K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Moderní LED veřejné osvětlení zvýší bezpečnost a uspoří peníze obecního rozpočtu

Datum: 22. 4. 2016, zdroj: OF 1/2016, rubrika: Životní prostředí

Zlepšit nevyhovující technický stav, snížit výdaje za energie a naopak zvýšit bezpečnost pro automobilovou dopravu i chodce – takové jsou hlavní cíle měst a obcí, které se rozhodnou pro modernizaci veřejného osvětlení.

Podobně tomu bylo i v obci Janovice nad Úhlavou ležící v Plzeňském kraji, která na konci minulého roku provedla kompletní obměnu veřejného osvětlení. Více než 2300 jejích obyvatel může i po setmění bezpečně přecházet silnice, jezdit autem atd.

Uspořené náklady na provoz veřejného osvětlení pak vedení obce investuje na potřebnější účely, než jsou platby za energie a opravy. Projekt obměny zastaralé světelné sestavy za úsporná LED osvětlení a vybudování několika nových sloupů zajistila společnost ECO LED SOL, která je součástí skupiny Eurolux Group, a. s., s dvacetiletou praxí v oblasti osvětlení. Dosud stojí za modernizací světel v desítkách měst a obcí po celé republice.

Problém výměny veřejného osvětlení řeší v současnosti vedení mnoha měst a obcí. Vede je k tomu především špatný technický stav stávající světelné soustavy. Argumentem podporujícím modernizaci je také zvýšení intenzity osvětlení chodníků a silnic. Dalším plusem, který běžný občan na první pohled nezaznamená, je nižší energetická náročnost moderního osvětlení a s ní související nižší finanční nároky na provoz a údržbu. V současnosti jsou nejčastěji používané LED technologie, které přináší 50 až 75 % snížení spotřeby energií a nákladů na údržbu při zachování nebo i zvýšení normativních hodnot osvětlenosti.

Mezi další přednosti LED zdrojů patří např. minimální poklesy svítivosti po dobu životnosti, celkově dlouhá životnost, zachování 100 % výkonu i v mrazech a v neposlední řadě pro uživatele snadné ovládání. „V praxi se často setkáváme s lampami veřejného osvětlení vybavenými zastaralými sodíkovými výbojkami s nedostatečnou svítivostí. Vzhledem k jejich stáří, mnohdy až čtyřicet let, bývají ve špatném technickém stavu. Lampy mají působením povětrnostních vlivů znečištěný či jinak poškozený difuzor, což také omezuje prostupnost světla,“ popisuje své zkušenosti Miloš Zpěvák ze společnosti ECO LED SOL.

Projekt modernizace veřejného osvětlení probíhá v několika krocích: nejprve se vypracuje vstupní analýza zahrnující posouzení stavu stávající soustavy a doporučení rozsahu výměny. Po dohodě s danou obcí či městem navrhnou odborníci vhodný typ osvětlení a vypracuje se kalkulace, vizualizace a časový harmonogram prací. Po uzavření smlouvy proběhne v domluvených termínech demontáž stávající a montáž nové osvětlovací soustavy. Součástí dodávky je také následné kontrolní měření, které objednavateli potvrdí, že bylo skutečně dosaženo požadovaných hodnot energetické náročnosti zařízení při odpovídající míře osvětlení.

Financování bez vstupní investice a s garantovanou úsporou

Při plánování změny veřejného osvětlení musí zastupitelé města či obce zvolit vhodný způsob financování. Tzv. metoda EPC (anglického výrazu Energy Performance Contracting) představuje moderní přístup k energetickému hospodářství. V roce 2012 tuto metodu doporučila vláda ČR jako vhodný nástroj financování projektů příspěvkových organizací. Využití EPC nepředstavuje pro zákazníka žádnou vstupní investici, veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami odvozenými z dosažených úspor nákladů na energii a údržbu. Doba splácení a výše splátky se stanovují podle rozsahu celkové investice do obnovy světelné soustavy, v případě veřejného osvětlení se obvykle jedná o deset let. Součástí dodávky je smluvní záruka, že bude dosaženo minimálně takových úspor, které umožní splatit všechny náklady související s projektem (počáteční náklady, investiční náklady, náklady na financování, náklady na energetický management).

Graf nákladů a úspor
Graf nákladů a úspor
Využití EPC nepředstavuje pro zákazníka žádnou vstupní investici, veškeré náklady na projekt se postupně hradí splátkami odvozenými z dosažených úspor nákladů na energii a provoz. V uvedeném grafu uvažujeme nárůst ceny energie o 3 %. Doba návratnosti je v tomto případě 9 let.

V rámci veřejného osvětlení se metoda EPC využívá zpravidla v kombinaci s tzv. přenesenou správou energetických systémů. Přenesená správa představuje modernizaci osvětlovací soustavy bez vstupní investice a současně přináší optimalizaci nákladů na údržbu a energii. Uživatel osvětlovací soustavy uzavře nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem a údržba osvětlovací soustavy, včetně úhrady nákladů za energii. Nájemné po výměně osvětlovací soustavy (zahrnující platbu za energii) je nižší než stávající výše plateb za energii a údržbu původní osvětlovací soustavy. Rozsah přenesené správy je možno sjednat individuálně dle potřeb uživatele. Doba nájmu se odvíjí od velikosti výměny a výše investice; u veřejného osvětlení je to zpravidla deset let. Po skončení nájmu dochází k převodu soustavy do vlastnictví uživatele.

