K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
URBIS Smart City Fair 2020

Ještě k novele RUD

Datum: 31. 5. 2016, zdroj: OF 2/2016, rubrika: Ekonomika

V článku Rozpočty obcí a krajů v roce 2016 jsme prezentovali schéma rozdělení výnosů některých daní do rozpočtů krajů a obcí pro rok 2016, jak to vyplývá ze zákona č. 391/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Nyní se k novelizaci vracíme s tím, že přinášíme pro porovnání současně platné schéma rozdělení daní v roce 2016 a v roce 2017. Jak je známo, loňská novela přinesla navýšení podílu krajů na výnosu DPH z 7,86 % na 8,92 % (celkové zvýšení příjmů o 3,7 mld. Kč). V roce 2016 se na úroveň 8,92 % u krajů vrací také podíl na výnosu z DP FO a podíl obcí se u DP FO mění na 23,58 % (to ovšem nevyplývá z loňské novelizace, ale je to jen ukončení korekce v souvislosti s opatřeními daňového balíčku pro roky 2013–2015). Ostatní podíly na daních zůstávají shodné jako v roce 2015.

Graf 1. Převedený objem a skutečný nárok obcí na výnosu podílu 30 % DP FO z podnikání (mld. Kč)
Graf 1. Převedený objem a skutečný nárok obcí na výnosu podílu 30 % DP FO z podnikání (mld. Kč)

V roce 2017 bude rozdělení výnosů daní do rozpočtu krajů a obcí takové, jak ukazuje schéma 2. Dojde v rozdělení výnosů daní do rozpočtu krajů a obcí k navýšení podílu obcí na DPH z 20,83 % na 21,4 % (zvýšení příjmů o 2,1 mld. Kč). Zároveň dojde ke zrušení 30 % podílu obcí na DPFO z podnikání (přiznání), což znamená pokles příjmů o 1,1 mld. Kč. Výsledný dopad na obce se tedy očekává pozitivní tj. +1,0 mld. Kč.

Graf 2. Nárokové a převedené objemy výnosu 30 % podílu a počty příslušných obcí v letech 2011–2015
Graf 2. Nárokové a převedené objemy výnosu 30 % podílu a počty příslušných obcí v letech 2011–2015

Vraťme se ještě k 30 % podílu obcí na DP FO z přiznání. Jak ukazují z MF ČR upřesněné grafy 1 a 2 i tabulka, mělo v roce 2015 z titulu převodu 30 % podílu jen 1570 obcí (z 6251) nárok na 1,3 mld. Kč. Zbývajícím 4681 obcím nemělo být nic převedeno a zároveň jim bylo kompenzováno (z inkasa DP FO z přiznání a jiných daní) cca 726 mil. Kč. Z toho u 587 obcí došlo k paradoxní situaci, kdy jim sice nebyly převedeny žádné prostředky, ale ve výsledku byly přeplaceny. V roce 2015 bylo 5664 převedeno 2,7 mld. Kč.

Tabulka: Převod podílu 30 % DP FO z přiznání obcím v roce 2015 (tis. Kč)
Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Kompenzováno
Praha 875 189 599 786 275 403
142 45 288 45 288 0
1 427 1 274 031 687 634 586 397
4 094 515 589 −684 768 1 200 375
587 0 −40 767 40 767
6 251 2 710 097 607 174 -
Schéma 1. Rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2016
Schéma 1. Rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2016
Schéma 2. Rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2017
Schéma 2. Rozdělení rozpočtového určení daní v roce 2017
TOPlist
TOPlist