K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Meziobecní spolupráce směřuje k centrům společných služeb

Datum: 14. 1. 2016, zdroj: OF 5/2015, rubrika: Regiony

Celkem 186 moderních koncepcí meziobecní spolupráce pro jednotlivé oblasti, které umí reagovat na aktuální potřeby. To jsou mimo jiné výstupy dvouletého projektu na podporu meziobecní spolupráce (MOS), který Svaz měst a obcí ČR realizoval od května 2013.

Zaměřil se na tři hlavní oblasti – školství, sociální věci a odpadové hospodářství, měl také jedno volitelné téma. Vycházelo se přitom z podnětů ze spodu, ze znalostí a potřeb územně-správních celků a jejich obyvatel.

Strategie jsou určeny zejména městům, obcím, jejich občanům, voleným orgánům, zřízeným či založeným organizacím. Slouží i dalším subjektům jako jsou svazky obcí, mikroregiony, místní akční skupiny nebo neziskový sektor. Aby je bylo možné uvést v život, vzniklo 176 akčních plánů pro jednotlivá území. V každém je v průměru šest rozvojových aktivit s celkovým průměrným rozpočtem 37 milionů korun. Souhrnně se jedná o 1009 aktivit za 6,6 mld. Kč. Nejvíc, a to 241, jich je ze sociální oblasti. Tu má snahu formou meziobecní spolupráce řešit 128 území obcí s rozšířenou působností, což je 73 % všech ORP. Dalších 3711 rozvojových aktivit je v zásobnících.

Ředitel kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Jaromír Jech říká: „Projekt na podporu meziobecní spolupráce potvrdil, že obce chtějí a jsou schopny spolupracovat. Vidí v tom budoucnost veřejné správy a poskytování veřejných služeb v území. Jsou oblasti, kde se starostové scházejí už léta a funguje to bez problémů, mnohde se ale dali dohromady díky projektu.“

V novém programovém období Svaz v rámci Operačního program Zaměstnanost Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa připravuje projekt „Centra sdílených služeb obcí“. Ten je – stejně jako projekt na podporu meziobecní spolupráce – určen pro víceúčelové dobrovolné svazky obci (DSO). Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl říká: „Nový projekt se zaměří na vznik center společných služeb, která budou poskytovat potřebné a požadované služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, například rozvoj obcí, právní a správní poradenství, organizační agendy, rozvojový management apod. To vše s cílem zajistit řádné a efektivní poskytování veřejných služeb pro občany.“

Projekt by měl trvat tři roky, zahájení se odvíjí od schválení projektové žádosti. Aktivity by měly volně navázat na závěry projektu k meziobecní spolupráci. Společné zajišťování služeb by mělo snížit administrativní zátěž obcí a omezit břemeno kladené na starosty především malých obcí. Zastupitelstva by mohla dobrovolnému svazku obcí svěřit například projednávání přestupků – svazek by řešil přestupky pro všechny. Rovněž by mohl být pověřen tvorbou vyhlášky k odpadům, kterou by se řídily všechny členské obce. Dnes zastupitelstva individuálně přijímají identicky stejnou vyhlášku. A existuje řada dalších oblastí meziobecní spolupráce, která má především zlepšit služby veřejnosti.

Mgr. Štěpánka Filipová

TOPlist
TOPlist