V Janovicích již svítí moderními LED světly

Příkladem úspěšného projektu výměny systému veřejného osvětlení je právě obec Janovice nad Úhlavou. Obec se dělí na 11 částí. Původně zde bylo nainstalováno 385 kusů svítidel různého stáří a s různými příkony světelných zdrojů. Součástí zadání bylo realizovat nové osvětlení Hradčanské ulice v Janovicích a městské části Spůle, kde lampy dosud chyběly.

Projekt připravila a realizovala v roce 2015 společnost ECO LED SOL, která má v oblasti výměny veřejného osvětlení bohaté zkušenosti. Zakázka zahrnovala veškeré práce počínaje vstupní analýzou a návrhem možného řešení, přes demontáž a likvidaci původních svítidel, instalaci nových LED svítidel na stávající sloupy veřejného včetně dodávky nových sloupů veřejného osvětlení. Dále bylo nutné vyměnit nevyhovující rozvody vánoční výzdoby a vybrané výložníky sloužící k připevnění světel ke stožáru lampy. Následně provedla nezávislá firma měření rovnoměrnosti pomocí jasové kamery.

„Veřejné osvětlení je dlouhodobý projekt, u kterého je nutná dlouhá životnost zařízení bez poklesu úrovně a kvality svítivosti. Z těchto důvodů používáme výhradně svítidla od předních a námi prověřených výrobců,“ vysvětluje David Nový ze společnosti ECO LED SOL, který projekt s obcí koordinoval. V případě obce Janovice nad Úhlavou byla použita LED svítidla Leader Light Street o příkonu 25, 40 a 60 W, dále svítidla značky Bastia 39 W, Sforza a Astro italského výrobce Disano. Pro maximální úsporu elektrické energie byly do 34 kusů svítidel LL Street namontovány IQ moduly, které mají v sobě přednastavený cyklus stmívání a rozsvěcení během noci. Regulace míry osvícení představuje další možnost, jak omezit množství spotřebované elektrické energie. Celkově byly typy svítidel navrženy tak, aby bylo dosaženo minimálně stejných či vyšších hodnot intenzity a rovnoměrnosti osvětlení na vozovce, ve srovnání s původní světelnou soustavou.

Obměnou původních svítidel a nahrazením moderními LED světly dosáhla obec Janovice roční úspory provozních nákladů ve výši 601 194 Kč, což odpovídá úspoře ve výši 82 % oproti původním nákladům. Měřením bylo zjištěno, že celkový příkon svítidel se snížil ze 44,9 kW na 13,5 kW.

Pasportizace mapuje systém osvětlení a může odhalit jeho poruchy

I po modernizaci však péče o veřejné osvětlení obcím a městům nekončí. Ze zákona jim totiž plyne povinnost provádět v pravidelných intervalech kontrolu, tzv. pasportizaci světelného systému. Kvalitní a aktuální pasport slouží ke zmapování stavu a je základním předpokladem pro správu, provozování a údržbu veřejného osvětlení. Zjištěné informace mohou pomoci odhalit fatální poruchy soustavy a umožnit jejich včasné odstranění.

Poskytujeme kompletní služby v oblasti pasportizace, konkrétně zdokumentování pozic stávajících sloupů a typů svítidel, soupis světelných a přípojných bodů. Následně provedeme zakreslení světelných a přípojných bodů do interaktivní online mapy s nonstop přístupem. Výsledkem je vyhodnocení energetické náročnosti stávající světelné soustavy, podle kterého můžeme navrhnout vhodnou optimalizaci světelné soustavy,“ vysvětluje Miloš Zpěvák.

Z dlouhodobého hlediska je pro obce vhodné v projektu modernizace veřejného osvětlení pamatovat i na monitoring provozu. Na trhu jsou k dostání nejrůznější monitorovací systémy, které sbírají data o aktuálním příkonu z jednotlivých lamp v terénu a dávají tak správci přehled o jejich funkčnosti. Umožňují tyto informace i dále zpracovat, např. vypočítat spotřebu energie v závislosti na odsvícených hodinách.

ECO LED SOL, s. r. o., realizuje výměny veřejného osvětlení v obcích s garantovanou úsporou a bez vstupní investice obce, pomocí metody EPC a přenesené správy. Z každého nahrazeného svítidla věnuje ECO LED SOL 10 Kč Nadaci Leontinka, která již deset let podporuje děti a mladé lidi se zrakovým postižením. Společnost ECO LED SOL, s. r. o., je součástí skupiny Eurolux Group, a. s., která se už dvacet let věnuje návrhům a realizaci v oblasti osvětlení a interiérů, dále pak výměně veřejného osvětlení v obcích, výměně zastaralých osvětlovacích soustav v komerčních, administrativních aj. budovách, a zpracování CORIANu. Více informací na www.ecoledsol.cz.

TOPlist
TOPlist