K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zeptali jsme se Ing. Rostislava Mazala, ředitele odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Datum: 18. 12. 2015, zdroj: VSOL 5/2015, rubrika: Veřejná správa online
Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Jaký je v současné době objem alokovaných prostředků na IROP a kolik z toho je určeno na ICT?
V celém IROP je na programové období 2014–2020 alokováno cca 4,6 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na oblast rozvoje ICT je primárně určen specifický cíl 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (zkráceně „eGovernment a kybernetická bezpečnost“), ve kterém je k dispozici celkem 307 milionů EUR. Tyto prostředky jsou určeny na podporu projektů elektronizace a kybernetického zabezpečení veřejné správy a oprávněnými příjemci jsou subjekty české veřejné správy, tedy organizační složky státu, kraje a obce, a jejich podřízené organizace. Další prostředky na ICT je možné identifikovat i v dalších specifických cílech IROP, např. ve specifickém cíli 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (zkráceně „vzdělávací infrastruktura“), kde budou způsobilé výdaje na dílčí doprovodné aktivity zajišťující zasíťování podpořených základních, středních a vyšších odborných škol internetem, nebo okrajově i ve specifickém cíli 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, kde bude možné podpořit doprovodné aktivity podpořených památek, knihoven a muzeí v oblasti digitalizace kulturního dědictví. Jelikož tyto aktivity vždy musí být součástí komplexního projektu, není dost dobře možné predikovat, jaká část alokace v těchto dalších dvou specifických cílech bude vynaložena na segment ICT.
Jaké oblasti podpory mohou v současné době pomoci úřadům obcí a měst z nezbytnými investicemi na modernizaci nebo rozšíření stávajících informačních a komunikačních technologií?
Jak už jsem uvedl v předchozí odpovědi, na podporu elektronizace obcí a měst je v IROP určen specifický cíl 3.2. V novém programovém období z tohoto specifického cíle nebude možná pouhá obnova, popř. modernizace informačních a komunikačních technologií, protože základním výstupem všech projektů podpořených z SC 3.2 (kromě projektů kybernetické bezpečnosti) musí být pořízený informační systém, a to zcela nový nebo výrazně modernizovaný oproti stávajícímu stavu. Musí mít prokazatelně nové funkcionality. V souvislosti s tímto výstupem je pak možné financování technologií (HW, SW) nezbytných pro provoz pořízeného informačního systému. V případě kybernetické bezpečnosti jsou obce a města způsobilými příjemci jen pokud provozují oficiálně určenou, tzv. kritickou informační infrastrukturu podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
V současné době je tedy pro obce a města příležitost ve výzvě č. 10 IROP – Kybernetická bezpečnost (viz informace výše) a také ve výzvě č. 4 – Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, ve které obce a města mohou žádat o podporu na pořízení informačních systémů zajišťujících úplné elektronické podání agend v jejich samostatné působnosti. Připravovaná výzva „eLegislativa, eSbírka, archivace“ bude určena pouze omezenému okruhu příjemců, do něhož nebudou obce zahrnuty.
Jaké další výzvy, případně další programy považujete za důležité nebo perspektivní pro obce a města ČR?
V 1. čtvrtletí roku 2016 plánujeme v IROP vyhlásit výzvu na podporu eGovernmentu jen pro kraje a obce, která bude zaměřena především na elektronizaci podpůrných procesů úřadů – spisové služby, řízení financí, řízení lidských zdrojů, evidenci majetku, identity managementu apod. Ovšem opět platí, že nebude možné financovat pouhou obnovu zastaralého SW a HW, vždy se bude muset jednat o pořízení nového nebo významně inovovaného informačního systému oproti stávajícímu stavu. Informace o připravovaných výzvách budeme postupně zveřejňovat na stránkách programu. Z hlediska procesních, analytických, organizačních a dalších záležitostí souvisejících s modernizací veřejné správy na místní úrovni doporučuji Operační program Zaměstnanost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, ve kterém jsou alokovány prostředky na jejich financování.
TOPlist
TOPlist