eObčanka jako nosič elektronické identity

20. 5. 2016 OF 2/2016 Veřejná správa online

Česká republika v mezinárodních srovnáních dlouhodobě zaostává v nabídce služeb, které umožňují vyřízení úředních záležitostí elektronicky prostřednictvím inteligentních formulářů na webových portálech úřadů. K tomu, aby bylo možné paletu takových služeb rozšířit, je nutné vytvořit systém, který jednoznačně a zaručeně ověří identitu obou stran – na jedné identitu úřadu jako poskytovatele služby, na druhé identitu občana jako uživatele služby.

Takto vytvořená oboustranná důvěra postupně plnohodnotně nahradí ověření totožnosti při osobním jednání na úřadě. Ideálním nosičem identifikačního prostředku, jehož výrobu a distribuci garantuje stát a může být zdarma dostupný pro každého, je bezpochyby občanský průkaz. Od příštího roku proto bude každý vydávaný občanský průkaz vybaven elektronickým čipem, který bude z výroby obsahovat tzv. identifikační certifikát. Ten bude sloužit jako klíč k elektronickým službám státu a postupem času i jako klíč ke službám soukromého sektoru. Kromě identifikačního certifikátu bude mít každý možnost nechat si zdarma vydat i podpisový certifikát, který bude také umístěn na čipu eObčanky.

V případě, že se budeme chtít přihlásit do některého z informačních systémů státu, který má své služby publikované na webové stránce, bude stačit vložit eObčanku do čtečky čipových karet připojené k online zařízení a zadat PIN. Podobně jako při online platbě kartou samotný příkaz probíhá na platební bráně, při přihlašování eObčankou se dostaneme na identifikační bránu eIdentita.cz, která místo úředníka za přepážkou provede naší identifikaci.

Identifikační brána na portálu eIdentita.cz je součástí národní identitní autority, která pro důvěryhodné poskytovatele služeb bude provádět samotnou identifikaci tak, že elektronicky propojí držitele eObčanky s jeho referenční identitou v registru obyvatel. Díky ní má uživatel informaci o tom, že se připojuje k důvěryhodnému a skutečnému poskytovateli služby a ten má zase jistotu o identitě občana a o pravdivosti údajů, které potřebuje k zajištění správného poskytnutí své služby.

Pro obsloužení klienta může využívaná služba potřebovat některé identifikační údaje, jejich poskytnutí bude vždy probíhat pouze se souhlasem klienta. Součástí přihlášení bude i zvolení rozsahu údajů a souhlas s jejich poskytnutím.

Nová eObčanka bude obsahovat veškeré nástroje pro podepisování elektronických dokumentů. Kvalifikovaný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který bude zdarma poskytovat státní certifikační autorita, bude splňovat všechny parametry dané evropským nařízením eIDAS pro nástroje s nejvyšší úrovní důvěryhodnosti. Na čip si každý bude moci doplnit ještě další komerční elektronické podpisy, stejně jako tomu u stávajících občanských průkazů s čipem.

Elektronické funkce občanského průkazu bude možné kdykoliv odmítnout a používat občanský průkaz v rozsahu jako nyní, tzn. pouze k osobnímu prokazování totožnosti. Po zneplatnění identifikačního certifikátu, bude nutné pro opětovné zprovoznění jeho funkcí nutní požádat o nový průkaz.

Pavel Novák, SZR ČR