K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
isss.online

Zakázka města Nejdku na komunální a technické služby byla diskriminační

Datum: 22. 4. 2016, zdroj: ÚOHS, rubrika: Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 750 000 Kč městu Nejdek za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Komunální a technické služby pro město Nejdek“.

Zadavatel jednal v rozporu se zásadou zákazu diskriminace, když předmět plnění veřejné zakázky vymezil tak široce, že jeho součástí bylo jak zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu včetně provozu sběrného dvora, tak i provedení letní a zimní údržby silnic a související služby. Tímto způsobem mohlo dojít k omezení okruhu potenciálních dodavatelů, kteří by jinak byli schopni dodat jen některá z požadovaných plnění, přičemž postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Při ukládání pokuty Úřad zohlednil skutečnost, že k porušení zásady zákazu diskriminace zadavatelem došlo již v samotném prvopočátku zadávacího řízení, a tímto chybným postupem pak bylo prostoupeno celé zadávací řízení. Dále Úřad přihlédl i k následku spáchání správního deliktu, za který považoval skutečnost, že bylo závažným způsobem narušeno soutěžní prostředí a tento stav může trvat po dobu až 20 let, neboť toto je maximální délka trvání smlouvy.

Martin Švanda

TOPlist
TOPlist