K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Krajská setkání 2016: Bez peněz se území rozvíjet nedá, stát by si to měl uvědomit

Datum: 16. 5. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Ostatní

Na sto starostek a starostů se v průměru účastní každého z Krajských setkání 2016. Tradičních třináct akcí, které pořádá Svaz měst a obcí ČR ve všech tuzemských regionech, se letos koná od února do dubna. Jednáními představitelů samospráv se jako červená niť táhne otázka financování měst a obcí. Vedení magistrátů a radnic v celé České republice se jednohlasně shoduje: „Bez peněz se území rozvíjet nedá.“

Změna daňového určení je nutná

Memorandum organizací hájících zájmy samospráv ČR podepsali Stanislav Polčák, František Lukl a Eduard Kavala
Memorandum organizací hájících zájmy samospráv ČR podepsali Stanislav Polčák, František Lukl a Eduard Kavala

Starostové a starostky vítají, že se Svazu podařilo prosadit navýšení podílu samospráv na DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD) na úroveň před důchodovou reformou, tedy na 21,4 %. Obávají se však zrušení motivačních prvků na dani z příjmu fyzických osob, které stát zamýšlí od ledna 2017. Pro mnoho měst a obcí by to totiž znamenalo výpadek finančních prostředků v řádu milionů korun. Složitá je také situace, co se týče příspěvku na přenesenou působnost. Poté, co se řadu let vůbec nezvyšoval, od letošního Nového roku došlo k valorizaci o 1 % a pro rok 2017 se jedná o 5 %. Financování samospráv je nicméně třeba změnit systémově, proto mimo jiné vzniklo Memorandum organizací hájících zájmy samospráv ČR. Na Krajském setkání pro Jihomoravský kraj ho podepsali předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl, předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák a předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala. Mimo jiné v něm stojí: „Požadujeme významné posílení daňových příjmů všech obcí, a to v režimu, který umožní předvídatelné plánování rozvoje a postupnou eliminaci enormního vnitřního dluhu na infrastruktuře obcí.“

Memorandum poslední březnový den předal František Lukl ministru financí s tím, že: „Andrej Babiš na posledním jednání mimo jiné potvrdil, že od roku 2017 dojde k pětiprocentnímu zvýšení příspěvku na výkon statni správy a stejná valorizace by se měla uskutečnit i v dalších letech. Rovněž se začne připravovat účelový příspěvek na veřejné opatrovnictví. Debatovali jsme a debatovat nadále budeme i další otázky ohledně rozpočtového určení daní, včetně podílu samospráv na DPH.“

Novinkám nejen ve školství musí předcházet analýzy

Ze setkání v Královéhradeckém kraji
Ze setkání v Královéhradeckém kraji

Na letošních Krajských setkáních také často zaznívá, že starostky a starostové mají ze spousty rozhodnutí státu bohužel pocit, že jsou ušity horkou jehlou bez potřebné analýzy a vnímání potřeb a povinností území. Členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Jílového u Prahy Květa Halanová říká: „Ukázkou jsou například dotace, které mají pomoci rozšířit kapacitu škol ve spádových oblastech, tedy v okolí velkých měst. Nejsme si jistí, zda částka, kterou přislíbilo Ministerstvo školství, bude stačit, navíc se katastrofální situace v okolí Prahy řeší velmi pozdě. Problémem bude i povinná předškolní výuka, kterou chce zavést MŠMT, skutečně nevíme, kde na ni vzít kapacity. Pokud bychom měli toto vzdělávání rozšířit, bude na to třeba čas, peníze a také jasná pravidla, které děti vzít a které ne.“

Složitou situaci ve školství doplňuje místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek: „V poslední době se všech pádech skloňuje slovo inkluze ve školství. Společné vzdělávání má platit od letošního podzimu, není však připravené. Nedořešené jsou zásadní otázky: jak dalece vůbec integrovat do běžných škol, aby to bylo pro dítě s hendikepem ještě prospěšné? Co to udělá s ostatními žáky ve škole? Kolik to bude stát? Kde se na to vezmou peníze? A je vůbec důvod a šťastné, abychom rušili nebo omezovali velmi propracovaný a funkční systém speciálních a praktických škol?“ Svaz i v této věci čile komunikuje s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a spolu s Asociací krajů nedávno podepsal memorandum o spolupráci. Organizace hájící zájmy samospráv totiž ví totiž, že pouze kritika, byť oprávněná, nestačí. Mimo jiné je třeba přenášet podněty z území, aby se našla cesta akceptovatelná pro všechny. Na prvním místě přitom musí být zájem dítěte, kvalita lidské společnosti se totiž pozná podle toho, jak se stará o své nejslabší.

