy i bezpečnostní rizika např. v souvislosti s dostupností pitné vody.

Barvy města Písku jsou modrá a žlutá, na snímku písecká radnice
Barvy města Písku jsou modrá a žlutá, na snímku písecká radnice

Experti vidí východisko ve Smart City, inteligentním městě řízeném pokročilými technologiemi, které nacházejí uplatnění v dopravě, energetice, ekologii a dalších oblastech.

Česká republika se ke konceptu Smart City již přihlásila, když ve smlouvě mezi EU a ČR o finančních zdrojích EU na léta 2014–2020 uvedla: „ČR patří k zemím s nadprůměrnou energetickou náročností ekonomiky v rámci EU. Na straně spotřeby energie a doprovodného znečištění je proto přínosné koncepční řešení této problematiky prostřednictvím konceptu Smart City, provázaných opatření k úspoře energie na municipální úrovni.“

Směrem k Smart City vykročily již stovky sídel po celém světě. V Česku se k nim nyní připojuje Písek. Společnost Schneider Electric vstupuje do hry jako průkopník konceptu Smart City, který ročně investuje do vývoje smart-technologií 1 miliardu eur.

Proti zplodinám a dopravním zácpám

„Podílíme se například na rozvoji udržitelné městské mobility, dodáváme infrastrukturu pro nabíjení elektrických vozidel nebo řídicí systémy pro dopravu, která je v českých i zahraničních městech velkým problémem. Vždyť jen při hledání parkovacího místa, které trvá asi deset minut, vyprodukuje řidič navíc 1,3 kg CO2,“ říká Jaroslav Žlábek, generální ředitel společnosti Schneider Electric, a dodává: „Ekologickou i dopravní zátěž představují také zácpy, v nichž vzniká více zplodin než při plynulém provozu. Například v Madridu se nám povedlo díky našim smart-technologiím snížit dopravní zpoždění o 19 % a zároveň omezit nehodovost.“

Zabezpečení dodávek vody

Udržitelná městská mobilita ve Smart City není jedinou oblastí, kterou Schneider Electric řeší. Globální leader pro energetický management dodává rovněž inteligentní technologie pro správu budov, měření spotřeby energií nebo řízení vodárenské sítě.

Jen v roce 2013 se v České republice ztratilo během distribuce 106,3 milionu kubíků vody, což je skoro jedna Vranovská přehrada. Představuje to také zhruba 18 % celkového objemu vody určené k dodávce. Díky nepřetržitému monitoringu stavu potrubí umím smart technologie snížit úniky vody až o 15 % a zvýšit bezpečnost dodávek vody. Dostatek pitné vody bude v příštích letech velkým tématem nejen pro města, ale celé státy.

Písek jako první

Schneider Electric má v oblasti Smart City přes dvě stovky úspěšných realizací po celém světě. Nyní na tomto poli zahajuje spolupráci i s Pískem. Ten se má stát prvním inteligentním městem v Česku, které využívá smart-technologie komplexním a systémovým způsobem.

„Z aktuálně řešených projektů chci zmínit rekonstrukci parkoviště, které bude vybaveno systémem pro navádění automobilové dopravy na vyhrazená volná parkovací místa. Ve městě budou brzy dobíjecí stanice od Schneider Electric pro elektromobily a hybridní vozidla,“ říká Josef Knot, místostarosta Písku, a dodává: „Dále chystáme rekonstrukci veřejného osvětlení a jeho převod na systém Smart. Jednáme rovněž omožnostech využití senzorické sítě na celém území města, jejímž smyslem bude analýza a vyhodnocení získaných dat o dopravě a životním prostředí.“

Pozitivní dopady

Na projektu Smart City Písek se podílí rovněž Technologické centrum Písek. O pozitivním dopadu technologických řešení na obyvatele města je přesvědčen Radovan Polanský, výkonný ředitel centra. „Smart technologie nám poskytnou data o reálném zatížení komunikací, což je velmi přínosné při plánování investic do oprav komunikací. Nebo lze sledovat využitelnost městské dopravy, která město Písek stojí necelých deset milionů korun ročně. Informace o parkovacích místech spolu s informacemi o intenzitě dopravy mohou být využity nejen k navádění řidičů k volnému stání, ale také k efektivnímu rozhodnutí, kde budovat nová parkovací místa a kolik. To vše bude mít pozitivní dopady na životní prostředí i kvalitu ovzduší ve městě.“

Písek jako premiant v oblasti Smart City

Do projektu Smart City Písek se zapojila také akademická obec, spolupracuje na něm například ČVUT Praha, Fakulta dopravní. Smart City je pro fakultu jedinečný přínos. „Písek se stane pilotním městem v České republice, kde bude možné prakticky předvádět jednotlivé projekty Smart City v reálném prostředí. Použitá řešení mohou být velmi inspirativní i pro další města, která o aplikaci konceptu Smart City teprve uvažují,“ řekl děkan fakulty, Miroslav Svítek. „ Náš tým se dlouhodobě zaměřuje na návrh architektury Smart City tak, aby byly co nejlépe řešeny konkrétní problémy daného města. Součástí tohoto přístupu je i hodnocení dílčích projektů v rámci celého životního cyklu použitých technických řešení,“ dodává prof. Svítek.

Zastupitelstvo města Písku v červenci schválilo obsálý dokument s názvem „Modrožlutá kniha,“ což je publikace, ve které je zpracována koncepce projektu Smart City. Obsah je v souladu se strategií rozvoje města do roku 2025.

TOPlist
TOPlist