K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Aktuální činnost Sdružení tajemníků

Datum: 23. 5. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Ostatní

Informování, vzdělávání, spolupráce se státními i nestátními institucemi, připomínkování legislativy, metodika i zpětná vazba z území. To je mozaika, ze které se skládá práce Sdružení tajemníků. Z ní vybíráme několik aktuálních „kamínků“.

Pracovní skupina tajemníků na studijním pobytu u partnerské organizace výkonných ředitelů (vedoucích úřadů) LPIA v Lotyšsku, před budovou Parlamentu
Pracovní skupina tajemníků na studijním pobytu u partnerské organizace výkonných ředitelů (vedoucích úřadů) LPIA v Lotyšsku, před budovou Parlamentu
  • Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů je dobrovolnou profesní asociací vedoucích úřadů měst, obcí, městských částí a obvodů. Ve veřejné správě působí dvaadvacátým rokem a díky neustále se rozšiřující členské základně dokazuje, že jeho činnost má své opodstatnění. Po určité stagnaci v letech 1999–2007, kdy se počet členů pohyboval mezi 200 a 300 osobami, dochází již několik let k mírnému, ale kontinuálnímu nárůstu počtu členů až na současných 350 osob. V porovnání s celkovým počtem vedoucích městských a obecních úřadů v ČR je členem STMOÚ ČR nadpoloviční většina z nich. Zajímavé je i srovnání počtu žen, zastoupených v těchto funkcích – dlouhodobě se pohybuje mezi 35–45 procenty (k 1. 1. 2016 je to přesně 40 % z celkového počtu). V tomto genderovém srovnání se nachází Česká republika v první třetině v rámci EU (výjimkou je například Bulharsko, kde ženy tvoří tříčtvrtinovou většinu výkonných ředitelek úřadů).
  • V loňském roce sdružení přijalo nové stanovy, kterými mj. ustanovilo nový kolektivní statutární orgán sdružení – pětičlennou výkonnou radu a dále rozšířilo počet místopředsedů sdružení na dva. Sdružení má tedy jako své hlavní orgány členskou schůzi, předsednictvo, výkonnou radu, předsedu a 1. a 2. místopředsedu. Po volbě členů výkonné rady v říjnu 2015 se rada dala do práce v listopadu a zejména na přelomu loňského a tohoto roku.
  • Jednotliví členové výkonné rady mají mezi sebou rozděleny jednotlivé rezortní oblasti jako garanti připomínkování legislativních návrhů, následně uplatňovaných prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Svazu měst a obcí ČR, jichž je sdružení členem. Každý člen výkonné rady má rovněž přiděleno určité „teritorium“ České republiky pro zajištění efektivní komunikace a zpětné vazby od předsedů a členů tzv. krajských sekcí sdružení.
  • Protože členové výkonné rady musí jednat poměrně často (minimálně jednou za měsíc), nebylo reálné se scházet na pravidelných zasedáních. Sdružení proto implementovalo aplikaci Office 365, díky níž se jednání odehrávají formou on-line konferencí. Výhodou je, že se jednotliví účastníci nejen vzájemně vidí na monitorech, aniž by museli ztrácet čas při cestování, ale mohou pracovat on-line s jednotlivými dokumenty včetně souběžné editace, mohou sdílet své prezentace, návrhy, poznámky, účastnit se webinářů a navíc lze pořizovat podrobné záznamy z jednání. Všechny dokumenty jsou pak umístěny v cloudu a jednotliví členové se k nim mohou kdykoliv později vrátit. Neocenitelný je i fakt, že se k jednání lze připojit z kteréhokoliv místa, kde je přístup k internetu.
  • Ministerstvo vnitra v prosinci loňského roku zřídilo pracovní skupinu pro přípravu řešení problematiky administrativního členění státu. Problematika je součástí cíle č. 2.1 (Harmonizace administrativního členění státu) Strategického rámce rozvoje veřejné správy v České republice pro období 2014–2020. Za sdružení byli do pracovní skupiny nominování tři členové a jejich zástupci – za obce prvního a druhého typů, za obce s rozšířenou působností, a za územně členěná statutární města. Této komplikované problematice se bude věnovat tento časopis jistě v mnoha článcích v nadcházejících číslech.
  • Zástupci STMOÚ ČR se zapojili i do spolupráce se Svazem měst a obcí ČR v rámci Krajských setkání SMO ČR, které se uskutečnily v jednotlivých krajích v období únor–duben 2016.
  • V první čtvrtině letošního roku se podařilo plně spustit projekt bezplatného telefonického poradenství v oblasti pracovního práva, které výhradně pro sdružení a jeho členy nabídla a provozuje partnerská společnost Aliaves & Co., a. s. Každý měsíc využije poradenství několik členů sdružení a většina z nich je s touto službou plně spokojena.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR

TOPlist
TOPlist