Trvalý pobyt na ohlašovnách by se měl omezit

Snímek z jednání ve Středočeském kraji
Snímek z jednání ve Středočeském kraji

Města a obce také trápí vysoký počet lidí s trvalým pobytem na úřadech (ohlašovnách). V současné době jich je více než 380 tisíc, srovnáme-li rok 2015 s předchozím rokem, pak se počet lidí, kteří na úřadech mají trvalé bydliště, zvýšil o 6269, dříve to meziročně bylo dokonce zhruba 40 tisíc. Koordinační roli se týče měst a obcí má na úrovni státu Ministerstvo vnitra. Na Krajských setkáních 2016 proto nechybí jeho zástupce, zpravidla náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová. Představitele samospráv informovuje, co nového pro města a obce resort chystá: „Zabýváme se například vítáním občánků. Pro samosprávy by mělo být jednodušší, protože budou moci nahlédnout do registru obyvatel. A v souvislosti s tolik diskutovanou otázkou vysokého počtu lidí s trvalým pobytem na úřadech řešíme také zákon o evidenci obyvatel. Změna, kterou chystáme, by měla počet lidí na ohlašovnách snížit. Měla by tedy pomoci zabránit zneužívání tohoto institutu. Aby občané byli jednodušeji dohledatelní a na ohlašovnách zůstávali pouze ti, co jsou skutečně v obtížné životní situaci.“

Sociální bydlení má cílit na seniory

Fakt, že mnoho lidí má trvalý pobyt na ohlašovnách (úřadech), přináší obcím problém i v souvislosti se sociálním bydlením. V praxi to totiž často znamená, že se mají postarat o někoho, o kom téměř nic nevědí a kdo by se mohl jen účelově stěhovat napříč republikou. I toto téma se objevuje na Krajských setkáních 2016. Svaz měst a obcí ČR dosud nedostal k dispozici návrh zákona o sociálním bydlení, byť má jít letos v létě do vlády. Navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), v jehož gesci daná oblast je, právě na tento právní předpis odkazovalo při projednávání Koncepce sociálního bydlení. „Při projednávání Koncepce sociálního bydlení nám MPSV v mnoha případech říkalo, že časté nejasnosti, které se v koncepci vyskytují, včetně cílových skupin, upraví zákon. Ten jsme však dosud neviděli, byť jsme povinným připomínkovým místem,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Naprosto zásadní je přitom otázka financování, která není vůbec vyřešená. Kromě toho si je třeba přiznat, že sociální bydlení se z 85 % týká seniorů. Právě na ně by se měly aktivity státu zaměřit a jim pomáhat.“

Města a obce spolupracují s kraji

Dobrým zvykem Krajských setkání je, že se jich účastní i hejtmani. Spolupráce Svazu měst a obcí ČR s Asociací krajů ČR je na velmi dobré úrovni. Potvrzuje to v lednu podepsané memorandum týkající se bezpečnosti, které upravuje předávání informací mezi složkami integrovaného záchranného systému, kraji a obcemi. Ukázkou kvalitní spolupráce jsou také dotace z Ministerstva vnitra pro dobrovolné hasiče. Pro rok 2016 o ně mohly – díky finanční pomoci krajů – žádat i ty nejmenší obecní jednotky, a to do konce února. Pro rok 2017 mohou hasiči – opět prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru – žádat do konce letošního dubna.

Společně se obě organizace, které hájí zájmy územně-správních celků, zabývají i církevními restitucemi. Například jen Jihočeský kraj eviduje 128 žalob církví a řádů, z toho 56 proti městům a obcím. Svaz s Asociací proto koordinuje právní pomoc či jedná s představiteli církví.

Štěpánka Filipová, SMO ČR

TOPlist
TOPlist